• Godt samarbeidsklima med Flekkefjord med mange muligheter for samfunnsutvikling
  av Torkelsen, Jan H., 28.09.12

  Godt samarbeidsklima med Flekkefjord med mange muligheter for samfunnsutvikling

  Onsdag ble det avholdt møte mellom representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel,...

  Les mer
 • Vil ha ”park and ride” -område ved E-39 på Vigeland i Lindesnes
  av Torkelsen, Jan H., 28.09.12

  Nytt lov-opplegg for betalingsparkering vil bli vurdert i arbeidet med Bypakke for Kristiansandsregionen

  Samferdselsdepartementet har sendt ut på høring forslag til ny lov som skal gi kommunene mulighet...

  Les mer
 • NY fylkesvei
  av Testbruker nye Vaf.no, 28.09.12

  Styringsgruppe oppnevnt for å lage nytt handlingsprogram for fylkesveger

  Les mer
 • Overførte veimidler fra fjoråret brukes til flere utbedringstiltak på fylkesveiene i år
  av Torkelsen, Jan H., 27.09.12

  Etter at fylkeskommunen ble Vest-Agders største veieier er det skjedd store forbedringer på veinettet

  Etter forvaltningsreformen som ble gjeldende fra 1. januar 2010 overtok fylkeskommunen ansvaret for...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 27.09.12

  Godt samspill gir positiv utvikling av biblioteksektoren i Vest-Agder

  Les mer
 • av Pengsgård, Johan, 26.09.12

  Nyskaping som drivkraft for regional utvikling

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 26.09.12

  Nærmere 2,2 millioner i "ekstra spillemiddelpott" til flere prosjekter i Vest-Agder

  I dag fordelte hovedutvalg for kultur og utdanning en "ekstrapott" med spillemidler på 2,17...

  Les mer
 • av Iglebæk, Heidi Berit, 25.09.12

  Forslag til fylkespris for universell utforming

  Som en oppfølging av Fylkesstrategi for universell utforming, skal det utdeles en årlig fylkespris...

  Les mer
 • Statsråd Navarsete tar for seg kommune- og fylkesstruktur i Kristiansand mandag
  av Torkelsen, Jan H., 25.09.12

  Vest-Agder fylkeskommune satsar på næringsutvikling

  Om lag halvparten av dei regionale utviklingsmidlane i Vest-Agder i 2011 gjekk til næringsutvikling....

  Les mer

Forfatterturné/bokbad med Mette Karlsvik

Forfatter Mette Karlsvik, årets vinner av Bokhandlerprisen og Stig Sæterbakkens minnepris, besøker følgende bibliotek i uke 41:

av Skibenes, Kari, 24.09.12

Frist for å søke idrettsstipend er 1. oktober

Vest-Agder fylkeskommune deler i høst ut ett idrettsstipend på 40.000 kroner. Søkere må være fra eller bo i Vest-Agder. Utøvere fra fylket som representerer idrettslag i andre fylker, kan også søke....

av Torkelsen, Jan H., 24.09.12

Viktig samling for å oppdatere transportnæringen om beredskap

I perioden 1. oktober til 30. november vil en rekke forfattere reise rundt i Agder sammen med en representant for det lokale bibliotek for å formidle sin egen litteratur og bibliotekenes tilbud...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.12

Kunnskapsministeren kritisk til praksis rundt påbyggingsår

Mange yrkesfagelever starter på det krevende påbyggingsåret uten forutsetninger for å lykkes, mener kunnskapsminister Kristin Halvorsen, i følge Kommunal Rapport. Stadig flere elever hopper av...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.12

Dobbelspor Farriseidet – Porsgrunn: Samferdselsministeren markerte anleggsstart

Samferdselsminister Marit Arnstad markerte i dag anleggsstarten for nytt dobbeltspor mellom Farriseidet og Porsgrunn. Det nye dobbeltsporet skal stå ferdig sommeren 2018, og blir dimensjonert for...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.12

Kristiansand er landets beste storby for syklister

De ti beste norske sykkelbyene blir stadig bedre enn de andre byene. Kristiansand inntar plassen som nummer to på landslisten hvor Lillestrøm er på topp. Det betyr at Kristiansand er sykkelbyen nummer...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.12

Framlegg til endringar i inndelingslova på høyring

Kommunal- og regionaldepartementet vil ha endå tydlegare reglar når ein lokalt ønskjer å endre grensene til kommunar eller fylke. Difor har departementet sendt fleire framlegg til endringar i den...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.12

Nytt fremskritt for bedre trafikkavvikling i Vågsbygd

Sjåfør Bjørn Haraldsen, ordfører Arvid Grundekjøn og AKT-direktør Siv E. Wiken smilte bredt av tilfredshet da de onsdag i sammen klippet snoren på et nyttveianlegget mellom Kjosbukta og Auglandsbukta...

av admin, 19.09.12

Kulturminnevernprisen 2012

Vest-Agder fylkeskommunes kulturminnevernpris skal være en stimulans for kulturminnearbeidet i fylket. Den skal tildeles for særlig fortjenestefull innsats når det gjelder vern og vedlikehold av...

av admin, 19.09.12

Spelsau - tulletest med trylletråd

av Tale Christiansen, 19.09.12

Viktig anleggsåpning i Sørvestbane-prosjektet

I formiddag fyrer samferdselsminister Marit Arnstad av den første dynamittsalva for Storberget tunnel. Det markerer offisiell anleggsstart for byggingen av nytt dobbeltspor mellom Farriseidet ved...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.12

Tre skoler samarbeider om undervisning i spansk fordypning

Kristiansand katedralskole Gimle er ansvarlig for undervisningen av elever fra tre skoler i Kristiansand som tar fordypning i spansk, spansk nivå III. I tillegg til elever fra egen skole omfatter...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.12

Ny utstilling på Nordberg på Lista

Lørdag 15. september åpnet utstillingen "Pil og bue -midt i blinken" på Nordberg Fort. Utstillingen er produsert av Hordamuseet/ Bergen Bymuseum. Det dreier seg om pil og bue, en av de viktigste...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.12

Byggeskikksenteret på nett

Nå er det nye byggeskikksenteret i Flekkefjord på nett! Senteret er et resultat av et samarbeid mellom fylkeskommunen og Flekkefjord kommune. Senteret åpnet juni 2011 og har siden i tiden etter...

av Stylegar, Frans-Arne, 17.09.12

Ungdom ønsker å få et Ungdommens fylkesting i Vest-Agder

Da Vest-Agder barne- og ungdomsråd i helgen var samlet til konferanse i Kristiansand ble det valgt en referansegruppe blant ungdommene. Gruppen skal, sammen med Vest-Agder barne- og ungdomsråd...

av admin, 17.09.12

Vest-Agder fylkeskommune involvert i utviklingen av transporthandlingsplan for Østersjøregionen

Vest-Agder fylkeskommune har i perioden 2009 - 2012 vært partner i Interreg-prosjektet TransBaltic. Prosjektets mål er å fremme et mer bærekraftig og effektivt multimodal godstransportsystem i...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.12

Mye å lære av andre fylkeskommuner om ungdomsmedvirkning

Vest-Agder barne- og ungdomsråd arrangerte i helgen en konferanse i Kristiansand. Nærmere 50 deltakere, hovedsakelig ungdom fra flere kommuner, var samlet for å drøfte barn og unges muligheter for å...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.12

Departementet innstilt på å utbetale belønningsmillionene

Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune har mottatt meddelelse om at Samferdselsdepartementet nå er innstilt på å utbetale 60 millioner kroner i belønningsmidler til Kristiansandsregionen....

av Torkelsen, Jan H., 15.09.12

Et felles påtrykk fra Agder om jernbaneutbygging er viktig

Leder av Jernbaneforum Sør Thore Westermoen hadde en klar oppfordring til alle deltakerne på en jernbanekonferanse i Marnardal tidligere denne uken: - Vi må ha et samlet trykk fra Agder om...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.12

Opplev Bruce Springsteen med sørlandsk vri

Sørlandske Sommernetter har nå i gang en sommerkonsertserie «Tribute to Bruce Springsteen» på Sørlandet. Bruce Springsteen Tributeband er eksklusivt sammensatt av Sørlandske Sommernetter for...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.12

Kunnskapsministeren: -God rådgivning hindrer feilvalg

-Det er rådgiverens jobb å bruke sin kunnskap og erfaring til å hjelpe unge mennesker til gode valg som får betydning for dem hele resten av livet. Dette er derfor et svært viktig oppdrag, sa...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.12

Velgerne åpne for internettvalg i Norge

167.000 velgere i ti kommuner kunne ved kommunevalget i fjor høst for første gang avgi stemme på internett. Institutt for samfunnsforskning (ISF) har hatt hovedansvaret for en omfattende evaluering av...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.12

Marnardalordføreren: -Stadig flere bruker tog til skole og jobb

På en jernbanekonferanse i Marnardal onsdag reiste ordfører Helge Sandåker spørsmålet: Hvorfor er vi i indre Agder så opptatt av jernbane? Han besvarte det ved å vise til egen kommune. Vi har en...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.12

Fylkeskommunene og Norges Golfforbund inviterer til møte i Kristiansand

I fjor gjennomførte Norges Golfforbund (NGF) fylkesvise møter med saksbehandlere for idrett i fylkeskommunene og med idrettskretsene. Formålet med møtene har vært å informere om golfsporten i Norge....

av Torkelsen, Jan H., 12.09.12

Ny OECD-rapport viser store utfordringer for norsk skole

Rapporten «Education at a Glance», som er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren, er nå offentliggjort . Den sammenligner tilgjengelige data om ressurser, deltakelse og resultater av...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.12

Oppfording til saksbehandlere og politikere: -Vær modig - snakk enkelt!

- Enkelt språk er ikke fordummende, slik enkelte saksbehandlere i det offentlige synes å mene. Tvert imot er det fordummende å snakke eller skrive vanskelig. Det som ikke kan sies enkelt, bør ikke...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.12

Fylkesutvalgets møte 18. september er avlyst.

Neste møte i fylkesutvalget er mandag 8. oktober. Møtested Kjevik Lufthavn.

av admin, 10.09.12

Universell utforming av eksisterende bygg i Vest-Agder fylkeskommune

Som verktøy for å registrere manglende tilgjengelighet og universell utforming i eksisterende bygg har man valgt å bruke et gjennomarbeidet og omfattende registreringsprogram utarbeidet av Statsbygg....

av Iglebæk, Heidi Berit, 07.09.12

Universell utforming av nye tannklinikker

I § 1-1 i loven står det at Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i...

av Iglebæk, Heidi Berit, 07.09.12

Universell utforming. Tingvatn fornminnepark og besøkssenter

Tingvatn fornminnepark og besøkssenter (Tingparken) ligger ved fylkesvei 43, om lag tre kilometer nord for Birkeland i Hægebostad kommune. Anlegget består av blant annet utstillingslokaler, kafé,...

av Iglebæk, Heidi Berit, 07.09.12

Reiselivet må samarbeide mer og fylkeskommunene skal bidra

- Tenk resultat, tenk felles mål, tenk samarbeid, våg å tenke stort! Det sa næringsminister Trond Giske da han møtte rundt 200 representanter fra reiseliv fra hele landet tidligere denne uken. Klarer...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.12

Glede blant brukere av tilrettelagt kollektivtransport i Mandal

-Det er en gledens dag for oss i Mandal at Taxus nå er tilrettelagt med bussmateriell og holdeplasser for folk med nedsatt bevegelighet. Dette gjør at flere kan styre sitt eget liv. Ved å sørge for...

av Torkelsen, Jan H., 05.09.12

Buskerud først ute med mobbeombud

Som første fylke i landet, oppretter Buskerud et uavhengig mobbeombud. Mobbeombudet skal arbeide forebyggende, bidra med kompetanse på området, følge opp skolenes arbeid med handlingsplaner mot...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.12

Vil ha en inkluderende skole

av Torkelsen, Jan H., 04.09.12

Høring om lærerutdanningene for trinn 8 - 13

av Torkelsen, Jan H., 04.09.12

Stipend og priser

Søknadsfrist for stipender og priser er 1.oktober.

av admin, 04.09.12

Fylkeskommunen med på å utrede felles plan- og analysekontor i Listerregionen

Et enstemmig Listerråd, ledet av Odd Omland, har nå vedtatt å utrede muligheten for et felles plan- og analysekontor i Lister. En slik kontorløsning skal utredes av plansjefene i Lister-kommunene, en...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.12

Snart foreligger et kostnadsoverslag for bro til Hidra i Flekkefjord

Innen 12. september vil Vest-Agder fylkeskommune og Flekkefjord kommune ha et svar fra Statens vegvesen i forhold til om et bro-alternativ er aktuelt i forbindelse med videre utredninger om en...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.12

Onsdag markeres åpningen av tilrettelagt kollektivtransport i Mandal

Mandal kommune, Statens vegvesen, Vest-Agder fylkeskommune og Agder Kollektivtrafikk har over lang tid samarbeidet om tilrettelegging av TAXUS Mandal. Tilrettelegging av holdeplasser er nå ferdigstilt...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.12

KVINNE/STEMMER – konferanse i Kristiansand 22. september

Norge var ett av de første land i verden som vedtok allmenn stemmerett for kvinner, 11. juni 1913. I Vest-Agder starter markeringen av 100 år for kvinners stemmerett i Norge allerede høsten 2012....

av Torkelsen, Jan H., 04.09.12

To omkom på veiene i Vest-Agder i august

109 personer har mistet livet i trafikken i landet i løpet av årets åtte første måneder. I samme periode i fjor omkom 118 personer i veitrafikkulykker. For Vest-Agders del er det omkommet fire...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.12

Husk oppmelding til privatisteksamen

av Torkelsen, Jan H., 20.08.12

Delta i premiekonkurranse - foreslå nytt navn på fylkeskommunalt råd

Leder av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder Christian Eikeland og de øvrige medlemmene i rådet mener de har verv i et råd med et langt og tungvint navn. Det er derfor ønskelig å...

av admin, 20.06.12

Skjelettene fra Domkirkegården

Husker du skjelettfunnene fra den gamle kirkegården rundt Kristiansand domkirke? Nå foreligger den første rapporten om funnene, ført i pennen av Berit J. Sellevold ved Norsk institutt for...

av Stylegar, Frans-Arne, 01.01.01

Inspirerer unge til å trene kreative muskler

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Toget er en viktig del av Vest-Agders kollektivtransport

-Toget har flere funksjoner som tilbud om lokale reiser, regionale reiser og fjernreiser. I Vest-Agder fylkeskommune er vi opptatt av at alle disse funksjonene fungerer i sammen og best mulig. Toget...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Emmaus bedehus på Gyland fredet

Emmaus bedehus fra 1888 ligger på gården Gyland i Flekkefjord kommune. Bedehuset regnes som et av de best bevarte og mest opprinnelige bedehusene i Vest-Agder. Emmaus bedehus har tilhørt indremisjonen...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Eventuell støtte til Biennalen Assitej barne- og ungdomsfestival tas opp i budsjettbehandlingen

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i sist møte inn for at Biennalen Assitej barne- og ungdomsfestival ved ASSITEJ Norge skal motta 150 000 kroner i årlig fylkeskommunalt tilskudd. Hovedutvalget...

av admin, 01.01.01