På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU sett på helse- og sosialfagelevenes motivasjoner og yrkesambisjoner. Undersøkelsen viser at andelen som vil bli fagarbeidere synker. - Tidlig kontakt med yrkeslivet og mulighet til å gå videre i høyere utdanning er noen av de tiltakene vi ser på for å få flere til å fullføre fagbrev innenfor helse- og sosialfag, sier statssekretær Ragnhild Setsaas. Norge trenger et stort antall nye helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere i fremtiden. Mange søker seg til programfag for helse- og sosial i videregående opplæring. Imidlertid ser vi at mange unge etter to år i videregående opplæring ikke går videre til lærlingtid og fullfører fagbrevet, men heller velger påbygning som gir dem generell studiekompetanse.

I undersøkelsen forteller elevene om gode erfaringer med utdanningene. De trives og opplever utdanningene som relevante. Men elevene er ikke primært orientert mot lærefagene, men mer

Ragnhild Setsaas
Ragnhild Setsaas
generelt mot arbeidssektorene dette programmet retter seg mot. Mange sier de velger å ta påbygning slik at de blir kvalifisert til å søke høyere utdanning og begrunner dette med karriereutsiktene, som de ikke finner tilfredsstillende med en fagarbeiderutdanning. - Dette viser at det trolig er vel så mye selve jobbene de får som ikke svarer til forventningene, sier statssekretær Ragnhild Setsaas. Dermed ligger ikke problemet kun i utdanningene, og det er derfor viktig også å se nærmere på forhold som ligger i yrkeslivet, sier hun. Dette er et ansvar for flere departementer.

- Mangel på helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere er en stor utfordring, ikke minst i kommunale omsorgstjenester og i barnehagene. Mangelen vil øke i årene framover hvis ikke trenden snus. Vi har tro på at felles innsats mellom utdanning og yrkesliv skal gi oss de fagarbeiderne Norge trenger i framtiden, sier Setsaas.

Les NIFU-rapporten her


av Torkelsen, Jan H., publisert 4. juli 2012 | Skriv ut siden