I representantskapsmøte den 27. juni ble det valgt nytt styre for Vest-Agder-museet for perioden fram til 2015. Thor Jørgen Tjørhom ble valgt som styrets leder med Toril Runden som nestleder.PÅ Vest-Agder-museets nettside skrives det at det nye styret har en god sammensetning med tanke på kompetanse, geografi og hensynet til likestilling som kreves i Lov om interkommunale selskaper. Det er positivt med "nye hoder" som gir fornyelse i styrearbeidet, samtidig som noen av medlemmene i det tidligere styret fortsetter og dermed sikrer kontinuitet.

Det nye styret består av:

Thor Jørgen Tjørhom med personlig vara Reidun Bakken
Toril Runden – vara Anne Margrethe Larsen
Åse Marie Bue – vara Kristin Ljosland
Harald Sødal – vara Per Sigurd Sørensen
Tobias Oftedal – vara Jan Seland
Solveig Nordquist – vara Sigrid Tufteland
Aslak Wegge – vara Bjørn Danielsen
Nye ansatterepresentanter fra museet ble valgt allerede i mars i år, og Thorunn Lunde og Oliver Torkelsen avløste da Agnete Kjellin og Inge Eikeland i styret. De fortsetter som vara for ansatterepresentantene i styret.


av Torkelsen, Jan H., publisert 3. juli 2012 | Skriv ut siden

Vest-Agder fylkeskommune har fått Klimakur 2020 til høring. I ”Klimameldingen” i 2006 varslet regjeringen at den vil legge frem en vurdering av klimapolitikken og behovet for endrede virkemidler for Stortinget i 2010. Rapporten inneholder grunnlagsmaterialet for en slik vurdering. Fylkesutvalget ga tirsdag uttrykk for at Vest-Agder fylkeskommune mener det er viktig at Norge raskt starter arbeidet med å utforme en helhetlig klimapolitikk. Fylkeskommunen mener at flere av forslagene til tiltak i Klimakur 2020 vil kunne brukes i en slik helhetlig utforming. Samtidig påpekes det at mangelen ved å se sammenhengen mellom nasjonale klimatiltak og globale klimautslipp representerer en alvorlig svakhet i Klimakur 2020.

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer