• Eksamensbilde
  av Torkelsen, Jan H., 19.08.14

  Husk oppmelding til privatisteksamen

  Skal du opp til privatisteksamen? Husk da fristen som i vårhalvåret er 1.februar og høsthalvåret...

  Les mer
 • Nasjonal Turdag Aktivitet
  av Torkelsen, Jan H., 31.01.13

  Kom Deg Ut-dagen 3. februar Velkommen til nasjonal turdag

  DNT Sør arrangerer nok en gang den nasjonale turdagen på Høgås skianlegg, Evje. I år får Evje følge...

  Les mer
 • Mimeta Logo
  av Torkelsen, Jan H., 31.01.13

  500 000 kroner i driftstilskudd fra fylkeskommunen til Mimeta AS

  Vest-Agder fylkeskommune samarbeider med Strømmestiftelsen om Mimeta - senter for kultur og...

  Les mer
 • Sørlandsbadets Logo
  av Torkelsen, Jan H., 30.01.13

  Fylkeskommunen omgjør lån til Sørlandsbadet til tilskudd

  Sørlandsbadet ble etablert i 2009 i et samarbeid mellom Lyngdal kommune, Vest-Agder fylkeskommune og...

  Les mer
 • Lygna ved Kvåsfossen
  av Torkelsen, Jan H., 30.01.13

  Nytt forskningsprosjekt om fylkeskommunenes folkehelse, regionalpolitikk og vannforvaltning

  Et nytt prosjekt skal undersøke hvordan fylkeskommuner koordinerer arbeidet i kommunene når det...

  Les mer
 • Gammel Stemmeurne
  av Torkelsen, Jan H., 30.01.13

  Fylkesutvalget delt i syn på modellvalg for å sikre likestilling i folkevalgt representasjon

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 29.01.13

  Fylkesutvalget orientert om utfordringer og suksesser i Lindesnes kommune

  Fylkesutvalget avholdt tirsdag møte i Lindesnes rådhus og hadde i den forbindelse et møte med...

  Les mer
 • Gunn Marit Helgesen Fylkesordfører I Telemark
  av Torkelsen, Jan H., 29.01.13

  Nødvendig med nytt målesystem i Belønningsordningen

  Det er behov for et nytt målesystem i Belønningsordningen, slik at forskjellige tiltak kan...

  Les mer
 • Sport -Master 15 Hardtop
  av Torkelsen, Jan H., 29.01.13

  Plastbåtpioneren Roald Skibsrud gir gave til museum

  Les mer

Fremtidsverksted om moderne jernbaneløsning

Jernbaneforum Sør arbeider for en fremtidsrettet og moderne jernbaneløsning som knytter Østlandet, Sørlandet og Sørvestlandet sammen. Jernbaneforumet har vedtatt å gjennomføre et prosjekt om...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.13

Uthavn 2013 - et spennende seminar i idylliske omgivelser

Uthavn 2013 arrangeres 30 og 31.mai. Uthavnene langs Agder-kysten er unike og stedvis godt bevarte kulturmiljøer av internasjonal klasse. Agder-fylkene har ansvar for å ta vare på uthavnene som en del...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.13

Vegvesenet hjelper russen på film og Facebook

Statens vegvesen lanserer nå filmen «Blir russebussen godkjent?» på YouTube. – Vi håper at de som skal lage russebusser i år tar seg tid til å se denne filmen. Den inneholder viktig informasjon om...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.13

Utlysing i Nordsjøprogrammet – infomøte i København

Nordsjøprogrammet (NSRP) åpner 4. mars for en ny begrenset utlysing. Det foreligger nå et informasjonsnotat for å veilede søkere. I tillegg oppfordres norske søkere til å delta på informasjonsmøtet i...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.13

Elevers personvern på Datatilsynets prioriteringsliste

Et bedre personvern for skoleelever står høyt på Datatilsynets prioriteringsliste i 2013, melder NTB. -Vi må se på hvem som til enhver tid skal ha tilgang på elevopplysninger. I et forprosjekt skal vi...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.13

Ønsker mer samarbeid og dialog mellom Agder og Telemark

Fylkesordfører Terje Damman ønsket torsdag fylkesutvalgsrepresentantene fra begge Agderfylkene og Telemark velkommen til et fells møte i Kristiansand. På dagsorden sto universitetsutvikling, vei,...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.13

Eventuell sammenslåing mellom UiA og Høgskolen i Telemark avgjøres i 2014

”Nært samarbeid eller fusjon mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark” var tema på et felles møte mellom fylkesutvalgene i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark torsdag. Rektorene Torunn...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.13

Telemark og Agder-fylkene med felles påtrykk for satsing på Sørvestbanen

Under et felles fylkesutvalgsmøte mellom Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner i Kristiansand torsdag ble det gitt full støtte til en uttalelse om jernbanesatsing på sør-østlandet i...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.13

Vest-Agder-museet står bak ny bok om det norske flagget

Flaggekspert Jan Henrik Munksgaard står bak Vest-Agder-museets årbok 2012: "Flagget. Et nasjonalt symbol blir til." Boken er på cirka 150 sider og er så vidt bekjent det mest omfattende verk om det...

av Katrin Pabst/Jan Torkelsen, 24.01.13

Sirdal videregående skole ønsker rulleskiløperskilt

Sirdal videregående skole har fokus på sikkerhet rundt treningsaktiviteten som skolens elever driver. De farter mye langs landeveien på rulleski. . Nå har skolens rektor Anita H. Haugen sendt søknad...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.13

40 milliarder kroner i etterslep på vedlikehold av landets fylkesveinett

1. januar 2010 ble regionreformen satt ut i livet. Et sentralt element i den var, at mens staten beholdt ansvaret for 10 000 kilometer med stamveier, fikk fylkeskommunene ansvar for totalt 44 200...

av Torkelsen, Jan H., 23.01.13

Seks videregående skoler i Kristiasandsregionen holder åpen skole

Agder-fylkene har et robust og framtidsrettet arbeidsliv, universitet og gode videregående skoler – både for ungdom som vil ta høyere utdanning og de som satser på spesialisert yrkesopplæring. Lær mer...

av Torkelsen, Jan H., 22.01.13

Oppfordrer til alkolås ved all persontransport

Statens vegvesen sender i disse dager ut en veileder til alle norske kommuner og fylkeskommuner. Veilederen gir informasjon om hvorfor og hvordan transportører skal anskaffe og bruke alkolås i sine...

av Torkelsen, Jan H., 22.01.13

Flere kommuner fra Vest-Agder med i "Saman om ein betre kommune"

59 nye kommuner ble nylig tatt opp i det nasjonale utviklingsprogrammet "Saman om ein betre kommune". Totalt 109 kommuner er nå med i programmet. Av disse var fra tidligere kommunene Kvinesdal, Mandal...

av Torkelsen, Jan H., 22.01.13

Vest-Agder skal toppe valgdeltakelsesstatistikken

Komiteen for Stemmerettsjubileet 2013 i Vest-Agder har satt seg høye mål. Et av disse er at Vest-Agder skal være det fylket i landet som oppnår høyest valgdeltagelse ved Stortingsvalget 9. september....

av Torkelsen, Jan H., 20.01.13

Ny veileder for statlig styring av fylkeskommuner og kommuner (1)

Kommunal- og regionaldepartementet har nå revidert veilederen om statlig styring av kommuner og fylkeskommuner. Målet er å gi gode rammevilkår. Målgruppen for veilederen er departementer, direktorater...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.13

Inspirerende Mad å' leven for 150 utdanningssøkende

Det var trangt i auditoriet og kantineområdet på Tangen videregående skole i Kristiansand torsdag formiddag. Rundt 150 ungdommer, som skal foreta sitt utdanningsvalg, hadde oppsøkt skolen for å få et...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.13

Fylkesutvalgene fra Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark møtes 24. januar

Torsdag 24. januar står sentrale regionalpolitiske tema på dagsorden når fylkesutvalgene fra Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark samles til et felles møte. Det finner sted på Hotell Ernst i...

av Torkelsen, Jan H., 17.01.13

Sjølingstad Uldvarefabrikk ønsker velkommen til skolebesøk

Sjølingstad Uldvarefabrik ble etablert i 1894 og er i dag en levende museumsfabrikk vest for Mandal. Et besøk i fabrikken gir en unik mulighet til bedre å forstå endringene den industrielle revolusjon...

av Torkelsen, Jan H., 16.01.13

Mer midler til tannbehandling (1)

Fra 2013 vil særlig utsatte grupper og eldre få billigere og lettere tilgang til tannbehandling, opplyser helse og omsorgsdepartementet i en pressemelding. Regjeringen bruker 70 millioner på nye...

av Torkelsen, Jan H., 15.01.13

Setesdalsbanen jubilerer og digitaliseres

Første spadestikk på Setesdalsbanen ble tatt av Kong Oscar II den 21. juli 1891 - det egentlige anleggsarbeidet ble imidlertid ikke påbegynt før den 10. januar 1893. Nå er det altså et aldri så lite...

av Torkelsen, Jan H., 15.01.13

Kunstnerstipend til Keio Soomelt

Som ein del av samarbeidsavtalen med vennskapsfylket Lääne Virumaa i Estland, gir Vest-Agder fylkeskommune stipend til ein kunstnar. Denne gongen er det 25 år gamle Keio Soomelt, som får 25 000...

av Inga Lauvdal, 13.01.13

To skiskytterelever fra Sirdal til VM

To elever som går på Sirdal videregående skole er uttatt til å representere Norge under vinterens junior-verdensmesterskap i skiskyting. De to elevene er Kristin Sandeggen, Alvdal IL/Sirdal...

av Torkelsen, Jan H., 13.01.13

9. og 10. klassinger inviteres til opplevelsesdag: Mad å' Leven

Elever i 9. og 10. klasse inviteres til opplevelsesdag på Tangen videregående skole i Kristiansand torsdag 17. januar fra klokken 10.30 til 13.00. Her vil de oppleve mad å' leven sammen med alle...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.13

Flere myke trafikanter blant trafikkdrepte

I 2012 omkom 154 mennesker i trafikkulykker på norske veier. I Vest-Agder omkom åtte personer. Mens antall omkomne bilister og bilpassasjerer er betraktelig redusert de siste årene, er det ikke samme...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.13

Meny Mandal vinner av Mindus Brobyggerpris

Mindus I Mandal er en attføringsbedrift, som blant annet støttes av Vest-Agder fylkeskommune. Mindus har mange gode samarbeidspartnere i bedriftene i regionen som en er helt avhengig av for å bygge...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.13

Ledige drosjeløyver Kristiansand

av Iglebæk, Heidi Berit, 10.01.13

Steinalderutstilling i gamle Søgne prestegård

Åpningsdato til steinalderutstillingen er fredag 1 mars. Fylkesordfører Terje Damman og Søgnes ordfører Åse Severinsen skal åpne utstillingen. Seremonien starter Kl. 18:00 og er ferdig ca. kl....

av Sayej, Ghattas, 10.01.13

Mandalrektor: - Vi ser frem til å få et nybygd moderne skoleanlegg

Fylkeskommunen skal både bygge nytt og bygge om godt over 7000 kvadratmeter bygningsmasse på Mandal videregående skole. I mars starter byggearbeidet. Prosjektet, som har en prislapp på rundt 230...

av Torkelsen, Jan H., 10.01.13

Amaldus Nielsen - film med tilskudd fra fylket gjør suksess

Møte med lyset- en film om Amaldus Nielsens (1838-1932) liv og verk. I år feirer vi Amaldus Nielsens 175-års jubileum.

av Almås, Tomas Brøvig, 08.01.13

Nå starter planlegging av ny firefelts motorvei mellom Søgne og Lindesnes

Statens vegvesen har nå kunngjort at vegvesenet, i samarbeid med kommunene Søgne, Mandal og Lindesnes, starter arbeidet med å utarbeide planprogram for ny E39 fra Lindelia i Søgne, via Døle Bru i...

av Torkelsen, Jan H., 08.01.13

Verdig og tankevekkende aksjon mot trafikkdød

Også i år gikk en rekke offentlige etater i Agder-fylkene, der i blant Vest-Agder fylkeskommune, sammen om en aksjon for å markere dødsulykkene i trafikken. Tallene for Agder er seks drepte i...

av Torkelsen, Jan H., 07.01.13

Utdannings- og yrkesmesse for Lindesnesregionen

Tirsdag 8. januar er Mandal videregående skole arena for utdannings– og yrkesmessen 2013 for Lindesnes-regionen. Målgruppen for messen er ungdomsskoleelever, elever i videregående skole, foresatte til...

av Torkelsen, Jan H., 07.01.13

Vinterens storkonferanse MADE IN AGDER arrangeres 23. januar

MADE IN AGDER - Agderkonferansen 2013 arrangeres i Kilden teater og konserthus i Kristiansand onsdag 23. januar 2013. Årets konferanse skal omhandle innovasjon og verdiskaping og vil være en...

av Torkelsen, Jan H., 04.01.13

Breland stasjon skal utbedres og opprettholdes

Det ble tidligere i år, i forbindelse med en nasjonal gjennomgang av stasjonsstrukturen for jernbanen, kjent at Jernbaneverket opprettholdt sitt forslag om nedlegging av stopp på Breland i Marnardal,...

av Torkelsen, Jan H., 04.01.13

Fagutdanningen på Sørlandet er i landstoppen

Sørlandet har flest lærlinger i forhold til folketallet, størst økning i nye læreplasser og størst vekst i antall teknologistudenter. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB),...

av Torkelsen, Jan H., 03.01.13

800 000 kroner til Magma Geopark

Lokale og regionale parkar over heile landet får no midlar frå Kommunal- og regionaldepartementet til å satse på bærekraftig bruk av natur- og kulturverdiar i lokal bygdeutvikling. - Me har fått inn...

av Torkelsen, Jan H., 02.01.13

Samferdselssjefen roser brøytemannskapet

Fylkeskommunen overtok en rekke riksveger fra 1. januar 2010, og fylkesvegnettet er nå over 2000 kilometer. I samarbeid med Statens Vegvesen, utføres vedlikeholdet på fylkesvegnettet av private...

av ask, 02.01.13

Konferanseinvitasjon: Gode steder - Gode liv

Helse skapes ikke primært i helsesektoren. Hvordan kan vi bringe inn folkehelse som tema i det vi gjør knyttet til samfunns-, by- og stedsutvikling? Dette er sentrale tema 28. -29. på konferansen Gode...

av Torkelsen, Jan H., 02.01.13