• Veiarbeid Skilt
  av Torkelsen, Jan H., 30.04.13

  Må ha statlige finansieringsmidler til vegvedlikehold

  Fylkestinget behandlet i sist møte en rapport. om "Hva det vil koste å fjerne forfall på...

  Les mer
 • Oddernes Kirke I Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 30.04.13

  Fylkeskommunene får ansvar for listeførte kirkers omgivelser

  Fra 1. mai overføres ansvaret som kulturminnemyndighet når det gjelder listeførte kirkers...

  Les mer
 • Bibelside
  av Torkelsen, Jan H., 30.04.13

  Folkebiblioteka står framfor endringar

  Regjeringa la i forrige uke fram forslag om endringar i lov om folkebibliotek. Folkebiblioteka har...

  Les mer
 • Kalkulator
  av saa, 29.04.13

  Tilbud om gratis intensivkurs i matematikk 1P

  Dette er først og fremst et tilbud til deg som tidligere har strøket i matte 1P på vg1...

  Les mer
 • Tingparkens Logo
  av Torkelsen, Jan H., 29.04.13

  Sluttrapporten for byggeprosjektet ved Tingvatn fornminnepark og besøkssenter godkjent

  Fylkestinget godkjente i sist møte sluttrapporten for byggeprosjektet ved Tingvatn fornminnepark og...

  Les mer
 • Utdanningsillustrasjon Med Bøker
  av Torkelsen, Jan H., 29.04.13

  Nytt viktig tiltak for systematisk samhandling mellom skole og arbeidsliv

  Den årlige samlingen for alle skolene som deltar i Lektor 2-ordningen i Agder ble arrangert ved...

  Les mer
 • Skolemotiv
  av Torkelsen, Jan H., 29.04.13

  Fylkeskommunene og kommunene prioriterer lærernes videreutdanning

  Det er gledelig å se at kommuner og fylkeskommuner prioriterer lærernes videreutdanning, sier...

  Les mer
 • Lesepass
  av kas, 28.04.13

  Sommerles - en leselystkampanje fra folkebibliotekene i Agder

  Årets leselystkampanje i Agder starter 1. mai og fortsetter gjennom hele sommeren til 1. september....

  Les mer
 • Fullriggeren Sørlandet Passerer Lindesnes
  av Torkelsen, Jan H., 26.04.13

  Staten må sterkere på banen for Fullriggeren Sørlandet

  Fylkestinget påpekte i dag at Fullriggeren Sørlandet er en viktig del av den maritime kulturarven....

  Les mer

Bokblink Ungdom

Tirsdag 21. mai inviterer Vest-Agder fylkesbibliotek til Bokblink Ungdom. Arrangementet finner sted på Radisson Blu Caledonien i Kristiansand. Målgruppen er voksne som jobber med ungdom og...

av kas, 26.04.13

Fylkeskommunen innfører rett til påbygg etter fagbrev

Fylkestinget besluttet tidligere denne uken at elever bosatt i Vest-Agder, som velger en yrkesfaglig utdanning på VG3, skal få rett til å komme inn på VG3 påbygg til generell studiekompetanse,...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.13

Byggingen av Kilden mer enn innfridde forhåndsberegningene

Kilden teater- og konserthus ble overlevert fra entreprenørene i september 2011. Det var tre måneder tidligere enn fremdriftsplanen forutsatte. Kilden ble levert i henhold til budsjett. Budsjettet var...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.13

Fylkestinget vil ha samferdselsprosjekter i Vest-Agder raskere gjennomført

Samtlige representanter i fylkestinget stilte seg onsdag bak en uttalelse om regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan. En vil ha rask gjennomføring av E-39 strekningen mellom Breimyr og Søgne...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.13

Riksantikvaren gir midler til skilting og skjøtsel

Riksantikvaren har i bevaringsprogrammet for bergkunst (BERG) og bevarings- programmet for utvalgte arkeologiske kulturminner (BARK) gitt 265 000 ,- i tilskudd til tre av Fylkeskonservatorens...

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 25.04.13

Elev- og lærlingombudet i Vest-Agder opptatt av aktivt holdningsarbeid

Elev- og lærlingombud Helge Ødegård Hovland, skriver i sin årsmelding for 2012, at han gjennom elevundersøkelsen har fått tilgang til tall over hvor mange i Vest-Agder skolen som på jevnlig basis...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.13

Ambisiøs målsetting for å få flere til å fullføre videregående opplæring

Da fylkestinget onsdag behandlet tilstandsrapport for 2012 for videregående opplæring var elevers gjennomføring av utdanning et sentralt tema. Fylkestinget legger til grunn at gjennomføringsprosenten...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.13

Millionar fra Riksantikvaren til Hestmanden og Gamle Oksøy

I statsbudsjettet er det på Riksantikvaren sitt budsjett sett av 47 millionar kroner til fartøyvern. Det kom inn søknader på over 170 millionar kroner. Vest-Agder er tilgodesett med 4 millionar kroner...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.13

Vinnere av Sørlandets litteraturpris

Vi gratulerer Bård Nannestad og Knut Heidem som vinnere av Sørlandets litteraturpris 2013!

av kas, 24.04.13

Fylkesordføreren vil ha fylkeskommunen med i Transparency International

-Foreningen Transparency Internationals sitt formål er å motarbeide alle former for korrupsjon, misbruk av stilling og posisjon, og å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet så vel i privat og...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.13

Stramme rammer for fylkeskommunen i 2013

Da fylkestinget i dag behandlet Vest-Agder fylkeskommunes årsregnskap og årsberetning for 2012 viste dette resultater som medfører at fylkeskommunens økonomiske rammer for 2013 er stramme. Når alle...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.13

Norge på Europa-toppen i IKT i skolen

Norge ligger på topp i Europa med hensyn til antall datamaskiner per elev. Dette er et av funnene fra European Survey of Schools: ICT in Education som nylig ble presentert . Når det gjelder...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.13

Nytt inntektssystem for fylkeskommunane utsett til 2015

Framlegginga av nytt inntektssystem for fylkeskommunane blir utsett til kommuneproposisjonen for 2015. Det varsla kommunalminister Liv Signe Navarsete på eit konsultasjonsmøte nyleg. Det har vore...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.13

Jernbaneforum Sør protesterer på avslag til ny ruteplan på Sørlandet

Jernbaneforum Sør har, har gjennom sin leder Thore Westermoen, sendt brev til samferdselsminister Marit Arnstad. Her uttrykkes det at forumet med stor uro har fulgt debatten etter at departementet...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.13

27,6 millioner kroner i spillemidler til Vest-Agder i år

Regjeringen har nå fordelt 1,6 milliarder kroner i spillemidler til idrettsformål for 2013. Av disse tilfaller til sammen 27,64 millioner kroner Vest-Agder. Av disse går igjen 25,21 millioner kroner...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.13

Arkeolog for en dag

I dag gikk startskuddet for årets skolesekkopplegg på Nordberg fort. Denne gang med større fokus på steinalder og arkeologi, hvor elevene selv får prøve seg som arkeolog for en dag. Allerede første...

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 22.04.13

Sykle til jobben starter 24. april

I vår et det igjen kun én gå- og sykkelkampanje i Kristiansandsregionen; Bedriftsidrettens Sykle til jobben-aksjon. Sykle til jobben-aksjonen er gratis for alle innbyggere i regionen, og varer fra 24....

av Torkelsen, Jan H., 22.04.13

Likestillingsstatsråden takker fylkeskommunen for feståpningen av Stemmeretttsjubileet

Statsråd Inga Marte Thorkildsen i Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet har sendt takkeskriv til fylkesordfører Terje Damman. Hun takker Vest-Agder fylkeskommune for samarbeidet om...

av Torkelsen, Jan H., 22.04.13

Ny kunnskap om bruken av nasjonale prøver

En ny forskningsrapport tyder på at skoleledere og skoleeiere har større nytte av de nasjonale prøvene enn lærerne. Rapporten ”Evaluering av nasjonale prøver som system” ble offentliggjort nylig....

av Torkelsen, Jan H., 22.04.13

Fleire viktige tema på regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunane

- Det er viktig at distrikts- og regionalpolitikken er skreddarsydd den einskilde region. Regionale utfordringar krev regionale løysingar. Det sa kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete på...

av Torkelsen, Jan H., 22.04.13

Bokblink Barn

Tirsdag 7. mai arrangerer Vest-Agder fylkesbibliotek Bokblink Barn i samarbeid med Lyngdal bibliotek. Evenementet finner sted i Lyngdal kulturhus. Vi inviterer alle folkebibliotek og...

av kas, 19.04.13

Plastbåtregatta "Plastikk 2013" i Kristiansand i august

Eier du en klassisk plastbåt, eller kjenner du noen som eier en slik båt? Lørdag 24. august braker det løs for tredje gang med regatta for klassiske plastbåter - Plastikk 2013. I år som i fjor blir...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.13

Nye verktøy for bedre stedsutvikling

Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune utvikler sammen med partnere i SMS-prosjektet nye verktøy som skal bidra til å ivareta folkehelseaspektet og økt medvirkning i planprosesser. I forrige...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.13

Flere har fått økt kompetanse i arbeids- og utdanningsrett

Høsten 2012 og våren 2013 har totalt 38 personer deltatt på studiet "Arbeids- og utdanningsrett JU-915" ved Universitet i Agder. Dette studiet inngår i utdanningsprogrammet mot en erfaringsbasert...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.13

Talet på drepne og hardt skadde skal halverast innan 2024

- Eitt av fire hovudmål i Nasjonal Transportplan er ein visjon om at det ikkje skal førekome ulukker med drepne eller hardt skadde i transportsektoren. Etappemålet er å halvere talet på drepne og...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.13

Nye kaier letter tømmertransport til markedene – Mandal havn sentral

Statens landbruksforvaltning har gitt tilsagn om tilskudd til fem kaianlegg for å bedre tømmertransporten. De fem kaiene er spredt på fem fylker fra lengst sør til nord i landet. En av dem er Mandal...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.13

30 låter til jubileumslåtkonkurranse

Stemmerettskomiteen i Vest-Agder lanserte 15. januar en nasjonal låtkonkurranse og inviterte artister og låtskrivere fra hele landet til en konkurranse om beste Jubileumslåt 2013. 30 jubileumslåter...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.13

Over ti prosent vekst i Lister-bommene

Nå foreligger statistikken over trafikken i Lister-bommene etter årets første kvartal. De viser en betydelig samlet vekst i antall passeringer i bommene. Det passerte samlet 668 507 kjøretøyer gjennom...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.13

Søknadsfrist 25 april for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv

Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. Aktivitetsmidler 2013. Frivillige lag og organisasjoner kan søke om støtte til utviklingstiltak som fører til økt fysisk aktivitet blant fysisk...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.13

Digital kommunikasjon blir hovedregelen i det offentlige

Regjeringen har sendt forslag til endringer i forvaltningsloven til Stortinget. Med disse endringene vil regjeringen at digital kommunikasjon blir hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.13

Listerrådet støtter fylkeskommunens protest mot at sovevogner skal hindre flere togavganger

Fylkesutvalget vedtok 8. april en uttalelse vedrørende fremtidig frekvens på Sørlandsbanen og opprettholdelse av sovevogner som er sendt til samferdselsministeren. Da Listerrådet møttes mandag forelå...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.13

Det trenges mer til vedlikehold av fylkesveiene og kollektivtrafikk

Lederen av fylkesordførerkollegiet, fylkesordfører Tore Sandvik i Sør-Trøndelag, peker i en kommentar til forslaget til Nasjonal Transportplan, på at fylkeskommunene trenger økte økonomiske rammer...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.13

Hvordan lage handlingsplaner for universell utforming?

God tilgjengelighet og universell utforming er viktig for alle virksomheter som retter seg mot allmennheten. Det nye verktøyet viser på en enkel og systematisk måte hvordan en kan lage gode...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.13

Omfattende søndagstilbud på Lindesnes Fyr

Søndag 21. april ønskes alle hjertelig velkomne til en opplevelsesrik dag på Lindesnes fyr. På fyret har de invitert lag, foreninger og museer til å komme og vise frem hva de har å tilby til...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.13

Årets feltarkeologer

Denne uken kunne Fylkeskonservatoren ønske årets feltarkeologer velkommen.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 15.04.13

Skuffet over at sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen ikke prioriteres i NTP

Regjeringen la fredag frem forlaget til Nasjonal Transportplan for perioden 2014 - 2023. I forslaget prioriteres strekningene Nykirke - Barkåker og Drammen - Kobbervikdalen på Vestfoldbanen, innen...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.13

NTP: Helhetlige bymiljøavtaler skal bidra til å stabilisere personbilbruken

- I Stortingets klimaforlik er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. For å nå målet, er det helt nødvendig at staten,...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.13

Gamle museumsnavn blir nye

Vest-Agder-museets besøksmål har fått tilbake de gamle navnene fra før konsolideringen. Igjen gjelder navnene Flekkefjord museum, Sjølingstad Uldvarefabrik og Setesdalsbanen. Organisasjonsmessig er...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.13

Uthavn 2013

Uthavnene på Sørlandet er hver for seg verdifulle kulturmiljøer. Samlet sett er nettet av uthavnsamfunn fra Hidra til Lyngør et monument over internasjonale kontaktflater og kulturutveksnling i...

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 12.04.13

Fylkesordførerne på Agder vil ha nye mål i energi- og klimapolitikken

Fylkesordfører Terje Damman siterte Regionplan Agder 2020 da han torsdag talte på NHO's årskonferanse i Kristiansand. "Økt satsing i EU på fornybar kraft fra for eksempel vind og sol vil gjøre...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.13

Her er regjeringens NTP-satsinger i Vest-Agder

De neste 10 årene skal det brukes 508 milliarder statlige kroner på samferdsel. Det fremgår av Nasjonal transportplan for perioden 2014 til 2023 som regjeringen offentliggjorde i dag. Det legges opp...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.13

Fylkeskommunen samarbeider om frisklivsentral i Aquarama i Kristiansand

I 2006 vedtok fylkesutvalget at Vest-Agder fylkeskommune skulle inngå en intensjonsavtale med Kristiansand kommune om utvikling av en frisklivsentral i det nye aktivitetssenter på Marinetomta, som nå...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.13

Rekordstor søknad til bulyst-midlar

Fristen for å sende inn søknader til årets bulystmidlar gjekk ut 8. mars. -Vi har fått inn totalt 129 søknadar til dei 35 millionane som er til disposisjon for bulyst i år. Søkarane er fordelt på 14...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.13

Interessert i båtplass i Kristiansand?

Er du eier av en klassisk plastbåt og har lyst til å være med på Vest-Agder-museets flytende plastbåtutstilling i sommer, spør konservator Thorunn Lunde i Vest-Agder museet. Også denne sommeren skal...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.13

Forslag til Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 ut på høring

Fylkestinget vedtok i 2010 å sette i gang arbeid med en Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Bakgrunnen for det er at Vest-Agder fylkeskommune, som regional utviklingsaktør og...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.13

Sikring av skyssberettigede skoleelever i buss i Vest-Agder koster flere millioner kroner

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i går orientert om en ny forskrift om sikring av skyssberettigede skoleelever i buss som trer i kraft fra 1.juli. De foreløpige kostnadsberegningene for...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.13

Ryvingen fyr i Mandal får fylkeskommunalt driftstilskudd i år

Fylkesutvalget besluttet mandag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge inntil 210 000 kroner til Mandal kommune som et engangstilskudd til drift av Ryvingen fyr i 2013. Fylkesrådmann Tine...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.13

Tre milliarder velinvestert i Listerpakken

-Siden 1995 har det pågått et bredt samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene i Listerregionen og Statens vegvesen om Listerpakken som skal bidra til å utvikle Vest-Agders vestre del som en felles...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.13

Sirdalelevene har alt klart for Tour de Sirdal

3. klassekullet ved Sirdal videregående skole på Tonstad er godt i gang med de siste forberedelsene av årets høydepunkt i Sirdal, Tour de Sirdal. Datoen er satt til lørdag 27. og søndag 28.april. I...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.13

Fylkeskommunen bidrar til byutviklingsprosjekt i Flekkefjord

Vest-Agder fylkeskommune støttet i perioden 2010-2012 prosjektet ”Smaabyen Flekkefjord – vilje til vekst" med 600 000 kroner. Kommunen søker nå fylkeskommunen om støtte til videreføring av prosjektet...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.13

KKG-elev deltar i Baltic Olympiad in Informatics 2013

Ole Kristian Pedersen, elev i 2STG, representerer Kristiansand katedralskole Gimle. Han deltar i disse dager i Baltic Olympiad in Informatics 2013 i Rostock i Tyskland. Han har deltatt i den...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.13

Befaringsutvalg for årets spillemiddelsaker oppnevnt

Hovedutvalg for kultur og utdanning har nå besluttet hvilke tre av utvalgets medlemmer som skal utgjøre utvalget til å befare utvalgte idrettsanlegg og gjennomgå årets søknader om spillemidler. De tre...

av Torkelsen, Jan H., 09.04.13

Medvirker til bedre forhold for allmennheten i Ny-Hellesund

Vest-Agder fylkeskommune har jobbet aktivt for å legge til rette for allmennheten i Ny-Hellesunds-området i Søgne. Etablering av en tursti og et offentlig toalett er en sentral del av dette....

av Torkelsen, Jan H., 09.04.13

Agder har styrket seg når det gjelder innovasjon

Ingen norske regioner når helt til innovasjonstoppen i Europa. Agder og Rogaland er imidlertid sammen med Hedmark og Oppland, Sør-Østlandet og Trøndelag blant de regionene som har bedret...

av Torkelsen, Jan H., 09.04.13

Fire fylkeskommuner vil ha tog annenhver time på Sørlandsbanen

I forrige uke protesterte fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø mot at planene om tog annenhver time på Sørlandsbanen nå legges bort. I dag ble saken igjen tatt opp da...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.13

Kollektivkonferansen 2013 - 23. mai i Kilden

ATP-samarbeidet har gleden av å invitere til Kollektivkonferansen 2013 i Kilden den 23.mai. Hvordan skal økningen i trafikken i årene fremover komme i form av kollektiv, sykkel og gange? Dette...

av ask, 08.04.13

Årsberetning for 2012

Det økonomiske resultatet for Vest-Agder fylkeskommune for 2012 betegnes som nøkternt. Netto driftsresultat ble 98,3 millioner kroner. Det utgjør 4,2 prosent av brutto driftsinntekter. Mindreforbruket...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.13

2,16 millionar kroner til breiband i Vest-Agder

Regjeringa gir i år 96,84 millionar kroner til fylkeskommunane. Det er satt av 2,16 millionar kroner til Vest-Agder. Regjeringa har som mål at 100 prosent av husstandane i Noreg dei næraste åra skal...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.13

Åpner for driftstilskudd til Ryvingen fyr i Mandal i år

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk nylig, mot Høyres stemmer, inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge 210 000 kroner til Mandal kommune som et engangstilskudd til drift av Ryvingen fyr...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.13

Ny driftsavtale vil gi Tingvatn fornminnepark og besøkssenter en robust drift

Tingvatn fornminnepark og besøkssenter i Hægebostad åpnet for publikum juni 2011. For å få løst en akutt situasjon med hensyn til drift fra åpningstidspunktet påtok Vest-Agder fylkeskommune å forestå...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.13

Alle bibliotekene i Vest-Agder kan nå tilby Atekst

Folkebibliotek og bibliotek i videregående skole kan nå tilby sine brukere tilgang til Atekst, Norges største digitale avisarkiv. Atekst er et søkbart, digitalisert arkiv med artikler fra svært...

av kas, 07.04.13

Rundt 4,3 millioner fordelt til friluftstiltak i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune fordeler hvert år tilskudd til friluftslivstiltak i fylket. Tilskuddene fordeles gjennom to tilskuddsordninger som fylkeskommunen forvalter på vegne av Direktoratet for...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.13

Avviser forsøksdeltakelse om overføring av kulturminnevernforvaltning til fylkesmannen

Statsråd Bård Vegar Solhjell og regjeringen ønsker å gjennomføre forsøk i to til tre fylker med statlig samordning av innsigelser til kommunale arealplaner. Dette for å avveie de statlige interessene...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.13

Initiativ til økte statlige tilskudd til Fullriggeren Sørlandet

Rådmannen i Kristiansand og fylkesrådmannen er enige om å sette tilskuddsordningen til Fullriggeren Sørlandet på dagsorden Fullriggeren mottar årlig tilskudd fra staten ved Kulturdepartementet,...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.13

Innsigelser mot forslag til detaljregulering for Amfi Mandal

Mandal kommune har nå forslag til reguleringsplan for Amfi til offentlig ettersyn. Planområdet omfatter eksisterende Øvrebyen Senter, med kjøpesenter/kontor- og boligbygg samt rutebilstasjonsområdet....

av Torkelsen, Jan H., 04.04.13

Rapport som viser milliardbehov for utbedring av fylkesveiene i Vest-Agder til politisk behandling

Onsdag ble hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø orientert om en rapport om "Hva det vil koste å fjerne forfall på fylkesveinettet?" som er utarbeidet som en del av arbeidet med Nasjonal...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.13

Fylkespolitikerne i Vest-Agder vil ha tog annenhver time på Sørlandsbanen

Vest-Agder fylkeskommunes hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø var onsdag samlet til møte i Sirdal. Der ble det uttrykt sterk harme mot et utspill fra Samferdselsdepartementets statssekretær...

av Torkelsen, Jan H., 03.04.13

Fylkeskommunen deltar i prøveprosjekt for bedre forvaltning av fredete arkeologiske kulturminner

Med deltagelsen i prosjektet får fylkeskommunen myndighet til å fatte vedtak om dispensasjon fra kulturminneloven i visse tilfeller av funn av arkeologiske kulturminner. Dette vil bety en forenkling...

av Kristiansen, Kåre, 03.04.13

Nei til søknad fra Christiania Taxi AS om etablering av sentral i Vest-Agder

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i dag at det ikke tillates etablering av ny drosjesentral i Kristiansand på nåværende tidspunkt.Bakgrunnen er at Christiania Taxi AS søker om å bli...

av Torkelsen, Jan H., 03.04.13

Stort potensial for å skifte til kollektiv på Sørlandet

En tredjedel av de spurte i NAFs ferske samferdselsundersøkelse svarer at de vil bytte til kollektivtransport dersom tilbudet blir bedre. I tillegg er mange villige til å bruke innfartsparkeringer....

av Torkelsen, Jan H., 03.04.13

16 partier stiller liste i Vest-Agder til stortingsvalget

Fristen for å levere listeforslag til stortingsvalget var 2. april. I Vest-Agder leverte 16 partier inn liste innen fristen.

av Knutsen, Steinar, 02.04.13

Kommunalministeren vil stoppe 110-endringene

Liv Signe Navarsete (Sp) uttalte nylig til Aftenposten at hun ikke ser noe poeng i å gå videre med prosessen med å halvere antall 110-sentraler i landet. Hun går inn for å nullstille prosessen....

av Torkelsen, Jan H., 02.04.13

Høy sykehustilfredshet og trygghetsopplevelse i Vest-Agder

Agderfylkene skårer godt på sykehustilbudet, og middels på kriminalitet. På krisehåndtering er Vest-Agder på topp seks, mens Aust-Agder er på nedre halvdel. I sum kommer Vest-Agder svært godt ut på...

av Torkelsen, Jan H., 02.04.13