• Eksamensbilde
  av Torkelsen, Jan H., 19.08.14

  Husk oppmelding til privatisteksamen

  Skal du opp til privatisteksamen? Husk da fristen som i vårhalvåret er 1.februar og høsthalvåret...

  Les mer
 • Opplkontorene 191213 Hovedbildekomp
  av Haldorsen, Even, 30.12.13

  Samling med opplæringskontorene

  Torsdag 19. desember var fylkets opplæringskontorer samlet til informasjon og dialogmøte med...

  Les mer
 • Siste Kollasj Med Tekst
  av Macdonald, Cheryl, 23.12.13

  God jul og godt nytt år (2)

  - Vi ønsker alle våre ansatte, kontakter, samarbeidspartnere og alle som bor i Vest-Agder en riktig...

  Les mer
 • Gården Li T
Foto: Alf Sverre Torgersen
© DNT
  av Richardsen, Wanja, 20.12.13

  Miljøprisen 2013 går til Flekkefjord og Opland Turistforening

  Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø har besluttet å tildele Miljøprisen 2013 til...

  Les mer
 • To Glade Vinnere Av Ipad
  av Macdonald, Cheryl, 20.12.13

  To glade vinnere

  Zaklina Tarabar, fra Kristiansand og fem år gamle Lauritz Dyrkolbotn, fra Mandal vant hver sin...

  Les mer
 • Brukerus -tannhelse1
  av Macdonald, Cheryl, 18.12.13

  Brukere er svært fornøyd med den offentlige tannhelse-tjenesten

  Dette var veldig gøy, sier fylkestannhelsesjef, Terje Andersen da resultatet fra årets...

  Les mer
 • Inndeling i kategori av fylkesveinettet
  av Richardsen, Wanja, 18.12.13

  Fylkesvegnettet er inndelt i tre kategorier

  Fylkestinget har i dag vedtatt en inndeling av fylkesvegnettet i Vest-Agder i kategorier og...

  Les mer
 • stortingsvalg_banner_hoyre198x130.gif
  av Macdonald, Cheryl, 18.12.13

  Høy valgdeltagelse blant de unge

  Blant førstegangsvelgerne gikk deltakelsen opp fra 56,2 prosent i 2009 til 66,5 prosent i 2013. Det...

  Les mer
 • Åpningen Av Fylkestinget 17 12 13
  av Richardsen, Wanja, 17.12.13

  Fylkesordførerens årstale

  Fylkesordfører Terje Damman holdt i dag fylkesordførerens årstale til fylkestinget, i tråd med lang...

  Les mer

Realkompetansevurdering

Vest Agder fylkeskommune var vertskap for nasjonal konferanse om realkompetansevurdering på Gardermoen den 12. desember 2013

av Haldorsen, Even, 17.12.13

Forbereder en mulig kommunereform

- Jeg synes det er flott at rådmannskollegiet starter opp dette arbeidet. Samferdsel eller kommunikasjon er jo det ene området hvor det er stor aktivitet og hvor det brukes mye ressurser, det sier...

av Macdonald, Cheryl, 16.12.13

Fremtidens kommuner

Kommunenes framtidige oppgave- og ansvarsfordeling henger tett sammen med spørsmål om kommunestruktur og fylkeskommunenes framtid.

av Richardsen, Wanja, 13.12.13

Agder skårer høyt på kvalitet i videregående opplæring

Veldig gøy å lese dette, selv om vi vet at vi er gode på det som måles her, sier fylkesutdanningssjef, Arly Hauge, når han ser oppslaget i Aftenposten om at Vest-Agder ligger på andreplass i en...

av Macdonald, Cheryl, 12.12.13

Utvider tilbudet om generell studiekompetanse til lærlinger

Fylkeskommunen blir tildelt omlag 4,5 millioner kroner over statsbudsjett for 2014, for å etablere et tilbud om generell studiekompetanse for lærlinger som har fullført og bestått fag- og...

av Richardsen, Wanja, 12.12.13

Mottakere av årets fylkeskommunale stipend 2013

ARBEIDSSTIPEND FOR 2014 (á kr. 100 000): Ann Cathrin November Høibo, billedkunster Terje Moen, billedkunstner KUNSTNERSTIPEND 2013 (á kr. 40 000): Bjørn Arild Ersland, forfatter Even...

av Ikdal, Irene, 11.12.13

Gullrekka i teknologifag ved Universitetet i Agder

Antall jenter som studerer teknologi- og ingeniørfag ved Universitetet i Agder (UiA) Campus Grimstad, har tredoblet seg fra 128 jenter i 2005 til 362 jenter i 2013. Dette i følge ferske tall fra UiA.

av Richardsen, Wanja, 10.12.13

Instruktørkurs

Fredag 6. desember ble det holdt instruktørkurs for faglige ledere og instruktører i enkeltstående bedrifter med fungerende lærekontrakter i Vest-Agder

av Haldorsen, Even, 10.12.13

Elektrisk i Lister

Helt vest i Agder legges det til rette for sjumilssteg i utbygging av ladeinfrastruktur for el-bil. Vest-Agder fylkeskommune og kommunene i Lister legger opp til et spleiselag som gjør det mulig for...

av Richardsen, Wanja, 07.12.13

Fylkeskommunen prioriterer folkehelsearbeid

Et nytt strategidokument som viser prioriterte satsingsområder for folkehelsearbeid i Vest-Agder fylkeskommune 2014-2015, ble lagt frem for fylkesutvalget på tirsdag.

av Richardsen, Wanja, 06.12.13

Fylkeskommunen positiv til Åseralprosjektene

Fylkeskommunen er positiv til gjennomføringen av Åseralprosjektene og mener at utbyggingsplanen i hovedsak bør gjennomføres slik de er beskrevet i konsesjonssøknaden fra Agder Energi Vannkraft AS...

av Richardsen, Wanja, 06.12.13

Lyttevennprosjektet – nye muligheter?

Koordinatoren for lyttevennprosjektet, Tor Peersen, går nye veier for å finne lyttevenner til skolene i Kristiansand.

av Tor Peersen, 05.12.13

Fylkesordføreren fremhevet Agdermodellen i sin åpningstale

Den 26.11 ble Likestillingskonferansen 2013 avholdt under overskriften Et likestilt arbeidsliv. Blant innlederne var FAFO-forsker og sekretær for likestillingsutvalget, Beret Bråthen, LO-leder Gerd...

av Richardsen, Wanja, 05.12.13

Oppreisningsordning for barn i fylkeskommunale institusjoner 1993-2003

Sekretariatet for det fylkeskommunale oppreisningsutvalget i Agder har laget sin sluttrapport fra arbeidet med å gjennomføre den fylkeskommunale oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn....

av Richardsen, Wanja, 04.12.13

Inndeling av fylkesveier

For å lettere prioritere har vi delt fylkesveiene inn i tre kategorier; regionale fylkesveier, viktige fylkesveier og øvrige fylkesveier. De to første kategoriene foreslår vi skal prioriteres i...

av Macdonald, Cheryl, 03.12.13

58 millioner kroner til forsknings- og samhandlingsprosjekter i Agder

Programstyret i VRI-programmet i Norges forskningsråd har besluttet hvilke søknader som skal tildeles midler de neste 3 årene. Agder deltok i utlysningen med 3 søknader. Alle tre søknader ble...

av Birnbrich, Manuel, 02.12.13

Konkurrerer om å lage beste app

Det er medier- og kommunikasjonselever i andre klasse på Vennesla VGS, som jobber med å utvikle en skole-app. Denne skal inneholde en fullstendig presentasjon av skolen og de ulike studieretningene....

av Macdonald, Cheryl, 02.12.13

Lederskifte i rådmannsgruppen for Regionplan Agder 2020

Tidligere fylkesrådmann Tine Sundtoft har ledet rådmannsgruppen for Regionplan Agder 2020. Hun er ikke aktuell til dette vervet lenger etter at hun ble utnevnt til miljøvernminister.

av Jan H. Torkelsen / Wanja Richardsen, 29.11.13

Fylkeskommunen med i utviklingsprosjekt for Knaben

Det foregår flere utviklingsprosjekter i kommunene knyttet til kultur og kulturminnevern hvor fylkeskommunen deltar både økonomisk og faglig. Kvinesdal kommune har utviklingen av Knaben som et...

av Torkelsen, Jan H., 29.11.13

Elektro og strøm på fylkesveiene krever økte ressurser

Elektro er et område innen veiforvaltning som stadig krever mer ressurser. I tillegg til flere installasjoner, skyldes dette et strengt regelverk der det kreves hyppig tilsyn og raske utbedringer ved...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.13

Fag, svenne og kompetansebrevutdeling i Lyngdal

Tirsdag 26. november gikk den andre av to fag-, svenne- og kompetansebrevutdelinger i Vest Agder av stabelen. Lyngdal var vertskap for et flott arrangement

av Haldorsen, Even, 27.11.13

Førjulshygge i Bygaden

1. søndag i advent, 1. desember, fra klokken 12 00 til 16.00, inviterer Kristiansand museum på Kongsgård til førjulshygge i Bygaden. Her blir det anledning til å kjøpe julegaver, ta en kopp kaffe...

av Jan Torkelsen og Eva Høiby, 27.11.13

Støtte til kampanje som vil ha slutt på oljefyring

Oljefri-kampanjen er et nasjonalt prosjekt i regi av Naturvernforbundet og har som mål å utfase alle oljefyrer i Norge. Dette kan redusere utslippene av klimagasser med 1,6 millioner tonn CO2 i året....

av Torkelsen, Jan H., 27.11.13

Mer til næringshager

Lister nyskaping AS ivaretar fylkeskommunens satsing på nyskaping i vestregionen. Kommunene er viktige samarbeidspartnere, sammen med SIVA-selskapet for industrivekst. Nyskapingssenteret er operatør...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.13

Teaterinstruktør Alex Scherpf er tildelt Fylkeskulturprisen 2013

Fylkeskulturprisen for 2013 er tildelt teaterinstruktør Alex Scherpf fra Søgne. Prisen ble første gang utdelt i 1981. Den består av kr. 50.000, i tillegg til et kunstverk signert Tone Svaland Holberg,...

av Richardsen, Wanja, 26.11.13

Høy aktivitet på bibliotekene

Besøkstall og utlånstall i bibliotekene i Vest-Agder holder seg stabilt høye, og godt over landsgjennomsnittet. Dette tyder på at befolkningen i Vest-Agder oppfatter bibliotekene som en relevant og...

av Torkelsen, Jan H., 26.11.13

Fylkeskommunen er støttespiller for Klimapartnere

I januar 2009 etablerte Arendal kommune, Aust-Agder fylkeskommune og GRID-Arendal Klimapartner som et delprosjekt under prosjektet FN-byen Arendal. I april 2010 ble nettverket etablert som et eget...

av Torkelsen, Jan H., 26.11.13

Ros til kulturtorget på Vigeland i Lindesnes

-Kulturtorget på Vigeland har vært et viktig kulturprosjekt som har utviklet Lindesnes kommune på en positiv måte ved at det har blitt skapt en flott møteplass for kommunens innbyggere. Det at...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.13

Støtte til både Arendalsuka og Arendalskonferansen

Vest-Agder fylkeskommune vil i 2014 bidra til arrangementer i Arendal, dersom fylkestinget i midten av desember følger opp fylkesrådmann Kristin Tofte Andresens budsjettforslag.Hun foreslår at det...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.13

Fylkeskommunen er en pådriver i folkehelsearbeidet

Det regionale folkehelsearbeidet er en lovpålagt oppgave. Ifølge folkehelseloven skal fylkeskommunen være pådriver for, samordne og understøtte folkehelsearbeidet i fylket. Fylkeskommunen skal ha...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.13

Mange søkere til utdanning på Fagskolen

Innsøking og studenttall til Fagskolen i Kristiansand har økt de siste årene. I 2013 har fagskolen 310 studenter hvorav 40 prosent på tekniske deltidsstudier. Selv om det for 2013 ble opprettet en...

av Torkelsen, Jan H., 22.11.13

Fylkeskommunen viderefører engasjementet i Ungt Entreprenørskap Agder

Entreprenørskap i skolen er et viktig satsingsområde for å skape kultur for entreprenørskap på Agder. Satsingen ivaretas av foreningen Ungt Entreprenørskap Agder. De siste årene har Agder vært blant...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.13

Stiftelsen Arkivet er en viktig bidragsyter til Den kulturelle skolesekken

Stiftelsen Arkivet er et senter for historieformidling og fredsbygging. Stiftelsen jobber med forskning, dokumentasjon, undervisning og kulturformidling. Det foreligger nå en årsmelding for fjoråret...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.13

Sørlandet er en eksportintensiv region med stor gründeraktivitet

Sørlandet er en eksportrettet industriregion. Vest-Agder er Norges viktigste eksportfylke for bearbeidede industrivarer som maskiner, metaller og instrumenter. Industribedriftene står for 98 prosent...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.13

Når ble kikkerthuset i Mandal fjernet av tyskerne?

Hjelp Mandal museum med opplysninger til unike bilder fra de første krigsårene. Ganske tidlig etter at de tyske troppene okkuperte landet, begynte arbeidet med å befeste Mandal og omegn....

av Torkelsen, Jan H., 21.11.13

Det foreslås utredning om toppidrett i kajakkpadling på Lister videregående skole

En Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for perioden 2014 til 2020 er nå sendt til politisk behandling i fylkeskommunen. Forslag til planen har vært på høring fra 10. april til...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.13

Den digitale skolen rykker stadig nærmere

En ny rapport fra forsknings- og utviklingsprosjektet til New Media Consortium (NMC) beskriver ny teknologi som vil ha stor innvirkning på utdanningen i årene som kommer. NCM er et ideelt samarbeid...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.13

Vest-Agder - Industrifylket med sterke klynger

Vest-Agder er et av landets største industrifylker. Industrien sysselsetter mer enn 11 500 personer. Bare Møre og Romsdal har en høyere andel industriarbeidsplasser (15,3 prosent) av alle...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.13

Finansieringsavtale for Kilden undertegnet

En avtale om regionalt tilskudd til Kilden ble nylig undertegnet av fylkesordførerne i Vest-Agder og Aust-Agder samt ordførerne i Arendal, Grimstad og Kristiansand. Avtalen gjelder fra og med...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.13

Budsjettøkning gir mer asfalt og bedre tunneler

Regjeringen Solberg legger ytterligere 1,4 milliarder kroner inn i sitt forslag til statsbudsjett i forhold til budsjettforslaget forrige regjering la fram i oktober. Drift og vedlikehold av...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.13

Satsingen på matematikk og realfag trappes opp

- Det er behov for en ekstra satsing på matematikk og realfag i norsk skole. Flere elever må prestere bedre. Da må vi starte med læreren og lærerens kompetanse, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.13

Ny bro i Flekkefjord sentrum prioriteres høyt

Fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen uttrykker i sitt forslag til økonomiplan for fylkeskommunen for perioden 2014 til 2017, at ny bro på fylkesvei 44 gjennom Flekkefjord prioriteres høyt. Det er lagt...

av Torkelsen, Jan H., 18.11.13

Nullvisjonsprosjektene blir permanente trafikksikkerhetstiltak

I handlingsprogrammet for fylkesveiene i perioden 2014-17 foreslås nullvisjonsprosjektene videreført som permanente trafikksikkerhetstiltak i Vest-Agder. Dette er pionerarbeid, og Vest-Agder kan bli...

av Torkelsen, Jan H., 18.11.13

Arbeidsledigheten i Vest-Agder rundt landsgjennomsnittet

Arbeidsledigheten i Vest-Agder var ved utgangen av juli 2013 på 2,9 prosent og dermed rett over landsgjennomsnittet på 2,8 prosent. Arbeidsledigheten er høyest i Songdalen kommune med 3,6 prosent og...

av Torkelsen, Jan H., 18.11.13

Godt nivå på drift og vedlikehold i tunneler neste år

Det er 18 tunneler på det fylkeskommunale veinettet, inkludert det ene løpet i Vågsbygdtunnelen. I fylkeskommunens årsbudsjett for neste år videreføres et godt nivå på drifts- og vedlikeholdsoppgaver...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.13

Vest-Agders befolkning i stor grad konsentrert i og rundt Kristiansand

To tredjedeler av befolkningen i fylket bor i Kristiansand og de omliggende kommunene Vennesla, Søgne og Songdalen. Befolkningen er i økende grad konsentrert i og omkring Kristiansand over de siste...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.13

Ny tannhelseklinikk i Rona i Randesund neste år

Fylkeskommunen styrker den offentlige tannhelsetjenestens tilbud i østre del av Kristiansand kommune neste år. En ny klinikk i skal stå ferdig i Rona desember 2014. Den vil erstatte klinikkene på Grim...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.13

Færre passeringer i bomstasjonene i Kristiansand

I sist møte i ATP-Areal- og transportplanutvalg i Kristiansandsregionen redegjorde avdelingssjef Johan Mjaaland i Statens vegvesen om statistikk for de første fem ukene etter det ble innført...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.13

Søkemulighet - prosjektmidler for ubemannede museer i Vest-Agder

Vest-Agder-museet lyser nå ut prosjektmidler for ubemannede museer i Vest-Agder. Det er også anledning til å søke om faglig bistand og veiledning for 2014. Søknadsfristen er 15. desember. Museer i...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.13

Befolkningen i Vest-Agder vokser saktere enn i landet forøvrig

Ved inngangen til 2013 var Vest-Agders befolkning på 176 353 personer. Befolkningen har økt med 2029 innbyggere fra 2012, noe som tilsvarer en økning på 1,2 prosent. Dette er mindre enn for...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.13

Økt ramme til opprusting av fylkesveiene

Fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen foreslår at opprinnelig budsjett for drift- og vedlikehold av fylkesveiene i Vest-Agder oppjusteres med 3 prosent neste år. Dette gir en økning på drift- og...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.13

Ny skolebruksplan for kristiansandsregionen klar før sommeren 2014

Det er startet opp arbeid med utarbeiding av en skolebruksplan for kristiansands-regionen. Rektor på Kvadraturen skolesenter Knut Aasen er engasjert sentralt i dette arbeidet. Det er en målsetting at...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.13

Kommunene i Agder oppfordres til økt vektlegging av likestillingsarbeidet

Leder Bjørgulf Sverdrup Lund og nestleder Toril Runden i Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 underskrev mandag et brev til samtlige 30 ordførere og regionrådene i agderfylkene. Her...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.13

Krypsiv inn på statsbudsjettet igjen?

I vår ble det varslet at Krypsivprosjektet på Sørlandet ikke ville motta mer statlig støtte fra og med 2014. Men etter stort lokalt engasjement er krypsivarbeidet nå kommet inn på forslaget til...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.13

Meget stram driftsramme i fylkesrådmannens forslag til budsjett for fylkeskommunen

Etter at regionplanen ble lagt frem i juni 2010 har utfordringen vært å holde et langsiktig fokus på å realisere planens hovedmålsettinger innen for begrensede økonomiske rammer. Det er lite som tyder...

av Torkelsen, Jan H., 12.11.13

Ny håndbok om veg- og gateutforming

Håndboken Veg- og gateutforming er revidert. Nå er den nye og oppdaterte håndboken klar til bruk etter at Samferdselsdepartementet har godkjent den. Den nye håndboken erstatter 2008-versjonen og...

av Torkelsen, Jan H., 12.11.13

Regionene enige om forslag til nytt Interreg-program for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) fra 2014

Den politiske strategigruppen med representanter for de 15 regionene og fylkene i Øresund-Kategat-Skagerrak-området – deriblant Agderfylkene – vedtok 14.oktober forslag til nytt program for 2014 –...

av Torkelsen, Jan H., 12.11.13

Landbruks- og matministeren besøker Vest-Agder i dag

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug besøker i dag en rekke steder i Vest-Agder. Fylkesmann Ann-Kristin Olsen og landbruksdirektør Dag Petter Sødal har lagt opp et hektisk program for ministeren....

av Torkelsen, Jan H., 12.11.13

Glassfasaden på Tangen VGS – årsak avdekket

En omfattende rapport fra Multiconsult avdekker at årsaken til at glasspanel på fasaden av Tangen VGS, blir ødelagt, er sammensatt, det forteller leder for bygg og innkjøpsavdelingen i fylkeskommunen,...

av Macdonald, Cheryl, 11.11.13

Fylkeskommunen har oppdatert sine etiske normer

Det er i høst foretatt en gjennomgang av etikkpraksisen i fylkeskommunen. Gjennom dette ønsker Vest-Agder fylkeskommune å sette ord på forventninger til folkevalgte og ansatte når det gjelder atferd....

av Torkelsen, Jan H., 11.11.13

Kommunereformen i startgropa etter at regjeringen har vært i dialog med Stortinget

Den nye regjeringens kommunereform sto høyt på dagsorden da kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) møtte KS-ledelsen på sitt aller første konsultasjonsmøte tirsdag...

av Torkelsen, Jan H., 11.11.13

Europaparlamentet bevilger 250 000 Euro til å utrede grunnlaget for en EU-strategi for Nordsjøregionen

Den 23.oktober bevilget Europaparlamentet 250 000 Euro til arbeidet med å utrede grunnlaget for en makroregional strategi for Nordsjøregionen i EU-regi etter søknad fra Nordsjøkommisjonen....

av Torkelsen, Jan H., 11.11.13

Vest Agder lavt på statistikk over karakterer ved avsluttet grunnskole

I likhet med de tre foregående år, hadde elevene i Sogn og Fjordane også i 2013 det høyeste karaktersnittet av alle elever som gikk ut av grunnskolen. I gjennomsnitt hadde elevene der 41,2...

av Torkelsen, Jan H., 11.11.13

Mer til fylkesveger

Regjeringen foreslår mer midler til fylkesveger gjennom økt statlig tilskudd til fornying og opprusting. I tillegg foreslår regjeringen at rentekompensasjonsordningen for fylkesveger blir videreført...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.13

Regjeringen styrker yrkesfagene

Regjeringen vil ta sterkere grep for å redusere antall unge som faller fra og ikke gjennomfører videregående utdanning. – Vi styrker lærlingtilskuddet slik at det blir enklere for bedrifter og det...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.13

Regjeringen starter lærerløftet

Regjeringen øker satsingen på etter- og videreutdanning for lærere med mer enn 300 millioner kroner i 2014. Det betyr blant annet at ytterligere 750 lærere kan få videreutdanning i 2014. I tillegg vil...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.13

Nesten 11 prosent flere kjøretøyer gjennom Listerbommene

Etter ti måneder i år har det vært en økning i antall bompasseringer i Lister på samlet 10,7 prosent. I perioden fra årsskiftet har det passert 2 798 403 kjøretøyer gjennom de tre bomstasjonene. Det...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.13

Lister videregående skole med i internasjonal kamp mot frafall i skolen

-Skolens viktigste jobb er å motivere ungdom til å fullføre utdanningen og komme seg ut i jobb, sier assisterende rektor og internasjonalt ansvarlig ved Lister videregående skole i et oppslag i...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.13

Offentlig-privat samarbeid om det viktigste klimaprosjektet i Vest-Agder for tiden

Fylkeskommunen støtter Alcoa Norges utvikling av den nye "Carbothermiske Aluminiumprosessen", som regnes som det viktigste klimaprosjektet i fylket for tiden. Dette kommer frem i samarbeidsavtalen med...

av Richardsen, Wanja, 06.11.13

KS vil ha mer til samferdsel

KS har fremmet forslag til endringer i statsbudsjettet i møte med regjeringen 5. november. KS sine forslag fremmes på bakgrunn av behandling i Landsstyret og på de regionale høstkonferansene....

av Torkelsen, Jan H., 06.11.13

Økt fokus på drift og vedlikehold av fylkesvegene i nytt handlingsprogram

Fylkestinget godkjente tirsdag et handlingsprogram for perioden 2014-2017 for fylkesvegnettet i Vest-Agder. Programmet bygger på det eksisterende Handlingsprogram for fylkesveg 2010-2013. På grunn av...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.13

Sanntidsinformasjonssystemet (SIS) ute av drift

Sanntidsinformasjonssystemet (SIS) har siden i tirsdag 5. november, vært ute av drift. Nå jobber vi med leverandører for å løse dette så raskt som mulig. Feilen ser ut til å ligge hos Netcom. AKT...

av Macdonald, Cheryl, 05.11.13

Historisk åpning av det første Ungdommens fylkesting i Vest-Agder

-Det at det nå opprettes et eget Ungdommens fylkesting er en milepel som betyr at nå har alle innbyggerne i Vest-Agder en kanal hvor de kan utøve innflytelse over Vest-Agders utvikling, ja, over...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.13

Se utstilling om kongefamiliens utenlandsopphold under andre verdenskrig

Torsdag 19. desember åpner utstillingen “Den lengste reisen” på Nordberg fort på Lista i Farsund kommune. Utstillingen er en del av Regjeringens 75 års gave til kongeparet. Gjennom symbolrike...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.13

Informasjonsenheten på plass for å følge fylkestinget

Kommunikasjonsfolkene fra fylkeskommunen er på plass i Kvinesdal for å følge møtene i fylkestinget på tirsdag og onsdag, og bringe beslutningene ut til innbyggerne. Men først er det duket for...

av Richardsen, Wanja, 04.11.13

Treg oppstart på fylkesveivedlikehold

-Den rødgrønne regjeringens forslag på 500 millioner kroner til fylkesveier i 2014 er i tråd med NTP. Likevel kunne vi forvente en kraftigere satsing med tanke på det kartlagte vedlikeholdsetterslepet...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.13

Barracuda i Skagerrak?

Subtropiske arter beveger seg nordover etter hvert som klimaet blir varmere og havtemperaturen stiger. Barracuda i Kattegat og Skagerrak er derfor ikke urealistisk i framtida, viser ny rapport fra...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.13

Fredag ble Brokke - Suleskarveien stengt

Den 1. november er fast stengningsdato for den populære sommerveien mellom Sirdal og Valle. Mange benytter seg av innlandsveien i spektakulære høyfjellsomgivelser mellom øst og vest. Veien er en meget...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.13

Lansering av E-lån Agder

Fredag 1. november åpner bibliotekene i Agder opp for gratis e-bokutlån til alle bibliotekbrukere i de to Agder-fylkene. Vi gleder oss over at vi nå kan gi publikum dette tilbudet.

av kas, 01.11.13

Velkommen til FRAMTIDSBYGDA 2013!

"Mangfold som regional kraft" er tittelen når det tradisjonsrike årlige arrangementet Framtidsbygda igjen arrangeres i høst. Det gjennomføres som en lunsj-til lunsj-konferanse. I år er stedet Rustad ...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.13

Søndag 3. november inviterer Lindesnes fyr til smak og opplevelser for mange sanser

Det handler om «Smakebiter fra kystens spiskammer». Kysten er vårt fundament, og folk på kysten har alltid livnært seg av både vilt og tamt - og hentet ressurser fra både hav og land. Det er dette...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.13

Høyt aktivitetsnivå for Sørnorsk filmsenter AS

Sørnorsk filmsenter AS har hatt høy aktivitet innen ulike kurs, seminarer og verksteder hvor filmmanus, regi og produksjon i lengre formater har vært et satsingsområde. Dette kommer frem av...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.13

Justerte tall viser 2,2 prosent nedgang i biltrafikken i Kristiansand

Justerte tall for bompasseringer i Kristiansand viser at reduksjonen i biltrafikken fra oktober 2012 til oktober 2013 er på 2,2 prosent. Målingsperioden er fem uker fra 16. september til 20. oktober...

av Torkelsen, Jan H., 31.10.13

Årets OD-prosjekt går til arbeidet for voldsfrie skoler i Guatemala, Honduras og Mexico

I dag er det 49.gangen at norske ungdommer gir én dag av sin utdanning for å bedre vilkårene for utdanning til ungdom i lav- eller mellominntektsland. I år valgte elevene at midlene fra aksjonen skal...

av Richardsen, Wanja, 31.10.13

Ny veileder til regler om lovlighetskontroll i kommuneloven

Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet en ny veileder til kommunelovens paragraf 59 om lovlighetskontroll med kommunale og fylkeskommunale avgjørelser. Den nye veilederen gir en helhetlig...

av Torkelsen, Jan H., 31.10.13

Navneskifte for Agder Kunstsenter ga budsjettoverskridelse

Agder Kunstsenter mottar årlig driftstilskudd fra Vest-Agder fylkeskommune, Aust- Agder fylkeskommuner og Kristiansand kommune. I 2012 var det totale tilskuddet på1 355 000 kroner. Hvorav 579 000...

av Torkelsen, Jan H., 31.10.13

Handlingsplan for fylkesveier positivt mottatt av Fylkeseldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Da Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder, i midten av oktober, behandlet Handlingsprogram for fylkesveg 2014 - 2017 for fylkesvegnettet i Vest-Agder fremmet representanten Siri...

av Torkelsen, Jan H., 30.10.13

Etterspørselen etter yrkesfagutdannede vil øke

I rapporten ”Forecasting Demand and Supply of Labour by Education” sammenligner SSB etterspørsel og tilbud for tjue utdanningsgrupper på nasjonalt nivå fram mot 2030. Rapporten viser at etterspørselen...

av Torkelsen, Jan H., 30.10.13

Sørlandsutstillingen tar nye grep

Sørlandsutstillingen er en årlig vandreutstilling av norsk samtidskunst der kunstnere fra begge Agder-fylkene og Telemark kan delta. Tidligere har utstillingen besøkt alle de tre fylkene i løpet av...

av Wanja Richardsen, 30.10.13

Rekordmange førehandsrøyster ved stortingsvalet

Det vart avgjeve 30,2 prosent førehandsrøyster ved stortingsvalet i år. Det er ny rekord. Samstundes var valdeltakinga på 78,2 prosent. Dette utgjer i alt 2 848 000 godkjende røyster. Valdeltakinga...

av Torkelsen, Jan H., 30.10.13

Utlysning Sørlandsutstillingen 2014

Invitasjon til å søke SØRLANDSUTSTILLINGEN 2014 Landsdelsutstillingen for Agder og Telemark

av Ikdal, Irene, 29.10.13

Ny bok fra fylkeskonservatoren om gamle Kristiansand

Hvordan var dagliglivet i og rundt den unge byen Kristiansand fra dens opprinnelse på 1600- tallet og fram mot 1900? Under den faste spalten ”Før i tiden” ga Fædrelandsvennen et innblikk i hvordan...

av Jan H. Torkelsen, 29.10.13

Ønsker økt aktivitet på Høgtun kultursenter i Marnardal

Høgtun Kultursenter drives av Marnardal kommune i samarbeid med en venneforening. Kultursenteret omfatter kurs- og konferanselokaler, en kunst og skulpturutstilling samt en lokalhistorisk samling....

av Torkelsen, Jan H., 29.10.13

Ros til finansforvaltningen i fylkeskommunen

Fylkesutvalget hadde i sist møte til behandling en rapport fra fylkesrevisjonens om finansforvaltningen i Vest-Agder fylkeskommune. Fylkeskommunen påtar seg alltid en viss finansiell risiko ved...

av Torkelsen, Jan H., 29.10.13

Harald F. Andersen blir medlem av Sparebanken Sørs forstanderskap

Fylkesutvalget har gjenvalgt fylkestingsrepresentant Harald Fauskanger Andersen fra Høyre som Vest-Agder fylkeskommunes medlem av forstanderskap i Sparebanken Sør for perioden 2014 til 2016. Som hans...

av Torkelsen, Jan H., 29.10.13

Mer midler til utbygging av høyhastighets bredbånd i landsdelen

Fylkesutvalget ga i et møte nylig tilslutning til et forslag fra styringsgruppen i Det Digitale Agder om å bruke inntil 10 millioner kroner til å støtte utbygging av høyhastighets bredbånd i...

av Torkelsen, Jan H., 28.10.13

Fortsatt investeringsutfordringer for Tingvatn fornminnepark og besøkssenter

Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning ble i sist møte orientert om at Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS fortsatt har utfordringer på investeringssiden. Det gjelder særlig i...

av Torkelsen, Jan H., 28.10.13

Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet med prosjektkatalog

Interregprogrammet Øresund-Kattegat-Skagerrak er klar med en ny prosjektkatalog med intervjuer og nyheter fra prosjektene. Den omfatter prosjekter hvor Vest-Agder fylkeskommune og andre aktører i...

av Torkelsen, Jan H., 28.10.13

Tillatt totalvekt på tømmervogntog øker fra 56 til 60 tonn

Etter innspill fra tømmernæringen har et forslag om økt tillatt tømmervogntogvekt vært på høring. Forslaget ble godkjent av Samferdselsdepartementet tidligere i høst, og Vegdirektoratet har nå vedtatt...

av Torkelsen, Jan H., 28.10.13

God besøksvekst på Agder naturmuseum og botaniske hage

I 2012 hadde Agder naturmuseum og botaniske hage 15 876 besøkende. Dette er en vekst på 18,8 prosent fra 2011. Over halvparten av de besøkende var barn og ungdom. I tillegg har tidligere tellinger...

av Torkelsen, Jan H., 25.10.13

Godt fjorårsresultat for Vest-Agder-museet

Vest-Agder museet hadde i 2012 en omsetning på henimot 42 millioner kroner. Driftsresultatet ble på vel 1,4 millioner kroner, en forbedring på nesten 1,5 millioner kroner fra året før. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 25.10.13

Regionalt forskningsfond stimulerer til mer forskning

Regionale forskningsfond har vært i drift i tre år og konklusjonen er at fondene utgjør en betydelig styrking av forskningsinnsatsen. Dette kommer frem i "Felles årsrapport 2012 for Regionale...

av Wanja Richardsen, 25.10.13

Vest-Agder fylkeskommunes navneforslag til styreverv i Helse Sør-Øst, Sørlandet sykehus HF og Innovasjon Norge Agder

Vest-Agder fylkeskommune er anmodet om å foreslå kandidater til styreverv i Helse Sør-Øst, Sørlandet sykehus HF og Innovasjon Norge Agder for toårsperioden 2014-15. Listen over kandidater ble vedtatt...

av Wanja Richardsen, 25.10.13

Sundtoft -Mimeta er med på å gjøre Sørlandet kjent på en positiv måte

Noe av det siste Tine Sundtoft gjorde før hun gikk fra å være fylkesrådmann til å være klima- og miljøvernminister var å gjøre klar en saksfremstilling om status for det internasjonalt rettede...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.13

Anbefaler aktivt arbeid for en annen fastlandsforbindelse til Hidra

Hovedutvalg for samferdsel, areal og gikk nylig inn for at fylkestinget skal si seg enig i at fylkeskommunen skal delta i vurdering av en Hidra fastlandsforbindelse i Flekkefjord bygd som rørbro, som...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.13

Fylkeskommunen uenig med Miljøverndepartementet om videreutvikling av Sørlandsparken

Miljøverndepartementet vurderer å foreta endringer i Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050, på punktet som gjelder utbygging av Sørlandsparken Vest. Fylkesutvalget slutter seg til...

av Wanja Richardsen, 24.10.13

Flere fullfører videregående opplæring, men resultatene til eksamen er under landssnittet

Vest-Agder fylkeskommune har lykkes med å heve antallet elever som gjennomfører videregående opplæring, noe som kan ha bidratt til at resultatene, samlet sett, ikke møter de ønskede mål. Dette kommer...

av Wanja Richardsen, 24.10.13

Vest-Agder museet IKS kan bli ny eier av kulturhistoriske verdier

Fylkesrådmannen er gitt mandat til å forhandle frem en avtale om overdragelse av kulturhistoriske verdier fra nåværende eier, Vest-Agder fylkeskommune, til Vest-Agder museet IKS. Dette ble besluttet...

av Wanja Richardsen/Jan Torkelsen, 24.10.13

Bibliotekene i Agder åpner for utlån av e-bøker

Bibliotekene i Agder er blant de første i landet som tilbyr utlån av e-bøker. Arbeidet med å få på plass ordningen har pågått i ett års tid, og er nå klar til lansering i månedsskiftet...

av Wanja Richardsen, 24.10.13

Viktig at man snarest får etablert Hestmanden som et musealt besøksmål og krigsminne

Da årsberetningen for 2012 for DS Hestmanden ble tatt opp i hovedutvalg for kultur og utdanning i går ble det påpekt at skipet er et viktig maritimt kulturminne og minnesmerke for krigsseilerne....

av Torkelsen, Jan H., 23.10.13

Kleppe reiser spørsmål om kjemiske stridsmidler og ammunisjon i Skagerrak etter annen verdenskrig

-Vil fylkesordføreren snarest ta et initiativ overfor den nye klima-og miljøministeren Tine Sundtoft, for å fortgang i arbeidet med å lokalisere og fjerne de kjemiske stridsmidlene og ammunisjonen...

av Torkelsen, Jan H., 23.10.13

Målrettede tiltak for utvikling av Hægebostad kommune

Hægebostad kommune har lagt frem et kort og konkret styringsverktøy for utviklingen av kommunen i årene fremover. Dette viser kommuneplanens samfunnsdel som ble lagt frem for hovedutvalget for...

av Wanja Richardsen, 23.10.13

Solid økonomi ved Sørlandets Kunstmuseum tross besøksnedgang

Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i går informert om at Sørlandets Kunstmuseum gikk med et godt økonomisk overskudd i fjor. I 2012 mottok museet totalt vel 14 millioner kroner i driftstilskudd,...

av Torkelsen, Jan H., 23.10.13

”Dammer som kulturminner”

Idag, den 22. okt, lanseres NVEs fjerde temaplan ”Dammer som kulturminner”, hvor det er gjort en vurdering av norske dammers kulturhistoriske verdi. Det er valgt ut 95 dammer fra hele landet som...

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 22.10.13

Nytt forslag til program for Interreg-samarbeidet Øresund-Kattegat-Skagerrak

Norge, Sverige og Danmark ble denne uka enig om et forslag til nytt program for Interreg-samarbeidet Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS). Det samlede budsjettet for perioden 2014 til 2020 vil bli på...

av Torkelsen, Jan H., 22.10.13

Motstand mot forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Miljøverndepartementet har oversendt forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel til høring i fylkeskommunene. Formålet med planen er blant annet å styrke...

av Ingunn Østby/Jan Torkelsen, 22.10.13

Vannregion Agder skal ta for seg vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder har vedtatt å ta dokumentet «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Agder» til orientering. Saken skal videre til fylkesutvalget og...

av Torkelsen, Jan H., 22.10.13

Musiker får kunstnerstipend for 2013

Som en del av vennskapsavtalen Vest-Agder har med Lääne viruma i Estland gir Vest-Agder et kunstnerstipend på 25 000 kroner. For første gong går det i sin heilhet til en kunstner, Musikar Peep Pihlak....

av Inga Lauvdal / Wanja Richardsen, 21.10.13

Ny bompengeinnkreving for E-39 og en "Lindesnespakke" drøftes i fylkeskommunens politiske organer

I forslaget til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 gir regjeringen startskuddet for planlegging og utbygging av de første delstrekningene på ny E39 mot Stavanger. I de politiske organene i...

av Torkelsen, Jan H., 21.10.13

Fylkeskommunene må kompenseres for økte utgifter som følge av nye retningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging

Miljøverndepartementet har oversendt forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging til uttalelse i blant annet fylkeskommunene. Hensikten med...

av Torkelsen, Jan H., 21.10.13

Fylkeskommunen med på spleiselag for gjennomføring av mulighetsstudie for Nodeland sentrum

Songdalen kommune har søkt om økonomisk tilskudd til gjennomføring av en mulighetsstudie for Nodeland sentrum. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune...

av Torkelsen, Jan H., 21.10.13

Anbefaler at nytt bompengeinnkrevingssystem i Kristiansandsregionen utredes

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk onsdag inn for at fylkestinget skal anmode om at det igangsettes arbeid med å utrede et nytt bompengeinnkrevingssystem i Kristiansandregionen....

av Torkelsen, Jan H., 18.10.13

Endringer i reguleringsplaner i Sørlandsparken må ta hensyn til dens regionale funksjon, trafikkforhold og kollektivtransport

Kristiansand kommune har gitt fylkeskommunen melding om oppstart av planarbeid for endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken og sendt på høring et planprogram. Kommunen oppgir at formålet med...

av Torkelsen, Jan H., 18.10.13

Økt satsing på lokal samfunnsutvikling i kommunane

I regjeringen Stoltenbergs forslag til Statsbudsjett 2014 gjer regjeringen framlegg om å auke ramma til satsinga Lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK) med 10 millionar kroner til 40 millionar...

av Torkelsen, Jan H., 18.10.13

Jordbruksarealene på Øyesletta må sikres i et langsiktig perspektiv i ny kommunedelplan

Kvinesdal kommune har varslet fylkeskommunen om at kommunen har startet planarbeid for rullering av en kommunedelplan for Øyesletta. Samtidig har kommunen oversendt forslag til planprogram til høring....

av Torkelsen, Jan H., 18.10.13

Vil ha fylkestinget med på å få vurdert rørbro til Hidra i Flekkefjord

Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i går hadde til behandling en sak om status for en fastlandsforbindelse til Hidra i Flekkefjord, gikk utvalget enstemmig inn for at fylkestinget skal si...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.13

Folkehelse i fokus i regionenes uke i Brussel

Folkehelse var blant temaene da norske regioner, byer og kommuner deltok under den ellevte utgaven av regionenes uke – Open Days – i Brussel nylig. Hensikten var å utveksle erfaringer og finne...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.13

Aukar løyvinga til VRI

Stoltenbergregjeringa satsar i sitt statsbudsjettforslag meir på forsking og innovasjon. Kommunal- og regionaldepartementet gjer framlegg om å auke ramma til Forskingsrådets VRI-program (Verkemiddel...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.13

Vi gratulerer Tine med statsråd-posten

Vår fylkesrådmann Tine Sundtoft er i dag utnevnt til statsråd i miljøverndepartementet og tiltrer med dette som medlem av den nye Solbergregjeringen, sier fylkesordfører Terje Damman

av Macdonald, Cheryl, 16.10.13

Takk til fylkeskommunene fra Navarsete

Fylkesordfører Terje Damman har mottatt en hilsen fra Kommunalminister Liv Signe Navarsete som han ønsker å videreformidle. –Etter fire år i Kommunal- og regionaldepartementet er tida inne til å...

av Torkelsen, Jan H., 16.10.13

Økt fokus på fysisk aktivitet og kosthold

Regjeringen vil legge til rette for daglig fysisk aktivitet og sunne måltider i skolen. Det foreslås i forslaget til statsbudsjett til sammen 7,3 millioner kroner fra Helse- og omsorgsdepartementet og...

av Torkelsen, Jan H., 16.10.13

Ein million ekstra til Vest-Agder-museet

Kulturdepartementet legg vekt på konsolidering, samlingsforvalting, drift og bygningsvern i musea i Det nasjonale museumsnettverket. Gjennom museumsreforma er mange museum slegne saman til større og...

av Torkelsen, Jan H., 16.10.13

Styrkjer yrkesfaga og tiltaka for auka gjennomføring

Regjeringa følgjer i sitt forslag til statsbudsjett opp stortingsmeldinga «På rett vei» med totalt 156 millionar kroner til å heve kvaliteten i yrkesopplæringa og auke gjennomføringa i den...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.13

Norsk deltaking i Erasmus+

Regjeringa går inn for norsk deltaking i Erasmus+. Det vil gi nordmenn nye høve til å samarbeide og ha kontakt med andre på tvers av landegrensene innanfor utdanning, idrett og barne- og...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.13

ISO-sertifisert trafikk – et nytt skritt for trafikksikkerhet

En norsk standard skal bidra til at Norge kommer videre i arbeidet med visjonen om ingen drepte og hardt skadde i vegtrafikken. Nå er standarden NS-ISO 39001 "Styringssystemer for trafikksikkerhet"...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.13

Vil styrkje arbeidet med likestilling mellom kjønn

Regjeringa føreslår 11,9 millionar kroner til ein ny landsdekkjande statleg struktur for likestilling. Samstundes blir trepartssamarbeid for likestilling og innsatsen mot seksuell trakassering styrkt...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.13

Det legges opp til jernbaneinvesteringer i begge endeområdene for den kommende Sørvestbanen

Til jernbaneformål foreslår regjeringen i neste års statsbudsjett 18,7 milliarder kroner i 2014, en økning på vel 30 prosent fra saldert budsjett 2013. Det legges opp til tiltak i begge endeområdene...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.13

Regjeringen forslår midler til belønningsordning og midtrekkverk i Vest-Agder

For 2014 er det satt av 80 millioner kroner i belønningsmidler til Kristiansandsregionen i regjeringens forslag til statsbudsjett. Innenfor den foreslåtte investeringsrammen for E39 er det satt av...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.13

7,7 milliardar kroner meir til velferd og utvikling i kommunane og fylkeskommunane

Regjeringa gjer framlegg om at kommunane og fylkeskommunane får ein reell inntektsvekst på 7,7 milliardar kroner i 2014. - Inntektsauken legg til rette for framleis vekst i kommunale tenester, seier...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.13

44,89 millionar kroner til regional utvikling i Vest-Agder

I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringa å løyve 2,76 milliardar kroner til ein ekstrainnsats i distrikts- og regionalpolitikken. Fylkeskommunane skal forvalte om lag 77 prosent av desse...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.13

Vest-Agder-tall i forslaget til statsbudsjett

- Regjeringen legger fram et budsjett for 2014 som trygger arbeidsplasser, verdiskaping og velferd og bidrar til et arbeidsliv der alle kan delta, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i forbindelse...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.13

Interreg: Historier og drømmer fra Øresund-Kattegat-Skagerrak

Interreg-prosjekter bør i større grad fokusere på behovene i samfunnet og i bedriftene. Det er en av konklusjonene fra avslutningskonferansen i det nåværende ØKS-programmet nylig. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.13

40 prosent færre trafikkskadde

EU-parlamentet har satt seg spenstige mål for trafikksikkerhetsarbeidet i EU i årene fremover. I følge fagbladet Våre Veger, har EU satt mål som også definerer antall hardt skadde, ikke bare omkomne i...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.13

Restaurering av Kjos hovedgård

Med tilskudd fra Riksantikvarens program for istandsetting av fredete bygninger i privat eie er utvendig kledning og vinduer på Kjos hovedgård i Kristiansand blitt restaurert i 2013.

av Kristiansen, Kåre, 11.10.13

Vil øke digital kompetanse i skolen

IKT er overalt i samfunnet – men ikke godt nok integrert i skolen. Europakommisjonen la i forrige uke frem meddelelsen Opening Up Education hvor det blir foreslått konkrete tiltak og initiativer for å...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.13

14 kommunar i Vest-Agder får tilskot til Den kulturelle spaserstokken i 2013

Kulturdepartementet har bestemt at 361 kommunar får midlar frå Den kulturelle spaserstokken i år. Oversikten fra departementet viser at av Vest-Agders 15 kommunar er det 14 som får midlar. Berre...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.13

Endringer i regelverket for muntlig eksamen i videregående opplæring

Kunnskapsdepartementet fastsatte endringene i regelverket for muntlig eksamen 27. september 2013. Nedenfor presenteres en oppsummering av hovedpunktene i endringene. I grunnskolen har kommunen...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.13

2663 deltakere på Sørlandsk lærerstevne fredag 18. oktober

Sørlandsk lærerstevne er en etterutdanningsdag for ansatte i skoler og barnehager i Agder. Stevnet samler årlig rundt 2.500 deltakere på Campus Gimlemoen. Påmeldingen til denne høstens arrangement er...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.13

Sørvestbaneprosjektet har forhåpninger til ny regjering

"Regjeringen vil bygge landet: For å gi gode velferdstjenester og sikre konkurransekraften trenger vi effektiv infrastruktur med høy kvalitet. Høyre-FrP-regjeringen vil derfor ha en stor satsing på...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.13

Regionens bidrag til vekst sentralt i debatt på Norway house i Brussel

Å benytte mulighetene som finnes i europeiske regioner for å bedre økonomien og nå målsettingene i EUs vekststrategi frem mot 2020 var temaene under et seminar på Norway House i Brussel nylig....

av Torkelsen, Jan H., 10.10.13

Over ett tusen flere biler gjennom Listerbommene hver dag

Nå foreligger rapporten over trafikken gjennom Listerbommene for årets ni første måneder. Den viser at det i perioden i gjennomsnitt passerte 9280 kjøretøyer hvert døgn. Tilsvarende tall for de samme...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.13

Norge kommer bra ut i undersøkelse om ferdigheter i voksenbefolkningen

Resultater fra Norge gjør det bra i en internasjonal test som måler leseferdigheter, tallforståelse og ferdigheter i problemløsning i IKT-miljø. Forskjellene er store mellom aldersgruppene. De under...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.13

Kunnskapsministeren: – OECD-rapporten dokumenterer at voksne i Norge har god kompetanse

De norske resultatene i PIAAC er gode. Norge er nummer seks i leseferdigheter og tallforståelse og nummer fire i problemløsning og IKT. Japan, Finland og Nederland skiller seg positivt ut i lesing,...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.13

Forslag til kommunedelplan i Vennesla for sykkel til offentlig høring

Vennesla kommune har i samarbeid med Statens Vegvesen og Vest-Agder fylkeskommune utarbeidet forslag til kommunedelplan for sykkel. Høringsfrist 12. november 2013. Planforslaget er lagt ut til...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.13

Vest-Agder-museet har fått nye nettsider

Vest-Agder-museet har utviklet en flott ny hjemmeside. Nettstedet er fremdeles under utvikling. I løpet av høsten vil museet fylle det med masse spennende stoff. -Vi håper du finner greit fram til...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.13

Politiet må fortsatt være lokalt mener KS

KS hovedstyre har avgitt høringsuttalelse til en planlagt omorganisering av politiet. KS frykter at de sentraliseringsgrep som foreslås vil kunne føre til et mer bilbasert og "omflakkende" politi hvor...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.13

Bunkerologi og bunkerologer

Fotoutstilling på Vest-Agder-museet Lista, Nordberg Fort Velkommen til åpning 11. oktober kl. 18:30.

av gbl, 07.10.13

20 omkom på veiene i september 2013 – en i Vest-Agder

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i september 2013 er 20. I samme måned i 2012 var det foreløpige tallet åtte. Dette økte med to slik at det endelig tallet for september 2012...

av Torkelsen, Jan H., 07.10.13

Skal utrede folkehelse, fysisk aktivitet og mat i barnehage og skole

Blant de viktigste oppgavene i samfunnet er å legge til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge. Regjeringen har derfor nedsatt et offentlig ekspertutvalg som skal utrede hvordan daglig fysisk...

av Torkelsen, Jan H., 07.10.13

Opplev vestfylket i høstprakt på søndag

Er du glad i høstens myriader å fargeopplevelser i naturen? Er du i tillegg glad i friluftsliv? Da tilbyr Naturlos-programmet deg to flotte turer i Farsundsområdet søndag 6. oktober. Turene er...

av Torkelsen, Jan H., 04.10.13

Kilen kraftverk får vasskraftkonsesjon til bygging

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt søknad om tillatelse til bygging av Kilen kraftverk i Litleåna i Kvinesdal kommune. Olje- og energidepartementet ga i 2009 fylkeskommunene delegert myndighet til...

av Torkelsen, Jan H., 03.10.13

Bruk av PC og Internett på stabilt høyt nivå

95 prosent av befolkningen har brukt PC i løpet av de siste tre månedene. Det er samme andel som året før. Også i gruppen 65-74 år har andelen stabilisert seg på like under 75 prosent de siste årene....

av Torkelsen, Jan H., 03.10.13

Lindesnes Trekkspillklubb er tildelt Fylkeseldrerådsprisen 2013

Tirsdag ble den internasjonale eldredagen markert på Kongens senter i Kristiansand. Fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman, benyttet anledningen til å overrekke den aller første...

av Wanja Richardsen, 02.10.13

Vest-Agder fylkeskommune bidrar med 75 000 kroner til årets TV-aksjon

Vest-Agder fylkeskommune har en lang tradisjon med å bidra økonomisk til den store nasjonale dugnaden som TV-aksjonen er, og gir i år 75 000 kroner til Nasjonalforeningen for folkehelses arbeid med...

av Wanja Richardsen/Jan Torkelsen, 02.10.13

Kun hver tredje tenåring bruker hjelm

Statens vegvesen har registrert hjelmbruk på 9 800 syklister over hele landet, og undersøkelsen viser at ungdom er klart dårligst til å bruke sykkelhjelm. Kun 35 prosent av unge mellom 12 og 17 år...

av Torkelsen, Jan H., 01.10.13

Vest-Agder fylkeskommune gir starthjelp til prosjektet "Teknisk senter, Flekkefjord"

Samarbeidsprosjektet mellom Flekkefjord ungdomsskole, Lister videregående skole og Flekkefjord og omegn Industriforening er bevilget 150 000 kroner til et to-årig utviklingsarbeid for å opprette...

av Wanja Richardsen, 01.10.13

Et skritt nærmere en realisering av Internasjonalt senter for friluftsliv og folkehelse

Midt-Agder Friluftsråd har, med støtte fra Vest-Agder fylkeskommune, gjennomført et forprosjekt med sikte på å etablere et Internasjonalt senter for friluftsliv og folkehelse. Prosjektrapporten ble...

av Wanja Richardsen, 30.09.13

Fylkesordførerne ser behov for å styrke arbeidet med regionale areal -og transportplaner

Da Kollegiet av fylkesordførere og fylkesrådsledere var samlet for en tid siden erkjente kollegiet behovet for å styrke arbeidet med regionale areal -og transportplaner. Kollegiet går inn for å koble...

av Torkelsen, Jan H., 30.09.13

På vei mot landets best utbygde infrastruktur for el-biler

Vest-Agder fylkeskommune er godt i gang med å tilrettelegge for bruk av klimavennlig drivstoff. Som et viktig bidrag for å nå klimamålsetningen i Regionplan Agder 2020, ønsker fylkeskommunen å bli...

av Wanja Richardsen, 27.09.13

Norsk politi må bli bedre rustet for fremtiden

Regjeringen nedsatte i fjor et utvalg for å analysere utfordringene i norsk politi. Analysen skulle peke på forslag til forbedringspunkter og tiltak for å legge til rette for bedre oppgaveløsing og...

av Ingunn Østby, 27.09.13

Hva med en sopptur eller tur langs gjengrodde stier?

Mange har i løpet av året hatt mange gode opplevelser i naturen rundt i Agder-fylkene. Gjennom flere år har Naturlos-tilbudene opparbeidet seg stadig større popularitet og oppslutning. Turene dreier...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.13

Fra utfordring til innovasjon på likestillingsfeltet

Tidligere bunnplasseringer på indekser og negative omtale i en årrekke, skal snus med innovative løsninger for å bedre likestillingen i regionen. Dette kom frem i et møte på mandag i Politisk...

av Wanja Richardsen, 26.09.13

Kriseberedskapen på videregående skoler styrkes

Høsten 2013 skal videregående skoler i Vest-Agder gjennomføre kriseøvelser. Dette skjer i forbindelse med den nye beredskapsplanen for krisesituasjoner, som Vest-Agder fylkeskommune utarbeidet i vår...

av Ingunn Østby, 26.09.13

Fylkeskommunen vil bidra til å opprettholde virksomhet på Bredalsholmen dokk- og fartøyvernsenter

Situasjonen ved Bredalsholmen dokk- og fartøyvernsenter i Kristiansand er alvorlig. De ansatte ble før sommeren oppsagt, og virksomhetens styre signaliserte tydelig at nedleggelse er neste skritt,...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.13

God aktivitet i Vest-Agder museumslag

Vest-Agder museumslag er en paraplyorganisasjon for museer på Vest-Agder. Både bemannede og ubemannede museer kan være medlem. Hovedmålet med avtalen er å museumslaget skal styrke arbeidsvilkårene for...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.13

Åpent rypeseminar i Bykle

15. og 16. oktober inviterer fylkeskommunene og fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder til rypeseminar.

av Lassen, Bård Andreas, 25.09.13

God budsjettdisiplin i fylkeskommunen

Da fylkesutvalget i går behandlet økonomisk rapport for årets åtte første måneder for fylkeskommunen ble det gitt ros fra representantene til ledere og ansatte for god budsjettdisiplin....

av Torkelsen, Jan H., 25.09.13

Fylkeskommunen bidrar til 200-årsfeiring av Grunnloven i 2014

17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll. Fylkesutvalget fattet i går et intensjonsvedtak om å bevilge 250 000 kroner for 2014 til arbeidet med...

av Torkelsen, Jan H., 25.09.13

Mange tek kontakt med Agder Folkemusikkarkiv

Agder Folkemusikkarkiv er ein interfylkeskommunal institusjon drive av Aust- og Vest-Agder fylkeskommunar. Arkivet held til på Setesdalsmuseet på Rysstad i Valle kommune. Hovedutval for kultur og...

av Torkelsen, Jan H., 25.09.13

Økt satsing på flerbrukshuset "Ekko" i Farsund

Farsund kommune ønsker å bedre kulturlivet i kommunen ved økt satsing på flerbrukshuset "Ekko". I en samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og kommunen, som nylig ble behandlet av hovedutvalg for...

av Torkelsen, Jan H., 25.09.13

E-lån i Agder-bibliotekene

Fra månedsskiftet oktober/november tilbyr bibliotekene i Agder utlån av e-bøker på norsk. I likhet med bibliotekenes øvrige tilbud vil også lån av e-bøker være gratis.

av kas, 24.09.13

Invitasjon til plansamling i Abrahavn 24.-25. oktober - Plan og politikk

Fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens kartverk inviterer til plansamling 24.-25. oktober 2013 i Abrahavn/Dyreparken i Kristiansand. Programmet legges opp for målgruppene kommuneadministrasjon og...

av Torkelsen, Jan H., 24.09.13

Ny rapport med forslag til mer effektiv planlegging av store samferdselsprosjekter

- Planprosessen fram til store samferdselsprosjekter er klare for byggestart er omfattende og tidkrevende. I dag tar denne prosessen i gjennomsnitt 9,5 år. Dette er kostbart og utsetter prosjekter som...

av Torkelsen, Jan H., 24.09.13

Bred oppslutning om Sørlandsutvalgets innspill til økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

Rektor Torunn Lauvdal ved UiA har ledet det såkalte Sørlandsutvalget. Det ble oppnevnt etter et statlig initiativ i 2011. Utvalgets mandat var å beskrive og vurdere næringsrelaterte forhold på...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.13

20 millioner til kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer

Nå kan regionale næringsmiljøer søke om midler til å gjennomføre kompetanseutviklende tiltak. Innovasjon Norge utlyser 20 millioner kroner som vil finansiere 6-8 prosjekter.

av Birnbrich, Manuel, 23.09.13

Ledige drosjeløyver i Flekkefjord og Omegn drosjesentral

Vest-Agder fylkeskommune starter nå søknadsrunde for to ledige drosjeløyver med tilslutningsplikt til Flekkefjord og Omegn Drosjesentral. Er du interessert i å søke drosjeløyve må du sende inn søknad...

av ask, 23.09.13

Fylkesordførerne ser 2019 som det sannsynligvis mest aktuelle tidspunktet for endringer for regionalt nivå

Kollegiet av fylkesordførere/-rådsledere var nylig samlet etter valget. Fylkesvaraordfører Thore Westermoen deltok fra Vest-Agder fylkeskommune. På dagsorden sto som sak nummer en: Det regionale...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.13

Finansiering av sikring av Bjørkåstunnelen i Sirdal synes å være på plass

Samferdselsdepartementet har informert landets fylkeskommuner om et tilskuddsprogram for skredsikringstiltak på fylkesveinettet for perioden 2014 – 2017. Programmet er inne i vedtatt Nasjonal...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.13

Hægebostad kommune ønsker økt tilflytting av unge kvinner

Hægebostad kommune har lagt ut forslag til samfunnsdelen av kommuneplanen til offentlig ettersyn. I planforslaget, som nylig ble behandlet i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø, er et sentralt...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.13

God økonomi i Agder historielag

Agder historielag er en paraplyorganisasjon for historielag på Agder. Historielaget har en budsjett- og ytelsesavtale med Vest-Agder fylkeskommune. Hovedmålet med avtalen er at historielaget skal...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.13

Regional begeistring for omfattende læringsprosjekt.

"Dette er et dristig prosjekt" uttalte ordfører i Vennesla og styremedlem i Knutepunkt Sørlandet, Torhild Bransdal. Nylig fikk ordførerne i Knutepunkt Sørlandet en orientering om prosjektet...

av Macdonald, Cheryl, 20.09.13

Planarbeidet for ny E39 vestover fra Kristiansand i startgropen

Statens vegvesen har sendt ut melding om oppstart av planarbeid for strekningen E18/E39 fra Gartnerløkka til Meieriet i Kristiansand. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.13

Omfattende utdanningssamarbeid mellom fylkeskommunen og Farsund kommune

Det er utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Farsund kommune. Forslaget er nå til behandling i de fylkespolitiske organene, med sluttbehandling i fylkestinget 5....

av Torkelsen, Jan H., 20.09.13

Anna Celine talte for de kongelige

Elevrådsleder ved Byremo videregående skole, Anna Celina Foss Stray, holdt en strålende tale i anledning kronprinsparets besøk i Audnedal kommune den 18.september. Hun vurderte aldri å si nei da...

av Wanja Richardsen og Ingunn Østby, 19.09.13

To veistrekninger i Lindesnesregionen omklassifiseres til kommunale veier

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har besluttet å omklassifisere to veistrekninger i Lindesnesregionen. Den ene dreier seg om en veistrekning på 125 meter på fylkesvei 151 i Øyslebø sentrum...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.13

Seminar om det unike lyttevennarbeidet på Sørlandet

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder inviterer i samarbeid med Universitetet i Agder til seminar om lyttevennarbeidet. Lyttevennprosjektet, som ble igangsatt i 2010, av fylkeseldrerådet i Vest-Agder, er...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.13

Dagens rutetilbud på ferjesambandene i Flekkefjord utvides neste høst

Det ble i går klart at Vest-Agder fylkeskommune utvider rutetilbudet for fylkesveiferjesambandene til Hidra og Andabeløy i Flekkefjord i en ny kontrakt med AS Flekkefjords DS gjeldende fra 1....

av Torkelsen, Jan H., 19.09.13

Fylkeskommunen med å bedre rutebåttilbudet til Randøyane i Kristiansand

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal øke tilskuddet til Agder Kollektivtrafikk AS med 150.000 kroner for å dekke merutgifter til en ekstra...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.13

Viktig frivillig arbeid på Stiftelsen Listeskøyta kystkultursenter

Stiftelsen Listeskøyta kystkultursenter er drevet av frivillige og samlingen er konsolidert inn i Vest-Agder-museet IKS. Vest-Agder fylkeskommune har en budsjett- og ytelsesavtale med stiftelsen....

av Torkelsen, Jan H., 19.09.13

Fylkeskommunen signaliserer behov for vedlikehold av historiske kystmeldestasjoner

Miljøverndepartementet har det overordnete ansvaret for at å utarbeide en landsverneplan for de kulturhistoriske eiendommene innen miljøvernsektoren. Departementet har også ansvar for at...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.13

Flere gjennomfører videregående opplæring i Vest-Agder enn nasjonalt

Vest-Agder fylkeskommune arbeider for at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med dokumentasjon som anerkjennes for videre studier og arbeidsliv....

av Torkelsen, Jan H., 18.09.13

Ungdommens Fylkesting i Vest-Agder etableres i høst

Fylkestinget har vedtatt å opprette et Ungdommens Fylkesting i Vest-Agder. Vest-Agder barne- og ungdomsråd koordinerer arbeidet med etableringen. I tillegg er det satt ned en referansegruppe bestående...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.13

Sykefraværet dobbelt så høyt blant kvinner som menn i fylkeskommunen

Sykefraværet i Vest- Agder fylkeskommune har økt det siste halvåret sammenlignet med tilsvarende perioder de tre siste årene. Det er høyest sykefravær i aldersgruppen 30 – 39 med over åtte prosent....

av Torkelsen, Jan H., 18.09.13

Flest lærlinger i privat sektor

Omtrent 71 prosent av de godkjente lærekontraktene i landet er tegnet i privat sektor, melder Utdanningsdirektoratet. Denne andelen varierer fra 59 i Hedmark til 86 i Troms. Cirka 16 prosent av...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.13

Vil du være utstiller?

Første helg i advent, det vil si lørdag 30. november og søndag 1. desember, arrangerer Sjølingstad Uldvarefabrik i Mandal stort julemarked. Industrimuseet vil ha åpent fra klokken 11.00 til 16.00...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.13

Høgaste valdeltaking på 16 år

Førebelse tal syner no at om lag 78 prosent brukte stemmeretten sin ved årets stortingsval, og dette er den høgaste valdeltakinga sidan 1997. Då var det 78,3 prosent som stemte. i Vest-Agder stemte...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.13

Lindesnes Trekkspillklubb er tildelt årets fylkeseldrerådspris 2013

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder har besluttet at Lindesnes Trekkspillklubb skal motta Vest-Agder fylkeskommunes fylkeseldrerådspris. Det er første gang en slik pris deles ut i Vest-Agder. Formålet med...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.13

Sykkelekspressvei gjennom Kristiansand

Som en del av vedtatt “Sykkelstrategi for Kristiansandregionen 2010-2020” er det planlagt et hovedsykkelveinett og en sykkelekspressvei gjennom Kristiansand. Det er behov for å bedre fremkommeligheten...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.13

Vest-Agder topper likestillingsstatistikk

En gjennomgang av det nye Stortinget gjort av likestillings- og diskrimineringsombudet, Sunniva Ørstadvik (LDO), viser at Vest-Agder har flest kvinnelige Stortingsrepresentanter. Etter valget ligger...

av Macdonald, Cheryl, 13.09.13

Sørlandscup for kokk- og servitørlærlinger på Tangen videregående skole

Onsdag 18. september vil det bli arrangert lærlingekonkurranse for kokker og servitører på Tangen videregående skole i Kristiansand. Det er påmeldt ni kokkelag med to på hvert lag og fem servitører....

av Torkelsen, Jan H., 13.09.13

Fylkeskonservatorens arkeologer representerte Vest-Agder på europeisk arkeologmøte

Fylkeskonservatorens arkeologer Yvonne Fernmar Willumsen (bildet) og Ghattas Jeries Sayej har nylig kommet tilbake fra årets store, europeiske arkeologmøte i Pilsen i Tsjekkia. Begge holdt foredrag om...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.13

Rådgiversamling og bransjekonferanse for merkantile fag på IKEA

Det blir arrangert rådgiversamling/bransjekonferanse med fokus på merkantile fag på IKEA Sørlandet 26. september 2013 fra klokken 09.00 til 14.30. Målgruppe er alle karriereveiledere/rådgivere på...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.13

Nyopprettet drosjeløyve i Vest-Agder

Fylkeskommunen starter nå søknadsrunde for ett nyopprettet drosjeløyve med tilslutningsplikt til Mandal Taxi. Løyvet opprettes med virkning fra 1.januar 2014. Søknadsfristen er 15.oktober 2013.

av ask, 12.09.13

Åpent rypeseminar på Bykle hotell 15.-16. oktober

Hvordan står det til med rypene på Agder? Hvordan sikre en fremtidsrettet rypeforvaltning?

av Torkelsen, Jan H., 12.09.13

Hva vil skje med kommunene og fylkeskommunene?

-Hvis en ny regjering ønsker endringer i kommunesektoren vil vi avvente at den eventuelt setter i gang en prosess. Vi i KS har satt krav til en slik prosess, sier styreleder i kommunenes...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.13

Stor vekst i Listerbommene i sommer

I juli ble det registrert en vekst i Listerbommene samlet sett på 1990 kjøretøyer i døgnet. Nå foreligger tallmateriale for august og det viser at veksten fortsatt har vært god. I løpet av august...

av Torkelsen, Jan H., 11.09.13

Sensommerkonserten: De beste låtene fra 70, 80, 90-årene

Et band bestående av topp utøvere fra rytmisk på Universitetet i Agder, vel sammensatt av Pål Rake gjennomfører i samarbeid med Sørlandske Sommernetter en miniturnè på Sørlandet til Fevik, Mandal og...

av Torkelsen, Jan H., 11.09.13

KS oppfordrer til styrking av folkehelsearbeidet

I Norge går 478.000 mennesker mellom 18 og 67 år på ulike typer uføreytelser. - Det er på høy tid med en ordentlig satsing på folkehelse, sier leder i kommunesektorens organisasjon KS, Gunn Marit...

av Torkelsen, Jan H., 11.09.13

Høring om endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven

Kunnskapsdepartementet foreslår nå ulike endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøgskoleloven. Dette vil på enkelte områder få konsekvenser for fylkeskommunene. Kunnskapsdepartementet...

av Torkelsen, Jan H., 10.09.13

Tømmervogntog med tillatt totalvekt på 60 tonn kan bli tillatt

Samferdselsdepartementet har nå bedt Vegdirektoratet åpne for økt totalvekt for tømmervogntog til 60 tonn, og økt totalvekt for tilhenger til 36 tonn. Endringene innebærer at rammene økes for hva som...

av Torkelsen, Jan H., 10.09.13

Søk midler til kurs på arbeidsplassen

Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk - lyser ut midler til kurs i lesing, skriving, regning og data. Mange voksne i Norge har for svake grunnleggende ferdigheter til å mestre utfordringer...

av Torkelsen, Jan H., 10.09.13

Fylkeskommunale priser og stipend 2013 – frist 1. oktober

Vest-Agder fylkeskommunen deler hvert år ut flere priser og stipend. Tildeling av prisen skjer etter forslag fra kommuner, frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og privatpersoner. For å motta...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.13

Over 27 000 forhåndsstemmer i Vest-Agder

Over 842 000 velgere hadde forhåndsstemt ved stortingsvalget da forhåndsstemmingen ble avsluttet fredag kveld. Over 757 000 hadde forhåndsstemt på papir, mens over 70 000 velgere i tolv...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.13

Danmark: Busser er en forutsetning for togsuksess

Hver fjerde danske forventer å kjøre mer med tog, når en såkalt timemodell for frekvens gjennomføres - men dobbelt så mange vil ta toget, hvis de tilknyttede bussforbindelser blir bedre. -Tenk...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.13

Fylkeskommunen med i forprosjekt om mat og reiseliv

Kan et tettere samarbeid mellom mat- og reiselivsaktører, FoU og regionale utviklingsaktører føre Skagerrak frem som en stor og spennende kulinarisk region? På bakgrunn av en forstudierapport ble...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.13

To flotte Naturlos-turer i Flekkefjord-området søndag

På søndag arrangeres det to Naturlos-turer i vestfylket. Flekkeford og Oplands Turistforening inviterer til Lona-Fundal-Grøtteland, mens Flekkeford Historielag tilbyr tur til Fosseland.

av Torkelsen, Jan H., 06.09.13

Ledig drosjeløyve i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune starter søknadsrunde for ett ledig drosjeløyve med stasjoneringssted Finsland i Songdalen kommune.

av ask, 05.09.13

Valgfunksjonærene er klare til dyst

I løpet av året har ansatte i fylkeskommunens politisk sekretariat arbeidet med å sette seg inn i reglementer og rutiner for gjennomføring og opptelling av Stortingsvalget. Sammen med ansatte i...

av Torkelsen, Jan H., 05.09.13

Foreslår kjøpesenterstopp utenfor sentrum

For å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, legge til rette for miljø- og helsefremmende transportvalg og en effektiv arealbruk har Miljøverndepartementet sendt ut forslag til ny statlig...

av Torkelsen, Jan H., 05.09.13

Spennende konsert med Remiks

I begynnelsen av september skjer det mye gøy fremover som du absolutt ikke bør gå glipp av. Vest-Agder fylkeskommune arrangerer konserter i samarbeid med Minne kultursenter, Lindesnes fyrmuseum og...

av saa, 05.09.13

Høyre vant årets skolevalg I Vest-Agder

Høyre går frem 4,2 prosent og har på landsplan gjort sitt beste skolevalg noensinne med 28,3 prosent av stemmene. I Vest-Agder viser skolevalgresultatene at partiet har fått 33,8 prosent. Partiet...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.13

3 643 600 har røysterett ved stortingsvalet

3 643 600 veljarar fordelt på 3 009 valkrinsar har røysterett ved stortingsvalet i år, melder Statistisk Sentralbyrå. Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre utgjer 5,9 prosent av dei...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.13

Kampanjen Manifest mot mobbing pågår nå

Årets kampanjeuke i regi av Manifest mot mobbing pågår nå. I år vil kampanjen rette særlig oppmerksomhet mot voksnes samarbeid for å fremme vennskap og hindre at barn og unge utsettes for mobbing....

av Torkelsen, Jan H., 04.09.13

30 millioner ekstra til forskningsformål i Agder

I tillegg til ordinære bevilgninger på 10 millioner kroner fra Regionalt forskningsfond Agder utlyses det denne høsten ytterligere 30 millioner kroner til forskningsformål. – Aldri før er det lyst ut...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.13

Ny driftskontrakt i Flekkefjordsområdet

Mandag 2.september ble oppstart av ny kontrakt for drift- og vedlikehold av vegnettet i Flekkefjordsområdet markert på trafikkstasjonen i Flekkefjord. Kontrakten er på 155,8 millioner kroner og...

av Sørensen, Lasse Moen, 03.09.13

Summit er i gang

31 lovende ledere begynte et helt nytt lederprogram i slutten av august. Programmet er initiert av NHO Agder og er et samarbeid mellom Kristiansand kommune, Vest-Agder Fylkeskommune, Universitetet i...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.13

Frykter mangel på realfaglektorer

NHO frykter for konsekvensen av at mange av dagens høyt utdannende realfagslektorer går av med pensjon, melder NTB. Lærere med seks-sju års universitetsutdanning i realfag har tradisjonelt dominert...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.13

Konferanseinvitasjon: Arbeidsliv i skolen – samarbeid og fremtid

KS, NHO og Ungt Entreprenørskap i Rogaland og Agder inviterer til konferanse 19. september på Vågen videregående skole i Sandnes. Arbeids- og næringsliv har ressurser som kan styrke skolene og...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.13

Krav om vinterdekk og mønsterdybde for tunge kjøretøy fra vinteren 2013

- Vi innfører nå nye krav til vinterdekk og mønsterdybde for tunge kjøretøy. Det vil bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på norske vinterveger, sier samferdselsminister Marit Arnstad....

av Torkelsen, Jan H., 03.09.13

Vigeland-utstilling med publikumsrekord i Buen Kulturhus

I sommer har det vært presentert en Emanuel Vigeland utstillingen i Buen Kulturhus i Mandal. Da utstillingen ble avsluttet 25. august var det klart at den hadde oppnådd publikumsrekord i kulturhuset. ...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.13

Mer effektiv behandling av plansaker

Behandlingen av plansaker skal bli mer effektiv. Konflikter skal løses tidligst mulig, og innsigelser skal begrunnes bedre og brukes sjeldnere. Dette er innholdet i et nytt rundskriv som...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.13

Opplæringskontor skal gi flere statlige lærlingplasser

Regjeringen har som mål å øke antallet læreplasser i staten med 20 prosent innen utgangen av 2015. Et nyopprettet opplæringssenter OK stat skal bidra til at staten tilbyr flere læreplasser. - Jeg er...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.13

Fylkeskommunen gir betydelig økonomisk støtte til innovasjonsfaglig forskning i Agder

Fylkesutvalget besluttet tidligere denne uken at Vest-Agder fylkeskommune vil inngå intensjonsavtale med Agderforskning AS om regional medfinansiering av Innovasjonsfaglig forskningsprosjekt i VRI -...

av Torkelsen, Jan H., 30.08.13

Fylkeskommunal støtte til læringsmiljøprosjekt i Knutepunkt Sørlandet-kommunene

Knutepunkt Sørlandet har søkt om midler til prosjektet "Inkluderende læringsmiljø og pedagogisk refleksjon". Søknaden har bred forankring i regionen. De sju "knutepunktkommunene" på tvers av...

av Torkelsen, Jan H., 30.08.13

Det arbeides for å avvikle Stiftelsen Agderforskning

Da fylkesutvalget nylig behandlet årsmelding fra Stiftelsen Agderforskning ble det også klargjort at styret de seneste årene har arbeidet med sikte på å avvikle stiftelsen. Dette arbeidet ser nå ut...

av Torkelsen, Jan H., 30.08.13

Vest-Agder blir arena for landskonferanse for fylkesråd for funksjonshemmede neste år

Fylkesutvalget stilte seg i dag positiv til at Vest-Agder fylkeskommune ivaretar rollen som arrangør av landskonferanse for fylkesråd for funksjonshemmede i 2014. Konferansen arrangeres jevnlig og går...

av Torkelsen, Jan H., 30.08.13

Interregdeltakelse positiv for Lister friluftsråd, Nordberg fort og barnevandrerprosjektet

Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om resultatene av deltakelsen i prosjektet Coast Alive under det EU-finansierte regionale utviklingsprogrammet INTERREG IVB. Formålet med prosjektet var å bidra...

av Torkelsen, Jan H., 29.08.13

Nei til søknad om tilskudd til utviklingsprosjekt om regional bærekraftrapportering

Universitetet i Agder søker Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner om til sammen 342 250 kroner i regionale utviklingsmidler til utviklingsprosjektet "Utvikling av regional bærekraftrapportering med fokus...

av Torkelsen, Jan H., 29.08.13

Bedriftsstipendiat skal bidra til å gjøre Utsikten i Kvinesdal mer attraktiv

Susanne D. Seljåsen starter denne uken sitt år som bedriftsstipendiat i Kvinesdal. Hun skal arbeide med prosjektet "Attraksjon Utsikten". Det er Innovasjon Kvinesdal / Kvinesdal kommune som er...

av Hemsett, Siv, 28.08.13

Endring i politiske møtedatoer

Endret møtedato for hovedutvalgene og fylkesutvalget blir som følger: Hovedutvalg for kultur og utdanning: endres fra 19.11 til 26.11. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø: endres fra...

av Mjåland, Solfrid G., 28.08.13

Nullvisjonen lanserer holdningsskapende filmer

Nullvisjonen jobber med kurs og informasjon innen holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid. Nå rettes fokus mot foreldrenes viktige rolle som trafikklærere. Ved hjelp av profesjonelle filmfolk og...

av Torkelsen, Jan H., 28.08.13

Fylkeskommunen viderefører finansieringsstøtte til tre sørlandske forskningsprosjekter

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder vil bidra økonomisk med 300 000 kroner til videreføring av forskningsprosjektet "Krise, omstilling og vekst", 300 000 kroner til videreføring av...

av Torkelsen, Jan H., 28.08.13

Gode resultater av prosjektet Fremtidskyster

I 2008 vedtok fylkesutvalget at Vest-Agder fylkeskommune skulle delta som partner i prosjektet Fremtidskyster – Bærekraftig utvikling i kystsamfunn - under det EU-finansierte regionale...

av Torkelsen, Jan H., 28.08.13

Nytt Interreg-program for Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014 – 2020

Arbeidet med å utvikle nytt Interreg-program for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) 2014 – 2020 nærmer seg nå sluttføring. Vest-Agder fylkeskommune deltar i programutviklingsarbeidet både på politisk og...

av Torkelsen, Jan H., 28.08.13

"Jeg kjører grønt 2013"

"Jeg kjører grønt 2013" er en motivasjonskampanje som ønsker å legge grunnen for varige miljøvennlige reisevaner. Kampanjen varer fra 26.august til 8.november, og ansvarlig er Areal- og...

av ask, 27.08.13

Frarår konsesjon til Tonstad vindpark

Tonstad Vindpark AS søker NVE om konsesjon til å bygge og drive et vindkraftverk bestående av inntil 64 vindturbiner med en turbinstørrelse på mellom 2-5 MW, og en samlet installert effekt på inntil...

av Torkelsen, Jan H., 27.08.13

Husk oppmelding til privatisteksamen

Skal du opp til privatisteksamen? Husk da fristen som i vårhalvåret er 1. februar og høsthalvåret 15. september.

av Macdonald, Cheryl, 27.08.13

Spennende ny fylkeskommunal kulturhistorisk bok

Nå er bok nummer 14 i Vest-Agder fylkeskommunes serie kulturhistoriske rapporter utkommet - Torfinn Hagelands "Stå i stein", om merkelige steinsettinger i hei og fjell. Boken utgis i samarbeid med...

av Torkelsen, Jan H., 27.08.13

Vil sikre friluftsområde for alle

Regjeringa vil halde fram med å sikre friluftsområde slik at alle kan få tilgang til dei. Ein ny handlingsplan for statleg sikring og tilrettelegging av friluftsområde legg opp til å prioritere område...

av Torkelsen, Jan H., 27.08.13

Tilskuddsordning for bredbåndsutbygging – på høring hos fylkeskommunene

Regjeringen har bestemt at det skal etableres en tilskuddordning for å sikre bredbånd av grunnleggende god kvalitet til alle husstander over hele landet. Ordningen kan også benyttes til å øke...

av Torkelsen, Jan H., 27.08.13

Bruk stemmeretten din!

Det oppfordrer fylkesordfører Terje Damman. Derfor sender han et kort i posten til alle førstegangsvelgere i Vest-Agder der han forteller at "din stemme teller!"

av Macdonald, Cheryl, 26.08.13

Aksjon på Eiken for gang- og sykkelsti

Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag holdt møte i Eiken i Hægebostad fikk en lokal Foreldregruppe for trygg skolevei anledning til å presentere sitt prosjekt. Representanter fra...

av Torkelsen, Jan H., 26.08.13

11,2 prosents økning i bompasseringer i Lister

Lister Bompengeselskap har nå klar statistikken for bompasseringer til og med juli. Samlet sett er det registret en økning på hele 11,2 prosent i de tre bomstasjonene fra i fjor. . Så langt i år hadde...

av Torkelsen, Jan H., 26.08.13

Positive tall for fylkeskommunenes skatteinntekter

Nye skattetall fra Statistisk sentralbyrå viser at veksten i skatteinntektene holder seg høyt over fjorårsnivået – og godt over det regjeringen tidligere har antatt. Fylkeskommunene har så langt i år...

av Torkelsen, Jan H., 26.08.13

Guten – songar av Aasmund Olavsson Vinje

I høve det nasjonale språkåret arrangerer Vest-Agder fylkeskommune, i samarbeid med Kilden teater- og konserthus, Nordsjøfestivalen i Farsund og Kvinesdal kommune, ei konsertrekke med Aasmund...

av kas, 23.08.13

Fem el-sykler og reise til Italia

Jeg kjører grønt 2013 startet 26. august og varer til og med 8. november. Fem el-sykler og en reise til verdensarvbyen og togbyen Vernazza i Italia er blant premiene til deltakere som registrerer...

av Torkelsen, Jan H., 23.08.13

Lovfesting av medverknadsordning for ungdom

- I eit representativt folkestyre er det viktig at grupper som er svakt representert i kommunestyre- og fylkesting har ei røyst i det kommunale styringssystemet. Både for eldre og for personar med...

av Torkelsen, Jan H., 23.08.13

Ledige drosjeløyver i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommunen starter nå søknadsrunde for ledige bostedsdrosjeløyver i Marnardal kommune. Er du interessert i drosjeløyve må du sende inn søknad og legge med alle nødvendige vedlegg....

av ask, 22.08.13

Flytende rørtunnel i Hidrasundet?

Tidligere i sommer var ny bro- og tunnelteknologi tema på et større seminar for veieksperter. Et av tunnelalternativene som ble presentert var høyteknologiske flytende rørtunneler. Dette ble luftet...

av Torkelsen, Jan H., 22.08.13

Regionveisjefen beklager vegvesenets bruk av ordet "sabotør"

Regionveisjef Kjell Inge Davik beklaget i går overfor representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø at det i en interessentkartlegging utført av Statens vegvesen ble...

av Torkelsen, Jan H., 22.08.13

Konferanse om demokrati, deltakelse og mangfold

Camilla Collett kommer, Ylva Lohne fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, fylkesordfører og fylkesmannen kommer, Olav Grendstad, Kristin Henriksen og mange "rollemodeller" fra ulike land....

av Torkelsen, Jan H., 22.08.13

Digital reiselivskonferanse til Sørlandet i oktober 2013

For første gang i Norge arrangeres det en egen digital konferanse for reiselivsnæringen. Møt Facebook, Google og Tripadvisor på Kilden i Kristiansand 22.-23. oktober!

av Hemsett, Siv, 21.08.13

GI INNSPILL TIL REGIONAL LIKESTILLINGSPLAN!

Arbeidet med Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder (LIM-planen) er i gang. Forslag til program for planarbeidet er ute på høring, med svarfrist 4.oktober. Når planprogrammet...

av Macdonald, Cheryl, 21.08.13

Hvem er årets frivillige ildsjel i Vest-Agder?

Hvert år, rundt den internasjonale Frivillighetsdagen 5. desember, deles Frivillighetsprisen ut til en initiativrik person, lokal forening eller en gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig innsats...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.13

KS bekymret over utspill fra kunnskapsministeren om etter- og videreutdanning for lærere

Årets konsultasjonsmøte mellom KS og Kunnskapsdepartementet ble avholdt 16. august. Blant viktige saker var blant annet etter- og videreutdanning for lærere. Høsten 2011 ble Kunnskapsdepartementet,...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.13

Prestisjefylt internasjonalt tillitsverv til assisterende fylkeskonservator

Assisterende fylkeskonservator Rune Holbek ble sist uke enstemmig valgt til leder av den internasjonale komitéen for regionale museer (ICR). Komitéen har 350 medlemmer, og 100 var til stede på den...

av Torkelsen, Jan H., 20.08.13

Lyttevennprosjektet har fått egne nettsider

Lyttevennprosjektet, som ble igangsatt i 2010 av fylkeseldrerådet i Vest-Agder, er blitt en suksess. I fylket er det nå over 200 lyttevenner. Fra flere av kommunenes eldreråd eller skolefaglige...

av Torkelsen, Jan H., 20.08.13

Første møte i bransjerådet for kulturnæringene

Torsdag 15. august møtte kulturminister Hadia Tajik og statssekretærer i Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet det nyopprettede bransjerådet for...

av Torkelsen, Jan H., 20.08.13

1. juli var det 177 146 innbyggere i Vest-Agder

Innbyggertallet i Vest-Agder er i stadig vekst. Ved inngangen til året var det registrert 176 353 innbyggere i fylket. Etter et halvt år var det per 1. juli økt med 793 innbyggere til 177 146...

av Torkelsen, Jan H., 19.08.13

Sosteli i Åseral tema for fylkeskonservator Stylegard på The Viking Congresses

Vest-Agders fylkeskonservator Frans-Arne Stylegard er en etterspurt fagmann, ikke bare nasjonalt, men også i utlandet. Nylig deltok han som foredragsholder på den store internasjonale Viking Congress...

av Torkelsen, Jan H., 19.08.13

Slik skal unge velgere nås med valginformasjon

Ved hjelp av en humoristisk nettkampanje og den mobiltilpassa nettsiden valglokaler.no håper Kommunal- og regionaldepartementet å nå unge velgere med informasjon om hvor, når og hvordan man stemmer....

av Torkelsen, Jan H., 19.08.13

Sørlandet satser på å bli enda bedre på turisme

I høst skal Arena Usus, som er det store og viktige bedriftsnettverket innen reiselivsbransjen på Sørlandet, utvides til å bli et av de største i sitt slag. Visit Sørlandet melder at målet er 100...

av Torkelsen, Jan H., 16.08.13

Ny fylkespris for eldre - foreslå kandidater

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder har besluttet at det er ønskelig å utdele en fylkespris for å fremheve de som gjør en ekstraordinær innsats for eldre. Det er første gang en slik pris vil bli delt ut....

av Torkelsen, Jan H., 16.08.13

Status for glassfasaden på Tangen VGS

Torsdag 15. august har vi en teknisk sakkyndig på befaring på skolen for å utrede mulig årsak til at glassplatene på fasaden av Tangen VGS løsner, det forteller Roald Torkelsen, leder for...

av Macdonald, Cheryl, 15.08.13

Nye historiske bilder på nett

Digitale bilder i Agder har nå fått digitalisert og publisert 284 historiske bilder fra Farsundsområdet, bilder som er en del av fotograf Waage-Pettersens arkiv. Dermed består Farsundsamlingen av 1163...

av Thorunn Lunde, Arve Lindvig, Jan Torkelsen, 15.08.13

Besøk spennende utstilling på Flekkefjord museum

Joel Toledo er årets sommerutstiller på Flekkefjord museum. Hans utstilling "Rullende tanker" vises i Sjøbuene til og med 6. september. Den er virkelig verd et besøk. Joel Toledo kommer opprinnelig...

av Torkelsen, Jan H., 15.08.13

Økning i antall omkomne på veiene i juli

92 personer har mistet livet i trafikken i løpet av årets syv første måneder. Det er en økning på fire drepte, sammenlignet med fjorårets tall. For Vest-Agders del er tre personer drept i trafikken i...

av Torkelsen, Jan H., 15.08.13

Velkommen til familiedagen på Kristiansand museum

Fortidens sjeler går over gulvene våre... - sies det! Om du treffer noen av dem på søndag, kan vi ikke love deg, men vi kan love mange spennende og forskjellige aktiviteter for barn og voksne;...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.13

Heiplanen er endelig godkjent

Miljøverndepartementet fulgte opp fylkestinget i Vest-Agders endringsinnspill da de godkjente Heiplanen tidligere i sommer. Det blir nå enklere og mer forutsigbart å avklare villreinhensynene i den...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.13

Flere ungdommer utenfor opplæring og arbeid blir fanget opp

Fylkeskommunene og oppfølgingstjenesten har aldri fulgt opp så mange ungdommer utenfor opplæring og arbeid, som i dag. Rekordmange ungdommer fått oppfølging og kommet i aktivitet som arbeid eller...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.13

Vil fange tidstyvene i skolen

Det startes nå et nytt samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og utvalgte kommuner og fylkeskommuner for å kartlegge skolenes rapportering til lokale, regionale og nasjonale myndigheter....

av Torkelsen, Jan H., 13.08.13

Arbeidet med å gjøre yrkesfagene mer praktiske og relevante fortsetter

Kunnskapsdepartementet opplyser i en pressemelding at departementet i høst fortsetter arbeidet med å gjøre yrkesfagene mer praktiske og relevante. Det er opprettet 19 knutepunktskoler som har et...

av Torkelsen, Jan H., 13.08.13

Ny forskrift om fagskoleutdanning og opprettelse av offentlig utvalg

Kunnskapsdepartementet har nå fastsatt en ny forskrift om fagskoleutdanning. Den nye forskriften inneholder regler for fagskolene og fagskolestudenter om innpassing, fritak, tilknytning, fagskolepoeng...

av Torkelsen, Jan H., 13.08.13

Vil legge ned fylkeskommunene om det blir ny kommunestruktur

Fylkeskommunen må bort hvis det blir ny kommunestruktur. Dette fremkommer i en undersøkelse Kommunal Rapport har gjennomført i sommer. 183 rådmenn har svart. 83 prosent av rådmennene som har svart,...

av Torkelsen, Jan H., 13.08.13

Nytt utvalg skal se på virkemidler mot mobbing

Et nytt utvalg, som skal se på hva som må til for å bedre skolemiljøet og redusere mobbingen, ble oppnevnt i statsråd fredag. Utvalget ledes av Fylkesmann i Aust-Agder, Øystein Djupedal....

av Torkelsen, Jan H., 12.08.13

Ny runde med Female Future - søknadsfrist 20. august

Har din bedrift kvinnelige ledertalenter dere vil satse på? NHO søker nå etter nye deltakere til Female Future-programmet til høsten. Kvinner i Agder er invitert til å delta i Female Future Østlandet...

av Torkelsen, Jan H., 12.08.13

Mange videregående skoler dropper valgdebatter

Nesten halvparten av landets videregående skoler dropper den tradisjonelle skoledebatten før valget til høsten. Ordningen med stands på valgtorg ble innført i 2011 etter at ungdomspartiene i...

av Torkelsen, Jan H., 12.08.13

Aust- og Vest-Agder fylkeskommune deltar med viktige arrangementer i Arendalsuka

7. august inviterer Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner, sammen med Klimapartnere til innspill og debatt om Norges rolle i 2050 som et mulig oppladbart grønt batteri i fremtidens klimavennlige Europa.

av saa, 31.07.13

Nye spennende muligheter lanseres for å gjøre promenaden i Kristiansand enda mer trivelig

Noen av de mest spektakulære stedene i Kristiansand sentrum - Elvepromenaden, Strandpromenaden og Gravane - skal bli en attraktiv arena for friluftsliv og sosiale møteplasser. Gjennom SMS-prosjektet...

av Torkelsen, Jan H., 05.07.13

Ny flott årbok - Museet til Odderøya

Vest-Agder-museets årbok for 2013 er et festskrift til tidligere museumsdirektør Jan Henrik Munksgaard i anledning hans 70-års dag i mai. Museet ønsker å hedre Munksgaard for hans omfattende og solide...

av Torkelsen, Jan H., 04.07.13

Bybussen vinner frem

Med en økning fra året før på 20 millioner påstigninger ble bussrutene i byområdene den klare kollektivvinneren i 2012. Alle andre transportformer hadde også vekst, men ingen kunne konkurrere med...

av Torkelsen, Jan H., 04.07.13

Du kan nå avgi stemme til høstens stortings- og sametingsvalg

Allerede nå kan du avgi stemme til. Muligheten til å stemme gjelder alle velgere både innenriks og utenriks. Velgere som ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære forhåndsstemmeperioden...

av Torkelsen, Jan H., 03.07.13

Kristiansandsregionen får 285 millioner kroner til kollektivtransport, sykling og gange

- Transportutfordringene i storbyområder som Kristiansandsregionen er av en slik størrelse at veksten i persontransport må tas unna med kollektivtransport, sykling og gange i stedet for personbil....

av Torkelsen, Jan H., 03.07.13

Positiv erfaring med samarbeidsavtaler med kommunene

Fylkeskommunen har som målsetning å ha samarbeidsavtaler med alle 15 kommuner i Vest-Agder. I fylkestinget i juni inngikk fylkeskommunen avtaler med de to kommunene Lindesnes og Kvinesdal. Etter dette...

av Torkelsen, Jan H., 02.07.13

AS Flekkefjords DS fortsetter driften av fylkesvegferjesambandene Kvellandstrand - Launes og Abelnes - Andabeløy

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble nylig orientert om at Vest-Agder fylkeskommune inngår ny kontrakt med AS Flekkefjords DS for drift av fylkesvegferjesambandene Kvellandstrand - Launes og...

av Torkelsen, Jan H., 02.07.13

Ungdommelig veiåpner på oppgradert fylkesvei i Songdalen

Det var stor festivitas, med blant annet både fylkesordfører Terje Damman og ordfører Johnny Greibesland til stede da åpningen av "den nye Kuliaveien ble markert nylig. Elleve år gamle Kenneth...

av Torkelsen, Jan H., 01.07.13

Avslag til søknader om forlenget jakttid for elg i Søgne og Vennesla

Søgne viltlag søker om at jakttida for elg forlenges med 20 dager til å bli fra 5.oktober til 20.november i perioden 2013-2017. Hægeland viltlag, Øvrebø viltlag og Vennesla viltlag i Vennesla kommune...

av Torkelsen, Jan H., 01.07.13

Bli med på lærerike natur- og kulturvandringer i sommer

Naturlosene tar deg meg til kjente og ukjente steder, i nærområdet ditt eller i regionen. Det finnes massevis av tilbud over hele Agder. På naturlosturene er på du på tur med kjentfolk som forteller...

av Torkelsen, Jan H., 01.07.13

Nylansering av Internasjonal portal for Agder

Internasjonal portal for Agder - et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner - fremstår nå i ny design. Portalen gir en oversikt over Aust- og Vest-Agder fylkeskommune sitt...

av Birnbrich, Manuel, 28.06.13

Education at a Glance 2013 - Fagbrev gir sikker jobb og inntekt

Ungdom som tar yrkesfaglig utdanning på videregående er ettertraktet på arbeidsmarkedet og får gode jobber, viser OECDs indikatorrapport ”Education at a Glance 2013”. -Arbeidsledigheten for de som...

av Torkelsen, Jan H., 28.06.13

Ønsker gode samarbeidsløsninger for kortbruk mellom buss og tog i regionen

Areal- og transportplanutvalg i Kristiansandsregionen fattet i sist møte en enstemmig uttalelse. Utvalget ber NSB, i samarbeid med Agder Kollektivtrafikk AS, om å utarbeide gode samarbeidsløsninger...

av Torkelsen, Jan H., 28.06.13

2,1 millionar til Bulystsatsinga i Vest- Agder

I år har Kommunal- og regionaldepartementet motteke heile 130 søknadar til Bulystsatsinga. Samla er det sett av 55 millionar kroner til bulyst i år. To av prosjekta som no får vel 2,1 millionar kroner...

av Torkelsen, Jan H., 28.06.13

Tydeligere læreplan i norsk

Kunnskapsdepartementet har nå lagt fram justert læreplan for norskfaget. – Norskplanen har fått tydeligere mål for språkopplæring og har et mer realistisk omfang enn tidligere, sier kunnskapsminister...

av Torkelsen, Jan H., 28.06.13

Regionplanagder.no i ny drakt

Regionplan Agder 2020 har fått en ny nettside.

av Birnbrich, Manuel, 27.06.13

Anbefaler at det gis konsesjon til Tonstad vindpark

Tonstad Vindpark AS søker i medhold av energiloven NVE om konsesjon til å bygge og drive et vindkraftverk bestående av inntil 64 vindturbiner med en turbinstørrelse på mellom 2-5 MW, og en samlet...

av Torkelsen, Jan H., 27.06.13

KS' hovedstyre peker på større folkevalgte regioner med utvidede oppgaver

KS' hovedstyre drøftet tirsdag spørsmålet om eventuell endring i kommunestrukturen i Norge. I den forbindelse uttaler et enstemmig hovedstyre at dersom Stortinget ønsker å vurdere endringer som...

av Torkelsen, Jan H., 27.06.13

Store helsegevinster av utdanning

For første gang publiserer ”Education at a Glance” data om sammenhengen mellom utdanning og fedme og røyking. Sannsynligheten for å lide av fedme (Bodymasseindex på minst 30) er omtrent dobbelt så høy...

av Torkelsen, Jan H., 27.06.13

Ungt Entreprenørskap har signert ny treårs samarbeidsavtale med KS

-KS er en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å forankre entreprenørskap i utdanning hos skoleeiere og skoleledere, sier Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap....

av Torkelsen, Jan H., 27.06.13

Reguleringsarbeid for rassikring i Haughomfjellene i Sirdal igangsettes

Statens vegvesen skal, i følge en pressemelding, regulere to alternativer for ny Bjørkåstunnel på fylkesvei 42 i Sirdal kommune. Formålet med reguleringsplanarbeidet er å bedre sikkerheten mot ras og...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.13

Nytt fylkeskommunalt initiativ om forbedret rutetilbud på Sørlandsbanen

Fylkesordfører Terje Damman og leder for hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Kåre Glomsaker har sendt brev til Samferdselsdepartementet hvor de ber om et forbedret rutetilbud på Sørlandsbanen....

av Torkelsen, Jan H., 26.06.13

Det skal utredes et alternativt utdanningskraftverk på Byremo videregående skole

Fylkesordfører Terje Damman orienterte nylig fylkesutvalget om at etablering av et utdanningskraftverk på Byremo videregående skole i Audnedal kommune ikke lar seg realisere som planlagt innenfor den...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.13

Forlenget høringsfrist for forslag til Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020

Fylkestinget vedtok i 2010 å sette i gang arbeid med en Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det er nå utarbeidet et planforslag. Fylkesutvalget besluttet tidligere i år at...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.13

Konsert med Aasmund Nordstoga på Fjellhagens dag

Fjellhagens dag er eit årleg arrangement siste sundag i juni, i Ljosland Fjellhage i Åseral (ved Ljosland fjellstove). Sundag 30. juni kl. 12:30 blir det konsert med Aasmund Nordstoga (vokal) &...

av kas, 25.06.13

Fylkeskommunen selger eiendom på Tangen i Kristiansand

I forbindelse med bygging av Tangen videregående skole ved Otra i Kristiansand sentrum, kjøpte fylkeskommunen en eiendom av Tangen Utviklingsselskap AS (TUAS), som ikke er blitt benyttet til...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.13

Uavklart fylkeskommunal anbefaling til etablering av flere elevplasser på Vennesla musikkgymnas

Vennesla musikkgymnas søker fra skoleåret 2014/2015 om godkjenning, etter privatskoleloven, til å etablere 30 elevplasser innen utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama. I tillegg søkes det om 30...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.13

Nytt utvalg skal lage ny kommunelov

I statsråd fredag oppnevnte regjeringen et bredt sammensatt kommunelovutvalg som skal gjennomgå store deler av kommuneloven, og komme med et helhetlig forslag til ny lov. Loven omfatter både kommuner...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.13

Sommernattkonsert på Badelandscenen i Kristiansand Dyrepark

I Sommernattkonserten onsdag 26.juni klokken 21:00 skal publikum hylle den herlige sommeren, takknemlighet til livet og kjærligheten sammen med fantastiske utøvere i herlige Badelandscenen i...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.13

I skjold det skalv - ny utstilling!

Søndag 23. juni åpnet en ny utstilling på Tingvatn forminnepark og bessøkssenter i Hægebostad kommune.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 24.06.13

Innsparte Listerpakke-millioner benyttes til veiprosjekter i Farsundsregionen

Det ble innspart om lag 65 millioner kroner på veiprosjektet på fylkesvei 456 Sande – Ulland, mellom Farsund og Kvinesdal. Fylkesutvalget besluttet nylig å disponere disse til andre prosjekter som...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.13

Vil ikke at tre privatskoler får etablere 670 nye elevplasser innen studiespesialisering og toppidrett

De tre skolene Kristiansand Toppidrettsgymnas AS, Noroff videregående skole og Norsk Fotterapeutskole AS har sendt inn hver sin søknad hvor de samlet søker, fra skoleåret 2014/2015, om godkjenning...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.13

Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak når sine mål, men er for anonym

Interregprosjektet IV A Øresund-Kattegat-Skagerrak ØKS, hvor Vest-Agder deltar sammen med en rekke andre partnere, har god evne til å identifisere, men liten evne til å løse formelle grensehindre. Det...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.13

Ta turen til Vest-Agder i sommer

Dersom du vil besøke en landsdel med turisttilbud er i toppklasse når det gjelder transport, overnatting og opplevelsestilbud er Vest-Agder det naturlige valget. Barn, unge, voksne og eldre vil alle...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.13

Sørlandsbanen har vært svært viktig for utviklingen av Sørlandet

-I dag fredag den 21. juni er det akkurat 75 år siden kong Haakon i 1938 åpnet Sørlandsbanen til Kristiansand. Årets lyseste dag. En fin dag å åpne en bane på og jubilere på. 75 år er en milepæl for...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.13

AKT oppfordres til å se på rutebåttilbudet til Randøyene en gang til

I en interpellasjon i fylkestinget onsdag tok fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe (DEM) opp en sak om at Agder Kollektivtrafikk (AKT) har besluttet å kutte alle ruter fra Kongshavn i Randesund til...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.13

Fylkespolitikerne vil ha landslinje for skiidretter/skiskyting ved Sirdal videregående skole

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk onsdag enstemmig inn for at gikk Vest-Agder fylkeskommune skal sende søknad til Kunnskapsdepartementet om opprettelse av landslinje for skiidretter/skiskyting...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.13

Rekrutterings- og omdømmeprosjektet på Agder avsluttes

Det er nå klart at rekrutterings- og omdømmeprosjektet for Agder avsluttes 30. juni. Onsdag vedtok fylkesutvalget i Vest-Agder et sammenfallende vedtak som fylkesutvalget i Aust-Agder fattet 4. juni i...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.13

Fylkeskommunenens kulturminnevernpris 2012

Vest-Agder fylkeskommune deler hvert år ut kulturminnevernprisen til enkeltpersoner, grupper av enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter, i spesielle tilfeller også kommuner. Prisen skal tildeles...

av saa, 20.06.13

Tidsdifferensierte bomsatser i Kristiansand fra september

I september innføres det tidsdifferensierte bompenger i Kristiansand. Dette ble klart da Stortinget tirsdag vedtok proposisjonen om samferdselspakke for kristiansandsregionen fase 1 om...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.13

Gode driftsresultater i fylkeskommunene i 2012

Reviderte tall for fylkeskommunene samlet sett viser et netto driftsresultat på om lag 3,3 milliarder kroner, eller 5,2 prosent av de samlede driftsinntektene i 2012. Dette fremgår av en ny statistikk...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.13

Høyere skatteinngang enn antatt

Skatteinntektene til kommuner og fylkeskommuner er langt høyere enn antatt. De to forvaltningsnivåene kan samlet få en skattegevinst på over 3,5 milliarder kroner dersom nivået på skatteinntekter...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.13

Digital guide på Odderøya fyr

19. juli ble den digitale guiden LaternaGuide satt opp på Odderøya fyr. Guiden er tilpasset de fleste smarttelefoner og nettbrett på markedet. Med lyd og bilder kan historien til fyret nå formidles...

av Kristiansen, Kåre, 19.06.13

8,9 prosent vekst i Listerbommene hittil i år

Maitallene fra Lister Bompengeselskap er nå kommet. De viser fortsatt sterk økning i passeringer i bomstasjonene samlet sett. Veksten totalt er på 8,9 prosent. Det er tydelig at den oppgraderte...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.13

Fylkeskommunene må øke fokuset på integrering

Innvandring kan bidra til vekst og utvikling i norske lokalsamfunn. Hva må kommuner og regioner gjøre for å greie å utnytte det potensialet innvandringen gir? Dette var det mest sentrale spørsmålet på...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.13

Byggeprosjektet på Mandal videregående skole i rute

Fylkeskommunen skal investere 231 millioner kroner i ombygning og nye tilbygg ved Mandal videregående skole. BRG Entreprenør AS skal gjennomføre arbeidene som en totalentreprise. Byggearbeidene har...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.13

Fylkeskommunene kan bli tvunget til å prioritere tunnelsikringstiltak

EU har vedtatt et direktiv om minste felles sikkerhet i tunneler. Dette gjelder for riksveinettet. Vegdirektoratet mener imidlertid at direktivet også bør gjelde for fylkesveier. Det er utarbeidet et...

av Torkelsen, Jan H., 18.06.13

1,17 nye millionar til Lokal samfunnsutvikling i kommunane i Vest-Agder

Fylkeskommunane styrker kapasiteten og hever kompetansen i kommunane sitt arbeid med å utvikle attraktive lokalsamfunn. Kommunal- og regionaldepartementet tildeler 30 nye millionar kroner til...

av Torkelsen, Jan H., 18.06.13

Stor økning i lærekontrakter

Vest-Agder fylkeskommune økte antall nytegnede lærekontrakter fra 850 til 1025 i 2012. Økningen medfører over 15 millioner kroner i økte kostnader for fylkeskommunen de to neste årene. Opprettholdes...

av Torkelsen, Jan H., 18.06.13

Den første regionale planstrategien er godkjent - Vest-Agder venter på godkjenning

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har nå godkjent den aller første planstrategien, regional planstrategi for Hedmark 2012-2015. Alle landets fylkeskommuner skal, i følge plan- og bygningsloven fra...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.13

Utlysning av 12,5 millioner til FoU-prosjekter innen reiseliv og opplevelse

Regionalt forskningsfond Agder (RFF Agder) sammen med tre andre fondsregioner utlyser 12,5 millioner kroner til FoU-prosjekter innen reiseliv og opplevelse. De fire fondsregionene RFF Agder, RFF...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.13

Regionene i Danmark er klare til flere oppgaver

Den danske regjeringen har med en utredning kalt ”Bedre kvalitet og samarbejde” lagt opp til en oppfølgning etter det er foretatt en evaluering av landets kommunalreform, hvor blant annet amtene...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.13

Vi gratulerer Kristiansand med Grønn pris!

Kristiansand har mottatt prisen Nordic Green Space Award for Strandpromenaden i sentrum av byen. Grøntområdet langs promenaden, som er en sentral del av arbeidet i SMS-prosjektet, som Kristiansand...

av Macdonald, Cheryl, 16.06.13

Fylkesvei mellom Hægebostad og Kvinesdal får allikevel asfaltdekke

Prosjektet med utbedring av den tidligere private fylkesveien 760 Bakken – Moi, en veistrekning mellom Kvinesdal og Hægebostad, hadde en kostnadsramme på 14 millioner kroner. Utbedringen ble...

av Torkelsen, Jan H., 14.06.13

Ny turistattraksjon - laksetunnel i Lygna

I flere år har det vært arbeidet med et prosjekt for å etablere en laksetrapp i Kvåsfossen. Hensikten med trappen er å tilrettelegge for at laksen kan forsere den i dag naturlige barrieren ved fossen...

av Torkelsen, Jan H., 14.06.13

Ny handlingsplan for kollektivtransport til høsten

Sammen med statsbudsjettet skal Regjeringen legge frem en handlingsplan for kollektivtransport. Nylig ble det arrangert et møte mellom Samferdselsdepartementet og KS. På dagsorden sto handlingsplan...

av Torkelsen, Jan H., 14.06.13

Fylkesrådmannen vil prioritere Listerpakke-midler til veiprosjekter i Farsundsregionen

Listerpakken har gjennom en rekke større og mindre prosjekter bidratt til en standardheving av både veikvalitet og fremkommelighet i Listerregionen. Fremdeles gjenstår en del prosjekter, som enten er...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.13

Vest-Agder-museet med kanonstart på sesongen!

Søndag 16. juni markeres sesongåpning for hele Vest-Agder-museet med et smell. Det skjer på Kristiansand kanonmuseum på Møvik. Kristiansands ordfører åpner arrangementet med å avfyre kanonen. Ellers...

av Gunhils Aaby og Jan Torkelsen, 13.06.13

Sterk økning innen søkertall til teknologi og realfag på Sørlandet

Søkertallene til Universitetet i Agders fakultet for teknologi og realfag har en økning på 16 prosent fra 2012 til 2013. Instituttleder Rein Terje Thorstensen ved UiA's institutt for...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.13

Seks fylker skal teste ny innsigelsesordning

Seks fylkesmenn skal nå være med i et forsøk der Staten skal snakke med én stemme når det gjelder innsigelser til kommunale planer. Målet er å få til raskere behandling av plansaker og et bedre...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.13

Eksamen på en scene

- Veldig deilig å være ferdig, men nå har jeg bare lyst til å synge mer. Det forteller en opprømt Christiane Schaldemose, bare minutter etter gjennomført eksamen i hovedinstrument, sang. For ikke...

av Macdonald, Cheryl, 12.06.13

Ny fylkespris for eldre - forslag på kandidater etterlyses

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder besluttet tidligere i år at det er ønskelig å utdele en fylkespris for å fremheve de som gjør en ekstraordinær innsats for eldre. Det er første gang en slik pris vil bli...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.13

Det går mot avvikling av rekrutterings- og omdømmeprosjektet på Agder

Fylkesutvalget i Aust-Agder tok i et møte 4. juni til etterretning at rekrutterings- og omdømmeprosjektet for Agder avsluttes 30. juni. Fylkesrådmannen fikk fullmakt til stille nettstedet...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.13

Agderseminaret 2013 - Gud og Mammon - religion og næringsliv

Gud og Mammon - religion og næringsliv er tittel på årets Agderseminar som arrangeres 10. og 11. oktober på Universitetet i Agder. Agderseminaret viderefører en lang tradisjon for årlige samlinger om...

av Thorunn Lunde og Jan Torkelsen, 12.06.13

Store forskjeller i fullføring av opplæring mellom utdanningsprogrammene

En stor andel av elevene som begynte på studieforberedende utdanningsprogram, fullfører videregående opplæring. Nesten 32 000 elever startet på studieforberedende utdanningsprogram i 2007, og 83...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.13

Sterk innsats fra russen i Vest-Agder i årets Krafttak mot kreft

Det har vært utført en formidabel innsats av russ ved videregående skoler i Vest-Agder i årets Krafttak mot kreft. Tirsdag i forrige uke fikk russen ved Mandal videregående skole besøk fra...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.13

Fylkeskommunen og Lindesnes kommune styrker samarbeidet om utdanning

Fylkeskommunen har som målsetning å ha samarbeidsavtaler med alle kommuner i fylket. Fylkesutvalget behandlet i sist møte forslaget til samarbeidsavtale med Lindesnes kommune for årene fra 2013 til...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.13

Positivt økonomisk resultat for Agder Kollektivtrafikk AS i 2012

Fylkesutvalget ble nylig orientert om årsmeldingen for 2012 for Agder Kollektivtrafikk AS. Selskapet var i 2012 forsiktig med endringer i rutetilbudet og satsing på nye tilbud grunnet stor usikkerhet...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.13

Fyrtårnprisen 2013 til Jo van der Eynden

Søndag 9. juni delte fiskeri- og kystdepartementet ut Fyrtårnprisen for tiende gang. Årets vinner er Jo van der Eynden. - Fyrtårnprisen 2013 går til Jo van der Eynden for hans arbeid som...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.13

Reiseliv og opplevelser sentralt i samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og fylkeskommunen

Fylkesutvalget behandlet i sist møte et forslag til en ny samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Kvinesdal kommune for perioden 2013 til 2016. Den erstatter en liknende avtale som ble inngått i...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.13

Fylkeskommunen oppdaterer sine virksomheter på kriseberedskap

Vest-Agder fylkeskommune tar nå grep for at den samlede virksomheten, med driftsenheter i alle kommuner med total henimot 1700 ansatte, henimot 7000 elever og rundt 1000 lærlinger, skal styrke...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.13

Positivt fjorår for Sørlandsbadet

Sørlandbadet i Lyngdal, hvor Vest-Agder fylkeskommune, er en sentral aktør, hadde et godt fjorår. Det fremgår gjennom utviklingen både i besøkstall og økonomi. Badeanlegget økte besøkstallet med rundt...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.13

Glede over at sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen er på skinnene igjen

-Regjeringen har snudd. Det blir planlegging av sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen i kommende Nasjonal Transportplan. Sørvestbanen er kommet på skinnene, skriver Sørvestbanen på...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.13

Kleppe tar opp manglende rutebåttilbud til beboerne på Randøyene i fylkestinget

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Kleppe tar opp rutebåttilbudet til beboerne på Randøyene i Kristiansand....

av Torkelsen, Jan H., 07.06.13

Sosial bakgrunn og kjønn gir utslag for utdanningsresultater

Gutter har i gjennomsnitt dårligere gjennomstrømningsresultater i videregående opplæring enn jenter, viser fersk nasjonal statistikk fra Statistisk sentralbyrå.. 75 prosent av jentene, mot 64 prosent...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.13

Fylkeskommunen stiller med midler til Vest-Agder-museets utvikling av Odderøya

Fylkesutvalget besluttet i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune bevilger en halv million kroner i tilskudd til Vest-Agder-museet IKS til utvikling av Odderøya i Kristiansand. Fylkesutvalget ga...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.13

Utstillingsåpning søndag 9. juni i Søgne gamle prestegård

Vest-Agder fylkeskommune, Søgne kommune og Søgne Kunstlag ønsker velkommen til åpning av utstillingen "The Voice of Glass" av den estiske billedkunstneren Riho Hüt. Utstillingen åpnes av...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.13

Budsjettet til Transporttjenesten for funksjonshemmede må økes

Fylkesutvalget gikk tirsdag inn for at den økonomiske rammen til Transporttjenesten for funksjonshemmede for 2013 skal økes fra 15,4 millioner kroner til 17,1 millioner kroner. Fylkestinget fatter...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.13

Fremtidsrettet klima- og miljøsatsing på Lister videregående skole studiested Kvinesdal

Kvinesdal kommune har i forbindelse med utbygging av ny svømmehall sett på bruk av alternativ energi til oppvarming. Kommunen har utredet etablering av et nytt biobrenselanlegg. For å realisere...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.13

Om stemmerettsjubileet og likestilling på Agder

I en kronikk i FVN, skriver fylkesrådmann Tine Sundtoft om den viktige arven vi i Vest-Agder har etter de som innførte allminnelig stemmerett for kvinner for 100 år siden. Kronikken kan sees på som en...

av Macdonald, Cheryl, 06.06.13

Det innføres elektroniske kort for TT-brukere i Vest-Agder

Fylkesutvalget ga tirsdag fylkesrådmannen fullmakt til å inngå en avtale med Taxi Transport Telemark om å innføre elektroniske TT-kort og dataløsning for drift av et slikt system i Vest-Agder. I...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.13

Leverandører i Agder skal bli bedre til å levere varer og tjenester til det offentlige

Offentlige virksomheter i Norge kjøper inn varer og tjenester for 380 milliarder kroner i året. Bare en liten del av disse innkjøpene er innovative innkjøp som utfordrer leverandører til å utvikle nye...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.13

Elever som har søkt om, men ikke fått læreplass, får ny mulighet

Fylkesutvalget fulgte tirsdag opp et anbefalt forslag fra hovedutvalg for kultur og utdanning om at et tilbud om Vg3 i skole skal opprettes i begrenset omfang for søkere uten læreplass fra og med...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.13

Stram økonomi for fylkeskommunen fremover

Fylkesutvalget behandlet i dag en sak hvor strategien som skal være retningsgivende for arbeidet med årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Vest-Agder fylkeskommune for perioden 2014 til 2017. Strategien...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.13

Fylkesordføreren til avgangselevene: Jobb hardt, men følg drømmene deres!

Mandag ettermiddag ble det arrangert skoleavslutning for avgangselever, foresatte og lærere på Mandal videregående skole. Fylkesordfører Terje Damman, som selv gikk ut av skolen for 35 år siden, var...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.13

Lærere i fylkeskommunen styrkes i elevvurderings-kompetanse

Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i sist møte orientert om det arbeidet som er gjennomført i Vest-Agder fylkeskommune siden januar 2011, for å øke kompetansen hos lærere i videregående skole,...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.13

Til bedriftsledere – sats på TAF - Fagbrev og sivilingeniørutdanning

NHO Agder, NODE og opplæringskontorene inviterer bedriftsledere og personal- og opplæringsansvarlige til TAF frokostmøte på Kvadraturen skolesenter 13. juni 2013 kl 0745. Hensikten er å motivere og...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.13

Pensjonspremien ned to milliarder i år - gunstig for fylkeskommuner og kommuner

KLP varsler nå kundene om at årets reguleringspremie blir langt lavere enn tidligere antatt. Samlet kan kommunesektoren få to milliarder kroner lavere pensjonspremie i år. KLP melder at...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.13

Mer midler til Ungt Entreprenørskap

Kunnskapsdepartementet øker tilskuddet til Ungt Entreprenørskap med 500 000 kroner for å styrke arbeidet med entreprenørskap og innovasjon i skolen. - Vi setter stor pris på at Kunnskapsdepartementet...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.13

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet i økonomisk balanse i 2012

I en økonomioversikt i årsrapporten for stiftelsen Sørlandet for 2012 går det frem at årsresultatet endte på rett under 10 000 kroner. Årsomsetningen var på vel 10,7 millioner kroner. Fylkeskommunen...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.13

Nytt tilbud til elever som har søkt om, men ikke fått læreplass

Vest-Agder har en god statistikk for gjennomføring av videregående opplæring sammenliknet med andre fylker. Det jobbes målrettet for å få formidlet flest mulig til lærekontrakt, men det er hvert år en...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.13

Se utstillingen «SPOR. Norsk arkitektur 2005–2010»

Frem til 23. juni viser Kristiansand museum utstillingen «SPOR. Norsk arkitektur 2005–2010». Utstillingen er utarbeidet av Nasjonalmuseet og går på turné i regi av Nasjonalmuseets landsdekkende...

av Mari Olafson Lundemo og Jan Torkelsen, 03.06.13

Nytt skilt ved Pennefeltet

I går kom det første i en rekke av flere nye informasjonsskilt innenfor utvalgte kulturlandskap på Lista på plass.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 31.05.13

Kristiansander leder for Bransjeråd for kulturnæringene

Regjeringen vil etablere et bransjeråd for kulturnæringene for å drøfte felles problemstillinger og politikkutforming på området. Bransjerådet skal være et årlig treffpunkt der representanter for...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.13

Godt eksempel: Regional utvikling med ungdommen på laget

Ungdommen i Nord-Trøndelag må trives for å sikre regionen en positiv fremtid. Det har fylkeskommunen tatt konsekvensen av. Ungdommen tas med i arbeidet med regional utviklingsstrategi. Nord-Trøndelag...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.13

Bred og attraktiv aktivitet på Lindesnes fyrmuseum

Hovedutvalg for kultur og utdanning hadde tirsdag årsrapporten for 2012 for Lindesnes fyrmuseum på dagsorden. Rapporten viser at Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum har store ambisjoner på områdene...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.13

Gratulerer med prisen, Anne-Randi!

Anne-Randi Hanssen, som er helsesøster på Kvadraturen skolesenter og koordinator for hasjavvenning, er kåret til Årets sykepleier 2013 i Vest-Agder. Mange kandidater i kommunehelsetjenesten og på...

av Åse Halvorsen og Jan Torkelsen, 30.05.13

Vel 2 millioner tippemiddelkroner fordelt til nærmiljøanlegg i Vest-Agder

Av overskuddet fra Norsk Tipping går 45,5 prosent til idrettsformål. Den største delen av beløpet øremerkes til utbygging av idrettsanlegg i kommunene. For 2013 er det avsatt totalt vel 682 millioner...

av Torkelsen, Jan H., 30.05.13

Bragdøya Kystlag roses for virksomheten og økonomistyringen

Da hovedutvalget for kultur og utdanning i dag behandlet årsmeldingen for Bragdøya Kystlag ble det i konklusjonen i saken uttrykt at, "Regnskapet for 2012 viser at Bragdøya Kystlag har god...

av Torkelsen, Jan H., 30.05.13

Strategien for videregående opplæring i Vest-Agder frem til 2025 fastlegges nå

Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet tirsdag forslag til en ny strategisk plan for videregående opplæring i Vest-Agder. Planen har en horisont frem til 2025. Hovedutvalget anbefaler at...

av Torkelsen, Jan H., 30.05.13

Det kan bli etablert et kulturrederi for historiske fartøyer i Vest-Agder

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk tirsdag inn for at fylkestinget 18. juni skal gi grønt lys til at det skal arbeides videre med å etablere Kulturrederiet. Hensikten med et kulturrederi er å gi...

av Torkelsen, Jan H., 29.05.13

Vel 25 millioner tippemiddelkroner fordelt til ordinære idrettsanlegg i Vest-Agder

Av overskuddet fra Norsk Tipping går 45,5 prosent til idrettsformål. Den største delen av beløpet øremerkes til utbygging av idrettsanlegg i kommunene. For 2013 er det avsatt totalt vel 682 millioner...

av Torkelsen, Jan H., 29.05.13

Utdanning vil være et hovedsatsingsområde i fylkeskommunens økonomiplaner fremover

Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i dag orientert om strategien som fylkesrådmann Tine Sundtoft foreslår skal være retningsgivende for arbeidet med fylkeskommunens årsbudsjett 2014 og...

av Torkelsen, Jan H., 29.05.13

Fylkespolitikerne i Vest-Agder tar stadig nye IKT-muligheter i bruk

I forrige uke utprøvde fylkesutvalget for første gang mulighetene som ligger i IKT-verktøyet Lync. Det innebærer at politikerne i et møtelokale, via datanettet. kan ha direkte bilde- og lydkontakt med...

av Torkelsen, Jan H., 28.05.13

Vest-Agder får sju millioner kroner av spillemidlene til kulturformål i 2013

Regjeringen har nå fordelt 500 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål i 2013. Dette innebærer en økning på cirka 83 millioner kroner fra i fjor. 200 millioner kroner går...

av Torkelsen, Jan H., 28.05.13

KS ønsker mer NTP-midler til vedlikehold av fylkesveiene

Landsstyret i KS har behandlet regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan. Landstinget uttaler at det verdsetter løftet om i underkant av 700 millioner kroner årlig i perioden 2014-17 gjennom...

av Torkelsen, Jan H., 28.05.13

Aktiv med ball i Kristiansand

4H har gjennom SMS-prosjektet fått midler til å gjennomføre fire gratistreninger med Aball1 i Tresse i Kristiansand. Aball1kombinerer fysisk aktivitet, og sosial og teoretisk læring på en ny og...

av Torkelsen, Jan H., 28.05.13

Fylkeskommunen gratulerer Ansgarskolen med 100-årsjubileet

-I Vest-Agder fylkeskommune er vi stolte og glade for at Ansgarskolen er lokalisert i Kristiansand. Siden den startet opp i 1988 på Hånes har den vært en viktig høyskole i Agder. Ansgarskolen er en...

av Torkelsen, Jan H., 27.05.13

Følg villreinen i Setesdal Ryfylkeheiene

I Setesdal Ryfylkeheiene går nå ti villrein med radiosendere som fortløpende avslører hvordan dyrene bruker sitt leveområde. Dette skjer som viktig del av et stort villreinprosjekt. Her vil du få en...

av Torkelsen, Jan H., 27.05.13

Kunnskapsministeren: – Alle barn og unge skal ha like muligheter

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen holdt i slutten av forrige uke innledningsforedraget på Nasjonal opplæringskonferanse 2013. Hun fremhevet betydningen av en god fellesskole. – Alle barn og unge...

av Torkelsen, Jan H., 27.05.13

Stemmerettsjubileet JUBILEUMSKONFERANSE I KILDEN 11. juni

Mellom 30 og 40 mennesker vil stå på scenen i KILDENs store sal 11. juni fra klokken 11.00 til 16.00. Fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Kristiansand...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.13

Fylkesutvalget skryter av Lyngdals opplegg for utarbeidelse av ny kommuneplan

Forslag til planprogram for kommuneplan for Lyngdal er lagt ut til offentlig ettersyn. Fylkesutvalget behandlet tirsdag planprogrammet. Fylkesutvalget ser det som svært positivt at Lyngdal kommune...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.13

Valglistene for stortingsvalget i Vest-Agder godkjent

Fylkeskommunens fylkesvalgstyre avholdt 21. mai møte. På dagsorden sto behandling av listene til de 16 partiene som har sendt inn lister over partienes kandidater til stortingsvalget. Samtlige lister...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.13

Søknader om økonomisk støtte

Kriterier for behandling av søknader om økonomisk støtte for saker som ikke ligger innenfor fylkeskommunens tjenesteområder:

av Ausland, Gro, 23.05.13

Ber Marnardal utvide tidsrammen for kommuneplanarbeidet

Fylkesutvalget behandlet tirsdag en høring om planprogrammet som Marnardal kommune legger opp til når kommunen skal utarbeide ny kommuneplan for årene 2014 til 2026. Fylkesutvalget ser det som...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.13

Nå legger de fylkeskommunale skolene om nettsidene

I tiden fremover gjennomføres nå et omfattende arbeid i fylkeskommunenes webvirksomhet. Etter at den sentraladministrative virksomheten fikk på plass en ny nettløsning for både intra- og internett ved...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.13

Stor vekst i Lister-bommene i år

Nå foreligger tall for passeringer i bomstasjonene i Lister for årets fire første måneder. Tallene viser at det i denne perioden i år passerte samlet 921605 kjøretøy mot tilsvarende 827298 i fjor. Det...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.13

I 2012 bevilget regionalt forskningsfond nesten 13,9 millioner kroner til prosjekter

Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om årsrapporten for 2012 for Regionalt forskningsfond Agder. Fondsledelsen er av den oppfatning at fondet er med på å styrke forskning for regional innovasjon og...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.13

Agder-fylkene får regional plan for likestilling, inkludering og mangfold

Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner har utarbeidet et planprogram for en Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder. Dette er nå sendt ut på høring etter at fylkesutvalgene i de...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.13

Kystreise.no

I kveld lanseres storsatsingen Kystreise.no på Lindesnes fyr! Dette er en film- og kartbasert formidlingstjeneste for norsk og nordisk kystkultur for bruk på PC, lesebrett og smarttelefon til...

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 21.05.13

Korrupsjonsforebygging i fylkeskommuner og kommuner

KS og Transparency International Norge inviterer kommuner og fylkeskommuner til å delta i korrupsjonsforebyggende nettverk. Prosjektet «Åpenhet, integritet og antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren»...

av Torkelsen, Jan H., 21.05.13

80 kilometer sykkelekspressvei – Kristiansand et satsingsområde

Nå skal det satses stort på sykkelekspressveger i og rundt de store byene i Norge, skriver Statens vegvesen på nett. Det skal arbeidesmed flere strekninger de neste ti årene. Av de 80 kilometrene som...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.13

316 flere vestegder i første kvartal

Første kvartal 2013 økte folketallet i Norge med 12 400, til 5 063 700. En må tilbake til 1. kvartal i 2007 for å finne lavere folkevekst. Den lave veksten kommer spesielt av nedgang i...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.13

Økende bruk av bompenger

Offentlige veiinvesteringer finansiert av bompenger har økt kraftig de siste årene. Bompengeinntektene i forvaltningen er innkrevde midler som er overført til staten, fylkeskommunene og kommunene fra...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.13

Informasjonsmøte om europeisk kultursamarbeid

Opptil 200 millioner kroner av EØS-midlene er avsatt til kulturutveksling i ti land i Europa. Norske kulturaktører fra hele kunst- og kulturfeltet kan delta. Kulturrådet og Vest-Agder fylkeskommune...

av kas, 15.05.13

Ingen omkom på Vest-Agder-veiene i april

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i trafikken i april 2013 er ni. I samme måned i fjor var det foreløpige tallet 13, som også ble det endelig tallet for april 2012. I...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.13

På høring: Forslag om lavere fartsgrense for bybusser

-Stående busspassasjerer er svært utsatt ved ulykker og skadepotensialet er stort. En reduksjon i fartsgrensen for busser som hovedsakelig er innrettet med ståplasser vil kunne minske risikoen for...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.13

Fylkeskommunen positiv til planprogrammet for Hamrevannsområdet i Kristiansand

Kristiansand kommune har meldt oppstart av arbeid med planprogram for Hamrevannområdet på østsiden av Kristiansand. Planområdet er på cirka 4000 dekar. Utbyggingspotensialet skal utredes som en del av...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.13

Fylkespolitisk nei til tunneladkomst til nytt boligområde på Venneslaheia

Vennesla kommune har lagt ut forslag til kommunedelplan for Venneslaheia til høring. Planområdet ligger på heia øst for Vennesla sentrum og avgrenses omtrentlig ved jernbanen i vest, ved Erkleivvegen...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.13

Forbudssonen for vannscooterkjøring bør være lik i ferskvann og sjø

Miljøverndepartementet har i vår forslag til endringer forskrift om bruk av vannscooter ute på høring. Bakgrunnen for forslaget er at det generelle forbudet mot vannscootere oppheves. Det gis...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.13

Fortsatt påtrykk for at Sirdal skal få landslinje i skiskyting

Nylig var en delegasjon, med fylkesordfører Terje Damman og Sirdals-ordførar Jonny Liland i spissen, i Oslo for å drøfte med Kunnskapsdepartementet muligheten for at Sirdal videregående skole kan få...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.13

Vest-Agder leser barnebøker

Er du interessert i barne- og ungdomslitteratur? Da kan kanskje bloggen Vest-Agder leser barnebøker gi deg noen gode tips. Bokomtalene er skrevet av bibliotekansatte i hele fylket.

av kas, 13.05.13

Vargs UB vinner i NM for Ungdomsbedrifter

NM for Ungdomsbedrifter ble nylig avviklet. Det hadde tidenes høyeste nivå. Derfor var det ekstra flott at Vargs UB fra Kvadraturen skolesenter i Kristiansand fikk med seg en førsteplass og en...

av Torkelsen, Jan H., 13.05.13

EU vil endre miljøreglene for lastebiler

15. april la Europakommisjonen frem sitt forslag til revisjon av Direktiv 96/53/EC om kjøretøyers mål og vekter. Forslaget åpner for utforming av førerhytta med mer avrundet form og areodynamiske...

av Torkelsen, Jan H., 13.05.13

Fylkeskommunens trekker sine innsigelser mot Amfibygging i Mandal

Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet 3. april en detaljreguleringsplan for nytt Amfibygg i Mandal. Hovedutvalget reiste da innsigelser til planforslaget. I etterkant er...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.13

Lyngdals planprogram for ny kommuneplan er et godt egnet styringsredskap i det videre arbeidet

Forslag til planprogram for kommuneplan for Lyngdal er lagt ut til offentlig ettersyn. Tirsdag startet hovedutvalg for kultur og utdanning fylkeskommunens politiske behandling av forslaget. Endelig...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.13

Tilstanden til fredede bygninger i Vest-Agder er nå registrert

I 2006 igangsatte Riksantikvaren det landsdekkende prosjektet "Fredningsgjennomgangen". Ved prosjektets slutt skal hvert fylke ha gjennomgått alle fredningsvedtak, som ble foretatt i perioden...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.13

Marnardal kommune griper fatt i sentrale utfordringer

Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet tirsdag en høring om planprogrammet som Marnardal kommune legger opp til når kommunen skal utarbeide ny kommuneplan for årene 2014 til...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.13

Besøk fra vennskapsfylket i Estland

Samarbeidsavtalen med vennskapsfylket i Estland, Lääne Viruma, ble reforhandlet i fjor. 10. juni kommer en delegasjon på 14 personer til Vest-Agder. Det er flere ledere fra fylkesadministrasjonen,...

av Inga Lauvdal, 08.05.13

Flere skoleansatte i fylkeskommunen etter- og videreutdanner seg

42 lærere i fylkeskommunen har søkt studiepermisjon for skoleåret 2013-14. På grunnlag av den enkelte skolens prioriteringer er 26 søknader innvilget. Av de godkjente søknadene utgjør ulike...

av Torkelsen, Jan H., 08.05.13

Utdanningsdirektoratet avslår søknad om forsøk med fritak for sidemål

I fjor høst ble det politisk besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skulle søke om å få gjennomføre et forsøk med fritak fra opplæring i skriftlig sidemål for elever ved Vg3 påbygging til generell...

av Torkelsen, Jan H., 08.05.13

Over seks milliardar kroner meir til fylkeskommunane og kommunane i 2014

Regjeringa føreslår i kommuneproposisjonen for 2014 at kommunane får mellom 6 og 6,5 milliardar kroner i reell vekst i inntektene neste år. Mellom 5 og 5,5 milliardar kjem som frie inntekter. Veksten...

av Torkelsen, Jan H., 07.05.13

Rådgiversamling med fokus på elektrofag/fornybar energi

NHO Agder og Vest-Agder fylkeskommune inviterer til rådgiversamling med fokus på elektrofag/fornybar energi på UiA Campus Grimstad 15. mai 2013. Målgruppe er alle karriereveiledere/rådgivere og...

av Torkelsen, Jan H., 07.05.13

Populær mottakelse i Houston

Nær 100 mennesker hygget seg på ordfører Arvid Grundekjøns mottakelse i forbindelse med den store oljemessa i Houston. Det er første gang Kristiansand kommune tar et slikt nettverksinitiativ. Små og...

av Jon Sverre Karterud, 07.05.13

Innspillseminar til Kulturløftet III

Hadia Tajik og Kulturdepartementet kommer til Buen kulturhus i Mandal tirsdag 14. mai kl. 11-13. På kulturministerens oppstartsmøte 6. mars ønsket hun kultursektoren velkommen til innspillseminar...

av kas, 06.05.13

Ny studie viser stor vekst i den petroleumsrettede leverandørindustrien

Den petroleumsrettede leverandørindustrien har økt med rundt 35.000 direkte sysselsatte de siste seks årene. Det viser en ny studie Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) har gjennomført på...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.13

Konferanse om mat- og forbrukertrender de kommende årene

Torsdag 30. mai arrangeres en fremadskuende konferanse i Vennesla Bibliotek og kulturhus. Da setter Lokalmat Agder, med støtte fra blant annet Vest-Agder fylkeskommune, søkelyset på...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.13

Fylkeskommunen og sørlandskommuner på oljemessa i Houston

I år stiller Kristiansand kommune, Arendal kommune, Vest-Agder fylkeskommune, havneledelsen i de to kommunene, NODE og Innovasjon Norge med en egen delegasjon for å knytte tettere kontakt med...

av Jon Sverre Karterud, 03.05.13

Flertall i Stortinget for å opprettholde fylkeskommunene

I forbindelse med at Stortinget tirsdag behandlet søknad om endring av fylkestilknytning for Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner i Aust-Agder fylke, forslo Frp å avvikle...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.13

Uthavn 2013 – konferanse med spennende tema

30. og 31. mai braker det løs med konferansen Uthavn 2013 i Søgne. Uthavnene på Sørlandet er hver for seg verdifulle kulturmiljøer. Samlet sett er nettet av uthavnsamfunn fra Hidra til Lyngør et...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.13

Ny drifts- og vedlikeholdskontrakt for veiene i Flekkefjord-området

Mandag underskrev regionvegsjef Kjell Inge Davik i Statens vegvesen og regionleder Mads Hompland i Risa AS, bivånet av samferdselssjef Vidar Ose i Vest- Agder fylkeskommune en ny drifts- og...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.13

Høringsseminar om Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Vest-Agder fylkeskommune inviterer til høringsseminar 22. mai i forbindelse med Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 (RIFF). Seminaret vil holdes på Rica Dyreparken...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.13

Ny fylkespris for eldre - foreslå kandidater

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder har besluttet at det er ønskelig å utdele en fylkespris for å fremheve de som gjør en ekstraordinær innsats for eldre. Det er første gang en slik pris vil bli delt ut....

av Torkelsen, Jan H., 02.05.13

Den første mila 2013!

Nå er våren kommet og da er det vel på tide å få ut sykkelen fra garasjen og gjøre den klar til årets sykkelløp på sydspissen! Bli med å sykle "Den første mila"! Søndag 12. mai er det igjen klart for...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.13

Nå er det bot for å taste på mobilen i bil

Forbudet mot å taste og surfe på mobilen mens du kjører bil trådte i kraft torsdag 2. mai. Overtredelse straffes med bøter på 1300 kroner. [30.04.2013] - Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet....

av Torkelsen, Jan H., 02.05.13

Må ha statlige finansieringsmidler til vegvedlikehold

Fylkestinget behandlet i sist møte en rapport. om "Hva det vil koste å fjerne forfall på fylkesvegnettet?" Den er utarbeidet som en del av arbeidet med Nasjonal Transportplan 2014-2023. I rapporten...

av Torkelsen, Jan H., 30.04.13

Fylkeskommunene får ansvar for listeførte kirkers omgivelser

Fra 1. mai overføres ansvaret som kulturminnemyndighet når det gjelder listeførte kirkers omgivelser i plan- og byggesaker fra Riksantikvaren til fylkeskommunene. Det innebærer at ved varsel om...

av Torkelsen, Jan H., 30.04.13

Folkebiblioteka står framfor endringar

Regjeringa la i forrige uke fram forslag om endringar i lov om folkebibliotek. Folkebiblioteka har dei siste åra styrkt funksjonen som eit lågterskeltilbod for tilgang til informasjon og som sosialt...

av Torkelsen, Jan H., 30.04.13

Tilbud om gratis intensivkurs i matematikk 1P

Dette er først og fremst et tilbud til deg som tidligere har strøket i matte 1P på vg1 studieforberedende. For å øke sjansen for å bestå ny eksamen tilbys du et gratis intensivkurs før eksamen som...

av saa, 29.04.13

Sluttrapporten for byggeprosjektet ved Tingvatn fornminnepark og besøkssenter godkjent

Fylkestinget godkjente i sist møte sluttrapporten for byggeprosjektet ved Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS i Hægebostad kommune.. Fylkestinget inngikk i juni 2003 en partnerskapsavtale med...

av Torkelsen, Jan H., 29.04.13

Nytt viktig tiltak for systematisk samhandling mellom skole og arbeidsliv

Den årlige samlingen for alle skolene som deltar i Lektor 2-ordningen i Agder ble arrangert ved Vitensenteret Sørlandet i Arendal nylig.. I tillegg til over tjue realfagslærere var også fagpersoner...

av Torkelsen, Jan H., 29.04.13

Fylkeskommunene og kommunene prioriterer lærernes videreutdanning

Det er gledelig å se at kommuner og fylkeskommuner prioriterer lærernes videreutdanning, sier avdelingsdirektør Jan Sivert Jøsendal i KS. Da søknadsfristen gikk ut 15. mars, hadde kommuner og...

av Torkelsen, Jan H., 29.04.13

Sommerles - en leselystkampanje fra folkebibliotekene i Agder

Årets leselystkampanje i Agder starter 1. mai og fortsetter gjennom hele sommeren til 1. september. Alle fra 1. klasse og oppover kan delta. Stikk en tur innom ditt lokale folkebibliotek for å få...

av kas, 28.04.13

Staten må sterkere på banen for Fullriggeren Sørlandet

Fylkestinget påpekte i dag at Fullriggeren Sørlandet er en viktig del av den maritime kulturarven. At skipet blir bevart som et seilende kulturminne for kommende generasjoner, er i hovedsak et...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.13

Bokblink Ungdom

Tirsdag 21. mai inviterer Vest-Agder fylkesbibliotek til Bokblink Ungdom. Arrangementet finner sted på Radisson Blu Caledonien i Kristiansand. Målgruppen er voksne som jobber med ungdom og...

av kas, 26.04.13

Fylkeskommunen innfører rett til påbygg etter fagbrev

Fylkestinget besluttet tidligere denne uken at elever bosatt i Vest-Agder, som velger en yrkesfaglig utdanning på VG3, skal få rett til å komme inn på VG3 påbygg til generell studiekompetanse,...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.13

Byggingen av Kilden mer enn innfridde forhåndsberegningene

Kilden teater- og konserthus ble overlevert fra entreprenørene i september 2011. Det var tre måneder tidligere enn fremdriftsplanen forutsatte. Kilden ble levert i henhold til budsjett. Budsjettet var...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.13

Fylkestinget vil ha samferdselsprosjekter i Vest-Agder raskere gjennomført

Samtlige representanter i fylkestinget stilte seg onsdag bak en uttalelse om regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan. En vil ha rask gjennomføring av E-39 strekningen mellom Breimyr og Søgne...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.13

Riksantikvaren gir midler til skilting og skjøtsel

Riksantikvaren har i bevaringsprogrammet for bergkunst (BERG) og bevarings- programmet for utvalgte arkeologiske kulturminner (BARK) gitt 265 000 ,- i tilskudd til tre av Fylkeskonservatorens...

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 25.04.13

Elev- og lærlingombudet i Vest-Agder opptatt av aktivt holdningsarbeid

Elev- og lærlingombud Helge Ødegård Hovland, skriver i sin årsmelding for 2012, at han gjennom elevundersøkelsen har fått tilgang til tall over hvor mange i Vest-Agder skolen som på jevnlig basis...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.13

Ambisiøs målsetting for å få flere til å fullføre videregående opplæring

Da fylkestinget onsdag behandlet tilstandsrapport for 2012 for videregående opplæring var elevers gjennomføring av utdanning et sentralt tema. Fylkestinget legger til grunn at gjennomføringsprosenten...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.13

Millionar fra Riksantikvaren til Hestmanden og Gamle Oksøy

I statsbudsjettet er det på Riksantikvaren sitt budsjett sett av 47 millionar kroner til fartøyvern. Det kom inn søknader på over 170 millionar kroner. Vest-Agder er tilgodesett med 4 millionar kroner...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.13

Vinnere av Sørlandets litteraturpris

Vi gratulerer Bård Nannestad og Knut Heidem som vinnere av Sørlandets litteraturpris 2013!

av kas, 24.04.13

Fylkesordføreren vil ha fylkeskommunen med i Transparency International

-Foreningen Transparency Internationals sitt formål er å motarbeide alle former for korrupsjon, misbruk av stilling og posisjon, og å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet så vel i privat og...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.13

Stramme rammer for fylkeskommunen i 2013

Da fylkestinget i dag behandlet Vest-Agder fylkeskommunes årsregnskap og årsberetning for 2012 viste dette resultater som medfører at fylkeskommunens økonomiske rammer for 2013 er stramme. Når alle...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.13

Norge på Europa-toppen i IKT i skolen

Norge ligger på topp i Europa med hensyn til antall datamaskiner per elev. Dette er et av funnene fra European Survey of Schools: ICT in Education som nylig ble presentert . Når det gjelder...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.13

Nytt inntektssystem for fylkeskommunane utsett til 2015

Framlegginga av nytt inntektssystem for fylkeskommunane blir utsett til kommuneproposisjonen for 2015. Det varsla kommunalminister Liv Signe Navarsete på eit konsultasjonsmøte nyleg. Det har vore...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.13

Jernbaneforum Sør protesterer på avslag til ny ruteplan på Sørlandet

Jernbaneforum Sør har, har gjennom sin leder Thore Westermoen, sendt brev til samferdselsminister Marit Arnstad. Her uttrykkes det at forumet med stor uro har fulgt debatten etter at departementet...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.13

27,6 millioner kroner i spillemidler til Vest-Agder i år

Regjeringen har nå fordelt 1,6 milliarder kroner i spillemidler til idrettsformål for 2013. Av disse tilfaller til sammen 27,64 millioner kroner Vest-Agder. Av disse går igjen 25,21 millioner kroner...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.13

Arkeolog for en dag

I dag gikk startskuddet for årets skolesekkopplegg på Nordberg fort. Denne gang med større fokus på steinalder og arkeologi, hvor elevene selv får prøve seg som arkeolog for en dag. Allerede første...

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 22.04.13

Sykle til jobben starter 24. april

I vår et det igjen kun én gå- og sykkelkampanje i Kristiansandsregionen; Bedriftsidrettens Sykle til jobben-aksjon. Sykle til jobben-aksjonen er gratis for alle innbyggere i regionen, og varer fra 24....

av Torkelsen, Jan H., 22.04.13

Likestillingsstatsråden takker fylkeskommunen for feståpningen av Stemmeretttsjubileet

Statsråd Inga Marte Thorkildsen i Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet har sendt takkeskriv til fylkesordfører Terje Damman. Hun takker Vest-Agder fylkeskommune for samarbeidet om...

av Torkelsen, Jan H., 22.04.13

Ny kunnskap om bruken av nasjonale prøver

En ny forskningsrapport tyder på at skoleledere og skoleeiere har større nytte av de nasjonale prøvene enn lærerne. Rapporten ”Evaluering av nasjonale prøver som system” ble offentliggjort nylig....

av Torkelsen, Jan H., 22.04.13

Fleire viktige tema på regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunane

- Det er viktig at distrikts- og regionalpolitikken er skreddarsydd den einskilde region. Regionale utfordringar krev regionale løysingar. Det sa kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete på...

av Torkelsen, Jan H., 22.04.13

Bokblink Barn

Tirsdag 7. mai arrangerer Vest-Agder fylkesbibliotek Bokblink Barn i samarbeid med Lyngdal bibliotek. Evenementet finner sted i Lyngdal kulturhus. Vi inviterer alle folkebibliotek og...

av kas, 19.04.13

Plastbåtregatta "Plastikk 2013" i Kristiansand i august

Eier du en klassisk plastbåt, eller kjenner du noen som eier en slik båt? Lørdag 24. august braker det løs for tredje gang med regatta for klassiske plastbåter - Plastikk 2013. I år som i fjor blir...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.13

Nye verktøy for bedre stedsutvikling

Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune utvikler sammen med partnere i SMS-prosjektet nye verktøy som skal bidra til å ivareta folkehelseaspektet og økt medvirkning i planprosesser. I forrige...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.13

Flere har fått økt kompetanse i arbeids- og utdanningsrett

Høsten 2012 og våren 2013 har totalt 38 personer deltatt på studiet "Arbeids- og utdanningsrett JU-915" ved Universitet i Agder. Dette studiet inngår i utdanningsprogrammet mot en erfaringsbasert...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.13

Talet på drepne og hardt skadde skal halverast innan 2024

- Eitt av fire hovudmål i Nasjonal Transportplan er ein visjon om at det ikkje skal førekome ulukker med drepne eller hardt skadde i transportsektoren. Etappemålet er å halvere talet på drepne og...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.13

Nye kaier letter tømmertransport til markedene – Mandal havn sentral

Statens landbruksforvaltning har gitt tilsagn om tilskudd til fem kaianlegg for å bedre tømmertransporten. De fem kaiene er spredt på fem fylker fra lengst sør til nord i landet. En av dem er Mandal...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.13

30 låter til jubileumslåtkonkurranse

Stemmerettskomiteen i Vest-Agder lanserte 15. januar en nasjonal låtkonkurranse og inviterte artister og låtskrivere fra hele landet til en konkurranse om beste Jubileumslåt 2013. 30 jubileumslåter...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.13

Over ti prosent vekst i Lister-bommene

Nå foreligger statistikken over trafikken i Lister-bommene etter årets første kvartal. De viser en betydelig samlet vekst i antall passeringer i bommene. Det passerte samlet 668 507 kjøretøyer gjennom...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.13

Søknadsfrist 25 april for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv

Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. Aktivitetsmidler 2013. Frivillige lag og organisasjoner kan søke om støtte til utviklingstiltak som fører til økt fysisk aktivitet blant fysisk...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.13

Digital kommunikasjon blir hovedregelen i det offentlige

Regjeringen har sendt forslag til endringer i forvaltningsloven til Stortinget. Med disse endringene vil regjeringen at digital kommunikasjon blir hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.13

Listerrådet støtter fylkeskommunens protest mot at sovevogner skal hindre flere togavganger

Fylkesutvalget vedtok 8. april en uttalelse vedrørende fremtidig frekvens på Sørlandsbanen og opprettholdelse av sovevogner som er sendt til samferdselsministeren. Da Listerrådet møttes mandag forelå...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.13

Det trenges mer til vedlikehold av fylkesveiene og kollektivtrafikk

Lederen av fylkesordførerkollegiet, fylkesordfører Tore Sandvik i Sør-Trøndelag, peker i en kommentar til forslaget til Nasjonal Transportplan, på at fylkeskommunene trenger økte økonomiske rammer...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.13

Hvordan lage handlingsplaner for universell utforming?

God tilgjengelighet og universell utforming er viktig for alle virksomheter som retter seg mot allmennheten. Det nye verktøyet viser på en enkel og systematisk måte hvordan en kan lage gode...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.13

Omfattende søndagstilbud på Lindesnes Fyr

Søndag 21. april ønskes alle hjertelig velkomne til en opplevelsesrik dag på Lindesnes fyr. På fyret har de invitert lag, foreninger og museer til å komme og vise frem hva de har å tilby til...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.13

Årets feltarkeologer

Denne uken kunne Fylkeskonservatoren ønske årets feltarkeologer velkommen.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 15.04.13

Skuffet over at sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen ikke prioriteres i NTP

Regjeringen la fredag frem forlaget til Nasjonal Transportplan for perioden 2014 - 2023. I forslaget prioriteres strekningene Nykirke - Barkåker og Drammen - Kobbervikdalen på Vestfoldbanen, innen...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.13

NTP: Helhetlige bymiljøavtaler skal bidra til å stabilisere personbilbruken

- I Stortingets klimaforlik er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. For å nå målet, er det helt nødvendig at staten,...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.13

Gamle museumsnavn blir nye

Vest-Agder-museets besøksmål har fått tilbake de gamle navnene fra før konsolideringen. Igjen gjelder navnene Flekkefjord museum, Sjølingstad Uldvarefabrik og Setesdalsbanen. Organisasjonsmessig er...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.13

Uthavn 2013

Uthavnene på Sørlandet er hver for seg verdifulle kulturmiljøer. Samlet sett er nettet av uthavnsamfunn fra Hidra til Lyngør et monument over internasjonale kontaktflater og kulturutveksnling i...

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 12.04.13

Fylkesordførerne på Agder vil ha nye mål i energi- og klimapolitikken

Fylkesordfører Terje Damman siterte Regionplan Agder 2020 da han torsdag talte på NHO's årskonferanse i Kristiansand. "Økt satsing i EU på fornybar kraft fra for eksempel vind og sol vil gjøre...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.13

Her er regjeringens NTP-satsinger i Vest-Agder

De neste 10 årene skal det brukes 508 milliarder statlige kroner på samferdsel. Det fremgår av Nasjonal transportplan for perioden 2014 til 2023 som regjeringen offentliggjorde i dag. Det legges opp...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.13

Fylkeskommunen samarbeider om frisklivsentral i Aquarama i Kristiansand

I 2006 vedtok fylkesutvalget at Vest-Agder fylkeskommune skulle inngå en intensjonsavtale med Kristiansand kommune om utvikling av en frisklivsentral i det nye aktivitetssenter på Marinetomta, som nå...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.13

Rekordstor søknad til bulyst-midlar

Fristen for å sende inn søknader til årets bulystmidlar gjekk ut 8. mars. -Vi har fått inn totalt 129 søknadar til dei 35 millionane som er til disposisjon for bulyst i år. Søkarane er fordelt på 14...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.13

Interessert i båtplass i Kristiansand?

Er du eier av en klassisk plastbåt og har lyst til å være med på Vest-Agder-museets flytende plastbåtutstilling i sommer, spør konservator Thorunn Lunde i Vest-Agder museet. Også denne sommeren skal...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.13

Forslag til Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 ut på høring

Fylkestinget vedtok i 2010 å sette i gang arbeid med en Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Bakgrunnen for det er at Vest-Agder fylkeskommune, som regional utviklingsaktør og...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.13

Sikring av skyssberettigede skoleelever i buss i Vest-Agder koster flere millioner kroner

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i går orientert om en ny forskrift om sikring av skyssberettigede skoleelever i buss som trer i kraft fra 1.juli. De foreløpige kostnadsberegningene for...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.13

Ryvingen fyr i Mandal får fylkeskommunalt driftstilskudd i år

Fylkesutvalget besluttet mandag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge inntil 210 000 kroner til Mandal kommune som et engangstilskudd til drift av Ryvingen fyr i 2013. Fylkesrådmann Tine...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.13

Tre milliarder velinvestert i Listerpakken

-Siden 1995 har det pågått et bredt samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene i Listerregionen og Statens vegvesen om Listerpakken som skal bidra til å utvikle Vest-Agders vestre del som en felles...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.13

Sirdalelevene har alt klart for Tour de Sirdal

3. klassekullet ved Sirdal videregående skole på Tonstad er godt i gang med de siste forberedelsene av årets høydepunkt i Sirdal, Tour de Sirdal. Datoen er satt til lørdag 27. og søndag 28.april. I...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.13

Fylkeskommunen bidrar til byutviklingsprosjekt i Flekkefjord

Vest-Agder fylkeskommune støttet i perioden 2010-2012 prosjektet ”Smaabyen Flekkefjord – vilje til vekst" med 600 000 kroner. Kommunen søker nå fylkeskommunen om støtte til videreføring av prosjektet...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.13

KKG-elev deltar i Baltic Olympiad in Informatics 2013

Ole Kristian Pedersen, elev i 2STG, representerer Kristiansand katedralskole Gimle. Han deltar i disse dager i Baltic Olympiad in Informatics 2013 i Rostock i Tyskland. Han har deltatt i den...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.13

Befaringsutvalg for årets spillemiddelsaker oppnevnt

Hovedutvalg for kultur og utdanning har nå besluttet hvilke tre av utvalgets medlemmer som skal utgjøre utvalget til å befare utvalgte idrettsanlegg og gjennomgå årets søknader om spillemidler. De tre...

av Torkelsen, Jan H., 09.04.13

Medvirker til bedre forhold for allmennheten i Ny-Hellesund

Vest-Agder fylkeskommune har jobbet aktivt for å legge til rette for allmennheten i Ny-Hellesunds-området i Søgne. Etablering av en tursti og et offentlig toalett er en sentral del av dette....

av Torkelsen, Jan H., 09.04.13

Agder har styrket seg når det gjelder innovasjon

Ingen norske regioner når helt til innovasjonstoppen i Europa. Agder og Rogaland er imidlertid sammen med Hedmark og Oppland, Sør-Østlandet og Trøndelag blant de regionene som har bedret...

av Torkelsen, Jan H., 09.04.13

Fire fylkeskommuner vil ha tog annenhver time på Sørlandsbanen

I forrige uke protesterte fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø mot at planene om tog annenhver time på Sørlandsbanen nå legges bort. I dag ble saken igjen tatt opp da...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.13

Kollektivkonferansen 2013 - 23. mai i Kilden

ATP-samarbeidet har gleden av å invitere til Kollektivkonferansen 2013 i Kilden den 23.mai. Hvordan skal økningen i trafikken i årene fremover komme i form av kollektiv, sykkel og gange? Dette...

av ask, 08.04.13

Årsberetning for 2012

Det økonomiske resultatet for Vest-Agder fylkeskommune for 2012 betegnes som nøkternt. Netto driftsresultat ble 98,3 millioner kroner. Det utgjør 4,2 prosent av brutto driftsinntekter. Mindreforbruket...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.13

2,16 millionar kroner til breiband i Vest-Agder

Regjeringa gir i år 96,84 millionar kroner til fylkeskommunane. Det er satt av 2,16 millionar kroner til Vest-Agder. Regjeringa har som mål at 100 prosent av husstandane i Noreg dei næraste åra skal...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.13

Åpner for driftstilskudd til Ryvingen fyr i Mandal i år

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk nylig, mot Høyres stemmer, inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge 210 000 kroner til Mandal kommune som et engangstilskudd til drift av Ryvingen fyr...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.13

Ny driftsavtale vil gi Tingvatn fornminnepark og besøkssenter en robust drift

Tingvatn fornminnepark og besøkssenter i Hægebostad åpnet for publikum juni 2011. For å få løst en akutt situasjon med hensyn til drift fra åpningstidspunktet påtok Vest-Agder fylkeskommune å forestå...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.13

Alle bibliotekene i Vest-Agder kan nå tilby Atekst

Folkebibliotek og bibliotek i videregående skole kan nå tilby sine brukere tilgang til Atekst, Norges største digitale avisarkiv. Atekst er et søkbart, digitalisert arkiv med artikler fra svært...

av kas, 07.04.13

Rundt 4,3 millioner fordelt til friluftstiltak i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune fordeler hvert år tilskudd til friluftslivstiltak i fylket. Tilskuddene fordeles gjennom to tilskuddsordninger som fylkeskommunen forvalter på vegne av Direktoratet for...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.13

Avviser forsøksdeltakelse om overføring av kulturminnevernforvaltning til fylkesmannen

Statsråd Bård Vegar Solhjell og regjeringen ønsker å gjennomføre forsøk i to til tre fylker med statlig samordning av innsigelser til kommunale arealplaner. Dette for å avveie de statlige interessene...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.13

Initiativ til økte statlige tilskudd til Fullriggeren Sørlandet

Rådmannen i Kristiansand og fylkesrådmannen er enige om å sette tilskuddsordningen til Fullriggeren Sørlandet på dagsorden Fullriggeren mottar årlig tilskudd fra staten ved Kulturdepartementet,...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.13

Innsigelser mot forslag til detaljregulering for Amfi Mandal

Mandal kommune har nå forslag til reguleringsplan for Amfi til offentlig ettersyn. Planområdet omfatter eksisterende Øvrebyen Senter, med kjøpesenter/kontor- og boligbygg samt rutebilstasjonsområdet....

av Torkelsen, Jan H., 04.04.13

Rapport som viser milliardbehov for utbedring av fylkesveiene i Vest-Agder til politisk behandling

Onsdag ble hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø orientert om en rapport om "Hva det vil koste å fjerne forfall på fylkesveinettet?" som er utarbeidet som en del av arbeidet med Nasjonal...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.13

Fylkespolitikerne i Vest-Agder vil ha tog annenhver time på Sørlandsbanen

Vest-Agder fylkeskommunes hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø var onsdag samlet til møte i Sirdal. Der ble det uttrykt sterk harme mot et utspill fra Samferdselsdepartementets statssekretær...

av Torkelsen, Jan H., 03.04.13

Fylkeskommunen deltar i prøveprosjekt for bedre forvaltning av fredete arkeologiske kulturminner

Med deltagelsen i prosjektet får fylkeskommunen myndighet til å fatte vedtak om dispensasjon fra kulturminneloven i visse tilfeller av funn av arkeologiske kulturminner. Dette vil bety en forenkling...

av Kristiansen, Kåre, 03.04.13

Nei til søknad fra Christiania Taxi AS om etablering av sentral i Vest-Agder

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i dag at det ikke tillates etablering av ny drosjesentral i Kristiansand på nåværende tidspunkt.Bakgrunnen er at Christiania Taxi AS søker om å bli...

av Torkelsen, Jan H., 03.04.13

Stort potensial for å skifte til kollektiv på Sørlandet

En tredjedel av de spurte i NAFs ferske samferdselsundersøkelse svarer at de vil bytte til kollektivtransport dersom tilbudet blir bedre. I tillegg er mange villige til å bruke innfartsparkeringer....

av Torkelsen, Jan H., 03.04.13

16 partier stiller liste i Vest-Agder til stortingsvalget

Fristen for å levere listeforslag til stortingsvalget var 2. april. I Vest-Agder leverte 16 partier inn liste innen fristen.

av Knutsen, Steinar, 02.04.13

Kommunalministeren vil stoppe 110-endringene

Liv Signe Navarsete (Sp) uttalte nylig til Aftenposten at hun ikke ser noe poeng i å gå videre med prosessen med å halvere antall 110-sentraler i landet. Hun går inn for å nullstille prosessen....

av Torkelsen, Jan H., 02.04.13

Høy sykehustilfredshet og trygghetsopplevelse i Vest-Agder

Agderfylkene skårer godt på sykehustilbudet, og middels på kriminalitet. På krisehåndtering er Vest-Agder på topp seks, mens Aust-Agder er på nedre halvdel. I sum kommer Vest-Agder svært godt ut på...

av Torkelsen, Jan H., 02.04.13

Regionalt forskningsfond Agder lyser ut 4 millioner kroner

Regionalt forskningsfond Agder har lyst ut til sammen 4 millioner kroner til regionale forprosjekter som enten søker kvalifiseringstøtte eller posisjoneringsstøtte. Det er bedrifter, næringsklynger,...

av Birnbrich, Manuel, 25.03.13

UKMs fylkesmønstring skjer i Buen i Mandal 6. april

Lørdag 6. april arrangeres fylkesmønstring i Ungdommens kulturmønstring 3013. Også i år skjer det på Buen Kulturhus i Mandal. Huset er ypperlig til dette bruket. Det nye i UKM er at ungdom også kan...

av Torkelsen, Jan H., 25.03.13

Hva nå i Havbukta?

Igår ble Vilhelms Krag eiendom i Ny-Hellesund, "Havbukta" kraftig skadet av brann. Hva skjer med bygningen nå?

av fas, 22.03.13

Spennende påsketilbud for familien på Lindesnes fyr

Lindesnes fyr holder åpent for publikum hele påsken fra lørdag 23. mars til annen påskedag. Hver dag fra klokken 11.00 til 17.00. Det er tilbud for familien med en egen påskerebus. Mandag 1. april-...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.13

Den nasjonale energi- og klimapolitikken må endres

-Skal vi oppfylle målene i Regionplan Agder 2020 må vi først endre den nasjonale energi- og klimapolitikken, sa energirådgiver Trond Schrader Kristiansen i et møte i politisk samordningsgruppe for...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.13

Fylkeskultursjef Anne Tone Hageland leiar Rådet for folkemusikk og folkedans

Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff) er ein sjølvstendig institusjon organisert som ei stifting. Stiftinga, som har sete i Trondheim, har som hovudmål å fremja, verna og føra vidare norske...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.13

Påskelunsj

Avdeling for hverdagslivstrening ved Kvadraturen skolesenter holdt 21. mars sin årlige påskelunsj med inviterte gjester.

av Holthe, Åse, 21.03.13

Søkerstatusen til videregående opplæring skoleåret 2013/2014 er klar

Søkertall per 1. mars viser at antall søkere til videregående opplæring i offentlige skoler i Norge øker med nesten 1000 fra 2012, melder Utdanningsdirektoratet. Samtidig er det er en nedgang i søkere...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.13

Betydelig flere bompasseringer i Lister

Daglig leder i Lister Bompengeselskap AS Gunnar Haddeland har nå klar tallene for antall bomstasjonspasseringer i Lister i januar og februar. I løpet av de to månedene er det passert 419 908...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.13

Landbruksutdanningen skal nå evalueres

- Skal vi nå målsettingen om økt matproduksjon i Norge trenger vi flere fagpersoner med god kompetanse i hele verdikjeden. Vi må derfor ha mer kunnskap om hvordan vi skal innrette utdanningen i de...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.13

Tiåringer av begge kjønn setter utdanning som viktigst for fremtiden

Mandag presenterte forsker Ann Christin E. Nilsen fra Agderforskning en ny undersøkelse om barns levekår og hverdagsliv i Agder for politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020. Undersøkelsen...

av Torkelsen, Jan H., 20.03.13

Vil lovfeste medverknad for ungdom

I dei fleste kommunar kan ungdom påverke i lokalpolitiske saker, men framleis legg ikkje alle kommunar til rette for dette. Difor vil regjeringa lovfeste medverknadsordningar for ungdom i kommunar og...

av Torkelsen, Jan H., 20.03.13

Fylkeskommunens tannhelsetjeneste markerer FN's internasjonale vanndag

22. mars markerer FN verdens vanndag. Denne dagen ønsker FN å sette fokus på hvor viktig det er å gi alle mennesker tilgang på rent drikkevann - ikke bare for enkeltmenneskets skyld, men for...

av Torkelsen, Jan H., 20.03.13

Historisk fellesløft for å heve kvaliteten på utdanning i Agder-fylkene

Mandag sluttet politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 seg til flere anbefalinger i et notat for å forbedre utdanningen i grunn- og videregående skole. Det vil kunne medføre at to...

av Torkelsen, Jan H., 20.03.13

Hva skjer med veiene våre- får vi snart ny E39?

Dette er spørsmål som ordførere ofte får når vi er i kontakt med våre innbyggere, i alle fall spørsmål jeg som fylkesordfører ofte får. Dette gjelder spesielt riksveier utfra trafikkmengden, men også...

av Torkelsen, Jan H., 19.03.13

Thore Westermoen: -Jernbane handler om mye mer enn lokaltog i Osloregionen

Om 16 år vil det, i følge Statistisk sentralbyrå, bo seks millioner mennesker i Norge. Flertallet av disse vil ikke bo i Oslo. Mer enn 4 millioner vil bo, eller jobbe utenfor Oslo i 2028. De vil bo i...

av Torkelsen, Jan H., 19.03.13

10 omkom på veiene i februar

I løpet av februar i år omkom ti personer i veitrafikkulykker på norske veier. Dette er seks færre enn i samme måned i fjor opplyser Statistisk sentralbyrå. Det ble ikke registrert trafikkdrepte i...

av Torkelsen, Jan H., 19.03.13

Større fleksibilitet i videregående opplæring

Regjeringen vil endre fag- og yrkesopplæringen gjennom å legge til rette for tidligere og hyppigere veksling mellom opplæring i skole og arbeidsliv. Elevene skal også få tidligere innføring i yrket de...

av Torkelsen, Jan H., 18.03.13

Store partnerskapsmuligheter i EU

Representanter for den norske EU-delegasjonen og EØS-sekretariatet var nylig på plass i Norway House i Brussel for å informere norske aktører om partnerskapsmulighetene i EU. Bakgrunnen er at det i...

av Torkelsen, Jan H., 18.03.13

Nytt trafikksikkerhetstiltak: Forbudt å taste på mobil i bil

Fra 2. mai blir det forbudt å taste og surfe på mobilen mens du kjører bil. Det gjelder selv om mobilen sitter fast i en holder. Den nye regelen kommer etter en høringsrunde der det er stor enighet om...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.13

Riksantikvaren gir 100 000,- til videreutvikling av "Festung Lista"

Vest-Agder fylkeskommune og Vest-Agder-museet har fra Riksantikvaren fått midler til videreutvikle Nordberg fort som arena for kulturhistoriske opplevelser på Lista. Prosjektet skal bidra til en bedre...

av Kristiansen, Kåre, 15.03.13

125-årsjubileum for Setesdalsbanen i år

I år er det 125 år siden det første spadestikket ble tatt på Setesdalsbanen. Det opplyste John Olsen, direktør for Vest-Agder museet, for medlemmene i hovedutvalg for kultur og utdanning som nylig...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.13

Spennende tema på dagsorden for politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder

Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 møtes mandag 18. mars i Kristiansand rådhus. På dagsorden for gruppen, som ledes av Aust-Agders fylkesordfører Bjørgulf Sverdrup Lund, står flere...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.13

Middtrekkverkalternativet legges til grunn for utbedring av E39 Søgne – Ålgård

-Trafikken på E39 blir tryggere, framkommeligheten bedre, reisetiden kortere og transporten mer forutsigbar hele året, sier statssekretær Geir Pollestad, i Samferdselsdepartementet, i forbindelse med...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.13

Opplegget for utarbeidelse av en regional plan for samferdsel er nå klart

Fylkestingets vedtok i fjor høst oppstart arbeider med regional plan for samferdsel i Vest-Agder for perioden 2014 til 2019. Et forslag til planprogram ble samtidig lagt ut til offentlig ettersyn....

av Torkelsen, Jan H., 14.03.13

Tusenårsstedet på Lindesnes får overvåkningsutstyr for sikring av fjellet

Fylkesutvalget bevilget tirsdag en ramme på inntil 300 000 kroner til overvåkningstiltak for sikring av fjellet ved Lindesnes fyr. Formidlingsbygget i Tusenårsstedet i fjellet under Lindesnes fyr er...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.13

13 kraftfylker viderefører godt samarbeid

Årsmøtet for Samarbeidande kraftfylke vedtok i fjor at kraftfylkesamarbeidet skal videreføres, og at kraftfylkene skal ha et fast sekretariat. Styret har arbeidet videre med å få dette på plass. SFE...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.13

Opplev utstillingen "I fotografiets tid" på Lista og i Flekkefjord

"I fotografiets tid. Reiser i Sápmi – med utgangspunkt i Rolf Ärnströms fotos fra 1940-tallet" er tittelen på en munter og interessant fotoutstilling som vises ved Vest-Agder-museet. Utstillingen...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.13

Byggearbeider på Mandal videregående skole blir raskere gjennomført

Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om det pågående byggeprosjektet på Mandal videregående skole. Prosjektleder Steinar Bretvik opplyste at byggene vil bli ferdige til skolestart 2014. Det var...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.13

Rett til påbygg etter fagbrev kan bli innført for ungdom bosatt i Vest-Agder

Fylkesutvalget gikk i dag inn for at elever bosatt i Vest-Agder, som velger en yrkesfaglig utdanning på VG3, skal få rett til å komme inn på VG3 påbygg til generell studiekompetanse, komprimert kurs,...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.13

Ber Kvinesdal kommune vurdere arealbruken i tilknytning til næringsområdet på Opofte

Kvinesdal kommune har skal starte opp planarbeid for revisjon av kommuneplanens arealdel for perioden 2013-2025. Forslag til planprogram er sendt ut til høring. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.13

Vel overstått påske

av Torkelsen, Jan H., 13.03.13

Målet er landets høyeste valgdeltakelse i Vest-Agder ved høstens valg

-Vest Agders klare målsetting ved høstens valg er å bli det fylket som oppnår høyest valgdeltakelse. Vi har kampanjer for å mobilisere førstegangsvelgere til å bruke stemmeretten, tilsvarende også...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.13

Det søkes midler fra "Lokal samfunnsutvikling i kommunene" til flere Vest-Agder-prosjekter

Kommunal- og arbeidsdepartementet har i sitt program Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) satt av 30 millioner kroner på statsbudsjettet for 2013 til fylkeskommunene for å bidra til positiv...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.13

Forskning og miljø viktig i nytt Øresund-Kattegat-Skagerrak-prosjekt

Forskning og innovasjon, klima og miljø, infrastruktur og et grenseregionalt arbeidsmarkedet er blant de foreslåtte prioriteringene i ØKS-programmet for neste interregperiode. En skrivergruppe for et...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.13

EU fokuserer på utdanning for å øke sysselsettingen

De europeiske utdanningsministrene møttes i Brussel i februar for en halv dag med rådsmøte etterfulgt av en policy diskusjon om EUs vekst- og sysselsettingsstrategi og den årlige vekstrapporten for...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.13

Blir fylkeskommunen med i Transparency International Norge?

Foreningen Transparency Internationals sitt formål er å motarbeide all former for korrupsjon, misbruk av stilling og posisjon, og å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet så vel i privat og...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.13

Ytterligere innsats for oppfølging av unge utenfor opplæring og arbeid

I juni 2012 tildelte Arbeid og Velferdsdirektoratet midler til NAV-Kristiansand for opprettelsen av et prosjekt som retter seg mot å gi opplæring/arbeid til målgruppen i NyGIV-Oppfølgingsprosjektet....

av Torkelsen, Jan H., 11.03.13

Kortere farstid på sjøveien til Europa

Overvåket seiling fra Europa til Murmansk, utvikling av et nytt konseptet for kortere fartstid til Europa og dokumentasjon av Nordlig maritim korridor er blant resultatene av prosjektet Stratmos....

av Torkelsen, Jan H., 11.03.13

Fylkeskommunen med på arrangement for å gi motivasjon til realfag

500 sørlandsjenter kom til den 10. utgaven av Jenter og teknologi ved UiA Grimstad nylig. Jentene er for andre året på rad i flertall blant søkerne til Vg3 Realfag i videregående skoler i...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.13

Prisdryss til ungdomsbedrift fra Lister videregående studiested Flekkefjord

Ungdomsbedriften Body Metal UB fra Lister videregående skole studiested Flekkefjord stakk av med fire priser på fylkesmessen Ungt Entreprenørskap i forrige uke. Salg- og markedsføringsleder Sondre...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.13

Fylkeskommunen vil i dialog med Flekkefjord kommune om forslag til kystsoneplan

Flekkefjord kommune har forslag til revidert kommunedelplan for Kystsonen ute til offentlig ettersyn. Planen omfatter Hidra, Andabeløy, områdene langs Stolsfjorden samt fastlandet nord for...

av Torkelsen, Jan H., 10.03.13

Lærlingundersøkelsen

Tett opp til 700 lærlinger, som var påbegynt sitt andre år, deltok i årets undersøkelse. To av dem ble trukket ut til å vinne hver sin iPad. Fylkesutdanningssjef Arly Hauge overakte gavekort til en...

av Haldorsen, Even, 08.03.13

Fylkeskommunen øker den økonomiske støtten til miniStortinget

I løpet av dagene 13. til 15. mars arrangeres rollespillet miniStortinget for åttende gang på Vågsbygd videregående skole. 169 samfunnsfagelever fra videregående skoler på Agder etablerer et...

av Torkelsen, Jan H., 08.03.13

Mer fornøyde veibrukere på Sørlandet

Norske veibrukere er mer tilfredse med framkommeligheten på veiene nå enn de var for fire år siden og sørlendinger er mest fornøyd. Det er konklusjonen fra en brukerundersøkelse om sommervedlikeholdet...

av Torkelsen, Jan H., 08.03.13

Etablering av et kulturhistorisk senter på Ballastbrygga i Mandal vil koste snaue ti millioner kroner

Fylkeskommunen tok i fjor vinter initiativ til forprosjektet "Mandal industrihistoriske senter" med sikte på å utrede mulighetene for etablering av et kulturhistorisk senter på Ballastbrygga i Mandal....

av Torkelsen, Jan H., 08.03.13

Tilstrømningen til karrieresentrene i Vest-Agder er stor, økende og økonomisk krevende

I 2010 ble de tre regionale karrieresentrene i Vest-Agder opprettet. I tillegg til å gi fylkets innbyggere et tilbud om karriereveiledning overtok de oppgavene til de tidligere ressurssentrene. I dag...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.13

Fylkeskommunen og Universitetet i Agder inngår samarbeidsavtale omkring Ungdommens Kulturmønstring

Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning har nå godkjentt en ny samarbeidsavtale mellom Vest Agder fylkeskommune og Institutt for visuelle og sceniske fag ved UiA. Drama/teater-miljøet ved...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.13

Fylkesordføreren holder appell og går i fakkeltog for sikker vei

Fredag 15. mars er fylkesordfører Terje Damman og flere av ordførerne i regionen til stede på en stor veikonferanse i i Oslo i regi av aksjonen Nei til frontkollisjoner. I forbindelse med konferansen...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.13

By og omland i styrka samspel

-Store delar av det mest globaliserte og eksportorienterte næringslivet finn vi i relativt små byregionar, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Små og mellomstore byar er viktige...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.13

Fylkeskommunens kulturminnevernpris tildelt Handverksfarbrikken på Gyland

Vest-Agder fylkeskommune deler hvert år ut kulturminnevernprisen til enkeltpersoner, grupper av enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter, i spesielle tilfeller også kommuner som har utmerket seg...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.13

Norges flotteste skoleavdeling for transportfag åpnet på Vennesla

I går ble den offisielle åpningen av det, som i kvalifiserte fagmiljøer betegnes som landets flotteste skoleavdeling for transportfag, foretatt på Vennesla videregående skole. –Gratulerer med dagen...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.13

Elevkontakter - Hyggelig å være til nytte!

De fire pensjonerte damene, på bildet fra venstre Kjellbjørg Auestad, Colleen Nolan, Anna Handeland og Wenche Stallemo, er alle enig om at det å få være elevkontakt på Kristiansand katedralskole Gimle...

av Cheryl Macdonald, 06.03.13

To elever Mandal videregående skole til den nasjonale Kjemiolympiaden 2013

Caroline Einen og Thomas Reiersen fra Mandal videregående skole har kvalifisert seg til finalekurset i den nasjonale kjemiolympiaden som skal holdes på Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo i dagene...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.13

Navarsete: Fylkeskommunane må sørgje for betre regional skreddarsaum

Regionale utfordringar og regionalt potensial krev regionale løysingar. Difor overfører regjeringa størsteparten av midlane til regional utvikling til fylkeskommunane. Det meste går til å skape nye...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.13

Innsigelser fra statlige instanser skal samordnes

Miljøverndepartementet har sendt ut et brev til landets kommuner og fylkesmenn med spørsmål om de vil delta i en prøveordning. Hele 22 statlige instanser kan komme med innsigelser til kommunale...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.13

Bli med på fotokonkurranse - beste sykkelbilde

Sykkelmagasinet utlyser fotokonkurranse med tema beste sykkelbilde. De beste bildene vil bli publisert i årets magasin som distribueres til alle husstander i Kristiansandsregionen i april. Bildet som...

av Torkelsen, Jan H., 04.03.13

Vennesla-elev klar for OL-finale i kjemi

Tredjeklassingen Håkon Homme på Vennesla videregående skole, er klar for finalen i den årlige kjemiolympiaden som arrangeres av Norsk Kjemisk Selskap. Første hinder var å bli blant de 100 beste i...

av Magne Strømme og Gustav Hårtveit, 04.03.13

Gjennombrudd for kultursenterplanene i Flekkefjord

Etter et ekstraordinært møte i bystyret i slutten av forrige uke er det nå tatt et viktig skritt for at Flekkefjord får gjennomført planene om et nytt kultursenter. En prosjektgruppe har nylig kuttet...

av Torkelsen, Jan H., 04.03.13

Verdens første kvinnelige symfoniorkester åpner Stemmerettsjubileet

Verdens første kvinnelige symfoniorkester åpner Stemmerettsjubileet på kvinnedagen 8. mars med en festforestilling i Kilden teater og konserthus i Kristiansand. Da feires det at det er 100 år siden...

av Torkelsen, Jan H., 04.03.13

Sør-Noreg deltar i omstrukturering av reiselivet i Noreg

Som ein del av prosjektet for restrukturering av reisemålsselskapa i Noreg, eit av dei største tiltaka i regjeringa sin reiselivsstrategi ”Destinasjon Noreg”, er det satt ned prosjektgrupper i dei...

av Torkelsen, Jan H., 04.03.13

Påskehilsen

av Torkelsen, Jan H., 03.03.13

Ny rapport dokumenterer at fylkeskommunen er en aktiv og god vegeier

På oppdrag for KS har International research institute of Stavanger dokumentert fylkeskommunenes ansvar for styring og kontroll på fylkesvegnettet etter 2010. Avgjørelser om hvilke veier som skal...

av Torkelsen, Jan H., 01.03.13

Ungdom i Vest-Agder ønsker lovfesting av ungdomsmedvirkning

Kai Steffen Østensen (19 år) fra Farsund er en av fire ungdommer fra Vest-Agder som skal være med på Ungdommens Storting 4. og 5. mars. På vegne av referansegruppen som arbeider med etablering av...

av Torkelsen, Jan H., 01.03.13

Fortsatt positiv økonomisk utvikling

KS' regnskapsundersøkelse viser at fylkeskommunene har et netto driftsresultat på 5,4 prosent av driftsinntektene i 2012 mot 5,5 prosent året før. Brutto driftsresultat økte med om lag ett...

av Torkelsen, Jan H., 01.03.13

Måltid-servitører fikk sølv i Norgescup

Servitørlærelingene Sigurd Eilerås og Andrè Alina Gjermundsen vant sølv i Norgescup for lærlinger, i Stavanger forrige helg.

av Haldorsen, Even, 28.02.13

Fortsatt satsing på økt tilgjengelighet til kollektivtransporten

Fylkestinget sluttet seg tirsdag til at Vest-Agder fylkeskommune skal fortsette satsingen på økt tilgjengelighet til kollektivtransporten. Staten opprettet i 2006 en tilskuddsordning hvor det kan...

av Torkelsen, Jan H., 28.02.13

Vil ha fokus også på jernbanesatsing i oppfølgingsarbeidet av Regionplan Agder 2020

Fylkestinget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune vedtar Handlingsprogram for oppfølging av Regionplan Agder 2020 for periode 2013-2014. Fylkestinget vedtok samtidig et tillegg hvor det tas...

av Torkelsen, Jan H., 28.02.13

Til finalen i Abelkonkurransen

Etter sterk innsats i første og andre runde av Abelkonkurransen i matematikk, har Tianzhi Lu – for noen bedre kjent som Peter Wang fra 2IBA på Kristiansand katedralskole Gimle, som en av 24 deltakere,...

av Morten Morell, 28.02.13

Rabattordning i fylkeskommunes tannhelsetjeneste for personer over 20 år i utdanning?

Da fylkestinget i går diskuterte en tannhelseplan for den fylkeskommunale offentlige tannhelsetjenesten for perioden 2013 til 2016 ble det fattet vedtak om at enkelte nye tilbud skal utredes. Et av...

av Torkelsen, Jan H., 27.02.13

Fylkeskommunens praksis rundt lærerløse timer i tråd med gjeldende lovverk

Fylkestingsrepresentant Helene Bjerke Fredheim fra Fremskrittspartiet hadde innsendt en interpellasjon til tirsdagens fylkestingsmøte. Hun reiste spørsmålet: Vil fylkesordføreren ta initiativ til å...

av Torkelsen, Jan H., 27.02.13

Fylkestinget åpner for å utrede omorganisering av bompengeselskaper

Fylkestinget uttalte tirsdag om rapporten ”Anbefaling om regionale bompengeselskaper” fra Vegdirektoratet hvor direktoratet tilrår å opprette fylkeskommunale eller regionale bompengeselskap....

av Torkelsen, Jan H., 27.02.13

Spannande kulturistorisk møte om samar og tamrein

Tysdag 5. mars kl. 19.00 arrangerer Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane, Bykle kommune og Setesdalsmuseet eit ope kulturhistorisk møte om samar og tamrein i...

av Torkelsen, Jan H., 26.02.13

Fire kandidater til kulturminnevernprisen

Vest-Agder fylkeskommune deler hvert år ut kulturminnevernprisen til enkeltpersoner, grupper av enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter, i spesielle tilfeller også kommuner som har utmerket seg...

av Torkelsen, Jan H., 26.02.13

Ledig drosjeløyve i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune starter nå søknadsrunden for ett ledig drosjeløyve med stasjoneringssted Finsland i Songdalen kommune. Løyvet er ledig fra 1.juli 2013.

av ask, 25.02.13

Vinterdrift på veg

Hvilken standard kan du forvente på vegen i vinter?

av ask, 25.02.13

Geografiske særegenheter må utnyttes

Geografiske særegenheter kan og bør gjøres til en pådriver for territoriell utvikling i Europa. Det går fram av en studie som Nordregio har foretatt om utviklingen i grisgrendte strøk. Studien belyser...

av Torkelsen, Jan H., 25.02.13

Fylkestingene på Agder møtes til fellessamling

Tirsdag og onsdag denne uken møtes fylkestingene i Aust- og Vest-Agder til felles samling på Strand Hotel Fevik i Grimstad. Dette er en videreføring av en tradisjon med felles fylkestingsmøter som har...

av Torkelsen, Jan H., 25.02.13

Nei til Sirdal videregående skoles ønske om rulleskiløperskilt

Sirdal videregående skoles rektor Anita H. Haugen sendte for kort tid siden søknad til Statens vegvesen hvor skolen ber om å få tilrettelagt skilting for rulleskitrening langs fylkesveiene i kommunen....

av Torkelsen, Jan H., 22.02.13

Rapport om forfall på fylkesveg

Som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) for 2014 – 2023 har Statens vegvesen foretatt en kartlegging av hvor mye det vil koste å fjerne forfallet på fylkesvegene. Å fjerne forfallet på...

av ask, 21.02.13

Nullvisjonen Agders nettside slår an

-Vår nye webside for Nullvisjonen har nå vært på lufta rundt en måned. Vi har snart nådd opp til totalt rundt 6000 artikkelvisninger. Det er opp mot 200 per dag – langt langt over vår forventning....

av Torkelsen, Jan H., 21.02.13

Aust-Agder fylkeskommune blir medeier i AKT

Det er nå klart at Aust-Agder fylkeskommune kan tre inn som medeier i Agder Kollektivtrafikk AS fra og med 1. juli 2013. Det ble klart da bystyret i Kristiansand nylig enstemmig sa hjertelig...

av Torkelsen, Jan H., 20.02.13

150 000 kroner til Kirkens SOS

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal imøtekomme en søknad fra Kirkens SOS om driftsstøtte for 2013 med 150.000 kroner. Kirkens SOS i Agder har søkt fylkeskommunen om...

av Torkelsen, Jan H., 19.02.13

Mange positive resultater av ordningen med belønningsmidler

Areal og Transportutvalget i Kristiansandsregionen godkjente fredag en rapport om resultater knyttet til ordningen med statlige belønningsmidler for perioden fra 2009 til 2012. Den fireårige avtalen...

av Torkelsen, Jan H., 19.02.13

Ny søknad om 472 millioner kroner i belønningsmidler

Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune søker om ny fireårig belønningsavtale med Samferdselsdepartementet på vegne av ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen. Samarbeidet består av...

av Torkelsen, Jan H., 18.02.13

Rett til påbygg etter fagbrev

Regjeringen vil gi yrkesfagelevene rett til påbyggingsår for å få studiekompetanse etter fagbrev. -Dette vil gi flere motiverte lærlinger i bedriftene, mener utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO...

av Torkelsen, Jan H., 18.02.13

Nærmere 17 millioner kroner i bygdeutviklingsmidler til Vest-Agder

Landbruks- og matdepartementet har nå sendt ut tilskuddsbrev til fylkene om fordelingen av de fylkesvise BU-midlene. Disse består av bedriftsrettede midler forvaltet av Innovasjon Norge og midler til...

av Torkelsen, Jan H., 18.02.13

Politikk i praksis ved Mandal videregående skole

Nylig ble det tredje ordentlige Elevparlament avholdt på Mandal videregående skole. Elevparlamentet er et årlig prosjekt der samtlige av elevene på vg1 - Studiespesialiserende program, samt vg2...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.13

Vil at reinen skal øke bruken av villreinområdet i Setesdal - Ryfylke

Fylkesutvalget vedtok tidligere denne uken at Vest-Agder fylkeskommune skal gi økonomisk støtte til et nystartet villreinprosjekt for Setesdal-Ryfylke. Det er Fylkesmannen i Vest-Agder som har søkt en...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.13

Agderfylkene omsatte i 2011 for 165 milliarder kroner

De godt og vel 14.000 aksjeselskapene i Agder-fylkene omsatte i 2011 for 165 milliarder kroner, fremgår det i Konjunkturbarometeret for Agder 2013 som ble presentert i går. Industrien står for 40...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.13

Sørlandets litteraturpris

De nominerte kandidatene til Sørlandets litteraturpris 2013 har nettopp blitt offentliggjort på en pressekonferanse avholdt i Kristiansand Folkebibliotek. Sørlandets litteraturpris består av en...

av kas, 14.02.13

Informasjonsmøte om offentlige innkjøp på Agder 2013

Tirsdag 26. februar fra klokken 09.00 til 11.00 arrangerer Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA), sammen med Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Arendal kommune, informasjonsmøte om planlagte...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.13

Fylkeskommunen engasjerer seg for å få flere kinesiske turister til Sørlandet

Hvordan kan Sørlandet som del av Skandinavia rigge seg mot et fremtidig kinesisk ferie- og fritidsmarked? Det er det sentrale satsingsområdet for interreg prosjektet Chinavia II som fylkesutvalget i...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.13

Fylkesutvalget åpne for et felles fylkeskommunalt bompengeselskap - primært et regionalt selskap

Fylkesutvalget behandlet tirsdag en rapport ”Anbefaling om regionale bompengeselskaper” fra Vegdirektoratet. Anbefalingen i rapporten gir en klar tilrådning om å opprette fylkeskommunale eller...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.13

Finansiering på plass for etableringen av et medvirkningsorgan for unge i Vest-Agder

Fylkestinget gikk i desember i fjor inn for at det opprettes et medvirkningsorgan for unge i Vest-Agder. Fylkesrådmannen ble gitt fullmakt til å arbeide videre med å etablere et slikt organ i løpet av...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.13

Regionplanpolitikerne finner forslaget om å legge Agders 110-sentral til Stavanger svært uhensiktsmessig

I et møte i politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder nylig ble det besluttet å utforme en felles uttalelse til høring og varsel om vedtak vedrørende omorganisering av 110-sentralene i...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.13

Fylkeskommunen anbefaler konsesjon til Siragrunnen vindpark

Fylkesutvalget gikk i dag, mot en stemme fra Frp, inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal anbefale at det gis konsesjon til Siragrunnen vindpark. En slik utbygging vil kun medføre beskjedne...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.13

Nå skal Sørvestbanens fordeler for folk, næringsliv, klima og miljø synliggjøres

Det pågår i disse dager en tung satsing fra Jernbaneforum Sør og Sørvestbaneprosjektet. I de fem fylkene i forumet: Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold, arrangeres det...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.13

Skal vi få realisert Sørvestbanen må vi mobilisere for saken

Fylkesvaraordfører Thore Westermoen var på offensiven da han mandag åpnet et fremtidsverksted om Sørvestbanen i Kristiansand. –Sørvestbanen er et fantastisk prosjekt – en genistrek. Han fulgte...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.13

Tre kommuner i Vest-Agder får ekstramidler til samfunnsutvikling

Kommunal- og regionaldepartementet opplyser i en pressemelding at departementet tildeler fylkeskommunane 15 millionar kroner for å gje mindre kommunar i distrikta større kapasitet til å utvikle ...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.13

Nytt planarbeid for E39 mellom Søgne og Lindesnes presentert for kommunene

Statens vegvesen har nå satt i gang planarbeidet for ny E39 mellom Søgne og Lindesnes. Torsdag i forrige uke var det oppstartsmøte med kommunepolitikere og administrasjon i Søgne, Mandal og Lindesnes...

av Torkelsen, Jan H., 11.02.13

Ny nettportal for forslag frå innbyggjarane

Eit nytt tilbod frå Kommunal- og regionaldepartementet gjer at alle no kan nytte internett til å føreslå endringar i kommunen og fylkeskommunen dei bur i. - Vi har teke eit nytt steg i arbeidet med å...

av Torkelsen, Jan H., 11.02.13

Opprydding i innsigelsespraksisen knyttet til fylkesveisaker

Hovedutvalg for samferdsel. areal og miljø sa seg i sist møte enig med fylkesrådmann Tine Sundtoft i forslag som klargjør innsigelsespraksisen på fylkesveier. Bakgrunnen er at omfanget av fylkesveier...

av Torkelsen, Jan H., 11.02.13

Kommuneovergangssaka på Agder til Stortinget

Kommunal- og regionaldepartementet tilrår at Stortinget avslår at kommunane Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand får bytte fylke. Proposisjonen til Stortinget blei lagt fram i statsråd i...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.13

Tilskudd til kulturtiltak – søknadsfrist 1. mars

Vest-Agder fylkeskommune utlyser midler til kulturtiltak. Det kan søkes støtte til festivaler, prosjekt, aktiviteter og enkeltarrangement innenfor områder som musikk, scenekunst, visuell kunst,...

av Lauvdal, Inga, 08.02.13

Regionfokuset er på kommunikasjon, utdanningsløp og klimavennlig energi

Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 fastsatte denne uken at hovedfokuset i år skal rettes mot tre sentrale utviklingsområder. Det ene er utdanning hvor en vil ta for seg det...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.13

Nytt prosjekt igangsatt for kategoriinndeling og klassifisering av fylkesveinettet

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø har nå opprettet et prosjekt for gjennomgang av fylkesveinettet. Prosjektgruppen skal utarbeide et forslag til inndeling av fylkesvegnettet i kategorier....

av Torkelsen, Jan H., 08.02.13

Vil ha fylkeskommunen med på nytt villreinprosjekt

Fylkesmannen i Vest-Agder har søkt en rekke aktører om økonomisk støtte til et nystartet villreinprosjekt for Setesdal-Ryfylke. Det søkes Vest-Agder fylkeskommune om støtte på 50 000 kroner for...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.13

Asfaltarbeider på nesten 100 kilometer fylkesvei i år

I år er det vedtatt at fylkeskommunen skal bruke 54,5 millioner kroner til asfaltering og forarbeid. Av dette er 44,5 millioner kroner planlagt til dekketiltak og 10 millioner kroner til forarbeid....

av Torkelsen, Jan H., 07.02.13

Fylkeskommunalt hovedutvalg positivt til konsesjon til Siragrunnen vindpark

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk onsdag, mot stemmen fra SPs representant, inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal anbefale at det gis konsesjon til Siragrunnen vindpark....

av Torkelsen, Jan H., 07.02.13

Fire millioner kroner til tiltak for universell utforming av kollektivtransporten

Samferdselsdepartementet har fordelt til sammen 45,8 millioner kroner til tiltak for universell utforming av kollektivtransporten i 2013. Hovedutvalg for Samferdsel, areal og miljø ble onsdag...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.13

Støtte til prosjektet ”Samarbeid om marin forskning og faglig utvikling i Agder"

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge et tilskudd på 720.000 kroner i 2013 til prosjektet ”Samarbeid om marin forskning og faglig utvikling i Agder”. Det...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.13

Krav om E39-satsing fra Kristiansand til Trondheim

-E39 fra Kristiansand til Trondheim binder Vestlandet sammen til én region. 1.3 millioner nordmenn bor og arbeider i Vestlandsregionen. I følge en Menon-rapport fra 2012 står næringslivet på...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.13

Wikipedia-kurs

Nye medier har ført med seg nye formidlingsmetoder. Mange dyktige og kunnskapsrike mennesker har mye kunnskap andre kan dra nytte av, men er ikke nødvendigvis fortrolige med de nye metodene....

av kas, 06.02.13

Prosjektmidler til bibliotekutvikling

Vest-Agder fylkesbibliotek ønsker å bidra til bibliotekfaglig aktivitet og utvikling, samt å legge til rette for regionalt samarbeid innen biblioteksektoren. I den forbindelse inviteres alle...

av kas, 06.02.13

Regionplanpolitikerne skal si sitt om fusjons-alternativet for UiA og HiT

Rektor Torunn Lauvdal fra Universitetet i Agder redegjorde tirsdag i Politisk styringsgruppe for Regionplan Agder 2020 om temaet "Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Universitetet i Agder og...

av Torkelsen, Jan H., 06.02.13

Debattbok til førstegangsvelgere lansert

Debattboken Sånn er det bare deles ut til alle elever i 2. og 3. klasse i videregående skole og er en gave i anledning Stemmerettsjubileet 1913-2013. - Jeg håper debattboken vil bidra til høylytte...

av Torkelsen, Jan H., 06.02.13

Halvparten av elevene i videregående skole skulker

Fravær er i dag et stort problem ved mange videregående skoler i Norge. Nå har forskere ved NTNU og SINTEF for første gang kartlagt norske elevers holdninger til fravær, og hvor mye de faktisk er...

av Torkelsen, Jan H., 05.02.13

Yrkesretter naturfagundervisningen

Nå skal naturfagundervisningen på yrkesfag bli mer yrkesrettet, slik at elevene får en opplæring som er tettere knyttet til det yrket de utdanner seg til. -Ikke alle elever på yrkesfag ser nytten av...

av Torkelsen, Jan H., 05.02.13

Camilla Collett, født Wergeland

Fylkesbibliotekene i Aust- og Vest-Agder arrangerer to faste forfatterturneer til bibliotekene i Agder hvert år. Vårens forfatterturné er planlagt med Stemmerettsjubileet som bakteppe. Line...

av kas, 04.02.13

Asbjørn Dalsmo foreslås som styremedlem i Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS

Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommunes representant i representantskapetfor Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS skal foreslå assisterende fylkestannhelsesjef Asbjørn Dalsmo...

av Torkelsen, Jan H., 04.02.13

Kom Deg Ut-dagen 3. februar Velkommen til nasjonal turdag

DNT Sør arrangerer nok en gang den nasjonale turdagen på Høgås skianlegg, Evje. I år får Evje følge av arrangement både på Grønn slette i Jegersberg, Kristiansand og Vrå i Mandal. Med i alt tre...

av Torkelsen, Jan H., 31.01.13

500 000 kroner i driftstilskudd fra fylkeskommunen til Mimeta AS

Vest-Agder fylkeskommune samarbeider med Strømmestiftelsen om Mimeta - senter for kultur og utvikling. Fylkeskommunen ser på det samarbeid som det legges opp til med Strømmestiftelsen om Mimenta som...

av Torkelsen, Jan H., 31.01.13

Fylkeskommunen omgjør lån til Sørlandsbadet til tilskudd

Sørlandsbadet ble etablert i 2009 i et samarbeid mellom Lyngdal kommune, Vest-Agder fylkeskommune og næringslivet i kommunen. De årlige driftsresultatene til Sørlandsbadet har vært positive....

av Torkelsen, Jan H., 30.01.13

Nytt forskningsprosjekt om fylkeskommunenes folkehelse, regionalpolitikk og vannforvaltning

Et nytt prosjekt skal undersøke hvordan fylkeskommuner koordinerer arbeidet i kommunene når det gjelder folkehelse, regionalpolitikk og vannforvaltning. Dette er tre politikkområder som...

av Torkelsen, Jan H., 30.01.13

Fylkesutvalget orientert om utfordringer og suksesser i Lindesnes kommune

Fylkesutvalget avholdt tirsdag møte i Lindesnes rådhus og hadde i den forbindelse et møte med ordfører Janne Fardal Kristoffersen og andre representanter fra politisk og administrativ ledelse i...

av Torkelsen, Jan H., 29.01.13

Nødvendig med nytt målesystem i Belønningsordningen

Det er behov for et nytt målesystem i Belønningsordningen, slik at forskjellige tiltak kan sammenlignes på en felles, objektiv måte, fastslo KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen nylig i et møte med...

av Torkelsen, Jan H., 29.01.13

Fremtidsverksted om moderne jernbaneløsning

Jernbaneforum Sør arbeider for en fremtidsrettet og moderne jernbaneløsning som knytter Østlandet, Sørlandet og Sørvestlandet sammen. Jernbaneforumet har vedtatt å gjennomføre et prosjekt om...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.13

Uthavn 2013 - et spennende seminar i idylliske omgivelser

Uthavn 2013 arrangeres 30 og 31.mai. Uthavnene langs Agder-kysten er unike og stedvis godt bevarte kulturmiljøer av internasjonal klasse. Agder-fylkene har ansvar for å ta vare på uthavnene som en del...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.13

Vegvesenet hjelper russen på film og Facebook

Statens vegvesen lanserer nå filmen «Blir russebussen godkjent?» på YouTube. – Vi håper at de som skal lage russebusser i år tar seg tid til å se denne filmen. Den inneholder viktig informasjon om...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.13

Utlysing i Nordsjøprogrammet – infomøte i København

Nordsjøprogrammet (NSRP) åpner 4. mars for en ny begrenset utlysing. Det foreligger nå et informasjonsnotat for å veilede søkere. I tillegg oppfordres norske søkere til å delta på informasjonsmøtet i...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.13

Elevers personvern på Datatilsynets prioriteringsliste

Et bedre personvern for skoleelever står høyt på Datatilsynets prioriteringsliste i 2013, melder NTB. -Vi må se på hvem som til enhver tid skal ha tilgang på elevopplysninger. I et forprosjekt skal vi...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.13

Ønsker mer samarbeid og dialog mellom Agder og Telemark

Fylkesordfører Terje Damman ønsket torsdag fylkesutvalgsrepresentantene fra begge Agderfylkene og Telemark velkommen til et fells møte i Kristiansand. På dagsorden sto universitetsutvikling, vei,...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.13

Eventuell sammenslåing mellom UiA og Høgskolen i Telemark avgjøres i 2014

”Nært samarbeid eller fusjon mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark” var tema på et felles møte mellom fylkesutvalgene i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark torsdag. Rektorene Torunn...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.13

Telemark og Agder-fylkene med felles påtrykk for satsing på Sørvestbanen

Under et felles fylkesutvalgsmøte mellom Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner i Kristiansand torsdag ble det gitt full støtte til en uttalelse om jernbanesatsing på sør-østlandet i...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.13

Vest-Agder-museet står bak ny bok om det norske flagget

Flaggekspert Jan Henrik Munksgaard står bak Vest-Agder-museets årbok 2012: "Flagget. Et nasjonalt symbol blir til." Boken er på cirka 150 sider og er så vidt bekjent det mest omfattende verk om det...

av Katrin Pabst/Jan Torkelsen, 24.01.13

Sirdal videregående skole ønsker rulleskiløperskilt

Sirdal videregående skole har fokus på sikkerhet rundt treningsaktiviteten som skolens elever driver. De farter mye langs landeveien på rulleski. . Nå har skolens rektor Anita H. Haugen sendt søknad...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.13

40 milliarder kroner i etterslep på vedlikehold av landets fylkesveinett

1. januar 2010 ble regionreformen satt ut i livet. Et sentralt element i den var, at mens staten beholdt ansvaret for 10 000 kilometer med stamveier, fikk fylkeskommunene ansvar for totalt 44 200...

av Torkelsen, Jan H., 23.01.13

Seks videregående skoler i Kristiasandsregionen holder åpen skole

Agder-fylkene har et robust og framtidsrettet arbeidsliv, universitet og gode videregående skoler – både for ungdom som vil ta høyere utdanning og de som satser på spesialisert yrkesopplæring. Lær mer...

av Torkelsen, Jan H., 22.01.13

Oppfordrer til alkolås ved all persontransport

Statens vegvesen sender i disse dager ut en veileder til alle norske kommuner og fylkeskommuner. Veilederen gir informasjon om hvorfor og hvordan transportører skal anskaffe og bruke alkolås i sine...

av Torkelsen, Jan H., 22.01.13

Flere kommuner fra Vest-Agder med i "Saman om ein betre kommune"

59 nye kommuner ble nylig tatt opp i det nasjonale utviklingsprogrammet "Saman om ein betre kommune". Totalt 109 kommuner er nå med i programmet. Av disse var fra tidligere kommunene Kvinesdal, Mandal...

av Torkelsen, Jan H., 22.01.13

Vest-Agder skal toppe valgdeltakelsesstatistikken

Komiteen for Stemmerettsjubileet 2013 i Vest-Agder har satt seg høye mål. Et av disse er at Vest-Agder skal være det fylket i landet som oppnår høyest valgdeltagelse ved Stortingsvalget 9. september....

av Torkelsen, Jan H., 20.01.13

Ny veileder for statlig styring av fylkeskommuner og kommuner (1)

Kommunal- og regionaldepartementet har nå revidert veilederen om statlig styring av kommuner og fylkeskommuner. Målet er å gi gode rammevilkår. Målgruppen for veilederen er departementer, direktorater...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.13

Inspirerende Mad å' leven for 150 utdanningssøkende

Det var trangt i auditoriet og kantineområdet på Tangen videregående skole i Kristiansand torsdag formiddag. Rundt 150 ungdommer, som skal foreta sitt utdanningsvalg, hadde oppsøkt skolen for å få et...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.13

Fylkesutvalgene fra Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark møtes 24. januar

Torsdag 24. januar står sentrale regionalpolitiske tema på dagsorden når fylkesutvalgene fra Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark samles til et felles møte. Det finner sted på Hotell Ernst i...

av Torkelsen, Jan H., 17.01.13

Sjølingstad Uldvarefabrikk ønsker velkommen til skolebesøk

Sjølingstad Uldvarefabrik ble etablert i 1894 og er i dag en levende museumsfabrikk vest for Mandal. Et besøk i fabrikken gir en unik mulighet til bedre å forstå endringene den industrielle revolusjon...

av Torkelsen, Jan H., 16.01.13

Mer midler til tannbehandling (1)

Fra 2013 vil særlig utsatte grupper og eldre få billigere og lettere tilgang til tannbehandling, opplyser helse og omsorgsdepartementet i en pressemelding. Regjeringen bruker 70 millioner på nye...

av Torkelsen, Jan H., 15.01.13

Setesdalsbanen jubilerer og digitaliseres

Første spadestikk på Setesdalsbanen ble tatt av Kong Oscar II den 21. juli 1891 - det egentlige anleggsarbeidet ble imidlertid ikke påbegynt før den 10. januar 1893. Nå er det altså et aldri så lite...

av Torkelsen, Jan H., 15.01.13

Kunstnerstipend til Keio Soomelt

Som ein del av samarbeidsavtalen med vennskapsfylket Lääne Virumaa i Estland, gir Vest-Agder fylkeskommune stipend til ein kunstnar. Denne gongen er det 25 år gamle Keio Soomelt, som får 25 000...

av Inga Lauvdal, 13.01.13

To skiskytterelever fra Sirdal til VM

To elever som går på Sirdal videregående skole er uttatt til å representere Norge under vinterens junior-verdensmesterskap i skiskyting. De to elevene er Kristin Sandeggen, Alvdal IL/Sirdal...

av Torkelsen, Jan H., 13.01.13

9. og 10. klassinger inviteres til opplevelsesdag: Mad å' Leven

Elever i 9. og 10. klasse inviteres til opplevelsesdag på Tangen videregående skole i Kristiansand torsdag 17. januar fra klokken 10.30 til 13.00. Her vil de oppleve mad å' leven sammen med alle...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.13

Flere myke trafikanter blant trafikkdrepte

I 2012 omkom 154 mennesker i trafikkulykker på norske veier. I Vest-Agder omkom åtte personer. Mens antall omkomne bilister og bilpassasjerer er betraktelig redusert de siste årene, er det ikke samme...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.13

Meny Mandal vinner av Mindus Brobyggerpris

Mindus I Mandal er en attføringsbedrift, som blant annet støttes av Vest-Agder fylkeskommune. Mindus har mange gode samarbeidspartnere i bedriftene i regionen som en er helt avhengig av for å bygge...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.13

Ledige drosjeløyver Kristiansand

av Iglebæk, Heidi Berit, 10.01.13

Steinalderutstilling i gamle Søgne prestegård

Åpningsdato til steinalderutstillingen er fredag 1 mars. Fylkesordfører Terje Damman og Søgnes ordfører Åse Severinsen skal åpne utstillingen. Seremonien starter Kl. 18:00 og er ferdig ca. kl....

av Sayej, Ghattas, 10.01.13

Mandalrektor: - Vi ser frem til å få et nybygd moderne skoleanlegg

Fylkeskommunen skal både bygge nytt og bygge om godt over 7000 kvadratmeter bygningsmasse på Mandal videregående skole. I mars starter byggearbeidet. Prosjektet, som har en prislapp på rundt 230...

av Torkelsen, Jan H., 10.01.13

Amaldus Nielsen - film med tilskudd fra fylket gjør suksess

Møte med lyset- en film om Amaldus Nielsens (1838-1932) liv og verk. I år feirer vi Amaldus Nielsens 175-års jubileum.

av Almås, Tomas Brøvig, 08.01.13

Nå starter planlegging av ny firefelts motorvei mellom Søgne og Lindesnes

Statens vegvesen har nå kunngjort at vegvesenet, i samarbeid med kommunene Søgne, Mandal og Lindesnes, starter arbeidet med å utarbeide planprogram for ny E39 fra Lindelia i Søgne, via Døle Bru i...

av Torkelsen, Jan H., 08.01.13

Verdig og tankevekkende aksjon mot trafikkdød

Også i år gikk en rekke offentlige etater i Agder-fylkene, der i blant Vest-Agder fylkeskommune, sammen om en aksjon for å markere dødsulykkene i trafikken. Tallene for Agder er seks drepte i...

av Torkelsen, Jan H., 07.01.13

Utdannings- og yrkesmesse for Lindesnesregionen

Tirsdag 8. januar er Mandal videregående skole arena for utdannings– og yrkesmessen 2013 for Lindesnes-regionen. Målgruppen for messen er ungdomsskoleelever, elever i videregående skole, foresatte til...

av Torkelsen, Jan H., 07.01.13

Vinterens storkonferanse MADE IN AGDER arrangeres 23. januar

MADE IN AGDER - Agderkonferansen 2013 arrangeres i Kilden teater og konserthus i Kristiansand onsdag 23. januar 2013. Årets konferanse skal omhandle innovasjon og verdiskaping og vil være en...

av Torkelsen, Jan H., 04.01.13

Breland stasjon skal utbedres og opprettholdes

Det ble tidligere i år, i forbindelse med en nasjonal gjennomgang av stasjonsstrukturen for jernbanen, kjent at Jernbaneverket opprettholdt sitt forslag om nedlegging av stopp på Breland i Marnardal,...

av Torkelsen, Jan H., 04.01.13

Fagutdanningen på Sørlandet er i landstoppen

Sørlandet har flest lærlinger i forhold til folketallet, størst økning i nye læreplasser og størst vekst i antall teknologistudenter. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB),...

av Torkelsen, Jan H., 03.01.13

800 000 kroner til Magma Geopark

Lokale og regionale parkar over heile landet får no midlar frå Kommunal- og regionaldepartementet til å satse på bærekraftig bruk av natur- og kulturverdiar i lokal bygdeutvikling. - Me har fått inn...

av Torkelsen, Jan H., 02.01.13

Samferdselssjefen roser brøytemannskapet

Fylkeskommunen overtok en rekke riksveger fra 1. januar 2010, og fylkesvegnettet er nå over 2000 kilometer. I samarbeid med Statens Vegvesen, utføres vedlikeholdet på fylkesvegnettet av private...

av ask, 02.01.13

Konferanseinvitasjon: Gode steder - Gode liv

Helse skapes ikke primært i helsesektoren. Hvordan kan vi bringe inn folkehelse som tema i det vi gjør knyttet til samfunns-, by- og stedsutvikling? Dette er sentrale tema 28. -29. på konferansen Gode...

av Torkelsen, Jan H., 02.01.13