• Logo RFF Agder
  av Birnbrich, Manuel, 25.03.13

  Regionalt forskningsfond Agder lyser ut 4 millioner kroner

  Regionalt forskningsfond Agder har lyst ut til sammen 4 millioner kroner til regionale forprosjekter...

  Les mer
 • UKM-LOGO-2013
  av Torkelsen, Jan H., 25.03.13

  UKMs fylkesmønstring skjer i Buen i Mandal 6. april

  Lørdag 6. april arrangeres fylkesmønstring i Ungdommens kulturmønstring 3013. Også i år skjer det på...

  Les mer
 • Havbukta
  av fas, 22.03.13

  Hva nå i Havbukta?

  Igår ble Vilhelms Krag eiendom i Ny-Hellesund, "Havbukta" kraftig skadet av brann. Hva skjer med...

  Les mer
 • Nordic Tenors Trio
  av Torkelsen, Jan H., 22.03.13

  Spennende påsketilbud for familien på Lindesnes fyr

  Lindesnes fyr holder åpent for publikum hele påsken fra lørdag 23. mars til annen påskedag. Hver dag...

  Les mer
 • Trond Schrader Kristiansen Orienterer PSG
  av Torkelsen, Jan H., 22.03.13

  Den nasjonale energi- og klimapolitikken må endres

  -Skal vi oppfylle målene i Regionplan Agder 2020 må vi først endre den nasjonale energi- og...

  Les mer
 • Anne Tone Hageland Kultursjef
  av Torkelsen, Jan H., 22.03.13

  Fylkeskultursjef Anne Tone Hageland leiar Rådet for folkemusikk og folkedans

  Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff) er ein sjølvstendig institusjon organisert som ei stifting....

  Les mer
 • Påskelunsj HT
  av Holthe, Åse, 21.03.13

  Påskelunsj

  Avdeling for hverdagslivstrening ved Kvadraturen skolesenter holdt 21. mars sin årlige påskelunsj...

  Les mer
 • Skolemotiv
  av Torkelsen, Jan H., 21.03.13

  Søkerstatusen til videregående opplæring skoleåret 2013/2014 er klar

  Søkertall per 1. mars viser at antall søkere til videregående opplæring i offentlige skoler i Norge...

  Les mer
 • Gunnar Haddeland Lister Bompengeselskap
  av Torkelsen, Jan H., 21.03.13

  Betydelig flere bompasseringer i Lister

  Daglig leder i Lister Bompengeselskap AS Gunnar Haddeland har nå klar tallene for antall...

  Les mer

Landbruksutdanningen skal nå evalueres

- Skal vi nå målsettingen om økt matproduksjon i Norge trenger vi flere fagpersoner med god kompetanse i hele verdikjeden. Vi må derfor ha mer kunnskap om hvordan vi skal innrette utdanningen i de...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.13

Tiåringer av begge kjønn setter utdanning som viktigst for fremtiden

Mandag presenterte forsker Ann Christin E. Nilsen fra Agderforskning en ny undersøkelse om barns levekår og hverdagsliv i Agder for politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020. Undersøkelsen...

av Torkelsen, Jan H., 20.03.13

Vil lovfeste medverknad for ungdom

I dei fleste kommunar kan ungdom påverke i lokalpolitiske saker, men framleis legg ikkje alle kommunar til rette for dette. Difor vil regjeringa lovfeste medverknadsordningar for ungdom i kommunar og...

av Torkelsen, Jan H., 20.03.13

Fylkeskommunens tannhelsetjeneste markerer FN's internasjonale vanndag

22. mars markerer FN verdens vanndag. Denne dagen ønsker FN å sette fokus på hvor viktig det er å gi alle mennesker tilgang på rent drikkevann - ikke bare for enkeltmenneskets skyld, men for...

av Torkelsen, Jan H., 20.03.13

Historisk fellesløft for å heve kvaliteten på utdanning i Agder-fylkene

Mandag sluttet politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 seg til flere anbefalinger i et notat for å forbedre utdanningen i grunn- og videregående skole. Det vil kunne medføre at to...

av Torkelsen, Jan H., 20.03.13

Hva skjer med veiene våre- får vi snart ny E39?

Dette er spørsmål som ordførere ofte får når vi er i kontakt med våre innbyggere, i alle fall spørsmål jeg som fylkesordfører ofte får. Dette gjelder spesielt riksveier utfra trafikkmengden, men også...

av Torkelsen, Jan H., 19.03.13

Thore Westermoen: -Jernbane handler om mye mer enn lokaltog i Osloregionen

Om 16 år vil det, i følge Statistisk sentralbyrå, bo seks millioner mennesker i Norge. Flertallet av disse vil ikke bo i Oslo. Mer enn 4 millioner vil bo, eller jobbe utenfor Oslo i 2028. De vil bo i...

av Torkelsen, Jan H., 19.03.13

10 omkom på veiene i februar

I løpet av februar i år omkom ti personer i veitrafikkulykker på norske veier. Dette er seks færre enn i samme måned i fjor opplyser Statistisk sentralbyrå. Det ble ikke registrert trafikkdrepte i...

av Torkelsen, Jan H., 19.03.13

Større fleksibilitet i videregående opplæring

Regjeringen vil endre fag- og yrkesopplæringen gjennom å legge til rette for tidligere og hyppigere veksling mellom opplæring i skole og arbeidsliv. Elevene skal også få tidligere innføring i yrket de...

av Torkelsen, Jan H., 18.03.13

Store partnerskapsmuligheter i EU

Representanter for den norske EU-delegasjonen og EØS-sekretariatet var nylig på plass i Norway House i Brussel for å informere norske aktører om partnerskapsmulighetene i EU. Bakgrunnen er at det i...

av Torkelsen, Jan H., 18.03.13

Nytt trafikksikkerhetstiltak: Forbudt å taste på mobil i bil

Fra 2. mai blir det forbudt å taste og surfe på mobilen mens du kjører bil. Det gjelder selv om mobilen sitter fast i en holder. Den nye regelen kommer etter en høringsrunde der det er stor enighet om...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.13

Riksantikvaren gir 100 000,- til videreutvikling av "Festung Lista"

Vest-Agder fylkeskommune og Vest-Agder-museet har fra Riksantikvaren fått midler til videreutvikle Nordberg fort som arena for kulturhistoriske opplevelser på Lista. Prosjektet skal bidra til en bedre...

av Kristiansen, Kåre, 15.03.13

125-årsjubileum for Setesdalsbanen i år

I år er det 125 år siden det første spadestikket ble tatt på Setesdalsbanen. Det opplyste John Olsen, direktør for Vest-Agder museet, for medlemmene i hovedutvalg for kultur og utdanning som nylig...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.13

Spennende tema på dagsorden for politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder

Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 møtes mandag 18. mars i Kristiansand rådhus. På dagsorden for gruppen, som ledes av Aust-Agders fylkesordfører Bjørgulf Sverdrup Lund, står flere...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.13

Middtrekkverkalternativet legges til grunn for utbedring av E39 Søgne – Ålgård

-Trafikken på E39 blir tryggere, framkommeligheten bedre, reisetiden kortere og transporten mer forutsigbar hele året, sier statssekretær Geir Pollestad, i Samferdselsdepartementet, i forbindelse med...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.13

Opplegget for utarbeidelse av en regional plan for samferdsel er nå klart

Fylkestingets vedtok i fjor høst oppstart arbeider med regional plan for samferdsel i Vest-Agder for perioden 2014 til 2019. Et forslag til planprogram ble samtidig lagt ut til offentlig ettersyn....

av Torkelsen, Jan H., 14.03.13

Tusenårsstedet på Lindesnes får overvåkningsutstyr for sikring av fjellet

Fylkesutvalget bevilget tirsdag en ramme på inntil 300 000 kroner til overvåkningstiltak for sikring av fjellet ved Lindesnes fyr. Formidlingsbygget i Tusenårsstedet i fjellet under Lindesnes fyr er...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.13

13 kraftfylker viderefører godt samarbeid

Årsmøtet for Samarbeidande kraftfylke vedtok i fjor at kraftfylkesamarbeidet skal videreføres, og at kraftfylkene skal ha et fast sekretariat. Styret har arbeidet videre med å få dette på plass. SFE...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.13

Opplev utstillingen "I fotografiets tid" på Lista og i Flekkefjord

"I fotografiets tid. Reiser i Sápmi – med utgangspunkt i Rolf Ärnströms fotos fra 1940-tallet" er tittelen på en munter og interessant fotoutstilling som vises ved Vest-Agder-museet. Utstillingen...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.13

Byggearbeider på Mandal videregående skole blir raskere gjennomført

Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om det pågående byggeprosjektet på Mandal videregående skole. Prosjektleder Steinar Bretvik opplyste at byggene vil bli ferdige til skolestart 2014. Det var...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.13

Rett til påbygg etter fagbrev kan bli innført for ungdom bosatt i Vest-Agder

Fylkesutvalget gikk i dag inn for at elever bosatt i Vest-Agder, som velger en yrkesfaglig utdanning på VG3, skal få rett til å komme inn på VG3 påbygg til generell studiekompetanse, komprimert kurs,...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.13

Ber Kvinesdal kommune vurdere arealbruken i tilknytning til næringsområdet på Opofte

Kvinesdal kommune har skal starte opp planarbeid for revisjon av kommuneplanens arealdel for perioden 2013-2025. Forslag til planprogram er sendt ut til høring. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.13

Vel overstått påske

av Torkelsen, Jan H., 13.03.13

Målet er landets høyeste valgdeltakelse i Vest-Agder ved høstens valg

-Vest Agders klare målsetting ved høstens valg er å bli det fylket som oppnår høyest valgdeltakelse. Vi har kampanjer for å mobilisere førstegangsvelgere til å bruke stemmeretten, tilsvarende også...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.13

Det søkes midler fra "Lokal samfunnsutvikling i kommunene" til flere Vest-Agder-prosjekter

Kommunal- og arbeidsdepartementet har i sitt program Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) satt av 30 millioner kroner på statsbudsjettet for 2013 til fylkeskommunene for å bidra til positiv...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.13

Forskning og miljø viktig i nytt Øresund-Kattegat-Skagerrak-prosjekt

Forskning og innovasjon, klima og miljø, infrastruktur og et grenseregionalt arbeidsmarkedet er blant de foreslåtte prioriteringene i ØKS-programmet for neste interregperiode. En skrivergruppe for et...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.13

EU fokuserer på utdanning for å øke sysselsettingen

De europeiske utdanningsministrene møttes i Brussel i februar for en halv dag med rådsmøte etterfulgt av en policy diskusjon om EUs vekst- og sysselsettingsstrategi og den årlige vekstrapporten for...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.13

Blir fylkeskommunen med i Transparency International Norge?

Foreningen Transparency Internationals sitt formål er å motarbeide all former for korrupsjon, misbruk av stilling og posisjon, og å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet så vel i privat og...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.13

Ytterligere innsats for oppfølging av unge utenfor opplæring og arbeid

I juni 2012 tildelte Arbeid og Velferdsdirektoratet midler til NAV-Kristiansand for opprettelsen av et prosjekt som retter seg mot å gi opplæring/arbeid til målgruppen i NyGIV-Oppfølgingsprosjektet....

av Torkelsen, Jan H., 11.03.13

Kortere farstid på sjøveien til Europa

Overvåket seiling fra Europa til Murmansk, utvikling av et nytt konseptet for kortere fartstid til Europa og dokumentasjon av Nordlig maritim korridor er blant resultatene av prosjektet Stratmos....

av Torkelsen, Jan H., 11.03.13

Fylkeskommunen med på arrangement for å gi motivasjon til realfag

500 sørlandsjenter kom til den 10. utgaven av Jenter og teknologi ved UiA Grimstad nylig. Jentene er for andre året på rad i flertall blant søkerne til Vg3 Realfag i videregående skoler i...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.13

Prisdryss til ungdomsbedrift fra Lister videregående studiested Flekkefjord

Ungdomsbedriften Body Metal UB fra Lister videregående skole studiested Flekkefjord stakk av med fire priser på fylkesmessen Ungt Entreprenørskap i forrige uke. Salg- og markedsføringsleder Sondre...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.13

Fylkeskommunen vil i dialog med Flekkefjord kommune om forslag til kystsoneplan

Flekkefjord kommune har forslag til revidert kommunedelplan for Kystsonen ute til offentlig ettersyn. Planen omfatter Hidra, Andabeløy, områdene langs Stolsfjorden samt fastlandet nord for...

av Torkelsen, Jan H., 10.03.13

Lærlingundersøkelsen

Tett opp til 700 lærlinger, som var påbegynt sitt andre år, deltok i årets undersøkelse. To av dem ble trukket ut til å vinne hver sin iPad. Fylkesutdanningssjef Arly Hauge overakte gavekort til en...

av Haldorsen, Even, 08.03.13

Fylkeskommunen øker den økonomiske støtten til miniStortinget

I løpet av dagene 13. til 15. mars arrangeres rollespillet miniStortinget for åttende gang på Vågsbygd videregående skole. 169 samfunnsfagelever fra videregående skoler på Agder etablerer et...

av Torkelsen, Jan H., 08.03.13

Mer fornøyde veibrukere på Sørlandet

Norske veibrukere er mer tilfredse med framkommeligheten på veiene nå enn de var for fire år siden og sørlendinger er mest fornøyd. Det er konklusjonen fra en brukerundersøkelse om sommervedlikeholdet...

av Torkelsen, Jan H., 08.03.13

Etablering av et kulturhistorisk senter på Ballastbrygga i Mandal vil koste snaue ti millioner kroner

Fylkeskommunen tok i fjor vinter initiativ til forprosjektet "Mandal industrihistoriske senter" med sikte på å utrede mulighetene for etablering av et kulturhistorisk senter på Ballastbrygga i Mandal....

av Torkelsen, Jan H., 08.03.13

Tilstrømningen til karrieresentrene i Vest-Agder er stor, økende og økonomisk krevende

I 2010 ble de tre regionale karrieresentrene i Vest-Agder opprettet. I tillegg til å gi fylkets innbyggere et tilbud om karriereveiledning overtok de oppgavene til de tidligere ressurssentrene. I dag...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.13

Fylkeskommunen og Universitetet i Agder inngår samarbeidsavtale omkring Ungdommens Kulturmønstring

Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning har nå godkjentt en ny samarbeidsavtale mellom Vest Agder fylkeskommune og Institutt for visuelle og sceniske fag ved UiA. Drama/teater-miljøet ved...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.13

Fylkesordføreren holder appell og går i fakkeltog for sikker vei

Fredag 15. mars er fylkesordfører Terje Damman og flere av ordførerne i regionen til stede på en stor veikonferanse i i Oslo i regi av aksjonen Nei til frontkollisjoner. I forbindelse med konferansen...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.13

By og omland i styrka samspel

-Store delar av det mest globaliserte og eksportorienterte næringslivet finn vi i relativt små byregionar, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Små og mellomstore byar er viktige...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.13

Fylkeskommunens kulturminnevernpris tildelt Handverksfarbrikken på Gyland

Vest-Agder fylkeskommune deler hvert år ut kulturminnevernprisen til enkeltpersoner, grupper av enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter, i spesielle tilfeller også kommuner som har utmerket seg...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.13

Norges flotteste skoleavdeling for transportfag åpnet på Vennesla

I går ble den offisielle åpningen av det, som i kvalifiserte fagmiljøer betegnes som landets flotteste skoleavdeling for transportfag, foretatt på Vennesla videregående skole. –Gratulerer med dagen...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.13

Elevkontakter - Hyggelig å være til nytte!

De fire pensjonerte damene, på bildet fra venstre Kjellbjørg Auestad, Colleen Nolan, Anna Handeland og Wenche Stallemo, er alle enig om at det å få være elevkontakt på Kristiansand katedralskole Gimle...

av Cheryl Macdonald, 06.03.13

To elever Mandal videregående skole til den nasjonale Kjemiolympiaden 2013

Caroline Einen og Thomas Reiersen fra Mandal videregående skole har kvalifisert seg til finalekurset i den nasjonale kjemiolympiaden som skal holdes på Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo i dagene...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.13

Navarsete: Fylkeskommunane må sørgje for betre regional skreddarsaum

Regionale utfordringar og regionalt potensial krev regionale løysingar. Difor overfører regjeringa størsteparten av midlane til regional utvikling til fylkeskommunane. Det meste går til å skape nye...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.13

Innsigelser fra statlige instanser skal samordnes

Miljøverndepartementet har sendt ut et brev til landets kommuner og fylkesmenn med spørsmål om de vil delta i en prøveordning. Hele 22 statlige instanser kan komme med innsigelser til kommunale...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.13

Bli med på fotokonkurranse - beste sykkelbilde

Sykkelmagasinet utlyser fotokonkurranse med tema beste sykkelbilde. De beste bildene vil bli publisert i årets magasin som distribueres til alle husstander i Kristiansandsregionen i april. Bildet som...

av Torkelsen, Jan H., 04.03.13

Vennesla-elev klar for OL-finale i kjemi

Tredjeklassingen Håkon Homme på Vennesla videregående skole, er klar for finalen i den årlige kjemiolympiaden som arrangeres av Norsk Kjemisk Selskap. Første hinder var å bli blant de 100 beste i...

av Magne Strømme og Gustav Hårtveit, 04.03.13

Gjennombrudd for kultursenterplanene i Flekkefjord

Etter et ekstraordinært møte i bystyret i slutten av forrige uke er det nå tatt et viktig skritt for at Flekkefjord får gjennomført planene om et nytt kultursenter. En prosjektgruppe har nylig kuttet...

av Torkelsen, Jan H., 04.03.13

Verdens første kvinnelige symfoniorkester åpner Stemmerettsjubileet

Verdens første kvinnelige symfoniorkester åpner Stemmerettsjubileet på kvinnedagen 8. mars med en festforestilling i Kilden teater og konserthus i Kristiansand. Da feires det at det er 100 år siden...

av Torkelsen, Jan H., 04.03.13

Sør-Noreg deltar i omstrukturering av reiselivet i Noreg

Som ein del av prosjektet for restrukturering av reisemålsselskapa i Noreg, eit av dei største tiltaka i regjeringa sin reiselivsstrategi ”Destinasjon Noreg”, er det satt ned prosjektgrupper i dei...

av Torkelsen, Jan H., 04.03.13

Påskehilsen

av Torkelsen, Jan H., 03.03.13

Ny rapport dokumenterer at fylkeskommunen er en aktiv og god vegeier

På oppdrag for KS har International research institute of Stavanger dokumentert fylkeskommunenes ansvar for styring og kontroll på fylkesvegnettet etter 2010. Avgjørelser om hvilke veier som skal...

av Torkelsen, Jan H., 01.03.13

Ungdom i Vest-Agder ønsker lovfesting av ungdomsmedvirkning

Kai Steffen Østensen (19 år) fra Farsund er en av fire ungdommer fra Vest-Agder som skal være med på Ungdommens Storting 4. og 5. mars. På vegne av referansegruppen som arbeider med etablering av...

av Torkelsen, Jan H., 01.03.13

Fortsatt positiv økonomisk utvikling

KS' regnskapsundersøkelse viser at fylkeskommunene har et netto driftsresultat på 5,4 prosent av driftsinntektene i 2012 mot 5,5 prosent året før. Brutto driftsresultat økte med om lag ett...

av Torkelsen, Jan H., 01.03.13