• Hestmanden åpen for publikum i hele juli
  av admin, 29.06.12

  Hestmanden åpen for publikum i hele juli

  Nå har du en unik sjanse til å komme ombord i DS Hestmanden. Sentralt i havneområdet i Kristiansand,...

  Les mer
 • "Gamletannlegen" fra Vennesla ga alt i VM for eldre
  av admin, 29.06.12

  "Gamletannlegen" fra Vennesla ga alt i VM for eldre

  Den tidligere overtannlegen Kåre Djupesland på den fylkeskommunale distrikttannklinikken i Vennesla...

  Les mer
 • Skyssreglementet for grunnskolen revidert
  av Torkelsen, Jan H., 29.06.12

  Skyssreglementet for grunnskolen revidert

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om endringer av reglementet for...

  Les mer
 • Åtte millioner kroner til gangbro over elva i Flekkefjord
  av Torkelsen, Jan H., 28.06.12

  Åtte millioner kroner til gangbro over elva i Flekkefjord

  Som oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Flekkefjord kommune og Vest-Agder fylkeskommune besluttet...

  Les mer
 • Fylkesordføreren taler på konferanse om friluftsliv og kulturminner langs kysten
  av Torkelsen, Jan H., 28.06.12

  Fylkesordføreren taler på konferanse om friluftsliv og kulturminner langs kysten

  Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren og Den sentrale gruppa for kystleder inviterer til...

  Les mer
 • Går inn for toårige asfaltkontrakter
  av Torkelsen, Jan H., 28.06.12

  Går inn for toårige asfaltkontrakter

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk i går inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal inngå...

  Les mer
 • Mulig samarbeid om en byantikvarstilling for Mandal
  av Torkelsen, Jan H., 27.06.12

  Mulig samarbeid om en byantikvarstilling for Mandal

  Les mer
 • Nytt om ledsager og elever med delt bosted i skyssreglement for videregående skole
  av Torkelsen, Jan H., 27.06.12

  Nytt om ledsager og elever med delt bosted i skyssreglement for videregående skole

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i går orientert om endringer av reglementet for skyss...

  Les mer
 • Fylkeskommunen overtar ingen veglys fra kommunene
  av admin, 27.06.12

  Fylkeskommunen overtar ingen veglys fra kommunene

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune ikke overtar...

  Les mer

Regional planstrategi for Vest-Agder 2012-2016: Høring og offentlig ettersyn

Fylkestinget i Vest-Agder foreslår at det utarbeides fire nye planer og strategier i perioden 2012-1016: Plan for likestilling og mangfold for Agder, Strategi for busstrafikken i...

av Reed, Lisbeth, 27.06.12

Turid Holen ny arkivsjef ved Interkommunalt arkiv i Vest-Agder

Turid Holen er konstituert som arkivsjef/daglig leder ved Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) fra og med 1. august. Hun skal lede institusjonen som har fem fast ansatte i tillegg til flere...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.12

Sørlandsruta skifter ut 40 busser

Sørlandsruta AS har kontrakt med Agder Kollektivtrafikk (AKT) kjøring av bussruter og skoleskyss i Vest-Agder. Kontrakten innebærer kjøring av langruten Kristiansand-Mandal-Lista samt lokalruter i...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.12

Justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har fastsatt justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser, som trer i kraft fra 1. juli 2012. Det følger av EØS- og WTO-avtalens bestemmelser...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.12

Fortsatt forbud mot vannscootere

Miljøverndepartementet opprettholder forbudet mot bruk av vannscootere. Ny forskrift ble vedtatt av Kongen i statsråd fredag 22. juni, og den vil tre i kraft 1. juli. - Vi får nå en forskrift som...

av admin, 25.06.12

Spennende artikler og filmer på nettavis for miljø

Miljøjournalisten er et tilbud til elever ved ungdomsskoler og videregående skoler fra miljøvernmyndighetene. Her er det mange tips om hvordan elevene kan jobbe som miljøjournalister og ta opp lokale...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.12

Sunn økonomi i fylkeskommunene

Statistisk sentralbyrå har nå publisert en ny rapport hvor det fremgår at reviderte tall for fylkeskommunene viser et samlet netto driftsresultat på om lag 3,4 milliarder kroner, eller 5,5 prosent, av...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.12

Arendal bystyre enstemmig for å beholde dagens fylkesgrense

Arendal bystyre avga i går kommunens høringsuttalelse til søknaden om overføring av kommuner fra Aust-Agder til Vest-Agder. Bystyret uttaler at det har respekt for at befolkningen i Aust-Agder i 2011...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.12

Bli med på Enova Gründercamp 2012

Ungt Entreprenørskap Agder melder ar alle videregående skoler på Agder inviteres til å stille med lag på fem elever til årets "Energi for fremtiden", ENOVA Gründercamp. Arrangementet vil foregå 24....

av Torkelsen, Jan H., 22.06.12

Gave til Vest-Agder-museet fra Sparebankstiftelsen DNB NOR

For kort tid siden mottok Vest-Agder-museet en hyggelig melding om at Sparebankstiftelsen DNB NOR hadde besluttet å gi museet en gave på 100.000 kroner til robåter og tilrettelegging i den nye...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.12

Nytt treårig prosjekt "Likestilling som regional kraft" startes til høsten

Fylkestinget stilte seg denne uken bak en videreføring av likestillingsarbeidet i regionen som innebærer en ny og forsterket organisering av arbeidet. "Fritt Valg - 10-årssatsingen for likestilling på...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.12

Ny president i Nordsjøkommisjonen- Westermoen fast styremedlem

På sin årlige generalforsamling 20. juni har Nordsjøkommisjonen valgt regionsrådsmedlem Ole B. Sørensen fra Region Nordjylland som ny president. Med posten følger oppgaven med at skape fortsatt vekst...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.12

Fylkestinget i Aust-Agder vil opprettholde dagens fylkesgrense

Fylkestinget i Aust-Agder har i dag avgitt et høringssvar fra Aust-Agder fylkeskommune om søknaden fra fire kommuner om overføring til Vest-Agder. Med 27 mot åtte stemmer besluttet fylkestinget å...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.12

Høyesterett styrker allemannsretten i strandsonen

Retten til å merke turstier for allmennheten langs kysten er nå styrket gjennom en ny høyesterettsdom. Høyesterett slår fast at strandområder er så viktige for allmennhetens friluftsliv at grunneiere...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.12

Fylkestinget: Bevilgningene til samferdselsformål må økes med minst 65 prosent

Da fylkestinget tirsdag avga Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til transportetatenes forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden fra 2014 til 2023 var hovedbudskapet at forslaget...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.12

Fylkestinget klar til å ta imot fire kommuner fra Aust-Agder

Fylkestinget i Vest-Agder tilrådde i går enstemmig at søknaden fra Evje og Hornnes, Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner om endring av fylkestilknytning fra Aust-Agder til Vest-Agder, innvilges....

av Torkelsen, Jan H., 20.06.12

Driftsunderskudd på 1,6 millioner kroner for Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet i 2011

Vest-Agder fylkeskommune samarbeider og gir årlig driftstilskudd til Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. Samarbeidet og bevilgningen skal bidra til at Fullriggeren Sørlandet er et offentlig tilbud for...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.12

Det blir fritt skolevalg innen de fire inntaksregionene i Vest-Agder

Fylkestinget besluttet i dag med 24 mot 11 stemmer å åpne for fritt skolevalg/karakterbasert inntak innen inntaksregionene, basert på den forhåndsvedtatte tilbudsstrukturen i fylkeskommunen. En slik...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.12

UiA med forskende blikk på Vennesla videregående skole

To forskere ved Universitetet i Agder, Hilde Witsø og Hanne Stousland arbeider med et prosjekt om stasjonsopplæring og elevvurdering ved Vennesla videregående skole. Det foreløpige resultatet ble...

av Tekst og foto: Oddbjørn V. Osmundsen (Vennesla vgs), 18.06.12

Fortsatt satsing på juletre og pyntegrønt på Agder

Det meste av de omkring 500 tonn pyntegrønt som produseres i Norge kommer fra Vest-Agder. Årlig plantes det en kvart million juletreplanter på Agder, planter som med god utvikling kan gi ei årlig...

av Torkelsen, Jan H., 18.06.12

Interreg gir betre samarbeid i Norge

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) la nylig fram resultata frå ei spørreundersøking om Interreg i dei norske fylkeskommunane. Bland dei som svarte var Vest-Agder fylkeskommune. Målet var å...

av Torkelsen, Jan H., 18.06.12

Storbyene klare til kollektivt krafttak, sammen med fylkeskommunene og staten

KS Storbynettverk, som består av Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Bærum, ba om støtte for å løse trafikkutfordringene da de nylig møtte samferdselsminister Magnhild Meltveit...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.12

Ny håndbok for regionale myndigheter om internasjonalt arbeid

Regionkomiteen i EU har, sammen med Europakommisjonen, lansert en håndbok om Europa 2020-strategien for lokale og regionale myndigheter. Håndboken gir en god oversikt over EUs ulike...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.12

Sørlandsklyngen Digin er blitt Arenaprosjekt

Sju nye næringsklynger har nå fått status som Arenaprosjekt i. Blant disse er Arena Digin - en IKT- klynge som har sitt tyngdepunkt i Agder og består av nærmere 70 små og noen store bedrifter. De...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.12

Økte tilskudd fra fylkeskommunen til Lister Nyskaping AS

Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal øke utviklingstilskuddet sitt til Lister Nyskaping AS for 2012 med 300.000. Det vil dermed komme opp i 1,9 millioner kroner. Fra og med...

av Torkelsen, Jan H., 14.06.12

Plastikk 2012 – museumsregatta 25. august

Hold av lørdag 25. august 2012 - for da blir fjorårets vakreste eventyr - Plastikk 2011 - videreført i Plastikk 2012! Eiere av klassiske plastbåter inviteres til å delta i det uhøytidlige...

av Lunde, Thorunn og Torkelsen, Jan H., 13.06.12

Unik bildebok lanseres i dag

I dag lanseres en ny bok i fylkeskommunens kulturhistoriske bokserie: Knut Mæsel har skrevet Luftkrigen over Sørlandet II, med et stort og tidligere ukjent bildemateriale fra den tyske...

av Stylegar, Frans-Arne, 13.06.12

Fylkeskommunen endrer opplegget for klimakonto

av Torkelsen, Jan H., 13.06.12

Evalueringa frå e-valsforsøket er klar

Evalueringa av forsøket med internettrøysting i ti kommunar ved valet hausten 2011 er no klar. - Rapportane gjev oss verdifull kunnskap. Dei er viktige når vi skal vurdere framtida for e-val i Noreg,...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.12

Stopp på Setesdalsbanen - kunne vært unngått?

I Vennesla Tidene fredag 8. juni sier driftsbestyrer Stian Bergum at han ikke anser det forsvarlig å kjøre tog på Setesdalsbanen i sommer. Bakgrunnen er at det da ikke skal være personell igjen....

av Torkelsen, Jan H., 12.06.12

Listerrådet ønsker fire Aust-Agder - kommuner velkommen til Vest-Agder.

Listerrådet vedtok i går en høringsuttalelse om å ønske de fire kommunene Evje-Hornnes, Birkenes, Iveland og Lillesand velkomne til Vest-Agder. Kommunene søkte høsten 2011 om endring av...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.12

Foreslår ny pensjonsordning for folkevalgte

Arbeidsdepartementet foreslår at pensjonene til sametingsrepresentanter og folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner bør tilpasses den nye alderspensjonen fra folketrygden. Forslagene tilsvarer i...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.12

Women in Business mot nye oppdrag

Interreg IVA-prosjektet Women in Business ble avsluttet ved årsskiftet. Sluttrapporten viser at både virksomheter og virkemiddelapparat er tilført inspirasjon, ny kunnskap og kompetanse i løpet av...

av admin, 11.06.12

Ny tippenøkkel vil styrke satsingen på idrettsanlegg

Nylig la regjeringen fram en stortingsmelding om idrett Meld. St. 26 (2011 – 2012) ”Den norske idrettsmodellen”. Satsing på anlegg og tilrettelegging for at alle som ønsker det kan delta i fysisk...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.12

Gimle Gård er ferdig brannsikret

Den 24. mai hadde Vest-Agder-museet en vakker markering av at brannsikringen på Gimle gård er ferdig. Vest-Agder-museet ønsket å takke alle dyktige entreprenører, håndverkere og andre involverte for...

av Pettersen, Elin L. og Torkelsen, Jan H., 08.06.12

Ein million kroner til lokal samfunnsutvikling i Vest-Agder

I satsinga Lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK) følgjer fylkeskommunane opp korleis dei kan bli endå betre til å samhandle. Kommunal- og regionaldepartementet deler no ut 30 nye millionar til...

av Torkelsen, Jan H., 08.06.12

Vidar Kleppe med interpellasjon om forbud mot heldekkende hodeplagg

Demokratenes representant i fylkestinget Vidar Kleppe har sendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman hvor han stiller spørsmålet: Vil fylkesordføreren innføre forbud mot hodeplagg som...

av Torkelsen, Jan H., 08.06.12

Elevene får vitnemål

av Torkelsen, Jan H., 07.06.12

Arendalkonferansen ettertraktet og fullbooket

Arendalskonferansen - en læringsarena som berører og beveger morgendagens kommuner- er betegnelsen som årets store konferansebegivenhet i Arendal benytter i markedsføringen av arrangementet....

av admin, 07.06.12

Søgne videregående skole får midler til oppstart av nett- og modulbasert agronomkurs

Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil 300 000 kroner til Søgne videregående skole til delvis finansiering av oppstart av et agronomkurs for voksne....

av admin, 06.06.12

Malene Bue fra Vennesla videregående skole vant Holbergprisen

For vel fjorten dager siden ble det offentliggjort at en fagjury hadde nominert Malene Bue i klasse 3STB ved Vennesla videregående skole som en av tre finalister til Holbergprisen i skolen med...

av admin, 06.06.12

Fylkesutvalget tar Kristiansand bystyres vedtak om tidsdifferensierte bompengesatser til orientering

Samferdselsdepartementet har tidligere i vår underrettet om at departementet avventer utbetaling av belønningsmidler til Kristiansandsregionen i år. Det gjelder et årsbeløp på 60 millioner kroner....

av Torkelsen, Jan H., 05.06.12

Åpner for fylkesovergang til Vest-Agder for fire Aust-Agder kommuner

Kommunal- og regionaldepartementet har sendt ut en konsekvensutredning om endret fylkestilknytning for Evje og Hornnes, Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner til høring. Vest-Agder fylkeskommune er...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.12

VI TRENGER DEG - i utviklingen av fremtidens Skagerrak region !

Området Øresund/Kattegat/Skagerrak (ØKS) omfattes av EU-programmet; Interreg A. Som en del av forarbeidet til utformingen av ØKS-programmet for neste periode fra 2014 til 2020, ble det høsten 2011...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.12

Vest-Agder fylkeskommune ordnet middelalderprinsesse hjem igjen til Grimstad

Et gammelt sagn forteller at et skip med en prinsesse om bord for lenge, lenge siden strandet i Prinsessevigen i Fjære, og at hun druknet og ble gravlagt i Fjære kirke i Grimstad. Gravsteinen til...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.12

Ny støtte til reiselivsprosjekt ved Kvåsfossen

Vekst i Lyngdal søker fylkeskommunen, om tilskudd til planlegging av en laksetrapp og et formidlingsanlegg knyttet til Kvåsfossen i Lygnaelva. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har besluttet...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.12

Hægebostad kommune får fylkeskommunal støtte til en mulighetsstudie for området Snartemo-Birkeland- Tingvatn

Hægebostad kommune har sendt inn en søknad til fylkeskommunen om midler til en mulighetsstudie for området Snartemo-Birkeland- Tingvatn sør i kommunen, som grunnlag for arbeid med en kommunedelplan....

av Torkelsen, Jan H., 04.06.12

Fylkespolitisk tilfredshet med forslag fra Jernbaneverket til ny stasjonsstruktur

Jernbaneverket foreslår i en rapport endringer i stasjonsstrukturen i landet. Rapporten er på høring. Fylkestinget vil avgi Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse 18. juni. Da hovedutvalg for samferdsel,...

av Torkelsen, Jan H., 01.06.12

Else Marie Jakobsens livsverk – se et utvalg av hennes gave til Vest-Agder-museet

Odderøya Open går av stabelen 2. og 3. juni og i den anledning forbereder Vest-Agder-museet en liten utstilling av tekstilkunster Else Marie Jakobsens billedvever i Odderøya 17. Vest-Agder-museet er...

av Pettersen, Elin L. og Torkelsen, Jan H., 31.05.12

400 nye bilder lagt ut på Digitale bilder i Agder

Noen uker med iherdig arbeid har resultert i at Digitale bilder i Agder (DBA) nå på nettstedet DBVA.no kan vise nærmere 400 nye bilder fra arkivet etter Fotomagasinet i Kristiansand. Bildene som...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.12

En tredjedel av dødsulykkene på norske veier er arbeidsrelaterte trafikkulykker

Det foreligger nå en rapport hvor arbeidsrelaterte ulykker er kartlagt. Den viser at yrkessjåfører av tungbil eller buss var innblandet i 30 prosent av dødsulykkene og kjørte det utløsende kjøretøyet...

av Torkelsen, Jan H., 30.05.12

Stor Ny GIV samling med nye initiativ

Prosjektet Ny GIV er midtveis i prosjektperioden.  Sentrale aktører i prosjektet har denne uken vært samlet i Oslo. Samlingen er en arena for utveksling av erfaringer med prosjektet så langt, samt for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Audnedal samarbeider med fylkeskommunen om å skape bolyst og befolkningsvekst

I forrige uke besøkte representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø og fra fylkeskommunens administrasjon Audnedal kommune. En engasjert ordfører Tønnes Seland tok vel i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Høringsuttalelse til endringer i Lov om folkebibliotek

Vest-Agder fylkeskommune har avgitt høringsuttalelse i forbindelse med Kulturdepartementets forslag til endring av Lov om folkebibliotek. Uttalelsen ble politisk behandlet i Hovedutvalg for kultur og...

av Skibenes, Kari, 01.01.01

Fylkesvaraordføreren tror forsterket samhandling vil gi økt europapolitisk gjennomslagskraft

Fylkesvaraordfører Thore Westermoen var nylig innleder på et møte i Trondheim i Europapolitisk forum hvor han tok for seg temaet samhandling mellom kommune, fylkeskommune, stat og europeiske...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vennesla bibliotek- og kulturbygg er vinner av Statens Byggeskikkpris 2012.

Bibliotek og kulturbygget i Vennesla, hvor Vest-Agder fylkeskommune har vært en sentral samarbeidspartner utkonkurrerte sju bygg fra nord til sør i konkurransen om å bli vinner av Statens...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Ny god promotering av Sørvestbaneprosjektet

I går var det stort åpningsarrangement da Telemarks fylkesordfører Terje Riis-Johansen, sammen med statsminister Jens Stoltenberg, samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og toppene i Telemark og...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Den store museumsdagen - Maskin og mekanikk

Søndag 10. juni  fra klokken 12.00 til 16.00 sveiver hele Vest-Agder-museet i gang sesongen med Den store museumsdagen på Sjølingstad Uldvarefabrik. I år er temaet "Maskin og mekanikk". For alle som...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Ny fylkestannhelsesjef

-Det er en krevende og spennende lederutfordring jeg går til, sier Terje Andersen (54), da det i dag ble kjent at han begynner som ny fylkestannhelsesjef i Vest-Agder. Fylkestannhelsesjef skal leder,...

av Cheryl Macdonald, 01.01.01

Gjenåpning av Gimle Gård søndag 17. juni fra klokken 12.00

-Det er med stor glede at vi kan ønske velkommen til gjenåpning av Gimle gård 17.juni fra klokken 12.00. Ettersom hovedbygningen har vært stengt ett år på grunn av brannsikringsarbeidene, er det...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vil ha et nasjonalt forskningssenter i Agder

Regionalt forskningsfond Agder (RFF Agder) utlyser 26 millioner kroner høsten 2012 og 13 millioner kroner høsten 2013. – Et av målene er å få et nasjonalt forskningssenter i Agder, sier styreleder...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Betydelig flere elever skal gjennomføre og bestå videregående opplæring

I opplæringsloven er det fastsatt at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Da fylkestinget drøftet rapporten i dag var det bred tilslutning til at den skal...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vil ha økt budsjettramme til riksveger i 2013

Statens vegvesen har utarbeidet et foreløpig forslag til riksvegbudsjettet for 2013. Da fylkestinget tirsdag avga Vest-Agder fylkeskommunes var et hovedbudskap at det fortsatt er et stort behov for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkestinget vil ha i gang forhandlinger om Bypakke Kristiansandsregionen

Fylkestinget besluttet tirsdag at det innledes forhandlinger med statlige samferdselsmyndigheter om Bypakke Kristiansandsregionen med utgangspunkt i en bompengeperiode på 20 år. Dette er nødvendig for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkesordfører Damman ser ikke behov for forbud mot hodeplagg i videregående skole i Vest-Agder

Vidar Kleppe fra Demokratene har i en interpellasjonen til fylkesordfører Terje Damman reist spørsmål om han vil innføre forbud mot hodeplagg som helt eller delvis skjuler ansiktet til elevene i den...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vest-Agder positivt ut på skatteregnskapsstatistikk, januar-mai 2012

Økningen i skatteinnbetalingene vedvarer. Ved utgangen av mai var det betalt inn 407,9 milliarder kroner i skatt i Norge, melder Statistisk sentralbyrå. Dette tilsvarer en økning på 31,4 milliarder...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Skolenes handlingsrom mindre med Kunnskapsløftet

Kunnskapsløftet skulle gitt økt lokal beslutningsmyndighet. Men bare 37 prosent av kommunene og halvparten av fylkeskommunene mener de har fått større handlingsrom gjennom Kunnskapsløftet. Dette...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

La deg ikke lure av kataloghaier

Sommer og ferietid er høysesong for kataloghaier. Mange har blitt lurt til å betale for annonser de ikke har bruk for. Vær oppmerksom på de vanligste metodene, oppfordrer KS på organisasjonens...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vest-Agder-museet Kristiansand har åpnet ny museumsbutikk

For sommersesongen 2012 har Vest-Agder-museet Kristiansand åpnet ny museumsbutikk i børspaviljongen. Børspaviljongen ble bygget i cirka 1825. Bygningen stod opprinnelig i Børsparken i Vestre...

av admin, 01.01.01

40 millionar kulturkroner fordelt til born og unge - 845 000 kroner til Vest-Agder

Kommunar, kulturskular og organisasjonar har vist stor interesse for midlane som Kunnskapsdepartementet nå har delt ut. Det blei motteke 353 søknader, og av desse har 224 fått støtte. !3 søknadar fra...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

KS mener rammene i Nasjonal Transportplan må økes med 45 prosent eller mer

KS melder på nett at høringsuttalelsen fra KS til regjeringens «Forslag til nasjonal transportplan 2014-2023» Nasjonal transportplan, vil basere seg på en rekke innspill fra medlemmene. Hovedstyret...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Navarsete foreslår å endre inndelingslova som handler om endring av fylkes- og kommunegrenser

Kommunal- og regionaldepartementet vil ha endå tydlegare reglar når ein lokalt ønskjer å endre grensene til kommunar eller fylke. Difor har departementet sendt på høyring fleire framlegg til endringar...

av admin, 01.01.01

Flere skal fullføre videregående opplæring

Statistisk Sentralbyrå har nå publisert statistikk som viser at andelen som fullfører og består fem år etter at de begynte i videregående opplæring gikk ned med et prosentpoeng sammenlignet med...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01