• Sigurd Og Andre
  av Haldorsen, Even, 28.02.13

  Måltid-servitører fikk sølv i Norgescup

  Servitørlærelingene Sigurd Eilerås og Andrè Alina Gjermundsen vant sølv i Norgescup for lærlinger, i...

  Les mer
 • Holdeplass I Rona
  av Torkelsen, Jan H., 28.02.13

  Fortsatt satsing på økt tilgjengelighet til kollektivtransporten

  Fylkestinget sluttet seg tirsdag til at Vest-Agder fylkeskommune skal fortsette satsingen på økt...

  Les mer
 • Jernbanestasjonen i Kristiansand sentrum
  av Torkelsen, Jan H., 28.02.13

  Vil ha fokus også på jernbanesatsing i oppfølgingsarbeidet av Regionplan Agder 2020

  Fylkestinget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune vedtar Handlingsprogram for oppfølging av...

  Les mer
 • Peter Wang
  av Morten Morell, 28.02.13

  Til finalen i Abelkonkurransen

  Etter sterk innsats i første og andre runde av Abelkonkurransen i matematikk, har Tianzhi Lu – for...

  Les mer
 • Tannbehandlingsenhet På Vågsbygd Tannklinikk
  av Torkelsen, Jan H., 27.02.13

  Rabattordning i fylkeskommunes tannhelsetjeneste for personer over 20 år i utdanning?

  Da fylkestinget i går diskuterte en tannhelseplan for den fylkeskommunale offentlige...

  Les mer
 • Helene Bjerke Fredheim
  av Torkelsen, Jan H., 27.02.13

  Fylkeskommunens praksis rundt lærerløse timer i tråd med gjeldende lovverk

  Fylkestingsrepresentant Helene Bjerke Fredheim fra Fremskrittspartiet hadde innsendt en...

  Les mer
 • Bomavgiftsskilt
  av Torkelsen, Jan H., 27.02.13

  Fylkestinget åpner for å utrede omorganisering av bompengeselskaper

  Fylkestinget uttalte tirsdag om rapporten ”Anbefaling om regionale bompengeselskaper” fra...

  Les mer
 • Samar På Reingjeting
  av Torkelsen, Jan H., 26.02.13

  Spannande kulturistorisk møte om samar og tamrein

  Tysdag 5. mars kl. 19.00 arrangerer Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og...

  Les mer
 • Eftestad I Finsland
  av Torkelsen, Jan H., 26.02.13

  Fire kandidater til kulturminnevernprisen

  Vest-Agder fylkeskommune deler hvert år ut kulturminnevernprisen til enkeltpersoner, grupper av...

  Les mer

Ledig drosjeløyve i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune starter nå søknadsrunden for ett ledig drosjeløyve med stasjoneringssted Finsland i Songdalen kommune. Løyvet er ledig fra 1.juli 2013.

av ask, 25.02.13

Vinterdrift på veg

Hvilken standard kan du forvente på vegen i vinter?

av ask, 25.02.13

Geografiske særegenheter må utnyttes

Geografiske særegenheter kan og bør gjøres til en pådriver for territoriell utvikling i Europa. Det går fram av en studie som Nordregio har foretatt om utviklingen i grisgrendte strøk. Studien belyser...

av Torkelsen, Jan H., 25.02.13

Fylkestingene på Agder møtes til fellessamling

Tirsdag og onsdag denne uken møtes fylkestingene i Aust- og Vest-Agder til felles samling på Strand Hotel Fevik i Grimstad. Dette er en videreføring av en tradisjon med felles fylkestingsmøter som har...

av Torkelsen, Jan H., 25.02.13

Nei til Sirdal videregående skoles ønske om rulleskiløperskilt

Sirdal videregående skoles rektor Anita H. Haugen sendte for kort tid siden søknad til Statens vegvesen hvor skolen ber om å få tilrettelagt skilting for rulleskitrening langs fylkesveiene i kommunen....

av Torkelsen, Jan H., 22.02.13

Rapport om forfall på fylkesveg

Som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) for 2014 – 2023 har Statens vegvesen foretatt en kartlegging av hvor mye det vil koste å fjerne forfallet på fylkesvegene. Å fjerne forfallet på...

av ask, 21.02.13

Nullvisjonen Agders nettside slår an

-Vår nye webside for Nullvisjonen har nå vært på lufta rundt en måned. Vi har snart nådd opp til totalt rundt 6000 artikkelvisninger. Det er opp mot 200 per dag – langt langt over vår forventning....

av Torkelsen, Jan H., 21.02.13

Aust-Agder fylkeskommune blir medeier i AKT

Det er nå klart at Aust-Agder fylkeskommune kan tre inn som medeier i Agder Kollektivtrafikk AS fra og med 1. juli 2013. Det ble klart da bystyret i Kristiansand nylig enstemmig sa hjertelig...

av Torkelsen, Jan H., 20.02.13

150 000 kroner til Kirkens SOS

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal imøtekomme en søknad fra Kirkens SOS om driftsstøtte for 2013 med 150.000 kroner. Kirkens SOS i Agder har søkt fylkeskommunen om...

av Torkelsen, Jan H., 19.02.13

Mange positive resultater av ordningen med belønningsmidler

Areal og Transportutvalget i Kristiansandsregionen godkjente fredag en rapport om resultater knyttet til ordningen med statlige belønningsmidler for perioden fra 2009 til 2012. Den fireårige avtalen...

av Torkelsen, Jan H., 19.02.13

Ny søknad om 472 millioner kroner i belønningsmidler

Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune søker om ny fireårig belønningsavtale med Samferdselsdepartementet på vegne av ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen. Samarbeidet består av...

av Torkelsen, Jan H., 18.02.13

Rett til påbygg etter fagbrev

Regjeringen vil gi yrkesfagelevene rett til påbyggingsår for å få studiekompetanse etter fagbrev. -Dette vil gi flere motiverte lærlinger i bedriftene, mener utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO...

av Torkelsen, Jan H., 18.02.13

Nærmere 17 millioner kroner i bygdeutviklingsmidler til Vest-Agder

Landbruks- og matdepartementet har nå sendt ut tilskuddsbrev til fylkene om fordelingen av de fylkesvise BU-midlene. Disse består av bedriftsrettede midler forvaltet av Innovasjon Norge og midler til...

av Torkelsen, Jan H., 18.02.13

Politikk i praksis ved Mandal videregående skole

Nylig ble det tredje ordentlige Elevparlament avholdt på Mandal videregående skole. Elevparlamentet er et årlig prosjekt der samtlige av elevene på vg1 - Studiespesialiserende program, samt vg2...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.13

Vil at reinen skal øke bruken av villreinområdet i Setesdal - Ryfylke

Fylkesutvalget vedtok tidligere denne uken at Vest-Agder fylkeskommune skal gi økonomisk støtte til et nystartet villreinprosjekt for Setesdal-Ryfylke. Det er Fylkesmannen i Vest-Agder som har søkt en...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.13

Agderfylkene omsatte i 2011 for 165 milliarder kroner

De godt og vel 14.000 aksjeselskapene i Agder-fylkene omsatte i 2011 for 165 milliarder kroner, fremgår det i Konjunkturbarometeret for Agder 2013 som ble presentert i går. Industrien står for 40...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.13

Sørlandets litteraturpris

De nominerte kandidatene til Sørlandets litteraturpris 2013 har nettopp blitt offentliggjort på en pressekonferanse avholdt i Kristiansand Folkebibliotek. Sørlandets litteraturpris består av en...

av kas, 14.02.13

Informasjonsmøte om offentlige innkjøp på Agder 2013

Tirsdag 26. februar fra klokken 09.00 til 11.00 arrangerer Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA), sammen med Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Arendal kommune, informasjonsmøte om planlagte...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.13

Fylkeskommunen engasjerer seg for å få flere kinesiske turister til Sørlandet

Hvordan kan Sørlandet som del av Skandinavia rigge seg mot et fremtidig kinesisk ferie- og fritidsmarked? Det er det sentrale satsingsområdet for interreg prosjektet Chinavia II som fylkesutvalget i...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.13

Fylkesutvalget åpne for et felles fylkeskommunalt bompengeselskap - primært et regionalt selskap

Fylkesutvalget behandlet tirsdag en rapport ”Anbefaling om regionale bompengeselskaper” fra Vegdirektoratet. Anbefalingen i rapporten gir en klar tilrådning om å opprette fylkeskommunale eller...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.13

Finansiering på plass for etableringen av et medvirkningsorgan for unge i Vest-Agder

Fylkestinget gikk i desember i fjor inn for at det opprettes et medvirkningsorgan for unge i Vest-Agder. Fylkesrådmannen ble gitt fullmakt til å arbeide videre med å etablere et slikt organ i løpet av...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.13

Regionplanpolitikerne finner forslaget om å legge Agders 110-sentral til Stavanger svært uhensiktsmessig

I et møte i politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder nylig ble det besluttet å utforme en felles uttalelse til høring og varsel om vedtak vedrørende omorganisering av 110-sentralene i...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.13

Fylkeskommunen anbefaler konsesjon til Siragrunnen vindpark

Fylkesutvalget gikk i dag, mot en stemme fra Frp, inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal anbefale at det gis konsesjon til Siragrunnen vindpark. En slik utbygging vil kun medføre beskjedne...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.13

Nå skal Sørvestbanens fordeler for folk, næringsliv, klima og miljø synliggjøres

Det pågår i disse dager en tung satsing fra Jernbaneforum Sør og Sørvestbaneprosjektet. I de fem fylkene i forumet: Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold, arrangeres det...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.13

Skal vi få realisert Sørvestbanen må vi mobilisere for saken

Fylkesvaraordfører Thore Westermoen var på offensiven da han mandag åpnet et fremtidsverksted om Sørvestbanen i Kristiansand. –Sørvestbanen er et fantastisk prosjekt – en genistrek. Han fulgte...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.13

Tre kommuner i Vest-Agder får ekstramidler til samfunnsutvikling

Kommunal- og regionaldepartementet opplyser i en pressemelding at departementet tildeler fylkeskommunane 15 millionar kroner for å gje mindre kommunar i distrikta større kapasitet til å utvikle ...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.13

Nytt planarbeid for E39 mellom Søgne og Lindesnes presentert for kommunene

Statens vegvesen har nå satt i gang planarbeidet for ny E39 mellom Søgne og Lindesnes. Torsdag i forrige uke var det oppstartsmøte med kommunepolitikere og administrasjon i Søgne, Mandal og Lindesnes...

av Torkelsen, Jan H., 11.02.13

Ny nettportal for forslag frå innbyggjarane

Eit nytt tilbod frå Kommunal- og regionaldepartementet gjer at alle no kan nytte internett til å føreslå endringar i kommunen og fylkeskommunen dei bur i. - Vi har teke eit nytt steg i arbeidet med å...

av Torkelsen, Jan H., 11.02.13

Opprydding i innsigelsespraksisen knyttet til fylkesveisaker

Hovedutvalg for samferdsel. areal og miljø sa seg i sist møte enig med fylkesrådmann Tine Sundtoft i forslag som klargjør innsigelsespraksisen på fylkesveier. Bakgrunnen er at omfanget av fylkesveier...

av Torkelsen, Jan H., 11.02.13

Kommuneovergangssaka på Agder til Stortinget

Kommunal- og regionaldepartementet tilrår at Stortinget avslår at kommunane Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand får bytte fylke. Proposisjonen til Stortinget blei lagt fram i statsråd i...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.13

Tilskudd til kulturtiltak – søknadsfrist 1. mars

Vest-Agder fylkeskommune utlyser midler til kulturtiltak. Det kan søkes støtte til festivaler, prosjekt, aktiviteter og enkeltarrangement innenfor områder som musikk, scenekunst, visuell kunst,...

av Lauvdal, Inga, 08.02.13

Regionfokuset er på kommunikasjon, utdanningsløp og klimavennlig energi

Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 fastsatte denne uken at hovedfokuset i år skal rettes mot tre sentrale utviklingsområder. Det ene er utdanning hvor en vil ta for seg det...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.13

Nytt prosjekt igangsatt for kategoriinndeling og klassifisering av fylkesveinettet

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø har nå opprettet et prosjekt for gjennomgang av fylkesveinettet. Prosjektgruppen skal utarbeide et forslag til inndeling av fylkesvegnettet i kategorier....

av Torkelsen, Jan H., 08.02.13

Vil ha fylkeskommunen med på nytt villreinprosjekt

Fylkesmannen i Vest-Agder har søkt en rekke aktører om økonomisk støtte til et nystartet villreinprosjekt for Setesdal-Ryfylke. Det søkes Vest-Agder fylkeskommune om støtte på 50 000 kroner for...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.13

Asfaltarbeider på nesten 100 kilometer fylkesvei i år

I år er det vedtatt at fylkeskommunen skal bruke 54,5 millioner kroner til asfaltering og forarbeid. Av dette er 44,5 millioner kroner planlagt til dekketiltak og 10 millioner kroner til forarbeid....

av Torkelsen, Jan H., 07.02.13

Fylkeskommunalt hovedutvalg positivt til konsesjon til Siragrunnen vindpark

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk onsdag, mot stemmen fra SPs representant, inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal anbefale at det gis konsesjon til Siragrunnen vindpark....

av Torkelsen, Jan H., 07.02.13

Fire millioner kroner til tiltak for universell utforming av kollektivtransporten

Samferdselsdepartementet har fordelt til sammen 45,8 millioner kroner til tiltak for universell utforming av kollektivtransporten i 2013. Hovedutvalg for Samferdsel, areal og miljø ble onsdag...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.13

Støtte til prosjektet ”Samarbeid om marin forskning og faglig utvikling i Agder"

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge et tilskudd på 720.000 kroner i 2013 til prosjektet ”Samarbeid om marin forskning og faglig utvikling i Agder”. Det...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.13

Krav om E39-satsing fra Kristiansand til Trondheim

-E39 fra Kristiansand til Trondheim binder Vestlandet sammen til én region. 1.3 millioner nordmenn bor og arbeider i Vestlandsregionen. I følge en Menon-rapport fra 2012 står næringslivet på...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.13

Wikipedia-kurs

Nye medier har ført med seg nye formidlingsmetoder. Mange dyktige og kunnskapsrike mennesker har mye kunnskap andre kan dra nytte av, men er ikke nødvendigvis fortrolige med de nye metodene....

av kas, 06.02.13

Prosjektmidler til bibliotekutvikling

Vest-Agder fylkesbibliotek ønsker å bidra til bibliotekfaglig aktivitet og utvikling, samt å legge til rette for regionalt samarbeid innen biblioteksektoren. I den forbindelse inviteres alle...

av kas, 06.02.13

Regionplanpolitikerne skal si sitt om fusjons-alternativet for UiA og HiT

Rektor Torunn Lauvdal fra Universitetet i Agder redegjorde tirsdag i Politisk styringsgruppe for Regionplan Agder 2020 om temaet "Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Universitetet i Agder og...

av Torkelsen, Jan H., 06.02.13

Debattbok til førstegangsvelgere lansert

Debattboken Sånn er det bare deles ut til alle elever i 2. og 3. klasse i videregående skole og er en gave i anledning Stemmerettsjubileet 1913-2013. - Jeg håper debattboken vil bidra til høylytte...

av Torkelsen, Jan H., 06.02.13

Halvparten av elevene i videregående skole skulker

Fravær er i dag et stort problem ved mange videregående skoler i Norge. Nå har forskere ved NTNU og SINTEF for første gang kartlagt norske elevers holdninger til fravær, og hvor mye de faktisk er...

av Torkelsen, Jan H., 05.02.13

Yrkesretter naturfagundervisningen

Nå skal naturfagundervisningen på yrkesfag bli mer yrkesrettet, slik at elevene får en opplæring som er tettere knyttet til det yrket de utdanner seg til. -Ikke alle elever på yrkesfag ser nytten av...

av Torkelsen, Jan H., 05.02.13

Camilla Collett, født Wergeland

Fylkesbibliotekene i Aust- og Vest-Agder arrangerer to faste forfatterturneer til bibliotekene i Agder hvert år. Vårens forfatterturné er planlagt med Stemmerettsjubileet som bakteppe. Line...

av kas, 04.02.13

Asbjørn Dalsmo foreslås som styremedlem i Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS

Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommunes representant i representantskapetfor Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS skal foreslå assisterende fylkestannhelsesjef Asbjørn Dalsmo...

av Torkelsen, Jan H., 04.02.13