Resultatet av uravstemningen er nå klart, skriver KS på nett. Svaret er JA til ny tariffavtale. KS medlemmer har ved uravstemningen stemt ja til det anbefalte forslaget til ny tariffavtale. I alt 248 av 820 stemmeberettigede har avgitt stemme, det vil si en svarprosent på 30 prosent. Av disse har 244 stemt ja og fire har stemt nei. Ja-stemmene utgjør 98,4 prosent av de avgitte stemmene. For Vest-Agder fylkeskommunes del ble saken behandlet i fylkesutvalget 18. juni og resultatet ble et enstemmig ja til forslaget til ny tariffavtale.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. juli 2012 | Skriv ut siden