• Hvem fra Vest-Agder skal delta i NM i helsearbeiderfaget?
  av admin, 07.06.12

  Hvem fra Vest-Agder skal delta i NM i helsearbeiderfaget?

  Onsdag 25. april mellom klokken 09.30 og 15.00 møtes seks lag fra Vest-Agders videregående skoler i...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 04.05.12

  Hidraprosjektets videre skjebne fortsatt uavklart

  Les mer
 • Kommunene og fylkeskommunene ga innspill til regjeringens europapolitikk
  av Torkelsen, Jan H., 30.04.12

  UD ønsker lokale og regionale innspill til Europapolitikken

  - Jeg oppfordrer fylker og kommuner til å ta en aktiv rolle og komme med innspill til...

  Les mer
 • Farsund får nytt ”Eilert Sundt ressurs- og vitensenter”
  av Torkelsen, Jan H., 30.04.12

  KKG-elever vant Eilert Sundt-prisen

  Elevene Viktor E Lunde, Erik-Anant S Narayan og Lucas D. Haugeberg på Kristiansand katedralskole...

  Les mer
 • Assisterende fylkesrådmann Tore Berntsen konstitueres i stilling som fylkesrådmann
  av Torkelsen, Jan H., 30.04.12

  Nitten søkere til stillingen som assisterende fylkesrådmann

  En av veteranene i Vest-Agder fylkeskommune assisterende fylkesrådmann Tore Berntsen slutter i...

  Les mer
 • Ny tippenøkkel vil styrke satsingen på idrettsanlegg
  av Torkelsen, Jan H., 30.04.12

  25,4 millioner kroner i spillemidler til anlegg i Vest-Agder

  Regjeringen besluttet fredag å fordele 1,564 milliarder kroner i spillemidler til idrettsformål for...

  Les mer
 • av Stylegar, Frans-Arne, 30.04.12

  Ny bok om jernalderen på Krim

  Fylkeskonservatoren har et utstrakt forskningssamarbeid med arkeologiske miljøer på Krim i Ukraina....

  Les mer
 • KVU for Kristiansandregionen – Fylkesmannen støtter innføring av veiprising
  av Torkelsen, Jan H., 27.04.12

  Likestilling som regional kraft

  Fritt Valg, Senter for likestilling og sekretariatet for Regionplan Agder 2020 arrangerte i forrige...

  Les mer
 • Interpellasjon fra Demokratene om drivstofftilbudet i Kristiansand Havn
  av Torkelsen, Jan H., 27.04.12

  Fylkesordføreren avventende til en eventuell justering av regelverk for nye TT-brukere over 67 år

  Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt inn en interpellasjon til...

  Les mer

Veteranbiltreff i Bygada på Vest-Agder museet Kristiansand

Liker du nostalgiske opplevelser da er du hjertelig velkommen til årets veteranbilmønstring, i Bygada på Vest-Agder museet Kristiansand lørdag 28. april, mellom klokken 11.00 og 13.00. Dette er dagen...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.12

Samferdselsministeren holder igjen belønningsmidler til Kristiansandsregionen

Samferdselsdepartementet har nå sendt brev til Vest-Agder fylkeskommune hvor departementet melder at det etter en gjennomgang av rapporter som er innsendt knyttet til belønningsavtalen, vurderer det...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.12

Vurderer å opprette et fylkeskommunalt veifond

Da fylkestinget tirsdag behandlet Vest-Agder fylkeskommunes årsregnskap for 2011 fremmet Høyre. Kristelig folkeparti. Fremskrittspartiet, Venstre og Demokratene et fellesforslag hvor administrasjonen...

av admin, 26.04.12

Fylkeskommunen vil ha fokus på lærlingeplasser for helsefagarbeidere på Sørlandet sykehus HF

Fylkestingsrepresentant Sølvi Gjerdahl Thomassen (SV) har rettet en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman hvor hun ber om en redegjørelse om hvilke tiltak fylkeskommunen har satt i gang eller...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.12

Ikke aktuelt med privat helseforsikring for fylkeskommunens ansatte

Fylkestingsrepresentant Steinar Bergstøl Andersen (Frp) hadde til fylkestingsmøtet onsdag innsendt en interpellasjon hvor han ønsker å få utredet muligheten for at også ansatte i Vest Agder...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.12

Fylkeskommunal lånegaranti til Fullriggeren Sørlandet

Fylkestinget har besluttet  at Vest-Agder fylkeskommune skal gi Fullriggeren Sørlandet en bankgaranti på inntil 7,5 millioner kroner for utføring av vedlikehold for klassing av skipet. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.12

Åtte millioner til opprusting av Stiftelsen Arkivets bygninger

Fylkestinget ga tirsdag tilsagn om åtte millioner kroner til delfinansiering av nybygg og renovering ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Midlene innarbeides i Vest-Agder fylkeskommunes økonomiplan...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.12

Kontroversielle Agder-bibliotek

Selv om det ikke ble fylkessammenslåing i denne omgang har vi allerede lenge hatt ett samlet bibliotek-Agder. Og om ikke det er kontroversielt nok; nå er hele bibliotek-Agder kledd i rosa!  I følge...

av Skibenes, Kari, 25.04.12

Klimameldingen: Økt satsing på kollektivtrafikk og gang- og sykkelfasiliteter

Regjeringen har onsdag presentert sin klimamelding. Et element i meldingen har vesentlig betydning for fylkeskommunens ansvarsområder – samferdsel. Regjeringen har som mål at veksten i...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.12

Regnskapsoverskudd for Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum i 2011

Vest-Agder fylkeskommune samarbeider med og gir årlig tilskudd til Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum. Dette skal bidra til at museet opprettholdes og utvikles som en av landsdelens viktigste...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.12

Ny internasjonal strategi skal bidra til vekst og utvikling på Agder

Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner besluttet høsten 2010 å utarbeide en felles internasjonal strategi for Agder som ledd i oppfølgingen av Regionplan Agder 2020. Internasjonal virksomhet skal være et...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.12

Fire millioner til Hestmanden fra Riksantikvaren

av Torkelsen, Jan H., 25.04.12

Vest-Agder får heltidsansatt elev- og lærlingombud

Vest-Agder fylkeskommune har siden i fjor sommer hatt et elev- og lærlingombud i halv stilling. Helge Hovland har innehatt stillingen. Fylkestinget hadde tirsdag en såkalt underveisevaluering av...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.12

Justeringer i politikerrepresentasjonen i fylkeskommunen

Fylkestinget foretok tirsdag et suppleringsvalg etter at Arbeiderpartiets Stein A Ytterdal trer ut som varamedlem til fylkestinget på grunn av flytting til Trondheim. Fylkestinget besluttet at...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.12

Fylkestinget orientert om anbudssituasjonen for Hidra Landfast

Fylkestinget fikk i dag utdelt et notat utarbeidet av prosjektleder Jan Helge Egeland som gir informasjon om tilbudsåpningen vedrørende hovedentreprisen for det undersjøiske tunnelprosjektet Hidra...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.12

Ny bomstasjon på E18 i Lillesand planlegges satt i drift fra 3. mai

I henhold til det Stortinget har bestemt skal innkrevingen på E18 Inntjore i Grimstad fordeles mellom Inntjore og Kviksdalen. Takstene på Inntjore vil derfor reduseres fra 30 kroner til 15 kroner for...

av admin, 24.04.12

-Det er tåpelig å snakke om vei eller bane!

På en stor togkonferanse i Kristiansand mandag var det flere innledere og debattanter som tok til orde for at det ikke er realistisk eller strategisk smart å arbeide for både en moderne ny...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.12

Vinnere av Sørlandets litteraturpris

Årets vinnere av Sørlandets litteraturpris er Øystein Hauge i klassen for skjønnlitteratur og Harald Dag Jølle i klassen for sakprosa. Vi gratulerer!

av Skibenes, Kari, 24.04.12

-Vi må bygge jernbane for de neste 100 årene

av Torkelsen, Jan H., 24.04.12

Byggenæringen og karriereveiledning i Abrahavn

Skolerådgivere/karriereveiledere inviteres til å møte byggenæringen på Sørlandet. Arrangementet finner sted i Abrahavn, Kristiansand Dyrepark 10. mai 2012 og er et samarbeid mellom NHO Agder, EBA...

av admin, 23.04.12

Fremtidsbygda 2012 arrangeres på Byremo 10. mai

Konferansen Framtidsbygda er blitt en årviss tradisjon. I år arrangeres konferansen 10. mai på Byremo videregående skole. Tema i år er: kompetanse og lokal næringsutvikling. Møteleder professor Dag...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.12

Pisk og gulrot må til for å unngå fremtidig trafikkkaos

Prognosene fremover er sterk befolkningsvekst i byene og byområdene: Økonomisk vekst vil gi økt transportomfang. Biltilgangen vil øke i befolkningen. Bo- og arbeidsmarkedsregionene utvides. Det var...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.12

Nå starter TUSENTRÅKK 2012

25. april starter Tusentråkk, vårens store sykle- og gåkampanje i Kristiansandsregionen. Det gjelder å komme seg til og fra jobb, undervisningssted, eller andre daglige gjøremål til fots eller på...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.12

Tre leverte tilbud på Hidratunnelen

Statens vegvesen hadde åpning av tilbud på hovedentreprisen for Hidratunnelen fredag. Da tilbudsfristen gikk ut klokken 12.00 hadde det totalt kommet inn tre tilbud. NCC Construction AS, Implenia AS...

av Torkelsen, Jan H., 20.04.12

Barnas arkitektkonkurranse - Bygg ditt drømmemuseum!

Hvordan er ditt drømmemuseum? Hvordan ser det ut, og hva skal det inneholde? Prøv deg som arkitekt og møt opp på Vest-Agder-museet Kristiansand, ved Minibyen søndag 22. april, klokken 13.00 til 15.00....

av Torkelsen, Jan H., 20.04.12

Vest-Agder får fylkespris for eldre

Det fylkeskommunale rådet - Vest-Agder fylkeseldreråd - har nå besluttet å opprette en egen fylkespris for eldre. Prisen blir på 10.000 kroner. Det legges opp til at utdelingen den nye prisen vil bli...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.12

Raskare planlegging av store veg- og jernbaneprosjekt

-Den auka satsinga på samferdsel sidan 2006 skal vidareførast og styrkjast. Skal vi dra mest mogleg nytte av dei auka midlane, er det mellom anna viktig å få redusert planleggingstida for store veg-...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.12

Roger Grubben fra Sirdal videregående skole blir landslagstrener

Roger Grubben og Espen Nordby Andersen tilsatt som nye trenere for skiskytterlandslaget. Roger Grubben er ansatt på Sirdal videregående skole. Han har også tidligere vært norsk landslagstrener i...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.12

Tor Mathisen med i arbeidsgruppe for fylkesstrategi for universell utforming

Fylkesutvalget besluttet i mars at arbeidet med å følge opp en fylkesstrategi for universell utforming skal videreføres for perioden 2012 til 2015. Det ble avsatt 50 000 kroner til arbeidet, som er et...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.12

Fylkeskommunens økonomisjef med i Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk utarbeiding og faglig vurdering av data som omhandler økonomien i...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.12

Nytt valadministrasjonssystem til valet i 2013

Kommunal- og regionaldepartementet har utvikla det nye valadministrasjonssystemet EVA. Det blir eigd, drifta og forvalta av staten. Dette vil gje meir openheit og god demokratisk kontroll. Alle...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.12

Lavere stemmerettsalder øker ungdommens politiske engasjement

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner har nå presentert en fersk rapport som viser at ungdom i forsøkskommuner med stemmerett for 16-åringer er mer interessert i politikk, mer...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.12

God uttelling av samarbeidet mellom fylkeskommunen og Marnardal kommune

Fylkesutvalget ble nylig orientert om statusen for en fireårig samarbeidsavtale som Vest-Agder fylkeskommune og Marnardal kommune har inngått for perioden fra 2009 til 2013. -Konklusjonen så langt er...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.12

Det er imponerende mange dyktige "UKM-ungdommer" i Vest-Agder

I helgen ble en imponerende og innholdsrik fylkesmønstring i årets UKM-Ungdommens kulturmønstring gjennomført i Mandals nye kulturstorstue Buen. –Det var ei fantastisk helg med utsolgte...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.12

Bred dugnad for flere læreplasser

Antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20 prosent fra utgangen av 2011 og frem til 2015. Det er den forpliktende målsettingen når Kunnskapsdepartementet, sammen med alle arbeidsgiver– og...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.12

Bedrer strømforsyningen i Sør-Norge

av Torkelsen, Jan H., 16.04.12

Rapport etter Kenya-ulykke offentliggjøres

I dag kunne leder av undersøkelsesgruppen, Yngve Årøy overlevere rapporten etter dødsulykken i Kenya 12.februar i år. Samtidig ble rapporten offentliggjort. Det var fylkesrådmann Tine Sundtoft som ba...

av Macdonald, Cheryl, 16.04.12

Fylkeskommunen støtter togkonferanse i Kristiansand i regi av Naturvernforbundet

Naturvernforbundet i Kristiansand mottar støtte fra fylkeskommunen til en togkonferanse denne måneden. Tidligere har også Jernbaneforun Sør, hvor fylkeskommunen er en av fem partnere, gitt økonomisk...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.12

Nytt felles påtrykk fra fylkeskommunen og Mandal kommune for å statstilskuddsmidler til Buen

For en tid tilbake ble avholdt et møte mellom politisk og administrativ ledelse i Vest-Agder fylkeskommune og Mandal kommune. Temaet for møtet var oppfølging av en samarbeidsavtale for perioden 2009...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.12

Det kan bli stilt strengere krav til lærerkompetanse

Kunnskapsdepartementet foreslår, i følge en pressemelding, at det skal stilles krav om at lærere skal ha relevant fagkompetanse i de fag som de skal undervise i. Dagens kompetansekrav knytter seg bare...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.12

SV: - Kan fylkeskommunen få sykehusene til å ta inn flere lærlinger som helsefagarbeidere?

Fylkestingsrepresentant Sølvi Gjerdahl Thomassen (SV) skriver i en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman at helsefagarbeideren er den nye utdanningen som erstatter den tidligere...

av admin, 13.04.12

Fylkeskommunen valgte "ikke-fylkespolitiker" som lederkandidat til styret for Agder kollektivtrafikk AS

Da fylkesutvalget tirsdag oppnevnte Vest-Agder fylkeskommunes styremedlemmer til nytt styre for Agder kollektivtrafikk AS valgte utvalget å gå utenom både fylkeskommunens egne politikere og...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.12

Kommunikasjonsfolk i fylkeskommuner og kommuner har slått seg sammen

Torsdag i forrige uke ble prosessen med å slå sammen de faglige forumene for kommunikasjonssmedarbeidere og -sjefer i kommunene (KIK) og fylkeskommunene (FIK) fullført. Nærmere ett hundre deltakere...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.12

Stine Jebsen fra Kristiansand vant Sørlandsmesterskapet i kjøttfag

Stine Jepsen, som er butikkslakterlærling hos ICA Maxi på Lund i Kristiansand, vant i går Sørlandsmesterskapet i kjøttfag. Hun er direkte kvalifisert til Norgesmesterskapet som går av stabelen under...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.12

De danske regionene leverer og har god økonomisk orden

Årsberetningene fra de danske regionene viser at budsjettene ble holdt i 2011. Samlet for de fem regionene viser regnskapene et overskudd på rundt to prosent i forhold til budsjettert utgiftsnivå....

av Torkelsen, Jan H., 13.04.12

VRI Agder - Regional partnerskapskonferanse om "Internasjonalisering» forlenger påmeldingsfristen

Fredag 27. april inviterer VRI Agder det regionale partnerskapet til seminar med tema internasjonalisering. Se programmet her. Seminaret er gratis. Påmeldingen er bindende og må være gjennomført...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.12

Miljøvennlig kraftutveksling og konseptet "Grønt batteri" tema på årets Listerkonferanse

Listerkonferansen 2012 på Farsund Resort i Bjørnevåg arrangeres 26. april. Årets konferanse retter fokus på miljøvennlig kraftutveksling og konseptet "Grønt batteri". En rekke anerkjente...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.12

Vil ha elev- og lærlingombudet i Vest-Agder heltidsansatt

Fra 1. august i fjor har Vest-Agder fylkeskommune hatt elev- og lærlingombud i halv stilling. Helge Hovland har innehatt stillingen. De politiske organene i fylkeskommunen har for tiden en såkalt...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.12

Vest-Agder fylkeskommune inngår samarbeidsavtale om drift av "Øya" dersom Aust-Agder fylkeskommune blir med

Fylkesutvalget sa seg tirsdag denne uken enig i at Vest-Agder fylkeskommunen inngår en treårig samarbeidsavtale med rederiet Hansen og Narvesen for å sikre langsiktig drift av båtruten "Øya". Et...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.12

Barn og unges medvirkningsmuligheter på regionalt nivå i Vest-Agder skal utredes

Etter en avtale med fylkeskommunen har Vest-Agder barne- og ungdomsråd (VABUR) i rundt et år arbeidet med et notat hvor barn og unges reelle medvirkningsmulighet på regionalt nivå i Vest-Agder er...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.12

Fylkeskommunen og Songdalen kommune vil samarbeide tett for at flere av kommunens ungdom fullfører sin utdanning

Vest-Agder fylkeskommune tar sikte på å inngå samarbeidsavtaler med alle kommuner i Vest-Agder. Fylkestinget skal i slutten av april behandle forslag til en samarbeidsavtale med Songdalen kommune....

av Torkelsen, Jan H., 11.04.12

Fylkesutvalget tilrår fylkeskommunal lånegaranti til Fullriggeren Sørlandet

Fylkestinget vil 24. april ta endelig stilling til om Vest-Agder fylkeskommune skal gi Fullriggeren Sørlandet en bankgaranti på inntil 7,5 millioner kroner for utføring av vedlikehold for klassing av...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.12

Fylkeskommunen fraråder konsesjon til Kvinesheia Vindpark

Fylkesutvalget besluttet i dag med sju mot fire stemmer at Vest-Agder fylkeskommune fraråder konsesjon til SAE Vind for utbygging og drift av Kvinesheia Vindpark. Det var Høyre som fremmet forslaget...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.12

Romertidsfunn i Songdalen

Fylkeskonservatoren gjennomfører i disse dager en arkeologisk registrering ved Greipstad kirke i Songdalen, der kirkegården snart skal utvides. Det er gjort flere interessante funn av bosetningsspor...

av Stylegar, Frans-Arne, 10.04.12

To bygg i Vest-Agder nominert til Statens Byggeskikkpris

- Det er et helt annet tilfang av bygg med gode kvaliteter nå enn da denne juryen trådte sammen for fire år siden, sier Erling Dokk Holm, leder av juryen for Statens Byggeskikkpris. Juryen har...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.12

Tilrettelagt sti mellom Nordberg Fort og Pennefeltet

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i forrige uke orientert om at arbeidet med en tilrettelagt sti mellom museumsanlegget på Nordberg Fort og helleristningsfeltet på Penne på Lista starter...

av admin, 03.04.12

Tradisjonsbåtregisteret

Tradisjonsbåtregisteret er et prosjekt som har som målsetting å få oversikt over bestanden av norske tradisjonsbåter. Det er mange år siden de åpne båtene for årer og seil var arbeidsredskaper i...

av Stylegar, Frans-Arne, 03.04.12

Stor kollektivkonferanse på Kilden 19. april

Sørlandet opplever sterk vekst, og Kristiansandsregionen er en av de raskest voksende regionene i landet. Befolkningsveksten vil skape trafikkaos dersom det ikke møtes med kraftig forbedring av...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.12

Suksess for "humor-rektor"

av Torkelsen, Jan H., 29.03.12

Oppstart av fremtidsrettet landbruksprosjekt i Hægebostad

Tirsdag 27. mars møtte et halvt hundre interesserte mennesker i Kollemo grendehus for å markere starten på et toårig prosjekt som er godt forankret både i næringen og i ledelsen i Hægebostad kommune....

av Torkelsen, Jan H., 29.03.12

Nye fylkespolitikere inn i styrene for bompengeselskapene i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt brev fra daglig leder i Kristiansand bompengeselskap AS, Lister bompengeselskap AS og Hidra bompengeselskap AS der det bes om at den enkelte aksjonær avklarer om...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Regjeringa gratulerer Sørlandet med internasjonal pris i næringsutvikling

NCE (Norwegian Centre of Expertise) NODE fekk i går sertifiseringa Gold Label under European Cluster Conference i Wien. NCE NODE er den fyrste blant 200 europeiske næringsklyngjer som no har fått den...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Stor trafikkvekst i Listerbommene

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Målet er vekst i kollektivtrafikk og sykkelbruk

Fylkesordfører Bjørgulf Sverdrup Lund fra Aust-Agder tok utgangspunkt i Regionplan Agder 2020 og det som er beskrevet der om kollektivløftet, da han torsdag åpnet Kollektivkonferansen 2012 på Kilden i...

av admin, 01.01.01

Totimers frekvens på togtilbudet først i desember 2013

Hovedutvalget for Samferdsel, areal og miljø behandlet i slutten av mars en skisse til ny rutemodell for togtilbudet på Sørlandsbanen og stilte seg svært positiv til at NSB ønsker å styrke tilbudet...

av admin, 01.01.01

Konsesjon fra NVE til Kvinesheia vindkraftverk

NVE har gitt SAE Vind DA konsesjon for å bygge og drive Kvinesheia vindkraftverk med tilhørende infrastruktur i kommunene Kvinesdal og Lyngdal i Vest-Agder. Anlegget vil gi en kraftproduksjon på...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Skryt til Listautstilling i Tyskland

Utstillingen om den tyske arkeologen Ernst Sprockhoff på Nordberg Fort høster lovord i Tyskland. I siste nummer av det Berlinbaserte tidsskriftet Archäeologisches Nachrichtenblatt blir utstillingen om...

av admin, 01.01.01