• Sørlandsklyngen Digin er blitt Arenaprosjekt
  av Testbruker nye Vaf.no, 03.12.12

  Fylkeskommunen bidrar til videreutvikling av stort IKT-nettverk på Agder

  Nettverket av IKT-bedrifter på Agder ”DIGIN”, er nå godkjent som et treårig Arena prosjekt for...

  Les mer
 • Nytt finansielt bidrag til Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter
  av Torkelsen, Jan H., 03.12.12

  Driftsoverskudd i fjor for Tingvatn fornminnepark i Hægebostad

  Fylkesutvalget behandlet nylig årsmelding fra Tingvatn fornminnepark og besøkssenter. Området var...

  Les mer
 • Fylkesutvalget mener Sørnorsk filmsenter AS har stor betydning for produksjon og talentutvikling
  av Torkelsen, Jan H., 03.12.12

  Fylkesutvalget mener Sørnorsk filmsenter AS har stor betydning for produksjon og talentutvikling

  Fylkesutvalget ble i sist møte orientert om fjorårets drift ved Sørnorsk filmsenter AS. Vest-Agder...

  Les mer
 • Betydelig flere elever skal gjennomføre og bestå videregående opplæring
  av Torkelsen, Jan H., 30.11.12

  Nytt tilbud vil bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring

  Les mer
 • Gave til Vest-Agder-museet fra Sparebankstiftelsen DNB NOR
  av Torkelsen, Jan H., 30.11.12

  En halv million fra fylkeskommunen til utvikling av Odderøya

  Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge 400 000 kroner i tilskudd...

  Les mer
 • Nytt formidlingsprosjekt om det maritime kulturlandskapet på Lindesnes
  av Testbruker nye Vaf.no, 30.11.12

  Nytt formidlingsprosjekt om det maritime kulturlandskapet på Lindesnes

  Les mer
 • Stor økning i antall attførte gjennom Varodd AS
  av Torkelsen, Jan H., 30.11.12

  Stor økning i antall attførte gjennom Varodd AS

  Varodd AS er en av Norges største attføringsbedrifter med rundt 80 ansatte. Årlig omsetning er på...

  Les mer
 • Vigeland Bro Broarbeider Høsten 2011
  av Torkelsen, Jan H., 29.11.12

  Den nye Vigeland bru har forbedret trafikksituasjonen betydelig

  Prosjekt fylkesvei 460 Vigeland bru har ført til en betydelig forbedring av trafikksituasjonen,...

  Les mer
 • Avventende til å bidra med midler til å forprosjektere en verdensutstilling på Sørlandet
  av Torkelsen, Jan H., 29.11.12

  Avventende til å bidra med midler til å forprosjektere en verdensutstilling på Sørlandet

  Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune på nåværende tidspunkt avslår en søknad...

  Les mer

Utilfredstillende utredning av oppgradering av kraftlinje mellom Sirdal og Forsand

Statnett har sendt ut en konsesjonssøknad om tillatelse til å erstatte en 300 kV ledning mellom Tonstad og Lyse som ble bygget i 1968. med en ny 420 kV ledning på strekningen mellom Tonstad (Ertsmyra)...

av Testbruker nye Vaf.no, 29.11.12

Vennegruppa til Porsmyrs Bygdetun i Songdalen er kandidat til nasjonal frivillighetspris

Vennegruppa til Porsmyrs Bygdetun i Songdalen kommune er Vest-Agder fylkeskommune sin kandidat til nasjonal frivillighetsprisen. Innsatsen som Porsmyrs Venner gjør i egen kommune, for lokalmiljøet,...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.12

Fylkesutvalget vil ha betydelig mer midler til fylkesveiene i Vest-Agder

Partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti utgjør et flertall på sju av 11 representanter i fylkesutvalget. Til dagens fylkesutvalgsmøte hadde de tre partiene klargjort et...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.12

Fylkesutvalget positivt til etablering av undervisningskraftverk på Byremo

Fylkesutvalget gikk i går inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal etablere et selskap som skal eie Stedjan kraftverk i Audnedal kommune og ta ansvaret for byggingen og utleie av kraftverket....

av Torkelsen, Jan H., 28.11.12

Fylkeskommunen bidrar finansielt til etablering av industrielt kompetansesenter på Lista

Alcoa Norge har som mål å medvirke til utvikling av et regionalt kompetansenettverk med kunnskapsorganisasjoner og industribedrifter - primært Eyde-bedrifter. Samtidig legger selskapet opp til å...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.12

Senk terskelen til valglokalet for førstegangsvelgere!

Fylkestingsepresentantene Anne Margrethe Larsen og Stein Inge Dahn fra Venstre har sent en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman hvor de, på vegne av Venstres gruppe i Vest-Agder fylkesting,...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.12

Fire nye hurtigladestasjoner skal etableres i Agder

Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner vedtok høsten 2012 å støtte initiativer til etablering av hurtigladestasjoner. Det ble satt av inntil 600 000 kroner til dette formålet i år. Det har kommet inn...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.12

Fylkesutvalget positivt til etablering av undervisningskraftverk på Byremo (1)

Fylkesutvalget gikk i dag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal etablere et selskap som skal eie Stedjan kraftverk i Audnedal kommune og ta ansvaret for byggingen og utleie av kraftverket....

av Torkelsen, Jan H., 27.11.12

Fylkeskommunen og Marnardal kommune skal samarbeide om oppfølging av spennende mulighetsstudie

Vest-Agder fylkeskommune bidro i fjor høst med 200 000 kroner som støtte til et mulighetsstudie for området Øyslebø – Laudal i Marnardal. Studiet peker på spennende forslag om hvordan Marnardal...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.12

Ønsker bredt samarbeid om matte

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen møtte nylig representanter for lærerutdanningene fra hele landet. Rundt 120 dekaner, lektorer, studenter og fra andre aktuelle fagmiljøer deltok på et seminar i...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.12

Hovedutvalg for samferdsel areal, og miljø tillot i dag at jakttiden for kanadagås og stripegås i Farsund kommune kan utvides. Utvidelsen har gyldighet frem til og med 31. mars 2017. Konkret innebærer...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.12

Kvinesdal får midler fra fylkeskommunen til arkitektkonkurranse for svømmehall

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune gir et økonomisk tilskudd på 200.000 kroner til gjennomføring av en plan- og designkonkurranse for bygging...

av Testbruker nye Vaf.no, 26.11.12

Søgne og Vennesla får egne kommunedelplaner for sykkel

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø sa seg i dag positiv til at det utarbeides kommunedelplaner for sykkel både i Vennesla og Søgne kommuner. Formålet med en slik plan er å sikre arealer til...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.12

Fiboveien i Lyngdal endres fra fylkesvei til kommunal vei

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i dag at parsellen Fiboveien, med en lengde på cirka 924 meter, i Lyngdal omklassifiseres fra fylkesvei til kommunal vei. Omklassifiseringen...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.12

Nytt gunstig skatteanslag

Om skatteveksten holder seg ut året, får kommunene og fylkeskommunene en samlet ekstrainntekt på hele 6 milliarder kroner i år – 1 milliard kroner over det nyeste anslaget, skriver Kommunal Rapport....

av Torkelsen, Jan H., 23.11.12

En million kroner til forprosjektering av ny bybro i Flekkefjord

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i dag at det skal startes opp et forprosjekt for ny bybru på fylkesvei 44 i Flekkefjord sentrum. I budsjettprosessen for 2013 vil det bli avsatt 1...

av Torkelsen, Jan H., 22.11.12

Trafikkvekst i Listerbommene

Mandag 1.oktober ble den nye bomstasjonen på fylkesvei 465 mellom Farsund og Kvinesdal åpnet. Fra åpningen og ut resten av oktober passerte 27 328 kjøretøyer den nye bomstasjonen. Dette innebærer økte...

av Torkelsen, Jan H., 22.11.12

Samferdselspolitikerne åpne for å søke om innføring av tidsdifferensierte bompengesatser

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk i dag inn for at fylkestinget 18. desember skal vedta at Vest-Agder fylkeskommune skal søke om endring av takst- og rabattordningen for Samferdselspakke...

av Torkelsen, Jan H., 22.11.12

Vellykket seminar om bokvalitet

Seminaret "bokvalitet – etterlyses! " ble gjennomført 15. november med over 100 deltakere fra regionale etater, kommuner, arkitektfirma og utbyggere . Hensikten var å sette søkelys på bokvalitet – fra...

av Folkestad, Torill, 21.11.12

Vellykket seminar om bokvalitet (1)

Seminaret "bokvalitet – etterlyses! " ble gjennomført 15. november med over 100 deltakere fra regionale etater, kommuner, arkitektfirma og utbyggere . Hensikten var å sette søkelys på bokvalitet – fra...

av Folkestad, Torill, 21.11.12

Ledig drosjeløyve i Åseral kommune

Fylkeskommunen starter nå ny søknadsrunde for ett ledig bostedsdrosjeløyve med stasjoneringssted Kyrkjebygda i Åseral kommune.Drosjeløyvet er ledig fra 1.januar 2013.Er du interessert i å søke...

av Testbruker nye Vaf.no, 21.11.12

Vil ha opprettet et medvirkningsorgan for ungdom i Vest-Agder

Fylkestinget skal i desember ta endelig stilling til om det er ønskelig å få opprettet et medvirkningsorgan for unge i Vest-Agder. Saken behandles nå først i de fylkeskommunale hovedutvalgene og...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.12

Statistikk- og Analyseportal for Agder

Den 3. September tiltrådte Espen Moseidjord som prosjektleder for prosjektet Statistikk- og Analyseportal for Agder. Prosjektet er et samarbeid mellom Aust- og Vest-Agder, hvor både fylkeskommunene og...

av Birnbrich, Manuel, 20.11.12

Regional planstrategi for Vest-Agder 2012-2016 vedtatt

Fylkestinget har vedtatt Regional planstrategi for Vest-Agder 2012-2016 den 31. oktober. Planstrategien gir en samlet oversikt over hvilke planer fylkeskommunen skal utarbeide i perioden 2012-2016.

av Birnbrich, Manuel, 20.11.12

Fylkeskulturprisen 2012 tildeles Halvdan Furholt fra Songdalen

Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune har i dag tildelt Fylkeskulturprisen for 2012 til folkemusiker og målmann Halvdan Furholt fra Songdalen. Fylkeskulturprisen ble første...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.12

Aldersgrensen for kulturkort for ungdom i Vest-Agder senkes til 13 år

Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok i dag å sette nedre aldersgrense for bruk av kulturkort til 13 år. Vest-Agder fylkeskommune er med i ordningen Kulturkort for ungdom. Det betyr at ungdom...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.12

Førjulshygge på Vest-Agder-museet Kristiansand 1. og 2. desember

av Eva M. Høyby og Torkelsen, Jan H., 20.11.12

Regional plan for samferdsel. Offentlig ettersyn av utkast til planprogram. Frist 1. februar 2013.

Det varsles med dette om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram, jfr. plan- og bygningslovens § 8-3. Fylkestinget vedtok 30.10.2012 å sende forslag til planprogram for regional...

av Testbruker nye Vaf.no, 20.11.12

Planarbeid er viktig

av Lassen, Bård Andreas, 19.11.12

Universell utforming virker i kollektivtrafikken

Universell utforming bidrar til å styrke kollektivtrafikken både overfor personer med nedsatt funksjonsevne og øvrige passasjerer. Det viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI ) som har...

av Torkelsen, Jan H., 16.11.12

Ny eksempelsamling for bedret bymiljø og klimagassreduksjon

I går presenterte Framtidens byer sin eksempelsamling som presenterer tiltak og erfaringer på god byutvikling og bedre bymiljø, innenfor områdene areal og transport, energi i bygg, forbruk og avfall...

av Torkelsen, Jan H., 16.11.12

Inspirerende samling i Kristiansand for landets elev- og lærlingombud

I forrige uke holdt Elev- og lærlingombudet i Vest-Agder en tre dagers samling for alle elev- og lærlingombudene i landet. Av et kollegium på 17 ombud kunne 11 være til stede i Kristiansand. Av...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.12

Jul på Gimle Gård - søndag 25. november

Søndag 25. november klokken 12.00 åpner hovedhuset på Gimle Gård dørene igjen for alle som ønsker å komme i julestemning. Velkommen til et spennende hus, flott pyntet til jul. Gimles siste eier, Titti...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.12

Kvadraturen skolesenter - Jeg kjører grønt-vinner

3021 personer og 125 arbeidsplasser deltok i Jeg kjører grønt 2012. Kvadraturen skolesenter ble best i kategorien «over 200 ansatte». Oddemarka skole vant i sin klasse (51-200 ansatte). Kjetil...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.12

Foreslår budsjettmidler til at Aust-Agder blir medeier i Agder Kollektivtrafikk AS

Fylkestinget i Aust-Agder besluttet i sist møte i slutten av oktober at Aust-Agder fylkeskommune skal gå inn som medeier i Agder Kollektivtrafikk AS fra 1. juli neste år. Fylkestinget godtok et...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.12

Ny attraksjon til Sirdal Fjellmuseum

Om alt går etter planen får Sirdal Fjellmuseum en ny attraksjon snart. Det er planlagt å flytte et restaurert kvernhus som tidligerehar stått på Eikås i Gyland til bygdetunet. Kvernhuset skal stå på...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.12

Første stortingsmelding om offentlege og private arkiv

- Eg er glad for å kunne leggje fram den første eigne stortingsmeldinga om arkiv, seier kulturminister Hadia Tajik. I meldinga vert arkiv skapte av statlege, fylkeskommunale, kommunale eller private...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.12

Vil ha møte med olje og energiministeren om kraftprosjekter på Sørlandet

Ordførerne i Lister-kommunene har, sammen med fylkesordførerne Terje Damman og Bjørgulv Sverdrup Lund, sendt brev til olje- og energiminister Ola Borten Moe og bedt om å få til et møte med ham for å...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.12

Invitasjon til seminar om bevaring av fartøy

Som et ledd i Fylkeskonservatorens arbeid med Nasjonal museumshavn i Kristiansand - Porto Franco, ønsker en å bidra til å løfte kompetansenivået og styrke samholdet blant eiere /drivere av...

av Torkelsen, Jan H., 12.11.12

Alle skal ha tilgang til IKT-tjenester

IKT-løsninger som retter seg mot folk flest, skal tilrettelegges slik at også folk med funksjonsnedsettelse kan benytte dem. Nå sender Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ut et forslag...

av Torkelsen, Jan H., 12.11.12

Ny nasjonal trafikkportal er godkjent

av Torkelsen, Jan H., 12.11.12

Nå kan du søke fartøyvernmidler

Vest-Agder fylkeskommune gir hvert år økonomisk støtte til eiere av kulturminner i fylket. Formålet er å stimulere til å ta vare på vår felles kulturarv. Eiere har et hovedansvar for sine...

av Torkelsen, Jan H., 09.11.12

Prosjektmidler for ubemannede museer for 2013 - utlysning

Vest-Agder-museet lyser nå ut prosjektmidler for ubemannede museer i Vest-Agder. Det er også anledning til å søke om faglig bistand og veiledning for 2013. Søknadsfristen er 1. desember. Museer i...

av Torkelsen, Jan H., 09.11.12

Nytt tilbud til elever - Fra utdanning til jobb

Ungt Entreprenørskap Agder og Manpower Agder tilbyr nå programmet "Fra utdanning til jobb" til alle videregående skoler på Agder. Programmet er beregnet på alle elever i videregående skole, både innen...

av Torkelsen, Jan H., 09.11.12

Budsjettet: Det fokuseres på å gjøre de riktige tingene og på riktig måte

I fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett for Vest-Agder fylkeskommune for 2013 betegnes driftsrammen som meget stram. Det konkluderes med at dette medfører behov for å redusere aktiviteten og...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.12

Restaureringsarbeider på Stiftamtmannens paviljong

Det pågår for tiden et restaureringsarbeid på Stiftamtmannens paviljong som i dag befinner seg ved Bygaden på Vest-Agder-museet Kristiansand. Arbeidet foregår i i regi av Fylkeskonservatoren og...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.12

Nå kan du sikre deg plass på Agderkonferansen

23. januar 2013 arrangeres Agderkonferansen på Kilden i Kristiansand. Her samles samfunns- og næringslivet i regionen. Allerede nå er det mulig å sikre seg plass! Made In Agder" er tittelen på årets...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.12

Viktig KS-innspill om Nasjonal Transportplan

Ny kunnskap om behovet for veivedlikehold, kollektive transportløsninger, planprosesser og lønnsomhetsberegninger er samlet i en ny rapport fra KS med innspill til Nasjonal Transportplan 2014-2013. I...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.12

Positiv sammenheng mellom lekseeffekt og undervisningstid

I land der lærer og elever tilbringer mye tid i klasserommet er effekten av hjemmelekser på skoleresultater størst, ifølge en analyse av 16 OECD-land. Jenter som får lekser presterer bedre enn gutter...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.12

Fylkeskommunens samarbeidsavtaler med kommunene vekket interesse hos stortingskomite

Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite besøkte Vest-Agder i går. Da fylkesordfører Terje Damman holdt en innledende orientering om regionale utfordringer vekket den unike modellen fylkeskommunen...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.12

Invitasjon til Ungdommens storting 2013

Etter fjorårets forberedende Ungdommens storting er det nå klart for Norges første ordinære Ungdommens storting og vi har gleden av å invitere ungdom mellom 13 og 18 år til å delta. Arrangementet skal...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.12

Vil søke om Yrkes-EM til Norge i 2018

-Vi vil starte arbeidet med forberedelsene til en søknad om europamesterskapet i yrkesfag - Euroskills - i 2018. Yrkeskonkurranser fremmer fag- og yrkesopplæringens status, sier kunnskapsminister...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.12

Samlet årsberetning for fylkesveger 2010-2011

Vest-Agder fylkeskommune ønsker å være en aktiv og deltakende vegeier, og har hatt store ambisjoner om å videreutvikle det utvidede fylkesvegnettet etter regionreformen som trådte i kraft fra...

av Sørensen, Lasse Moen, 05.11.12

NM i yrkesfag ble igjen en suksess for deltagere fra Vest Agder !

NM i yrkesfag ble igjen en suksess for deltagere fra Vest Agder ! Worldskills Norway sto fram som en vellykket arrangør på Lillestrøm i forrige uke.Vest Agder fylkeskommune gratulerer alle deltagere...

av Blålid, Kåre, 05.11.12

Det arbeides for å bedre servicetilbudet til yrkessjåfører langs veiene

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe (DEM) hadde til sist fylkestingsmøte reist en interpellasjon hvor han spurte om fylkesordføreren er enig i at fylkeskommunen har en jobb å gjøre med snarest å...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.12

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Fylkestinget i Vest-Agder vedtok 11. desember 2007 nytt reglement for Vest-Agder fylkeskommunale råd for funksjonshemmede.  Reglementet er et resultat av ny "lov om råd og anna representasjonsordning...

av Testbruker nye Vaf.no, 02.11.12

Nyopprettet drosjeløyve i Farsund kommune

Fylkeskommunen starter nå søknadsrunden for ett nyopprettet bostedsdrosjeløyve i Farsund kommune med stasjoneringssted i Åpta. Er du interessert i å søke drosjeløyve må du sende inn søknad og legge...

av Skomedal, Anne Siri, 02.11.12

Vest-Agder fylkeskommune fortsetter i Nasjonal digital læringsarena

Vest-Agder fylkeskommune viderefører samarbeidet om Nasjonal digital læringsarena - NDLA - gjennom det interfylkeskommunale samarbeidsorganet (IS). Formålet med samarbeidet er å legge til rette for å...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.12

"Elgen og skogen" på Agder naturmuseum og botaniske hage IKS onsdag 7. november

Et spennende foredrag på Agder naturmuseum om hvordan elgen påvirker våre skoger onsdag 7. november 2012 kl 18.30. Er det for mye elg i skogen, skogbrukeren, elgfotografen og elgjegeren synes kanskje...

av Egeli, Berit, 02.11.12

Fag-/svennebrevutdeling i Vest-Agder 2012

19. og 20. november blir det delt ut fag- og svennebrev i Vest-Agder.

av Wilkensen, Rune André, 01.11.12

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder skifter ikke navn

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne besluttet på forsommeren å gjennomføre en premiekonkurranse for å finne et nytt navn på rådet. Det eksisterende navnet oppfatter rådet selv som et langt og...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.12

Vest-Agder skal få ny regional plan for samferdsel

av Testbruker nye Vaf.no, 01.11.12

Høring - Strategisk handlingsplan for bibliotek i videregående skoler i Vest-Agder 2013-2020

Vest-Agder fylkeskommune v/fylkesbiblioteket har sendt utkast til Strategisk handlingsplan for bibliotek i videregående skoler i Vest-Agder 2013-2020 til høring. Planen skal være et styringsverktøy...

av kas, 22.08.12

Tildeling av prosjektmidler

av kas, 15.08.12

Agder rundt

I 2012 vil det bli arrangert en litteraturstafett Agder rundt. Tema for stafetten er reiser – både i fysisk forstand og overført betydning. To kofferter fylt med tekster, bøker, lesebrett og...

av kas, 05.01.12

Biblioskopet

"Biblioskopet – nye bilder av biblioteket” får 500 000 i tilskudd fra ABM-utvikling. Prosjektet skal omforme publikums bilde og definisjon av begrepet bibliotek og skape større kjennskap til...

av kas, 04.02.09

e-bibAgder

e-bibAgder er et felles bibliotekutviklingsprosjekt for Aust- og Vest-Agder. Det er en videreføring av samarbeidet som er etablert gjennom store prosjekter som har resultert i felles...

av kas, 02.06.08

Fylkeskommunen og Lyngdal kommune opptatt av å sikre Sørlandsbadets posisjon

En ny samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Lyngdal kommune for perioden 2012 til 2015 ble i dag godkjent av fylkestinget. Avtalen ble godkjent av kommunestyret i Lyngdal i juni. Et av punktene i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Forvaltningsrevisjon av flere fylkeskommunale tjenesteområder

Lovverket krever at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon minst en gang i løpet av valgperioden. Planen skal basere seg på en overordnet analyse av...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkesrådmann Tine Sundtoft varsler stram økonomi for fylkeskommunen fremover

-I lys av krisen i Europa og de utfordringene mange av landsdelens bedrifter og kommuner står overfor, er Vest-Agder fylkeskommunes utfordringer overkommelige. Likevel har høstens budsjettarbeid har...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Stem tur på Lista frem til "Norges fineste tur"!

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Kjønnskvotering i bedriftsstyrer innen EU

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Regler om mobilbruk på skolen

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Skolepolitisk ønske om å få landslinje i skiidrett/skiskyting på Sirdal videregående skole

"Vest-Agder fylkeskommune søker Kunnskapsdepartementet om opprettelse av landslinje for skiidretter/skiskyting ved Sirdal videregående skole fra skoleåret 2013/2014." Det er ordlyden i et vedtak...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Tilfredshet omkring Jernbaneverkets opplegg for stasjonsstrukturen i Vest-Agder

Jernbaneverket sendte i vår ut sitt forslag til stasjonsstruktur. Fylkestinget ga Vest-Agder fylkeskommunes høringssvar i juni. Nå har Jernbaneverket behandlet høringsuttalelsen og i dag ble...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen legger opp til å ta initiativ til økt kapasitet i Lister Nyskaping

Fylkeskommunen har som målsetning å ha samarbeidsavtaler med alle kommuner ifylket. Nå er en avtale med Farsund kommune til behandling i de fylkespolitiske utvalgene. Endelig fylkeskommunalt vedtak...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Må betale i hver bom - ingen timesregel i Listerbommene

Frem til nå har det vært mulig å passere to bommer i Lister innen én time og bare betale for en av passeringene. Men nå er det slutt. I forbindelse med godkjenning av takster og rabatter i ny...

av Testbruker nye Vaf.no, 01.01.01