• Justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser
  av Cheryl Macdonald, 25.07.12

  Problemer med offentlig journal

  Etter en oppgradering av programvaren som brukes til å publisere Vest-Agder fylkeskommunes offentlig...

  Les mer
 • av Cheryl Macdonald, 25.07.12

  Reddes av innvandrere

  En av tre norske kommuner vokser i folketall takket være innvandringen. Det viser nye tall fra...

  Les mer
 • Forkurs til videregående skole 6.-10. august
  av Cheryl Macdonald, 24.07.12

  Forkurs til videregående skole 6.-10. august

  Les mer
 • av Stylegar, Frans-Arne, 17.07.12

  På oppdagelsesferd med smarttelefon

  Snart kan du gå på oppdagelsesferd i Sørlandshistorien med mobilen! Om kort tid blir de første...

  Les mer
 • av admin, 17.07.12

  Arkeologi ved Svartehavet

  Fylkeskonservatoren samarbeider med bl.a. Universitetet i Simferopol (Ukraina) om arkeologiske...

  Les mer
 • av Cheryl Macdonald, 16.07.12

  Første inntak til videregående skoler i Vest-Agder

  Les mer
 • Aust-Agders fylkesmann fraråder fylkesbytte for fire Aust-Agder kommuner
  av Torkelsen, Jan H., 05.07.12

  Aust-Agders fylkesmann fraråder fylkesbytte for fire Aust-Agder kommuner

  Les mer
 • Ledige bostedsløyver i Vest-Agder
  av Skomedal, Anne Siri, 05.07.12

  Ledige bostedsløyver i Vest-Agder

  Vest-Agder fylkeskommune har flere ledige bostedsløyver på ulike steder i fylket. Et bostedsløyve...

  Les mer
 • Nyhetsformidling i feriemodus
  av Torkelsen, Jan H., 04.07.12

  Nyhetsformidling i feriemodus

  Ferien setter en demper på mye av fylkeskommunens virksomhet. Politikerne har ingen fylkespolitiske...

  Les mer

Pallplass til Vest-Agder i bo- og levetrivsel

Sentio Research Norge AS har i perioden fra 19. til 25. juni gjennomført en større undersøkelse hvor en har kartlagt hvor fornøyd nordmenn er med å bo og leve på sitt hjemsted. Undersøkelsen viser at...

av Torkelsen, Jan H., 04.07.12

Resultatet av uravstemningen om tariffoppgjøret

Resultatet av uravstemningen er nå klart, skriver KS på nett. Svaret er JA til ny tariffavtale. KS medlemmer har ved uravstemningen stemt ja til det anbefalte forslaget til ny tariffavtale. I alt 248...

av Torkelsen, Jan H., 04.07.12

Helse- og sosialfag - en utdanning med mange muligheter

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU sett på helse- og sosialfagelevenes motivasjoner og yrkesambisjoner. Undersøkelsen...

av Torkelsen, Jan H., 04.07.12

Samferdselsministeren demper forventningspresset til ny Nasjonal transportplan

Fristen for å gi innspill til planforslaget til nasjonal transportplan er utgått. Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) mener mange har for høye forventninger til hva som er gjennomførbart....

av Torkelsen, Jan H., 04.07.12

Vestfold krever Inter City-ferdigstillelse frem til Skien innen 2024

Da fylkestinget i Vestfold nylig avga høringsuttalelse til Nasjonal transportplan 2014-2023 var et enstemmig sentralt budskap et krav om rask utbygging av og økte statlige ressurser til Vestfoldbanen....

av Torkelsen, Jan H., 03.07.12

Ingen dødsulykker i junitrafikken i Vest-Agder

Statens vegvesens offisielle tall viser at det stadig blir færre som dør i trafikken. 81 personer mistet livet på norske veier i første halvår i år. Dette er to færre enn i 2011, som var året med...

av Torkelsen, Jan H., 03.07.12

Thor Jørgen Tjørhom ny styreleder for Vest-Agder-museet

I representantskapsmøte den 27. juni ble det valgt nytt styre for Vest-Agder-museet for perioden fram til 2015. Thor Jørgen Tjørhom ble valgt som styrets leder med Toril Runden som nestleder.PÅ...

av Torkelsen, Jan H., 03.07.12

Afghanistans ambassadør for Norden hovedtaler på konferanse knyttet til kvinners stemmerett

Afghanistans ambassadør for Norden, Manizha Bakhtari er hovedtaler når konferansen Kvinnestemmer arrangeres i Caledonian Hall i Kristiansand 22.september. under tittelen "Mitt valg" vil ambassadøren...

av Torkelsen, Jan H., 02.07.12

Har du strøket i matematikk eller naturfag på yrkesfag?

Da kan du søke på sommerkurs med ny eksamen. Kurs i matematikk tilbys både på Kvadraturen skolesenter i Kristiansand og på Lister videregående skole, avdeling Lyngdal. Naturfag tilbys på Kvadraturen...

av Torkelsen, Jan H., 02.07.12

Flott bokverk om Ryvingen fyr

I disse dager fyller "Ryvingens venner" ti år. Samtidig er det kommet bok om fyret som ligger syd for Skjernøy ved Mandal, skilter på stasjonen og en moderne mobilguide. Rita Tove Dyrstad har skrevet...

av Torkelsen, Jan H., 02.07.12

Ny forskrift angir rammene for fylkeskommunenes oversikter over folkehelsen

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt en ny forskrift om oversikt over folkehelsen. Forskriften er hjemlet i folkehelseloven og gir rammene for kommunenes og fylkeskommunenes oversikter over...

av Torkelsen, Jan H., 02.07.12

Fylkesveien Kuliaveien utbedres etter ferien

av Torkelsen, Jan H., 02.07.12

KommIT - program for IKT-samordning i kommunesektoren

KS' Hovedstyre har vedtatt å opprette et program for IKT-samordning i kommunesektoren 2012 - 2015. Programmet eies av KS, og skal styres av et programstyre som er sammensatt av representanter fra KS,...

av Torkelsen, Jan H., 29.06.12

ØKS-prosjekt, med tung sørlandsk deltakelse, skal forske på flått

Øresund-Kategatt-Skagerak-prosjektet Scand Tick skal bruke 14,9 millioner norske kroner på å forske på flått. Pengene skal gå til å utvikle et kunnskapsnettverk og å styrke samarbeidet om flått og...

av admin, 29.06.12

Fylkeskommunen med nytt økonomisk tilskudd til arkitektkonkurranse for gangbro i Flekkefjord

Flekkefjord kommune har søkt Vest-Agder fylkeskommune om et tilskudd på 160.000 kroner til gjennomføring av en arkitektkonkurranse for en ny gangbro i sentrum mellom Verven og Sunde. Gangbroen vil få...

av Torkelsen, Jan H., 27.06.12

Fortsatt store utviklingsmuligheter for Sørlandsbanen

NSB tar nå grep for å bedre togets konkurransekraft og ønsker i den sammenheng å videreutvikle rutetilbudet på Sørlandsbanen. NSB ser potensialet for økt antall passasjerer gjennom økt frekvens og et...

av Torkelsen, Jan H., 27.06.12

Sommerutstilling av arbeiderbevegelsens faner i Vest-Agder

En utstilling av arbeiderbevegelsens faner i Vest-Agder vil være åpen for publikum på Vest-Agdermuseet på Kongsgård i sommersesongen. Det presenteres 28 historiske faner med tilknytning til...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.12

Ny rapport viser at samarbeid gir raskere vei

Planleggingstiden for store samferdselsprosjekter kan kuttes med flere år gjennom forpliktende samarbeid mellom stat og kommuner, viser en rapport Asplan Viak har utarbeidet på oppdrag fra...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Gøy for barn i Nodeviga i Kristiansand i sommer

Besøk det nye gratis sommertilbudet til Vest-Agder-museet i Lille Nodeviga på Odderøya i juli! Det blir massevis av barneaktiviteter på land og på vann hver dag frem til 31. juli mellom klokken 12.00...

av admin, 01.01.01