• Sterkt påtrykk for å få løst fylkesveiutfordring i Farsund sentrum
  av Torkelsen, Jan H., 29.03.12

  Sterkt påtrykk for å få løst fylkesveiutfordring i Farsund sentrum

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø var onsdag på besøk i Farsund og møtte kommunens...

  Les mer
 • Kristne tradisjoner under press i den videregående skole?
  av Torkelsen, Jan H., 29.03.12

  Demokratene vil ha endret regelverk for nye TT-brukere over 67 år

  Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt inn til ordfører Terje Damman en...

  Les mer
 • En million kroner til sentrumsutvikling i Vennesla
  av Torkelsen, Jan H., 29.03.12

  Utsatte behandling av reguleringsplan for Otraparken i Vennesla til etter befaring

  På sakslisten til onsdagens møte var det lagt opp til at fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel,...

  Les mer
 • To millioner kroner til industrisatsing i Kvinesdal
  av Torkelsen, Jan H., 29.03.12

  Fylkeskommunen selger veistubb i Kvinesdal til grunneier

  En grunneier fra Sveien like ved golfbanen i Kvinesdal har ytret ønske om å få kjøpt et areal på i...

  Les mer
 • Honnør fra fylkesordføreren til NSB
  av Torkelsen, Jan H., 29.03.12

  Positiv politisk respons til styrking av togtilbudet på Sørlandsbanen

  Les mer
 • Fylkespolitikerne ønsker en samlet plan for vindkraftutbygging i Vest-Agder
  av Torkelsen, Jan H., 29.03.12

  Anbefaler konsesjon til Kvinesdal vindpark

  Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i dag, med sju mot fire...

  Les mer
 • Positive regnskapsutsikter for fylkeskommunen i år
  av Torkelsen, Jan H., 29.03.12

  Økonomisk fjorårsresultat over landsgjennomsnittet

  Vest-Agder fylkeskommunes netto driftsresultat for 2011 utgjorde 6,1 prosent, mens gjennomsnittet av...

  Les mer
 • Forhåndsstemmegivingen er i gang
  av Torkelsen, Jan H., 29.03.12

  Agder med største lokale folkeavstemning

  Folkeavstemningen i 2011 om fylkessammenslåing i Agder er den mest omfattende lokale folkeavstemning...

  Les mer
 • av Kyllesdal, Lene Ragnhild, 27.03.12

  Deltakere fra 16 fylkeskommuner samlet på NDLA-kurs!

  Mandag 26. mars ble det arrangert kurs i matematikk og medie-og informasjonskunnskap på Gardermoen....

  Les mer

Det felles lite hjort i Vest-Agder

Statistisk sentralbyrå har nå presentert en statistikk som viser at det i landet ble felt nesten 36 800 hjorter i løpet av jakten høsten 2011 og vinteren 2012. Det er en nedgang på nesten 2 300 dyr...

av Torkelsen, Jan H., 27.03.12

Søknadsfristen snart ute for sommerjobb på museum?

Er du interessert i historie, liker du å formidle kunnskap og er du glad i å omgås mennesker? Da er dette sommerjobben for deg! Vest-Agder-museet Sjølingstad Uldvarefabrik, Mandal og Vigeland Hus...

av Torkelsen, Jan H., 27.03.12

Plastikk 2011 videreføres i Plastikk 2012!

Hold av lørdag 25. august - for da blir fjorårets vakreste eventyr - Plastikk 2011 - videreført i Plastikk 2012! Eiere av klassiske plastbåter inviteres til å delta i det spektakulære arrangementet...

av Lunde Thorunn og Torkelsen, Jan H., 27.03.12

Oddlaug Tjomsland oppnevnt som medlem i verneområdestyre

Miljøverndepartementet har nå oppnevnt representanter til verneområdestyre for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Dyraheio landskapsvernområde. Frafjordheiane landskapsvernområde,...

av Torkelsen, Jan H., 26.03.12

Redningsselskapet takker for støtte til varmesøkende kamera

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt takk fra Redningsselskapet distrikt Agder for økonomisk støtte til innkjøp og installasjon av varmesøkende kamera til redningsskøyta RS Ægir. Den er stasjonert i...

av Torkelsen, Jan H., 26.03.12

Fylkesutvalget: -Agder-landbruket har spesielle utfordringer som må løses

Regjeringen har utarbeidet en ny stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken. Meldingen trekker opp overordnede mål om matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig...

av Torkelsen, Jan H., 26.03.12

Apper overtar for papir i fylkespolitikken i Vest-Agder

Fylkesutvalget har nå besluttet at en Ipadløsning for politikere i Vest-Agder fylkeskommune skal tas i bruk i fylkestinget, fylkesutvalget, hovedutvalg for kultur og utdanning og hovedutvalg for...

av Torkelsen, Jan H., 26.03.12

Fylkesutvalget vil ha en helhetlig avklaring av utnyttelsen av Vestre Havn området i Kristiansand

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt varsel om oppstart av en detaljreguleringsplan for Vestre Strandgate 49 som er området hvor Euroterminalen var planlagt lokalisert. Området er også en del av...

av Torkelsen, Jan H., 23.03.12

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal involveres mer i arbeidet med universell utforming

Fylkestinget vedtok i 2008 en fylkesstrategi for arbeidet med universell utforming i Vest-Agder. Strategien ”Universell utforming, bra for alle - nødvendig for noen”, er et fireårig samarbeidsprosjekt...

av Torkelsen, Jan H., 23.03.12

Vei-Norge møtes i Kristiansand for å diskutere løsninger for fremtidens veipolitikk

Tirsdag 22. og onsdag 23. mai arrangeres Den nasjonale veikonferansen 2012 i Kristiansand. Konferansen vil rette et internasjonalt og regionalt fokus på nasjonal veipolitikk. Hvor lønnsomt er det...

av Torkelsen, Jan H., 23.03.12

Vest-Agder i landstoppen når det gjelder redusert sykefravær

Det skjer positive ting med hensyn til reduksjon i legemeldt sykefravær flere steder i landet. Sykefraværet er, i følge fersk statistikk, redusert med mer enn 20 prosent i fem fylker. Det kraftigste...

av Torkelsen, Jan H., 23.03.12

"Byer og mennesker", workshop-serie med Gehl Architects

Workshop'ene er en oppfølging av Regionplan Agder 2020. Aust og Vest Agder fylkeskommuner inviterte til workshop-serie med Gehl Architects om byer og mennesker i januar og februar 2012. Det ble...

av Vatne Førsvoll, Åse, 22.03.12

Kunnskapsministeren vil ha rektorer som får lærerne til å plystre på vei til jobb

-Dere er nøkkelen til Norges samfunnsøkonomi, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen til rundt 400 rektorer i videregående skolen på den første rektorkonferansen, som KS og Forum for...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.12

Vennesla bibliotek er årets trebyggeri

Prisen for årets trebyggeri 2011 ble delt ut på Byggdagene i går. Det innovative og innbydende Vennesla bibliotek stakk av med seieren. Biblioteket i Vennesla bruker tre på en spennende og innovativ...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.12

Spennende seminar i skjærgårdsperle om reiseliv og kystkultur

Er du engasjert i reiseliv og kystkultur? Da bør du allerede nå sette av datoen 29. august og se frem til en matnyttig dag i herlige omgivelser på Verftet i Ny Hellesund i Søgne. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.12

Anbudsåpningen for det store Hidra landfastprosjektet blir 20. april

Anbudsinnbydelsen for Hidra landfast-prosjektet i Flekkefjord har siden begynnelsen av mars ligget ute i Doffin/Ted-databasen for offentlige anskaffelser. Prosjektleder Jan Helge Egeland opplyser, i...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.12

Fylkesutvalget med uttalelse om Redningsskøytenes betydning for sikkerhet langs kysten

Fylkesutvalget stilte seg i sitt siste møte bak en uttalelse adressert til Regjeringen hvor fylkesutvalget tilkjennegir at det ser positivt på at regjeringen har tilleggsbevilget 11 millioner kroner i...

av admin, 22.03.12

Interpellasjon om privat helseforsikring for fylkeskommunens ansatte

Fylkestingsrepresentant Steinar Bergstøl Andersen har sendt inn en interpellasjon til fylkesordføreren om privat helseforsikring for fylkeskommunens ansatte.- Fylkestinget har arbeidsgiveransvaret for...

av Knutsen, Steinar, 20.03.12

Ny fjes ved Sørlandets Europakontor

5. mars kom Lukas Wedemeyer (25) fra Trainee Sør og ny studentpraktikant Anja Haug Tronrud (25) til Sørlandets Europakontor i Brussel. Med totalt fire personer på kontoret er vi nå sterkere bemannet...

av Cheryl Macdonald, 19.03.12

DIALOGKONFERANSE OM REGIONAL PLANSTRATEGI 11.APRIL

I oktober skal fylkestingene i Aust-Agder  og Vest-Agder for første gang vedta hver sin regionale planstrategi. Gjennom strategiarbeidet vil vi ta videre og konkretisere arbeidet med Regionplan Agder...

av admin, 16.03.12

Målrettet klimaarbeid i VAF.

Prosjektet "EnergiKlima2020" skal ha fokus på energi- og klimaarbeid internt i Vest-Agder fylkeskommune, ble presentert for Fylkesutvalget på sitt siste møte. Presentasjonen ble gitt av Gina Halsen...

av Cheryl Macdonald, 14.03.12

UTSATT FRIST FOR UNDERSØKELSESGRUPPEN

Fylkesrådmannen har gitt undersøkelsesgruppen for ulykken i Kenya 12. februar utsatt frist for ferdigstillelse av rapporten sin, det forteller leder av undersøkelsesgruppen, Yngve Årøy. ...

av admin, 13.03.12

Lyttevennprosjektet markedsføres i flere fylkeskommuner.

Prosjektleder Tor Peersen vil holde foredrag om lyttevennprosjektet for fylkeseldreråd i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.Det foreligger i dag en forspørsel fra Nasjonalbiblioteket om å...

av Erichsen, Marion, 13.03.12

Regional konferanse for NyGIV

av Jentoft, Elisabeth Berge, 12.03.12

Søkere til videregående skoler Vest-Agder 2012

Foreløpige søkertall til Vest-Agder fylkeskommune viser en økning i antall elever som søker de fylkeskommunale videregående skolene. Per 5. mars er det 7030 søkere totalt til de 7260 elevplassene i...

av Snekvik, Ann Kristin, 08.03.12

Nytt prosjekt skal hindre frafall i yrkesfagopplæringen!

av Kyllesdal, Lene Ragnhild, 06.03.12

Svekket økonomi for fylkeskommunene i 2011

KS sin undersøkelse av kommunenes regnskaper for 2011 tyder på at økonomien er noe svakere enn i 2010. Fylkeskommunene fikk et klart dårligere resultat i 2011 enn i 2010. Det er fortsatt sterk økning...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.12

Kollektivutfordringene må løses av stat og kommunesektor i fellesskap

I forslaget til ny nasjonal transportplan anbefaler transportetatene forpliktende avtaler mellom staten, fylkeskommuner og de enkelte bykommuner for å løfte frem gode løsninger for kollektivtrafikken...

av Torkelsen, Jan H., 01.03.12

Økt vegvedlikehold ønskes velkommen

av Torkelsen, Jan H., 01.03.12

Under 100 trafikkdrepte

I 2011 var tallet på drepte på norske veger det laveste på 58 år med 169 trafikkdrepte. Neste etappemål er å komme under 100 trafikkdrepte og under 400 hardt skadde ved utgangen av NTP-perioden....

av Torkelsen, Jan H., 29.02.12

Framtidsbygda 2012 arrangeres på Byremo

Konferansen Framtidsbygda er blitt en tradisjon på Agder. Inntil nå har deltakerne nærmest valfartet til Evje og Hornnes. I år gjøres det imidlertid en vri. I år arrangeres konferansen på Byremo...

av Torkelsen, Jan H., 24.02.12

2,75 millionar kroner til breiband i Vest-Agder i 2012

Kommunal- og regionaldepartementet gir i år 123,55 millionar kroner til fylkeskommunane. Av dette mottar Vest-Agder fylkeskommune 2,75 millionar kroner. - Tilgang til breiband med høg kapasitet er...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Satser på bedre tilgjengelighet til kollektivtransport flere steder i Kristiansand

Staten har i flere år hatt en tilskuddsordning hvor fylkeskommuner og kommuner kan søke midler til tiltak som bidrar til å bedre tilgjengeligheten til kollektivtransporten. Det kreves en lokal...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Søker om en million kroner fra satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene

Kommunal og regionaldepartementet har i gang en femårig satsing kalt Lokal samfunnsutvikling i kommunene. Prosjekter skal bidra til at kommunene blir i bedre i stand til å planlegge, mobilisere,...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

26.april 2012 - Listerkonferansen

Listerkonferansen 2012 om miljøvennlig kraftutveksling og konseptet "Grønt batteri" avholdes på Farsund Resort. Konferansen med mangfoldig program og foredragsholdere med høy kompetanse innenfor...

av Cheryl Macdonald, 01.01.01

Nytt prøveprosjekt igangsettes for rekruttering av bussjåfører

-Jeg har bedt Vegdirektoratet etablere et prøveprosjekt for å stimulere til rekruttering av bussjåfører. Prosjektet vil gi elever et nytt opplæringstilbud for bussjåfører i videregående skole, sier...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Oppfølgingstjenesten følger opp flere ungdommer

Nye tall fra den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten viser en gledelig utvikling i arbeidet med ungdommer som står utenfor opplæring og arbeid. Aldri før har oppfølgingstjenesten klart å hjelpe så...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Agder naturmuseum og botaniske hage kan bli universitetsmuseum

Agder naturmuseum og botaniske hage er det eneste naturhistoriske museum av en viss størrelse i Norge som ikke er statlig eid, og heller ikke er organisatorisk knyttet til et universitet. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Lørdag deltar fylkeskommunen i Earth Hour

Den verdensomspennende klimakampanjen Earth Hour arrangeres i år for fjerde gang i Norge lørdag 31. mars mellom klokken 20.30 og 21.30. Over en milliard mennesker var med i Earth Hour i fjor. Sammen...

av admin, 01.01.01

Fylkeskommunen og Songdalen kommune vil samarbeide om utvikling av et moderne Nodeland

Fylkeskommune har som mål å inngå samarbeidsavtaler med alle kommuner i Vest-Agder. Fylkestinget skal i slutten av april behandle forslag til en samarbeidsavtale med Songdalen kommune. I dag var...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Bli med i verdens største klimakampanje!

Den verdensomspennende klimakampanjen Earth Hour arrangeres i år for fjerde gang i Norge lørdag 31. mars kl. 20.30 - 21.30. Over en milliard mennesker var med i Earth Hour i fjor. I Norge deltok 181...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sørlandet tar gull i teknologi og realfag

Teknologi og realfag i videregående skoler på Sørlandet opplever en enorm økning i søkertallene. Nylig kunngjorte tall fra Utdanningsdirektoratet viser 15 prosent gjennomsnittlig økning i søkertallene...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01