• Budsjettundersøkelse viser fylkeskommunal satsingsvilje
  av Torkelsen, Jan H., 31.10.12

  Fylkestinget ber om at elevfinansiering av lærere på elevturer opphører

  Fylkestinget behandlet i går en forvaltningsrevisjonsrapport fra fylkesrevisjonen om skoleturer i...

  Les mer
 • Fylkeskommunen bidrar for byggestart på kulturhus i Mandal i år
  av Torkelsen, Jan H., 31.10.12

  Fylkeskommunens garantifinansiering av Buen kulturhus forlenget til 2015

  Les mer
 • To vestegder til NM i kjøttfag for lærlinger
  av Torkelsen, Jan H., 31.10.12

  Dyktige kokk- og servitørlærlinger høstet medaljer i regional konkurranse

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 30.10.12

  Brokke-Suleskard-forbindelsen vinterstenges 1. november

  Vinteren er allerede i gang i fjellheimen. I øvre Sirdal har de første snøværene dekket landskapet....

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 26.10.12

  Ny avtale sikrer gjenoppstart av togkjøring på Setesdalsbanen

  "I dag ble det inngått avtale mellom Setesdalsbanens venner, Stiftelsens Setesdalsbanen og...

  Les mer
 • Lyngdal kultursenter tildelt Riksteaterets hederspris
  av Torkelsen, Jan H., 26.10.12

  Stor aktivitet, godt besøk og bra økonomi på Lyngdal Kultursenter

  Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet tirsdag årsrapporten 2011 fra Lyngdal...

  Les mer
 • Vel 46.000 besøkte Sørlandets Kunstmuseums utstillinger i fjor
  av Torkelsen, Jan H., 26.10.12

  Negativt økonomisk fjorårsresultat for stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum

  Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet tirsdag årsrapporten for 2011 for stiftelsen...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 25.10.12

  Skolepolitikerne ønsker eget handlingsprogram om økt gjennomføring i videregående opplæring

  Det pågår for tiden behandling av arbeidet med Regional planstrategi for Vest-Agder for perioden...

  Les mer
 • Betydelig flere elever skal gjennomføre og bestå videregående opplæring
  av Torkelsen, Jan H., 24.10.12

  Vil at flere skal gjennomføre videregående opplæring gjennom nytt tilbud

  Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i går inn for å bevilge to klasseressurser til oppstart av...

  Les mer

På topp i fysikk og kjemi

Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i går orientert om en del eksamensresultater fra videregående opplæring i Vest-Agder. Resultatene ses i forhold til nasjonalt gjennomsnitt. Hovedkonklusjonen...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.12

Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen klar

Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i går hvilke tre av hovedutvalgets medlemmer som i år skal delta i juryen som innstiller på hvem som skal motta Vest-Agder fylkeskulturpris og...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.12

Internasjonal uke på de videregående skolene

av Cheryl Macdonald, 23.10.12

”MED TREKKSPILL TIL OPERAEN”

Det er navnet på filmen som har premiere torsdag 25. oktober. Gjennom Sørnorsk Filmsenter, har vi støttet filmen. Dette er dokumentarfilmen om en entusiastisk gruppe trekkspillere fra Vigeland....

av Cheryl Macdonald, 23.10.12

Nytt nettsted for læring om demokrati og deltakelse

For å lære viktige verdier som rettferdighet, ytringsfrihet og respekt og i tillegg markere jubileer knyttet til stemmerett og Grunnloven, utvikles det nå et nettsted for alle landets barnehager,...

av Torkelsen, Jan H., 23.10.12

Historisk veiåpning i Lister

En viktig milepæl i Listerpakkeprosjektet ble nådd fredag 19. oktober. Da ble det siste store prosjektet i Listerpakken, på fylkevei  465 i Farsund høytidelig åpnet.  Det var Vest-Agders...

av Torkelsen, Jan H., 22.10.12

Reflekskonkurranse for skolene i Vest-Agder

-Vi ønsker å øke bruken av refleks blant barn og unge i Vest-Agder og derfor inviterer vi alle skoleklasser på barne- og ungdomstrinnet til konkurranse. Konkurransen går ut på at elevenes daglige...

av Testbruker nye Vaf.no, 22.10.12

Vellykket Jalta-konferanse

Vest-Agder fylkeskommune har de seneste årene samarbeidet med bl.a. kulturminnestiftelsen Heritage of Millennia i Simferopol på Krim om et Svartehavsprosjekt. Hensikten er å studere de gamle...

av Stylegar, Frans-Arne, 19.10.12

Virkelighetens kaptein Sabeltann

Over 80 tilhørere lyttet oppmerksomt til marinarkeolog Dag Nævestad som kåserte om sjørøvere på Sørlandskysten igår, på den første "arkeologikaféen" i regi av Fylkeskonservatoren. Og Nævestad høstet...

av Stylegar, Frans-Arne, 19.10.12

Fylkeskommunens tidligere innsigelser til kommunedelplan for Lyngdal Vest frafalles

Lyngdal kommune har sendt kommunedelplan for Lyngdal Vest til nytt offentlig ettersyn. Forrige ettersyn ble behandlet av fylkeskommunen i september i fjor høst. Da ble det reist innsigelser og gitt...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.12

Omfattende arbeid for å finne mulig finansiering av Hidra-forbindelse

I juni i år sa et flertall i fylkestinget nei til å igangsette arbeidet med en undersjøisk tunnelforbindelse mellom øya Hidra og fastlandet i Flekkefjord. Anbudene lå for høyt i forhold til fastsatt...

av Torkelsen, Jan H., 18.10.12

Samferdselspolitikerne positive til nytt forbikjøringsfelt på E39 ved Flekkefjord

Det har i flere år vært arbeidet med å få etablert et forbikjøringsfelt langs E39 i Nulandsbakkene rundt fem kilometer øst for Flekkefjord sentrum. Tiltaket var opprinnelig en del av et såkalt...

av Testbruker nye Vaf.no, 18.10.12

Fylkeskommunen medspiller i kampanje for å bli oljefri og energieffektiv

-Naturvernforbundet presenterer nå med stolthet at www.oljefri.no nå også tilbyr sine tjenester for innbyggerne i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand, Birkenes og Iveland. Oljefri er...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.12

Revisjon av læreplaner i norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk

Utdanningsdirektoratet har nå sendt forslag til høringsbrev og høringsutkast til reviderte læreplaner i norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk for grunnskolen og videregående opplæring...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.12

Hurtilading for elbiler - ny frist

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner lyser ut midler til oppføring av offentlig tilgjengelige hurtigladestasjoner i landsdelen. Fylkeskommunene oppfordrer private aktører og kommuner til å delta i...

av Testbruker nye Vaf.no, 16.10.12

Årets belønningsmidler for bedre kollektivtransport oversendt til Vest-Agder

Det er nå kjent at Samferdselsdepartementet har oversendt de 60 millioner kronene som Kristiansandsregionen og fylkeskommunen har hatt avtale om å motta i år. Dermed er det klart at de krav som er...

av Torkelsen, Jan H., 16.10.12

Statsbudsjettet 2013: 34,7 millionar til regional utvikling i Vest-Agder

Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Vest-Agder fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 34,7 millionar kroner i 2013. I statsbudsjettet for 2013 foreslår regjeringa å løyve rundt...

av Torkelsen, Jan H., 16.10.12

Fylkesutvalget på nyttig og innholdsrikt Brusselsbesøk

Tirsdag og onsdag i forrige uke var representantene i fylkesutvalget, hovedutvalgslederne og fylkeskommunens sentrale administrative ledelse i Brussel for å få en oppdatering om aktiviteten på...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.12

Europa skal få et trafikalt kjernenettverkssystem – ny giv for Nordic Link

-Et trafikalt kjernenettverkssystem er noe EU legger stor tyngde på å få på plass. En vil ha et effektivt transeuropeisk transportsystem som omfatter ve, bane og havner og hvor flaskehalser fjernes....

av Torkelsen, Jan H., 15.10.12

Bærekraftig vekst og utvikling i sentrum for EU's regionalpolitikk

Da regionråd Jan Edøy fra Den norske Eu-delegasjonen orienterte representanter fra fylkesutvalget og fylkeskommunens ledelse om EU's regionalpolitikk i forrige uke var hovedbudskapet at...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.12

Bli med på veiåpning på fylkesvei 465 Kvåle-Ulland

Fredag 19. oktober blir det offisiell åpning av fylkesvei 465 fra Kvåle til Ulland. Seremonien finner sted ved Åpta misjonssenter klokken 11.00. Fylkesordfører Terje Damman vil stå for selve...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.12

Fylkeskommunen foreslår flere samarbeidstiltak til ny handlingsplan for Universitetsbyen Kristiansand

Vest Agder fylkeskommune har fått Handlingsplan 2012-15 for Universitetsbyen Kristiansand på høring. Høringsinstansene er blitt bedt om å peke på fem tiltak i handlingsplanen som de vil prioritere....

av Torkelsen, Jan H., 12.10.12

Ønsker et omfattende plansamarbeid mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner

Aust-Agder fylkeskommune har lagt forslag til Regional planstrategi for Aust-Agder 2012-2016 ut til offentlig ettersyn. Fylkeskommunene som regional planmyndighet skal utarbeide regionale...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.12

Fylkeskommunen bidrar til prosjekt for å sjekke ut utnyttelsesmuligheter av spillvarme

Her er oversikten over tilbudeneTur langs Mandalselva fra Hesså til Kjeddingneset Her gikk Kristiansandsvegen fram til 1881 med ferge over til Manflå. Besøk i Fantehelleren. Fortellinger om...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.12

Vest-Agder fylkeskommune skal lage ny regional plan for samferdsel

I løpet av 2013 skal det være på plass en ny regional plan for samferdsel som skal gjelde for perioden fra 2014 til 2019. Fylkestinget vil i førstkomne møte ta stilling til om et utkast til...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.12

Høstens forfatterturné - bokbad med forfatteren Mette Karlsvik

Fylkesbibliotekene i Agder og Norsk Forfattersentrum avdeling Sørlandet inviterer denne uken i fellesskap til møte med Mette Karlsvik - en ung kvinne som skriver på nynorsk. En spennende stemme vi...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.12

Bragdøya Kystlag driver en omfattende virksomhet med støtte fra fylkeskommunen

Bragdøya Kystlag driver Bragdøya Kystkultursenter og med mer enn 650 medlemmer er det landets største kystlag. Vest-Agder fylkeskommune samarbeider og gir tilskudd til kystlaget. Hovedmålet med det er...

av Torkelsen, Jan H., 05.10.12

Fortsatt utvidet elgjakt i flere kommuner i fylket

Kommunene Hægebostad, Lyngdal, Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Åseral, Sirdal og Lindesnes søker Vest-Agder fylkeskommune om utvidet jakttid på elg for årene fra 2012 til 2017. De ønsker en utvidet...

av Torkelsen, Jan H., 03.10.12

Effektanalyse av trafikale tiltak må på plass for å kunne søke nye belønningsmidler

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk i går inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal søke Samferdselsdepartementet om nye belønningsmidler for årene 2013-2015/16 frem til en Bypakke for...

av Torkelsen, Jan H., 03.10.12

Høstens bibliotekmøte i Mandal

Vest-Agder fylkesbibliotek og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling inviterer til felles bibliotekmøte i Mandal 30.-31. oktober. Tema for arrangementet er bibliotekrommet. Vi ser frem til to...

av Skibenes, Kari, 02.10.12

Honnør til Vest-Agder-museet IKS for den store økningen i besøkstall i 2011

Det samlede besøkstallet til Vest-Agder-museet viser en økning fra året før og er samlet rekord for det konsoliderte museet. Dette til tross for at Gimle gård var stengt i sesongen grunnet...

av Torkelsen, Jan H., 01.10.12

Agder Folkemusikkarkiv er ettertraktet og i vekst

Agder Folkemusikkarkiv er en interfylkeskommunal institusjon som drives av Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. Arkivet holder til på Setesdalsmuseet, på Rysstad i Valle kommune. Arkivet ble etablert i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01