• Reiselivsnæringens fokus må være på mulighetsområder, tilgjengelighet og samarbeid
  av Torkelsen, Jan H., 30.08.12

  Reiselivsnæringens fokus må være på mulighetsområder, tilgjengelighet og samarbeid

  Nærmere et femtitalls aktører fra kystkultur, reiselivsbedrifter, interesseorganisasjoner og det...

  Les mer
 • Opplev visedager på Bragdøya – Nordisk treff
  av Torkelsen, Jan H., 30.08.12

  Opplev visedager på Bragdøya – Nordisk treff

  Fra torsdag 30. august til søndag 2. september møtes rundt 40 nordiske visesangere på Bragdøya i...

  Les mer
 • Åtte millioner kroner til gangbro over elva i Flekkefjord
  av Torkelsen, Jan H., 30.08.12

  Fylkeskommunale midler til gangbro over elva i Flekkefjord

  Fylkesutvalget besluttet tidligere denne uken at fylkeskommunen vil gi et tilskudd på åtte millioner...

  Les mer
 • Kom Deg Ut-dagen arrangeres på Bragdøya i Kristiansand 2. september
  av Torkelsen, Jan H., 30.08.12

  Kom Deg Ut-dagen arrangeres på Bragdøya i Kristiansand 2. september

  For sjette året på rad kan DNT Sør tilby denne flotte aktivitetsdagen. Arrangementet er gratis og...

  Les mer
 • Norge må påta seg rollen som "grønt batteri" for Europa
  av Torkelsen, Jan H., 29.08.12

  Norge må påta seg rollen som "grønt batteri" for Europa

  I mars i fjor oppnevnte regjeringen et utvalg for å utrede de langsiktige rammene for...

  Les mer
 • Bidrar til etablering av flere hurtigladestasjoner og reduksion av antall oljefyrer
  av admin, 28.08.12

  Bidrar til etablering av flere hurtigladestasjoner og reduksion av antall oljefyrer

  I Regionplan Agder 2020 er klima et av fem hovedsatsingsområder. Det er i arbeid en egen klimagruppe...

 • Skolene inviteres til Enova Gründercamp 2012
  av admin, 28.08.12

  Skolene inviteres til Enova Gründercamp 2012

  Alle videregående skoler på Agder inviteres til å stille med lag på 5 elever til årets Enova...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 28.08.12

  Tysklands utenriksminister ser på Norge som et grønt batteri for Europa

  - En del av Tysklands fremtid ligger her, sa Tysklands utenriksminister Guido Westerwelle etter et...

  Les mer
 • Viktig påfyll om samferdselstilrettelegging for fylkespolitikere
  av Torkelsen, Jan H., 28.08.12

  Viktig påfyll om samferdselstilrettelegging for fylkespolitikere

  I slutten av forrige uke var politikerne i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og...

  Les mer

Informasjonsmøte om EUs Utdanningsprogram og prosjektverksted

Sørlandets Europakontor holder i samarbeid med Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Pedagogisk Senter et informasjonsmøte5. september i Kristiansand om mulighetene i EUs...

av Torkelsen, Jan H., 27.08.12

Trebiennalen2012 i Kristiansand 25. september

Framtidens Byer Kristiansand og Agder Wood inviterer til Trebiennalen2012 i Kilden teater- og konserthus, Kristiansand. Trebiennalen er en fagkonferanse som skal bidra til å utvikle Agder til en...

av Torkelsen, Jan H., 27.08.12

Regionalt forskningsfond Agder utlyser 39 millioner kroner til forskningsformål i Agder

Regionalt forskningsfond Agder (RFF Agder) utlyser 26 millioner kroner høsten 2012 og 13 millioner kroner høsten 2013. -Et av målene er å få et nasjonalt forskningssenter i Agder, sier styreleder Knut...

av Torkelsen, Jan H., 27.08.12

Tilbud om leksehjelp!

På Kvadraturen skolesenter i Kristiansand vil det være leksehjelp onsdager mellom klokken 15.30 og 17.30 på biblioteket. Dette starter opp allerede onsdag 29. august. Dette er et tilbud til alle...

av Torkelsen, Jan H., 27.08.12

Ny lærer i kinesisk ved Kristiansand katedralskole Gimle

Luying Wang Belsnes starter opp undervisning i kinesisk på Kristiansand katedralskole Gimle fra høsten 2012. Hun har allerede fått 25 elever som har valgt programfag i kinesisk i Vg3, neste skoleår....

av Morten Morell og Jan Torkelsen, 27.08.12

Vil ha innspill fra kommunene og regionrådene til nytt handlingsprogram for fylkesvegene

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune skal sette i gang arbeid med nytt Handlingsprogram for fylkesvegene for perioden fra 2014 til 2017....

av Torkelsen, Jan H., 27.08.12

Ny driftskontrakt for fylkesveinettet i Flekkefjord skal lyses ut

Hovedutvalg for samferdsel areal og miljø vedtok i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal lyse ut en ny driftskontrakt for fylkesveiettet i Flekkefjord fra 2013. Lengden på den nye driftskontrakten vil...

av Torkelsen, Jan H., 24.08.12

Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. Aktivitetsmidler 2012. Søknadsfrist: 15. sept.

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om støtte til utviklingstiltak som fører til økt fysisk aktivitet blant fysisk inaktive grupper. Målet med ordningen er å stimulere til lavterskelaktiviteter...

av Jentoft, Elisabeth Berge, 23.08.12

Byens eldste hus!

Skippergata 111 - en bygård som befinner seg i Bygada på Vest-Agdermuseet - viser seg nå å være Kristiansands eldste hus. I forbindelse med Fylkeskonservatorens pågående samarbeid om årringsdateringer...

av Stylegar, Frans-Arne, 23.08.12

Fylkespolitikerne vil ha ny dialog om skilting til Utsikten Hotell i Kvinesdal

Venstres representant i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Stein Inge Dahn hadde sendt en forespørsel til behandling i utvalgets møte i dag. Han ville ha utvalget til å ta opp...

av Torkelsen, Jan H., 22.08.12

Fylkeskommunen med på å styrke utviklingsmulighetene for Kristiansand Havn

Kristiansand Havn har tatt initiativ til en varestrømsanalyse for alt gods som går via Kristiansand. Formålet med analysen er å kartlegge dagens godsstrømmer som kommer med ferge og containerskip fra...

av Torkelsen, Jan H., 22.08.12

Vil bidra til offentlig toalett og turvei i Ny-Hellesund

Gjestgiveriet "Verftet" har nylig åpnet i Ny-Hellesund i Søgne. Anlegget består av blant annet ferieleiligheter, restaurant, uteservering, kurs- og selskapslokaler. På grunn av bevaringsverdier...

av admin, 22.08.12

Vest-Agder passerte 175 000 innbyggere i første halvår i år

Fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at Vest-Agder per 1. juli i år hadde 175 290 innbyggere. Folketilveksten i løpet av første halvår var på 966 innbyggere. Dermed er det klart at...

av Torkelsen, Jan H., 22.08.12

Ønskelig at Vest-Agder fylkeskommune fortsetter i Nasjonal digital læringsarena

Fylkestinget skal i førstkommende møte ta stilling til om Vest-Agder fylkeskommune skal viderefører samarbeidet om Nasjonal digital læringsarena – NDLA - gjennom det interfylkeskommunale...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.12

Skolestrukturen for Lister videregående skole skal ytterlige forbedres

Hovedutvalg for kultur og utdanning ble tirsdag orientert om et opplegg for videreutvikling av skolestrukturen ved Lister videregående skole. Gjennom kommende skoleår vil det bli arbeidet videre med...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.12

Sju millioner kroner til stimuleringstiltak for økt gjennomføring innen yrkesfag

For 2012 er Vest-Agder fylkeskommune tildelt 7 millioner kroner i stimuleringsmidler for å bidra til at flere ungdommer innen yrkesfag får muligheter til å gjennomføre den videregående opplæringen i...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.12

Undervisningsevaluering innføres ved alle de videregående skolene i Vest-Agder

Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet tirsdag at en nyutarbeidet rammeplan for undervisningsevaluering i Vest-Agder fylkeskommune skal legges til grunn for innføring av undervisningsevaluering...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.12

Stor søkning til Fagskolen i Kristiansand

Fagskolen i Kristiansand tilbyr tekniske og maritime studier over to år og helsefag studier over et år. For tekniske og maritime linjer skal Fagskolen i løpet av våren melde opptakskontoret hvilke...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.12

Vil ha flertall av offentlige representanter i styret i Stiftelsen Setesdalsbanen

Hovedutvalg for kultur og utdanning gjorde det tirsdag klart at Vest-Agder fylkeskommune reiser innsigelse til endringene i vedtektene til Stiftelsen Setesdalsbanen. Fylkeskommune mener at styret i...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.12

Kunstgave til UiA

Fylkesordførerne i Aust-Agder og Vest-Agder overleverte skulpturen Kouros som en kunstgave til UiA, Campus Grimstad. Kunstgaven bidrar til å oppfylle målsetting 5; ”Kultur: Opplevelser for livet", i...

av Cheryl Macdonald, 21.08.12

Opprustingen av Mandal videregående skole legges til rette for betydelig energiøkonomisering

Mandal videregående skole skal rustes opp. I samsvar med Vest-Agder fylkeskommunes satsning på prosjektet "Energiklima 2020" som er forankret i Regionplan Agder 2020, er det satt som mål å høyne...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.12

Trond Madsen fungerende regiondirektør i NHO

Trond Madsen vil fungere som regiondirektør i NHO Agder denne høsten mens Siri Mathiesen gjennomfører "Sjefskurset" ved Forsvarets høyskole.Trond Madsen arbeider til daglig som seniorrådgiver ved NHO...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.12

Elever og lærere fra videregående skole i Japan på studiebesøk

I dag var Vest-Agder fylkeskommune vertskap for en gruppe på sju elever og en lærer fra byen Ishinomaki i østre Japan og representanter fra Elkem. Den japanske byen var en av de hardest rammede under...

av admin, 20.08.12

Brannsikring i Ny-Hellesund

I løpet av sommeren er det gjennomført brannsikringstiltak i uthavnen Ny-Hellesund. Det er velforeningen som har installert pumper på de tre hovedøyene. Tiltaket er finansiert av fylkeskommunen.

av admin, 20.08.12

UiA i Grimstad mottar fylkeskommunenes kunstgave i dag

Fylkesordførerne i Aust-Agder og Vest-Agder vil i dag, som en del av åpningsarrangementet, overrekke sin kunstgave til det nye universitetscampuset i Grimstad.. Kunstverket Kourus, som er laget av...

av Torkelsen, Jan H., 20.08.12

Agderstipendiat med fylkeskommunal finansiering disputerte på rensing av kreftfremkallende miljøgifter

Marian Asantewah Nkansah disputerte 17. august for ph.d-graden med en avhandling der hun har forsket på metoder for å fjerne polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i vann. Disputasen foregikk i...

av Torkelsen, Jan H., 20.08.12

Arendalsuka – en politisk vitamininnsprøyting for landsdelen

De siste dagene har statsministeren, flere andre statsråder og partiledere deltatt i folkemøter og debatter under Arendalsuka. Det er første gang uka arrangeres. Det skjer etter modell fra den svenske...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.12

Fremtidens bygdeturist – tema for seminar i september

19.september fra klokken 10:00 til 15:00 presenteres en spennende undersøkelse på Majorstuen i Evjemoen Næringspark. Undersøkelsen fokuserer på hvordan bygdene kan tiltrekke seg turister....

av Torkelsen, Jan H., 16.08.12

Viktig avtale på plass for ny nettkabelforbindelse med Skottland

NorthConnect, prosjektselskapet som planlegger utvekslingskabel mellom Norge og Storbritannia, har signert avtale med den engelske sentralnettsoperatøren National Grid som sikrer tilknytningspunkt i...

av Torkelsen, Jan H., 16.08.12

Kampanje 2012 mot mobbing: Voksne skaper vennskap

Partnerne i Manifest mot mobbing inviterer til årets kampanje mot mobbing. Mobbing ble satt på dagsorden ved skolestart i fjor og dette gjentas også i år. Tema for årets kampanje er «voksne skaper...

av Torkelsen, Jan H., 15.08.12

Elevorganisasjonen engasjerer seg i faget prosjekt til fordypning, PTF

Faget PTF utgjør ca 1/3 av den yrkesfaglige opplæringen som blir gitt i skole før elevene går ut i lære.Gjennom PTF skal elevene få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsformer i yrket de har...

av Kyllesdal, Lene Ragnhild, 15.08.12

Sommerskole i naturfag ga positiv uttelling for 15 deltakere

Prosjektleder Sheila Benestad i NYGIV prosjektet har nå sendt ut en gladmelding. Av de 20 elevene som har fulgt naturfagundervisningen på årets sommerkurs har 15 bestått eksamen. Sommerkurset er for...

av Torkelsen, Jan H., 15.08.12

Torbjørn Egners tegninger til Vest-Agder-museet Mandal

Vest-Agder museet Mandal skriver i en twittermelding at museet gleder seg over å kunne forvalte skatter etter Thorbjørn Egner i årene framover. Nå flyttes tegningene fra Gismerøya og Kleven og Gamle...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.12

Fylkesbyttesaken på Agder opp i regjeringen

Kommunal Rapport melder i dag at saken om kommunene i Aust-Agder som vil bytte fylke til Vest-Agder trolig behandlet i regjeringen før Stortinget tar endelig beslutning. - Formelt er det statsråden...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.12

Venneslaordføreren med i internasjonalt forum for folkevalgte

KS hovedstyre oppnevnte i sommer ordfører Torhild Bransdal i Vennesla kommune som medlem i EØS EFTA Forum for lokalt og regionalt folkevalgte. Forumet ble opprettet av EFTA Ministermøte i 2009, og...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.12

Husk den store familie- og aktivitetsdagen på Vest-Agder-museet i Kristiansand på søndag

Søndag 19. august, fra klokken 12.00 til 16.00 arrangeres den tradisjonelle og innholdsrike store familie og aktivitetsdagen på Vest-Agder-museet på Kongsgård i Kristiansand. Her blir det mye å både...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.12

Kulturlandskapsprisen i Vest-Agder tildelt Anne Willoch og Roar Svindland

Anne Willoch og Roar Svindland fekk kulturlandskapsprisen i Vest-Agder for 2012. Prisen blei delt ut messa Naturligvis på Evje søndag 12. august av landbruksdirektør Dag Petter Sødal. Med rundt. 250...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.12

Fremtidskyst og Uggerbyskip på Lista

Utstillingen "Fremtidskyster" er nå på plass ved Listerskøyta kystkultursenter i Farsund. Sammen med det såkalte Uggerbyskipet utgjør denne den store attraksjonen på Lista for tiden. Utstillingen vil...

av Torkelsen, Jan H., 13.08.12

Elevombudet full av godord om fylkeskommunens sommerkurs

Elevombud Helge Hovland i Vest-Agder fylkeskommune er full av lovord om sommerkurset som har vært gjennomført i regi av NyGiv- prosjektet de siste ukene. Kurset er for elever som skal inn i...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.12

Dendrokronologisk workshop i Kristiansand i høst

Fylkeskonservatoren i Vest-Agder fylkeskommune og Nationalmuseet i København skal arrangere en workshop i Kristiansand den 22. oktober. I den sammenheng har Vest-Agder-museet blitt bedt om å være...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.12

Vegvesenet foreslår piggdekksesong fra 1. november til 10. april

I Sør-Norge må man i dag ta av piggdekkene rett etter påske. Statens vegvesen anbefaler nå at piggdekksesongen avsluttes på en fast dato, 10. april. Vegvesenet foreslår samtidig at gebyret for ulovlig...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.12

Færre drept i sommertrafikken i juni og juli - ingen i Vest-Agder

26 personer mistet livet i trafikken i juni og juli. Dette er langt færre enn i 2010 og 2011. I samme periode i 2010 og 2011 omkom henholdsvis 57 og 37 personer i trafikken. I år er det en markant...

av Torkelsen, Jan H., 09.08.12

Fylkeskommunen gir støtte til "Oljefri".

Oljefri er et nasjonalt program i regi av Naturvernforbundet for utfasing av oljefyring. Oljefri ble lansert som et pilotprosjekt i 2008 og er nå etablert i kommunene Bergen, Oslo, Fjell og Asker,...

av Cheryl Macdonald, 08.08.12

Elevorganisasjonen krever at regjeringen bruker mer penger på rådgivning

Det er for å få ned frafallet i den videregående skolen at Elevorganisasjonen krever mer statlige midler på rådgivning. -Det kan ikke være slik at rådgivningstjenesten består av en bunke brosjyrer som...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.12

Fraværsgrense innen videregående skole?

Oslo kommune vil søke Utdanningsdirektoratet om å få innføre et tak på fravær i videregående skole, skriver NTB i en nyhetsmelding. Hovedstaden vil ha en forsøksordning som kan innføres neste høst. I...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.12

Håndheving av regelverk om skilting av vei til Utsikten Hotell tas opp politisk i fylkeskommunen

Venstres representant i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Stein Inge Dahn har sendt en forespørsel til behandling i utvalgets møte 22. august. Han ber hovedutvalgsleder Kåre...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.12

Naturligvis - Landbruk, mat og opplevelser på Agder på Evjemoen 10. til 12. august

Årets Naturligvis-messe går av stabelen 10-12. august på Evjemoen. Fylkesmann Ann-Kristin Olsen er årets hovedtaler på lørdagen og søndag kåres vinneren av kulturlandskapsprisen for Vest-Agder 2012....

av admin, 07.08.12

Skolestart 2012: Mer praktisk og variert skoledag

Om få dager vil 800 000 elever starte et nytt skoleår i grunnskole og videregående opplæring. For mange vil dette skoleåret bringe med seg viktige endringer. Fra årets skoleår vil flere elever på...

av Torkelsen, Jan H., 07.08.12

Kulturkort for ungdom – en kvart million kroner til Vest-Agder

Kulturkort for ungdom skal gi ungdom billigere billetter til et bredt spekter av kulturarrangementer. Formålet er å få ungdom til å benytte seg oftere av kulturtilbudene og å rekruttere nye...

av Torkelsen, Jan H., 07.08.12

Tilskudd til etablering av tre nye frivilligsentraler i Vest-Agder i 2012

Kulturdepartementet har fordelt tilskudd til etablering av 17 nye frivilligsentraler, fordelt på ti forskjellige fylker i 2012. Sju av de 17 nye sentrale er i Vest-Agder. Disse er Marnardal...

av Torkelsen, Jan H., 07.08.12

Konferanse for å høre unges mening

Hensikten med konferansen er å finne bedre måter å la barn og ungdom bli hørt på i regionale saker.  "Vest Agder fylkeskommune (VAF) støtter konferansen økonomisk både fordi VABURs initiativ er...

av Cheryl Macdonald, 06.08.12

Innkjøp som verktøy til å nå klimamål

Bruk offentlige anskaffelser til å nå klimamålene. Benytt det vinduet som er åpent i forbindelse med EUs modernisering av anskaffelsesregelverket. Oppfordringen til myndighetene kommer fra Rådgivende...

av Cheryl Macdonald, 02.08.12

Antirasisme skal inn i skolen

Nå skal norske lærere kurses i antirasisme. – Vi greier ikke å hindre en ny Breivik, men vi kan hjelpe ungdom til å ta stilling, sier forsker Rolf Mikkelsen. Det skriver KOmmunal Rapport på sine...

av Cheryl Macdonald, 02.08.12

Fylkeskommunene sentrale i ny forskrift om oversikt over folkehelsen

Helse- og omsorgsdepartementet har nå fastsatt en forskrift om oversikt over folkehelsen. Forskriften er hjemlet i folkehelseloven og gir rammene for kommunenes og fylkeskommunenes oversikter over...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Full fart i Trebasert innovasjonsprogram

Etterspørselen etter utviklingsmidler fra Trebasert innovasjonsprogram er "all time high" melder Landbruksdepartementet. Hittil i 2012 er over 80 prosent av rammen på rundt 43 millioner kroner...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkestingsrepresentant treffsikker på Landsskytterstevnet

Senterpartiets gruppeleder i fylkestinget Sigmund Oksefjell fra Kvinesdal er klar for finaleskyting på Landsskytterstevnet. Den 62 år gamle politikerveteranen og skytteren imponerte under det store...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Ønsker årlige tilskudd til Biennalen Assitej barne- og ungdomsfestival

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk tirsdag inn for at Biennalen Assitej barne- og ungdomsfestival ved ASSITEJ Norge skal motta 150 000 kroner i årlig fylkeskommunalt tilskudd. ASSITEJ Norge er...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Ubrukte midler fra Vigeland bru gir asfalteringsfinansiering til fylkesvegstrekning i Hægebostad

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok onsdag å omdisponere ubrukte midler fra byggeprosjektet av Vigeland bru i Lindesnes kommune til programområdet for fast dekke på grusveger. Totalt...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sommerskoleinnsats ga 36 ungdommer bestått matematikkeksamen

Nå er sensorene ferdige med å gå gjennom eksamensbesvarelsene i matematikk til elever som gjennomførte NyGIV Overgangsprosjektets sommerskole i faget. En meget tilfreds prosjektleder Sheila Benestad...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen innfører toårige asfaltkontrakter

Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om at Vest-Agder fylkeskommune skal inngå toårige asfaltkontrakter fra 2013-2015. Hensikten er at en slik toårskontrakt vil gjøre kontraktene mer attraktive for...

av admin, 01.01.01

Det digitale Agder

av Testbruker nye Vaf.no, 01.01.01