• Valgurne Illustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 28.12.12

  Åpner for forhåndsstemmegiving på videregående skoler

  Fylkestingsrepresentantene Anne Margrethe Larsen og Stein Inge Dahn fra Venstre har sendt en...

  Les mer
 • Illustrasjonsfoto: Skolebibliotek
  av Torkelsen, Jan H., 27.12.12

  Ny strategisk handlngsplan for skolebibliotekene

  Fylkestinget vedtok i sist møte en nyutarbeidet strategisk handlingsplan for bibliotek i...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 27.12.12

  Nytt regelverk for sikring av barn i skolebuss

  Samferdselsdepartementet har fastsatt en forskrift som pålegger kommuner og fylkeskommuner å sørge...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 24.12.12

  Vest-Agder får medvirkningsorgan for ungdom

  Fylkestinget ønsker å få opprettet et medvirkningsorgan for unge i Vest-Agder. Fylkesrådmann Tine...

  Les mer
 • TV-opptaker
  av Torkelsen, Jan H., 24.12.12

  Aktuelt med WEB-TV-overføring fra fylkestinget

  Samtlige representanter i fylkestinget ser positivt på muligheten til å distribuere fylkeskommunens...

  Les mer
 • På Topp 2012-2015
© Midt-Agder friluftsråd
  av Lassen, Bård Andreas, 21.12.12

  På Topp 2012-2015

  Midt-Agder friluftsråd lanserer nå PÅ TOPP – et turtilbud som bringer deg inn i naturen og opp på...

  Les mer
 • Terje Damman Og Torhild Brandsdal Har Signert Samarbeidsavtale
  av Torkelsen, Jan H., 21.12.12

  Samarbeidsavtalene med kommunene vekker nasjonal oppmerksomhet

  -Da Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite besøkte Vest-Agder i begynnelsen av november ble...

  Les mer
 • Byremovgs
  av Torkelsen, Jan H., 21.12.12

  Fylkeskommunen etablerer undervisningskraftverk på Byremo

  Vest-Agder fylkeskommune skal etablere et selskap som skal eie Stedjan kraftverk i Audnedal kommune...

  Les mer
 • AKT-illustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 21.12.12

  Vil ha Aust-Agder fylkeskommune som medeier i Agder kollektivtrafikk AS

  Fylkestinget ga i dag fylkesordfører Terje Damman fullmakt til å gjennomføre prosessen med å...

  Les mer

Fylkestinget vil søke om innføring av tidsdifferensierte bompengesatser

Fylkestinget vedtok i går, mot stemmene fra Fremskrittspartiet og Demokratene, at Vest-Agder fylkeskommune skal søke om endring av takst- og rabattordningen for Samferdselspakke for...

av Torkelsen, Jan H., 20.12.12

30 millioner til Flekkefjord kultursenter

I samarbeidsavtalen mellom fylkeskommunen og Flekkefjord kommune rangerer kommunens realisering av et kulturhus i kommunen som det viktigste tiltak Flekkefjord står overfor. Kommunen søker nå om...

av Torkelsen, Jan H., 20.12.12

Årets tildelinger av fylkeskommunale stipend og priser

Her er listen over de som har mottatt arbeidsstipend, kunstnerstipend, utvekslingsstipend, idrettsstipend, frivillighetsprisen, fylkeskulturprisen og pris for universell utforming fra Vest-Agder...

av Almås, Tomas Brøvig, 19.12.12

Søker om å få landslinje i skiidrett/skiskyting på Sirdal videregående skole

Det er nå klart at Vest-Agder fylkeskommune søker Kunnskapsdepartementet om opprettelse av landslinje for skiidretter/skiskyting ved Sirdal videregående skole fra skoleåret 2013/2014. Fylkestinget...

av Torkelsen, Jan H., 19.12.12

Fylkeskommunen søker om fritak for opplæring i skriftlig sidemål på påbygg studiekompetanse

Vest-Agder fylkeskommune skal søke Utdanningsdirektoratet om et femårig forsøk der elever som tar påbygg til studiekompetanse får fritak fra skriftlig sidemålsundervisning. Det besluttet et flertall...

av Torkelsen, Jan H., 19.12.12

Fylkestinget vedtok budsjettforslaget uten endringer

Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti fikk i fylkesutvalget flertall for et fellesforslag til budsjett og økonomiplan for Vest-Agder fylkeskommune. I dag sørget de tre partienes 22...

av Torkelsen, Jan H., 18.12.12

Det er imponerende hva fylkeskommunens tannhelsetjeneste har fått til

"Tannhelsetjenesten i Vest-Agder hadde store hull. Nå er de tettet", skrev Fædrelandsvennen i begynnelsen av november. – Dette er helt utrolig. Jeg har aldri sett maken til omstilling og forbedring i...

av Torkelsen, Jan H., 17.12.12

Agders utvikling sentral for fylkesordføreren i årstalen

Regionplan Agder sto sentralt i fylkesordfører Terje Dammans årstale til fylkestinget. Han trakk frem at innledningsvis i planen sies det: "Vi skal ta hele landsdelen i bruk, med vekt på en balansert...

av Torkelsen, Jan H., 17.12.12

Fire millioner kroner til å gjøre kollektivtransport i Vest-Agder universelt utformet (1)

Samferdselsdepartementet har nå fordelt til sammen 45,8 millioner kroner til tiltak for universell utforming av kollektivtransporten i 2013. Av disse er fire millioner kroner tildelt Vest-Agder. Den...

av Torkelsen, Jan H., 17.12.12

Nyttig ny guide for bærekraft

EU-kommisjonen har publisert en praktisk guide for å koble sammen smart og bærekraftig vekst til bruk for regionale myndigheter i og utenfor EU. Guiden viser konkrete måter å koble smart og...

av Torkelsen, Jan H., 17.12.12

God jul og godt nytt år

Vest-Agder fylkeskommune ønsker alle en god jul og et godt nytt år. For tredje år på rad har vi i fylkeskommunen bestemt oss for ikke å bruke penger på julekort og porto. I stedet gir vi en pengegave...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.12

Mange får hjelp til oppstart og overlevelse på Etablerersenteret i Vest-Agder

Etablerersenteret i Vest-Agder (EVA) har vært fødselshjelper for rundt 350 lokale bedrifter i 2012. – Det å starte bedrift kan for mange fortone seg som å gå inn i en jungel. Vi skal unngå at gode...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.12

Fylkeskommunen bidrar til mer areal for friluftsliv i Paradisbukta i Søgne

Vest-Agder fylkeskommune har avtalt kjøp av en eiendom på 15 dekar i Paradisbukta i Søgne. Begrunnelsen for kjøpet er at deler av eiendommen er et svært attraktivt og intensivt benyttet friluftsområde...

av Testbruker nye Vaf.no, 14.12.12

Fylkeskommunal støtte til mulighetsstudie for Bjelland i Marnardal

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø bevilget onsdag et tilskudd på 100 000 kroner til Marnardal kommune til gjennomføring av en mulighetsstudie for Bjelland. Målet er å få et best mulig...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.12

Kristiansand kommune overtar del av Tollbodgata fra fylkeskommunen

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag at Tollbodgate-strekningen fra Vestre Strandgate og til havnen omklassifiseres fra fylkesvei til kommunal vei. Omklassifiseringen...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.12

Regionplan Agder arbeidet: -fra plan til politiske toppsaker

Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 var nylig samlet til møte i Bygland i Setesdal. Et sentralt tema på dagsorden var hvordan arbeidet med oppfølgingen av planen skal innrettes...

av Torkelsen, Jan H., 13.12.12

Grønt lys for Knerten-parken i Lyngdal

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet onsdag en sak om oppstart av reguleringsplanarbeid for Myran opplevelsespark i Lyngdal, også kjent som Knerten-parken. Hovedutvalget uttaler i sitt...

av Torkelsen, Jan H., 13.12.12

Fylkespolitisk påtrykk for å opprettholde togpendlermulighet på Breland i Marnardal

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø stilte seg i går bak en uttalelse fra hovedutvalgets leder til samferdselsutvalget vedrørende skjebnen til Breland stasjon i Marnardal etter at nåværende...

av Torkelsen, Jan H., 13.12.12

Vil be om pris på en alternativ ruteplan i kommende ferjeanbud i Flekkefjord

Vest-Agder fylkeskommune har driftsansvaret for ferjesambandene mellom Abelnes og Andabeløy, samt mellom Launes og Kvellandstrand i Flekkefjord. Disse ferjesambandene er en viktig del av...

av Torkelsen, Jan H., 13.12.12

Ny avtale for datanett for fylkeskommunene og kommunene

6. desember 2012 undertegnet Arild Eielsen, fylkesrådmann i Aust-Agder og styringsgruppeleder for Det Digitale Agder, og Ketil Kivedal, admistrerende direktør i TDC, en ny kontrakt for kommunale...

av Torkelsen, Jan H., 12.12.12

Nyttig samling for lærlinger i Vest-Agder

Siste uken i november arrangerte elev- og lærlingombudet sammen med LO, NHO, KS og Vest-Agder fylkeskommune en samling for samtlige lærlinger i Vest-Agder fylkeskommune. Samlingen fant sted i...

av Torkelsen, Jan H., 12.12.12

Nye pensjonsregler for folkevalgte i fylkeskommuner og kommuner

Arbeidsdepartementet har gjort endringer i pensjonsreglene for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Endringene får virkning fra 1. januar 2014. Reglene er tilpasset den nye alderspensjonen fra...

av Torkelsen, Jan H., 12.12.12

Tilbudet til de tyngste brukerne av TT-transport må ivaretas!

I høst har de politiske organene i fylkeskommunen behandlet en sak om et Forsøksprosjekt: "Samordning av bestillingstransport og Transporttjenesten for funksjonshemmede – evaluering og anbefalinger...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.12

Spennende museumstilbud: Et bruddstykke av sannheten

-Museene har høy troverdighet blant folk. Det vi formidler blir oppfattet som sannheten, ”den riktige historien”. Men sannheten har mange ansikter. Den tilsynelatende mest nøytrale museumstekst er et...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.12

Lyser ut 3,2 millioner euro

ØKS-programmet - Øresund-Kattegat-Skagerrak - åpner nå for en ny søknadsrunde med deadline 1. mars 2013. Søknadene gjelder prosjekt innenfor områdene turisme, marint samarbeid og grensehindringer....

av Torkelsen, Jan H., 10.12.12

Høyere fartsgrense for ekspressbusser

Samferdselsdepartementet forslår å endre trafikkreglene slik at fartsgrensen for ekspressbusser heves til 90 og 100 kilometer i timen, der fartsgrensen på stedet er 90 eller 100 kilometer i timen.-...

av Torkelsen, Jan H., 10.12.12

Pris for universell utforming til Vennesla kulturhus

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har tildelt årets pris for universell utforming til Vennesla kulturhus. Prisen skal være en stimulans til en person, organisasjon eller gruppe som har...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.12

Husk på AdventsQalendeR !

Vest-Agder-museet og Fylkeskonservatoren i Vest-Agder samarbeider i år om en adventskalender på Facebook. Det handler om Odderøya i Kristiansand, hvor det settes ut 24 skilt med informasjon lenket til...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.12

Egner-dag i Mandal

av Torkelsen, Jan H., 07.12.12

Ny kabelavtale mellom Agder og Tyskland på plass

Nå er en avtale om en 1400 MW sjøkabel til to milliarder Euro mellom Norge og Tyskland på plass. Den skal gå fra Tonstad via Vollesfjord i Flekkefjord til Tyskland. Samarbeidsavtalen er mellom...

av Torkelsen, Jan H., 06.12.12

Aktuelt med WEB-TV-overføring fra fylkestinget

av Testbruker nye Vaf.no, 06.12.12

Regjeringspartiene vil beholde dagens fylkesgrense mellom Aust- og Vest-Agder

Følgende pressemelding ble onsdag ettermiddag sendt ut fra gruppemøtet til de tre regjeringspartiene: De rødgrønne stortingsgruppene tilråder regjeringen å si nei til ønsket fra fire kommuner i Aust-...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.12

Agder rundt - les og reis

av kas, 05.12.12

Teknologi og realfagsatsingen på Sørlandet fremheves nasjonalt

-Norske utdanningsinstitusjoner må tilby de studiene som arbeidslivet faktisk etterspør, var NHO-direktør Kristin Skogen Lunds klare budskap da hun nylig talte til landets universitets- og...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.12

En million til felles folkehelsetiltak i Agder-fylkene i 2013

Fylkesutvalget godkjente i sist møte et forslag til handlingsprogram 2013 for felles plan folkehelse og levekår i Agder. Fylkeskommunene vil opprettholde fokuset på det brede, samfunnsrettede...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.12

Høyring om endringar i yrkestransportlova

Samferdselsdepartementet har sendt på høyring eit framlegg om endringar i yrkestransportlova. Lovframlegget gjeld innføring av eit nytt regelverk frå EU om tilgang til yrket og marknaden innan...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.12

Leverandør- og bestiller-kompetansen i Agder-fylkene skal bedres

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt en søknad fra KS Agder og NHO Agder vedrørende et regionalt program for leverandørutvikling i Aust- og Vest-Agder. Søknaden er i tillegg sendt til Aust-Agder...

av hoved.aspx?m=8&amid=55196, 04.12.12

Vitensenter Sørlandet får støtte fra fylkeskommunen

Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune vil bevilge 800.000 kroner til drift av Vitensenteret i 2013. Vest-Agder fylkeskommune er også positiv til å bidra med midler til...

av Torkelsen, Jan H., 04.12.12

Ny GIV: Løfter de faglig svakeste elevene mest

Intensivopplæringen i Ny GIV har vært en suksess. Evalueringen viser at tiltaket fungerer etter hensikten, og tyder på at det er de aller svakest presterende elevene som har hatt størst utbytte av...

av Testbruker nye Vaf.no, 03.12.12

Dresintur med litteraturkoffert

Den lysegrønne kofferten til litteraturprosjektet Agder Rundt fikk luftet seg med en 17 km lang jernbanetur på dresin tirsdag formiddag, 29. mai.

av kas, 31.05.12

Vest-Agder leser barnebøker

Med bakgrunn i samarbeidsavtalen mellom Vest-Agder fylkesbibliotek og Kristiansand folkebibliotek, arrangerer to dyktige barne- og ungdomsbibliotekarer fra folkebiblioteket barnebokmøter for...

av kas, 14.05.12

Utlysning av prosjektmidler

Vest-Agder fylkesbibliotek ønsker å stimulere til vekst og utvikling innen skole- og folkebibliotekmiljøene i fylket. I den forbindelse inviteres folkebibliotek og bibliotek i videregående skole i...

av kas, 24.02.12

Nytt viktig samarbeid om likestillingssatsing på plass

Fylkesutvalget ble nylig orientert om at det er inngått en samarbeidsavtale mellom Senter for likestilling på Universitetet i Ager og Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. I henhold til den nye...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Støtte til prosjekt om samarbeid om kvalitetsutvikling i barnehage og skole i Lindesnesregionen

Vest-Agder fylkeskommune har bevilget 250.000 kroner til det toårige prosjektet "Levekår og læring" -Samarbeid om kvalitetsutvikling i barnehage og skole i Lindesnesregionen. Både Regionplan Agder...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vi søker reiselivsbedrifter med gode idéer i Vest-Agder

Har du eller bedriften din et prosjekt eller en idé dere ikke har tid til å utforsker nærmere i en travel hverdag? Nå kan du prosjektansette en stipendiat som har gjennomført bachelorprogrammet...

av Hemsett, Siv, 01.01.01

Nisser i Flekkefjord

Utstillingssalen i Sjøbuene bugner av nisser i alle varianter og størrelser. Den tradisjonelle førjulsutstillingen ved Vest-Agder-museet Flekkefjord er åpen fram til 18. desember. Ved...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Nye nettsider 18. desember

De nåværende nettsidene til fylkeskommunen ble utformet i 2005. Nye muligheter for å tilrettelegge innhold og design og, ikke minst, tilgjengelighet tilpasset krav til universell utforming, har skapt...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Visjonene for kultursatsing i Vest-Agder mer enn oppfylt

-I en fylkeskommunal visjon for "Kultur i Vest-Agder" for perioden 2001 til 2010 ble det lagt opp til en fordobling av de offentlige bevilgningene til kultur. Det er nå foretatt en gjennomgang av den...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Bra resultater med bedre tilrettelegging av kollektivtransporten

Fylkestinget uttalte seg nylig tilfreds med at forsøket "Samordning av bestillingstransport og Transporttjenesten for funksjonshemmede" dokumenterer at bedre tilrettelegging av kollektivtransporten...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01