En av tre norske kommuner vokser i folketall takket være innvandringen. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå, som Kommunal Rapport presentere i dag. I Vest-Agder har samtlige kommuner økning i befolkningsveksten. Uten innvandringen ville imidlertid 6 av fylkets 15 kommuner gått i befolknings-minus.

Det gjelder Farsund, Flekkefjord, Åseral, Lyngdal, Kvinesdal og Sirdal. Størst tilflytting i antall, hadde Kristiansand kommune, med 2215 personer. Men dette utgjør bare 2,7 prosent økning i innbyggertallet. I prosent hadde kommunene Songdalen, Søgne og Vennesla høyere tilflytting, med henholdsvis 4,6 %, 3,6 % og 3,5 % økning i innbyggertallene. Tallene gjelder for folketall pr. 1. april 2012, og endring fra 1.1.2010.

For landet som helhet, ville over halvparten av kommunene vært i minus. Nær 140 kommuner har pluss i folketallet på grunn av innvandringen, viser statistikken fra Statistisk sentralbyrå. For mange lokalsamfunn er tilflyttingen viktig for å sikre arbeidskraft og næringsutvikling.

Det er Kommunal Rapport som skriver dette på sine nettsider. Se tall fra alle landets kommuner her.
For Aust-Agder er det også 6 kommuner som ville hatt fraflytting uten hjelp fra innvandrere. Det gjelder kommunene Bykle, Valle, Bygland, Åmli, Gjerstad og Risør.
Størst økning har Froland med 4,8 %, Grimstad med 4,2 % og Lillesand med 4,1 %. Mens Arendal har høyest antall tilflyttere med 1222, noe som utgjør 2,8 prosent økning.

Bildet i begge Agder-fylkene er dermed ganske like, med størst økning i kommunene som ligger rundt de to største by-sentrene i regionen.

av Cheryl Macdonald, publisert 25. juli 2012 | Skriv ut siden