• Fylkeskommunen innfører toårige asfaltkontrakter
  av Torkelsen, Jan H., 31.05.12

  Samferdselspolitikerne vil ha mer asfaltering av grusveier

  Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i går diskuterte i dag strategien som skal legges til...

  Les mer
 • Slutt på røyking på alle videregående skoler?
  av Torkelsen, Jan H., 31.05.12

  31. mai - Verdens tobakksfrie dag

  31. mai markeres "Verdens tobakksfrie dag" globalt og lokalt. Verdens helseorganisasjon (WHO)...

  Les mer
 • Utbedringer på bybroen i Flekkefjord
  av Torkelsen, Jan H., 31.05.12

  340 millioner må til for å fjerne forfall på bruer, ferjekaier og tunneler i Vest-Agder

  Statens vegvesen har gjennomført en kartlegging av hvor mye det vil koste å fjerne forfall og gjøre...

  Les mer
 • Fylkestinget vil ha i gang forhandlinger om Bypakke Kristiansandsregionen
  av Torkelsen, Jan H., 30.05.12

  Vil ha innledet forhandlinger med statlige samferdselsmyndigheter om Bypakke Kristiansand

  Les mer
 • Rundt 40 i streik i Vest-Agder fylkeskommune
  av Cheryl Macdonald, 30.05.12

  Streik i Vest-Agder fylkeskommune

  Også videregående skoler i fylkeskommunen er berørt av streiken, opplyser fylkesutdanningssjef, Arly...

  Les mer
 • Ja til at Øvrebø videregående skole får utvide tilbudet
  av Torkelsen, Jan H., 29.05.12

  Ja til at Øvrebø videregående skole får utvide tilbudet

  Øvrebø videregående skole søker fra skoleåret 2013/2014 om godkjenning etter privatskoleloven til å...

  Les mer
 • Frafaller innsigelse knyttet til næringsområdet på Grønndokkmoen i Lyngdal
  av Torkelsen, Jan H., 29.05.12

  Fylkeskommunal støtte til at KVS Lyngdal AS får etablere 90 nye elevplasser

  KVS Lyngdal AS søker fra skoleåret 2013/2014 om godkjenning etter privatskoleloven til å etablere 90...

  Les mer
 • Tippemidler til 23 idrettsanlegg i Vest-Agder
  av Torkelsen, Jan H., 29.05.12

  Vel 25 millioner i spillemidler fordelt til 48 anlegg i Vest-Agder

  Les mer
 • Skolestart 2012: Mer praktisk og variert skoledag
  av Torkelsen, Jan H., 29.05.12

  Anbefaler fritt skolevalg innen de fire inntaksregionene i Vest-Agder

  De politiske organene i fylkeskommunen har nå til behandling en sak om hvilken inntaksordning en...

  Les mer

Fylkeskommunens utdanningspolitikere vil styrke virksomheten ved Fagskolen i Kristiansand

Fagskolen i Kristiansand tilbyr tekniske og maritime studier over to år og helsefag studier over et år. For tekniske og maritime linjer er årets søkning noe høyere enn i fjor med 197 primærsøkere mot...

av Torkelsen, Jan H., 29.05.12

HKU kutter antall saker pga streiken

Hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) valgte i dag å kutte antall saker de behandlet ettersom utvalgssekretæren deres er tatt ut i streik. Med hovedutvalgsleder som referent ble det akseptert å...

av admin, 29.05.12

Status for streiken i VAF 29. mai.

En rekke av de videregående skolene er rammet av streik. Det gjelder i første rekke skolene KKG, Kvadraturen skolesenter og Tangen VGS i Kristiansand. Men også enkelte ansatte ved de andre skolene i...

av Cheryl Macdonald, 29.05.12

Billigere og raskere tannbehandling

Regjeringen foreslår å gjøre det enklere å få dekket behandling av tannsykdommen periodontitt. Dette vil avlaste tannpleiere og tannleger, slik at pasientene kan få raskere og billigere behandling....

av Torkelsen, Jan H., 29.05.12

416,7 millioner kroner av spillemidlene til kulturformål i 2012

Regjeringen fordelte fredag før pinse 416,7 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål. 167 millioner kroner går til Den kulturelle skolesekken. Av disse mottar Vest-Agder 4...

av Torkelsen, Jan H., 29.05.12

Gull i veggane

Sommerutstillinger ved Vest-Agder-museet Mandal er i år Gull i veggane av Torild Ankersdatter Fossnes og Rekonstruksjoner av Franz Schmidt. Utstillingene kan sees på museet i hele sommer, men de som...

av Torkelsen, Jan H., 25.05.12

God vekst i skatteinngang til og med april

Skatteinngangen til kommunene og fylkeskommunene til og med april er på 43,761 milliarder kroner eller vel 1,118 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det er en økning på 2,6 prosent, melder...

av Torkelsen, Jan H., 25.05.12

Opptrapping av streiken

Fagforbundet har i dag varslet at de tar ytterligere 104 medlemmer ut i strek fra tirsdag 29.mai. Det er snakk om driftsoperatører, vaktmestre, renholdere og fagarbeidere ved en rekke av de...

av Cheryl Macdonald, 24.05.12

Vest-Agder fylkeskommune i toppskiktet i facebook-kvalitet

13 av 19 fylkeskommuner har offisiell facebookside. Nå har det uavhengige kompetansefirmaet " I all offentlighet" foretatt en vurdering av kvaliteten på sidene. Den viser at på en kvalitetsindikator...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.12

Midt-Agder Friluftsråd deler ut stimuleringsmidler

Midt-Agder Friluftsråd har for 2012 til rådighet 100 000 kroner i stimuleringsmidler til mindre lokale tiltak i medlemskommunene. Det kan søkes om støtte til aktivitetsfremmende tiltak innen ”det...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.12

Rundt 40 i streik i Vest-Agder fylkeskommune

Meklingen mellom partene i hovedtariffoppgjøret for kommunesektoren, som omfatter fylkeskommuner og kommuner, ble avsluttet klokken 04.00 i dag. Da måtte en hos Riksmekleren konstatere at det ikke var...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.12

Regional vekst og utvikling forutsetter bedre veistandard

-Vest-Agder er eksportfylke nummer en i Norge. Hele 16 prosent av arbeidsstokken er sysselsatt i industri i fylket, mot et landsgjennomsnitt på åtte prosent. Agder er landets ledende eksportregion og...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.12

Veidirektøren. -Vi kan skape god infrastruktur innen 20 år

I to dager denne uken har rundt 200 deltakere vært samlet til Nasjonal Veikonferanse 2012 i Kristiansand. Flere innledere og debattanter har drøftet og kommet med innspill til hvordan en raskest mulig...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.12

Olje- og energiministeren ser muligheter i Listerregionen

- Her er enorme muligheter for å bygge ut fornybar energi, både gjennom nye prosjekter og ved utnytte eksisterende anlegg bedre. Jeg er imponert over hvordan kommunene i Listerregionen ønsker å ta...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.12

Storstilt åpning av toppmodernisert togstasjon på Nodeland i Songdalen

- Nodeland stasjon er et eksempel på hvordan jernbanestasjoner skal utbygges flere steder i landet, sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa da hun i går var i Songdalen for å foreta den...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.12

Ambisiøs og optimistisk samferdselsminister om fremtidens vei-Norge

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil ha tipp topp veier i Norge i løpet av 20 år. Det fortalte hun nærmere 200 deltakere på en nasjonal veikonferanse i Kristiansand i går. -Etter flere år...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.12

Ulykkesrisiko for bilførere redusert med 21 prosent siden 2005

I en rapport utarbeidet av Transportøkonomisk institutt (TØI), på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, blir det slått fast at risikoen for å ferdes i trafikken er betydelig redusert. I løpet av de...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.12

Halvparten av elevene som dropper ut, havner hos NAV

Gjennom ti år har forskere i Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU kartlagt ungdommenes mottak av langvarige trygdeytelser som dagpenger eller sosial stønad og langvarige medisinske ytelser som...

av Torkelsen, Jan H., 21.05.12

Teknologi alene er ikke nok

Forskere fra Norge, Sverige og Danmark forsøker å implementere Skype i morsmålsundervisningen og andre, utvalgte fag i norske, svenske og danske skoler. Språket ble en utfordring. Forskerne trodde i...

av Torkelsen, Jan H., 21.05.12

Kommuneproposisjonen – et viktig gjennomslag for kommunesektoren

-Vi er blitt hørt på viktige områder. Det betyr at norske kommuner og fylkeskommuner fortsatt kan levere gode velferdstjenester til befolkningen, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i kommunesektorens...

av Torkelsen, Jan H., 21.05.12

Det vil være kostnadseffektivt å forlenge jernbanens dobbeltspor fra Langemyr til Dalane i Kristiansand

I forslaget til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 er det avsatt midler til tiltak som sikrer bedre kapasitet for godstrafikk på Sørlandsbanen i en planteknisk ramme som ligger 20 prosent og 45...

av Torkelsen, Jan H., 21.05.12

Har du lyst å bruke en uke eller to i sommer for å forberede deg til videregående skole?

Vi har fortsatt noen ledige plasser på våre sommeraktiviteter fra første halvdel av august og fram mot skolestart, og det er mulig å søke på disse aktivitetene: Ungdomsbedrift i mat/service i...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.12

Norges Taxiforbund: - Konkurransetilsynet driver politikk

Konkurransetilsynet har gått ut med forslag om ”frislipp” i drosjenæringen. Dette ble referert her på fylkeskommunens nettside tidligere denne uken. Norges taxiforbund har oversendt et svar som de ber...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.12

Lam trolig drept av ulv sør i Kvinesdal

Statens Naturoppsyn har konkludert med at et lam funnet på Håland sør i Kvinesdal trolig ble drept av ulv 9. mai i år. Folk bes melde fra dersom de mistenker observasjon av ulv eller finner døde bufe....

av Torkelsen, Jan H., 16.05.12

Ny heis gjør fabrikkmuseet på Sjølingstad bedre tilgjengelig

Det var jubel på Sjølingstad Ullvarefabrikk tidligere denne uken da museumsfabrikken kunne ta i bruk en ny moderne heis. –-Vi er utrolig glade for å ha denne heisen på plass. Nå kan vi ta imot eldre,...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.12

Flere trafikkskadde personer i Vest-Agder i år

Statistisk sentralbyrå har nå presentert tall over hvor mange som ble skadet eller drept i løpet av årets fire første måneder. Tallene viser en økning i antall trafikkskadde i år i forhold til samme...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.12

Elev fra Vennesla videregående skole til finalen i Holbergprisen

Det er nå klart at en fagjury har nominert Malene Bue i klasse 3STB ved Vennesla videregående skole som en av tre finalister til Holbergprisen i skolen med prosjektet: ”Min familie under den...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.12

Framtidsbygda - viktig møteplass på Agder

Den regionale partnerskapen i begge Agderfylka har dei siste fem åra skapt ein møteplass for kommunar og næringsverksemder. Kompetanse var nøkkelordet i år. Fylkesordførarar i Vest Agder, Terje Damman...

av Torkelsen, Jan H. og Roar Werner Vangsnes, Distriktsenteret, 16.05.12

Fylkesutvalget utsatte avgjørelse om skjebnen for Hidra Landfastsprosjektet

Med åtte mot tre stemmer besluttet fylkesutvalget i dag å utsette avgjørelsen om veianleggsprosjektet Hidra Landfast med ny undersjøisk tunnelforbindelse skal gjennomføres eller ikke, til sitt neste...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.12

Regionen krever firefelts møtefri E-39

-En samlet region krever fire-felts møtefri vei. Det kreves at alle nye veistrekninger planlegges som møtefri vei og uten farlige standardsprang. Regionen fastholder at veitraseen som velges må...

av admin, 15.05.12

Ønsket om å bygge mer klimavennlig øker interessen for tre

Utslippene av klimagasser blir mer enn halvert ved å bygge i tre istedenfor andre materialer. Bruk av tre er ikke bare miljøvennlig og klimanøytralt. Det gir dessuten økt sysselsetting og økt...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.12

Kommuneproposisjonen 2013 - 172 millionar kroner meir til Vest-Agder neste år

Førebelse tal syner at kommunane i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune får ein vekst i frie inntekter på 172 millionar kronar i 2013. –-Det vil gje fleire og betre tenester til innbyggjarane, seier...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.12

Konkurransetilsynet vil la alle som vil bli drosjeeier i de store byene

I et innlegg på en konferanse i Bergen i dag tar Øyvind Nilssen, rådgiver i Konkurransetilsynet, til orde for at alle som vil bli drosjeeier i de store byene skal gis anledning til det....

av admin, 15.05.12

Landsdelen slutter opp om Kjevik

Areal- og transportplanutvalget for Kristiansandsregionen sluttet seg i sist møte til en høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan hvor fremtiden for Kristiansand lufthavn Kjevik var tema. Utvalget...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.12

Vil ha 65 prosent økt økonomisk bevilgningsramme til samferdselsformål

Areal- og transportplanutvalget for Kristiansandsregionen behandlet nylig en høringsuttalelse til transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2014 til 2023 (NTP). Et sentralt...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.12

Ønsker bedre tilgjengelighet i Tingparken

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder uttaler i forbindelse med sen skjøtselsplan for Tingparken i Hægebostad behov for økt tilgjengelighet og hensyn til universell utforming....

av Torkelsen, Jan H., 14.05.12

Langsiktig samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Songdalen kommune signert

Før helgen signerte fylkesordfører Terje Damman og ordfører Johnny Greibesland en ny samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen kommune. - Med dette er det nå inngått slike avtaler...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.12

I slutten av april ga NVE konsesjon til SAE Vind DA for å bygge og drive Kvinesheia vindkraftverk med tilhørende infrastruktur i kommunene Kvinesdal og Lyngdal i Vest-Agder. I dag klargjør politikerne...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.12

Harald F. Andersen valgt til Sparebanken Sørs forstanderskap

Vedtektsendringer i Sparebanken Sør har medført må det foretas nyvalg til forstanderskapet i banken. Offentlige representanter reduseres fra fem medlemmer og fem varamedlemmer til tre medlemmer og tre...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.12

Toril Runden med i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør

Forstanderskapet i Sparebanken Sør vedtok 27. mars etablering av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. I henhold til vedtektene i stiftelsen skal Vest-Agder fylkeskommune velge et medlem og et...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.12

Sørvestbanen må få en helhetlig finansiering og stå ferdig i 2030

Jernbaneforum Sør har nå avsendt en høringsuttalelse til Høyhastighetsutredningen, Konseptvalgutredningen for InterCity og samferdselsetatenes forslag til Nasjonal transportplan. Oppsummert uttaler...

av admin, 14.05.12

Større fokus på vekstfremmende regionale flyplasser

Europaparlamentet vedtok 10.mai en ikke-lovgivende resolusjon der de går inn for at EUs luftfartspolitikk må legge særlig vekt på behovene til regionale flyplasser. Ifølge parlamentarikerne har de...

av admin, 14.05.12

Innovasjon Norge skal drive økt desentralisering av kompetanse og virksomhet

Som et ledd i forvaltningsreformen overtok fylkeskommunene 1. januar 2010 samlet 49 prosent av aksjene i Innovasjon Norge. Våren 2012 vil Næringsdepartementet legge frem en stortingsmelding om...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.12

Fylkesvei 987 Brokke - Suleskar åpnes søndag 20. mai klokken 12.00

Det arbeides for tiden betydelig i fjellheimen i Øvre Sirdal. I dag starter Risa i Sirdal mandag med snørydding på fylkesveien mellom Sirdal og Brokke i vernesonen over til Setesdal. Åpning er satt...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.12

Nytt saueprosjekt i Vest-Agder

Hovudmålet med prosjektet «Ny giv i sauehaldet i Vest-Agder 2012-14» er å betre lønnsemnda, auka produksjonen og kvaliteten i sauehaldet og redusere tap på utmarksbeite. Sauenæringa er viktig for...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.12

Samarbeider om bokutgivelser

Fylkeskonservatoren og Commentum Forlag er blitt enige om å samarbeide om bokutgivelser. Fylkeskonservatoren utgir pr. i dag en kulturhistorisk bokserie med emner hentet fra arkeologi,...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.12

Nytenkning innen byplanlegging vekker positiv respons

Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune er med i et treårig nordisk prosjekt hvor søkelyset er rettet på virkemidler som kan bidra til å fremme det fysiske og sosiale miljøet som mennesker...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.12

Velkommen til Agderseminar 2012, 11.-12.oktober!

Agderseminar 2012 holdes i år ved Universitetet i Agder, og temaet er "Sørlandet og utlandet Transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning." Agderseminaret viderefører en lang tradisjon for årlige...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.12

Fortsatt sjans på sykkeljakke

av John Sverre Karterud/ Kristiansand kommune, 10.05.12

Ny daglig leder på Etablerersenter Vest-Agder IKS

Stillingen som ny daglig leder på Etablerersenter Vest-Agder IKS ble utlyst i mars. Det var i alt 18 søkere. Etter grundige vurderinger av alle kandidatene, bestemte styret seg for å tilby Atle S....

av Torkelsen, Jan H., 10.05.12

12 000 studenter i fagskoleutdanning

Det er fortsatt mange som studerer ved en fagskole i Norge. Siden nettskolene ikke er inkludert i tallene for fagskolene i 2011, noe de var i 2010, er ikke tallene for de to årene direkte...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.12

1,3 millioner kroner til barn og unge i Kristiansand

Kristiansand får 1,3 millioner kroner til barne- og ungdomstiltak. Målet med midlene er å skape gode lokale møteplasser og gi barn og unge muligheter til å delta på fritidsaktiviteter og i...

av Torkelsen, Jan H., 09.05.12

Postive signaler fra fylkestannlegen til fylkesutvalget

Fylkestannlege Asjørn Dalsmo ga i går fylkesutvalget en rapport over dagens status for fylkeskommunens tannhelsevirksomhet. Han hadde positive signaler å komme med. Det arbeides godt på klinikkene...

av Torkelsen, Jan H., 09.05.12

-Lokalsamfunnene må få sin rettmessige andel av verdiøkningen fra kraftutbygging

Fylkesordfører Terje Damman rettet i sin tale til Høyres landsmøte søkelyset på globale klimautfordringer med vinkling mot regionens bidrag. -Jeg ønsker å sette fokus på de globale klimautfordringene...

av Torkelsen, Jan H., 08.05.12

Jernbaneverket foreslår endringer i stasjonsstrukturen - Breland kan bli nedlagt

Best mulig togtilbud for flest mulig, men dårligere for noen. Jernbaneverket foreslår i en ny rapport å legge ned 31 stasjoner. De fleste stasjonene er små holdeplasser med svært få reisende og en lav...

av Torkelsen, Jan H., 08.05.12

Fylkesbytte-rapporten for fire Aust-Agder-kommuner ut på høring

Nå sender Kommunaldepartementet rapporten om søknadene om fylkesbytte fra fire Aust-Agder-kommuner på høring. Det er kommunene: Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand som har søkt...

av Torkelsen, Jan H., 08.05.12

Foreslå kandidatar til Karl Evang-prisen 2012

Karl Evang-prisen vart oppretta som ein honnør til den tidlegare helsedirektøren for hans sosialmedisinske pionerinnsats. Målet med prisen er å stimulere interessa og arbeidet for barnevern,...

av Torkelsen, Jan H., 08.05.12

Janne Nystøl Spilde skal være med å kåre "Årets Museum i Vest-Agder"

Styret i Vest-Agder Museumslag vedtok i fjor statuetter for kåring av "Årets Museum i Vest-Agder". Hensikten med prisen er å oppmuntre til innsats og å fremheve gode tiltak til inspirasjon og forbilde...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.12

Lions gir jubileumsgave til samarbeidsprosjekt fredag klokken 12.00 i Tangen park

Lions feirer sitt 40 års jubileum og i den forbindelse overrekkes fredag klokken 12.00 i Tangen park i Kristiansand to trimapparater med seks treningsfunksjoner - Flexo og Tibas - til kommunen. Dette...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.12

300 0000 kroner i tilskudd til viltformål er nå fordelt

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø fordelte i forrige uke de midlene Vest-Agder fylkeskommunen har for å gi som tilskudd til viltformål; hjortevilttiltak og lokale vilttiltak. Dette inngår som...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.12

Kostnadene for veganlegg fortsetter å øke

Byggekostnadene for veganlegg økte med 1,2 prosent fra fjerde kvartal 2011 til første kvartal 2012. Materialkostnadene økte med 2,5 prosent, mens arbeidskraft- og maskinkostnadene steg med respektive...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.12

Vil erstatte fylkestingene med regionting

I følge et oppslag i avisen Agder i dag, opplyser nestleder Dagrun Eriksen i KrF at partiet i neste uke kommer til å foreslå å bytte ut fylkespolitikerne og fylkestinget med en modell der...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.12

Åseral planlegger satsing på helårs løypenett i Ljosland-Bortelid-området

Åseral kommune har meldt oppstart av arbeidet med en kommunedelplan for friluftsliv. Formålet med planen er å legge til rette for et helhetlig og fremtidsrettet løypenett innenfor planområdet som i...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.12

Fylkeskommunen med på fremtidsrettet planleggingsopplegg for boligområde i Lindesnes

Lindesnes kommune har søkt fylkeskommunen om tilskudd til gjennomføring av en forstudie til planlegging av et nytt boligområde på Vallemoen like nord for Vigeland sentrum. Hovedutvalg for samferdsel,...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.12

Invitasjon til samråd i Agder om framtidas sjømatnæring

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen inviterer til samråd om den nye stortingsmeldingen 5. juni klokken. 09.00 -11.00 i lokalene til Havforskningsinstituttet, avdeling Flødevigen i...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.12

Fylkespolitisk interesse for å finne en akseptabel utbyggingsløsning for Hunsøya i Vennesla

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besøkte i dag Vennesla for blant annet å befare Hunsøya, hvor nedlagte Hunsfos Fabrikk utgjør en del av arealet. Vennesla kommune har oversendt forslag til...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.12

Breiband er avgjerande i moderne distriktspolitikk - Agder er eit godt døme

Ny utgreiing dokumenterer stor samfunnsnytte av at alle har tilgang på tilstrekkeleg breibandskapasitet. Breiband skal vera eit gode på line med annan infrastruktur som veg og straumnett. - Rapporten...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.12

Fire alternative løsninger for kommunene som vil til Vest-Agder

Konsulentfirmaet Nivi har nå presentert sin rapport hvor de har vurdert at fire kommuner i Aust-Agder har søkt Kommunal- og regionaldepartementet om å bli overført til Vest-Agder. Rapporten legger opp...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.12

Kvalitetssikringsrapport anbefaler midtrekkverk-utbygging av ny E-39

Vista Analyse AS og Holte Consulting har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomført en kvalitetssikring av konseptvalgutredningen for E39 mellom Søgne og Ålgård. I rapporten anbefales det at...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.12

Tilfreds med kollektivsatsing, etterlyser andre tiltak

- Vi er tilfreds med den økte satsingen på kollektivtrafikk. Samtidig er det beklagelig at Regjeringen i klimameldingen ikke legger opp til andre nye klimatiltak i Kommune-Norge, sier styreleder i KS...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.12

Norgesrekord ! KKG-russen samlet inn 381 500,- til Kreftforeningen

Årets russ ved KKG- Kristiansand katedralskole Gimle har satt norgesrekord med sitt innsamlingsresultat til Kreftforeningen. Gjennom salg av vafler i elevkantina og aksjon med bøsser har russen samlet...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.12

I Mandalstraktene kan du oppleve bunadskafè og arbeiderhistorisk tilbakeblikk

"Det sviver bra på Sjølingstad" er tittelen når Vest-Agder-museet Sjølingstad Uldvarefabrik inviterer til foredrag om arbeidskonflikten på Sjølingstad i 1936. Foredragsholder er Birgitte Sørensen....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen støtter Lindesnes kommunes forslag om firefelts E-39 utbygging

Fylkesutvalget anbefale i dag at Lindesnes kommunes forslag til reguleringsplan for ny E-39 mellom Livold og Fardal vedtas nå. Dette for å komme i posisjon til bevilgning i NTP for perioden 2014-23....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Forslag til reguleringsplan fv. 460 Svennevik–Opshus i Lindesnes kommune til offentlig ettersyn

Statens vegvesen Region sør legger ut forslag til reguleringsplan med bestemmelser for fylkesvei 460 Svennevik–Opshus til høring og offentlig ettersyn i hht. § 12-10, jfr § 3-7 i plan- og...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Flere elever tar påbygging

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Midler fra Kulturminnefondet til Vest-Agder

Norsk Kulturminnefond har nylig fordelt tilskuddsmidler for 2012. Flere bygninger og anlegg i vårt fylke har fått støtte til restaureringstiltak. Tilsammen 620.000 kroner går til eiere i Vest-Agder....

av Stylegar, Frans-Arne, 01.01.01

Fylkeskommunalt nei til at Kristiansand Montessoriskole får etablere ny videregående skole i Kristiansand

Kristiansand Montessoriskole søker fra skoleåret 2013/2014 om godkjenning etter privatskoleloven til å etablere en ny videregående skole i området ved UiA/Gimle eller i Kristiansand sentrum. Det søkes...

av admin, 01.01.01

En fristende utfordring!

Det kaller Kristin Tofte Andresen jobben som assisterende fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune. I dag ble det kjent at hun har fått jobben og takket ja til stillingen. Kristin Tofte Andresen...

av Cheryl Macdonald, 01.01.01