Statens vegvesens offisielle tall viser at det stadig blir færre som dør i trafikken. 81 personer mistet livet på norske veier i første halvår i år. Dette er to færre enn i 2011, som var året med færrest trafikkdrepte på 54 år. For Vest-Agders del er det i løpet av første halvår i år registrert to omkomne i trafikken. Det er samme antall som i samme periode i fjor. I statistikken er det ikke registrert noen dødsulykker i trafikken i Vest-Agder i juni.

En av tre dødsulykker skjer i sommertrafikken og fartsulykker dominerer. Juni, juli og august er tradisjonelt overrepresentert i ulykkesstatistikken - en av tre dødsulykker skjer i sommertrafikken. Den typiske sommerulykken er utforkjøring, ofte på grunn av for høy fart. Årsakene til dødsulykkene er mange og kompliserte. Men en ting står tydelig fram - fart dreper. Jo høyere fart, jo mer alvorlige ulykker.

Terje Moe-Gustavsen
Terje Moe-Gustavsen
- Kampen mot trafikkdøden bekjempes først og fremst med kunnskap. Vi rykker ut og analyserer alle dødsulykkene. Denne kunnskapen - om hva, hvem og hvorfor - legger et viktig grunnlag for arbeidet videre. Vi må sette inn de tiltakene vi vet fungerer på de stedene hvor de gir dokumentert størst nytte. Det vil fortsatt bli jobbet systematisk på alle fronter. Midtrekkverk og forsterket midtoppmerking vil være et sentralt satsingsområde framover, sier Gustavsen.

I 2011 omkom færre i trafikken på mer enn 50 år – med 168 drepte. Dette er det laveste dødstallet i trafikken siden 1958. Sammen med Sverige har Norge den laveste ulykkesrisikoen med dødelig utfall i verden; 3,4 omkomne pr. 100.000 innbygger. Våre naboland Danmark og Finland har henholdsvis 4,0 og 5,4.


av Torkelsen, Jan H., publisert 3. juli 2012 | Skriv ut siden