• Det nye informasjonsskiltet ved Penne.
  av Willumsen, Yvonne Fernmar, 31.05.13

  Nytt skilt ved Pennefeltet

  I går kom det første i en rekke av flere nye informasjonsskilt innenfor utvalgte kulturlandskap på...

  Les mer
 • Kirsti Hjemdahl Agderforskning
  av Torkelsen, Jan H., 31.05.13

  Kristiansander leder for Bransjeråd for kulturnæringene

  Regjeringen vil etablere et bransjeråd for kulturnæringene for å drøfte felles problemstillinger og...

  Les mer
 • Ida Skogsmo Leder Av NTBUR
  av Torkelsen, Jan H., 31.05.13

  Godt eksempel: Regional utvikling med ungdommen på laget

  Ungdommen i Nord-Trøndelag må trives for å sikre regionen en positiv fremtid. Det har fylkeskommunen...

  Les mer
 • Lindesnes Fyrs Tårn
  av Torkelsen, Jan H., 31.05.13

  Bred og attraktiv aktivitet på Lindesnes fyrmuseum

  Hovedutvalg for kultur og utdanning hadde tirsdag årsrapporten for 2012 for Lindesnes fyrmuseum på...

  Les mer
 • Anne -Randi Hanssen
  av Åse Halvorsen og Jan Torkelsen, 30.05.13

  Gratulerer med prisen, Anne-Randi!

  Anne-Randi Hanssen, som er helsesøster på Kvadraturen skolesenter og koordinator for hasjavvenning,...

  Les mer
 • Pengemotiv
  av Torkelsen, Jan H., 30.05.13

  Vel 2 millioner tippemiddelkroner fordelt til nærmiljøanlegg i Vest-Agder

  Av overskuddet fra Norsk Tipping går 45,5 prosent til idrettsformål. Den største delen av beløpet...

  Les mer
 • Bragdøya I Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 30.05.13

  Bragdøya Kystlag roses for virksomheten og økonomistyringen

  Da hovedutvalget for kultur og utdanning i dag behandlet årsmeldingen for Bragdøya Kystlag ble det i...

  Les mer
 • Arly Hauge alt
  av Torkelsen, Jan H., 30.05.13

  Strategien for videregående opplæring i Vest-Agder frem til 2025 fastlegges nå

  Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet tirsdag forslag til en ny strategisk plan for...

  Les mer
 • Hestmanden på Silokaia
  av Torkelsen, Jan H., 29.05.13

  Det kan bli etablert et kulturrederi for historiske fartøyer i Vest-Agder

  Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk tirsdag inn for at fylkestinget 18. juni skal gi grønt lys...

  Les mer

Vel 25 millioner tippemiddelkroner fordelt til ordinære idrettsanlegg i Vest-Agder

Av overskuddet fra Norsk Tipping går 45,5 prosent til idrettsformål. Den største delen av beløpet øremerkes til utbygging av idrettsanlegg i kommunene. For 2013 er det avsatt totalt vel 682 millioner...

av Torkelsen, Jan H., 29.05.13

Utdanning vil være et hovedsatsingsområde i fylkeskommunens økonomiplaner fremover

Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i dag orientert om strategien som fylkesrådmann Tine Sundtoft foreslår skal være retningsgivende for arbeidet med fylkeskommunens årsbudsjett 2014 og...

av Torkelsen, Jan H., 29.05.13

Fylkespolitikerne i Vest-Agder tar stadig nye IKT-muligheter i bruk

I forrige uke utprøvde fylkesutvalget for første gang mulighetene som ligger i IKT-verktøyet Lync. Det innebærer at politikerne i et møtelokale, via datanettet. kan ha direkte bilde- og lydkontakt med...

av Torkelsen, Jan H., 28.05.13

Vest-Agder får sju millioner kroner av spillemidlene til kulturformål i 2013

Regjeringen har nå fordelt 500 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål i 2013. Dette innebærer en økning på cirka 83 millioner kroner fra i fjor. 200 millioner kroner går...

av Torkelsen, Jan H., 28.05.13

KS ønsker mer NTP-midler til vedlikehold av fylkesveiene

Landsstyret i KS har behandlet regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan. Landstinget uttaler at det verdsetter løftet om i underkant av 700 millioner kroner årlig i perioden 2014-17 gjennom...

av Torkelsen, Jan H., 28.05.13

Aktiv med ball i Kristiansand

4H har gjennom SMS-prosjektet fått midler til å gjennomføre fire gratistreninger med Aball1 i Tresse i Kristiansand. Aball1kombinerer fysisk aktivitet, og sosial og teoretisk læring på en ny og...

av Torkelsen, Jan H., 28.05.13

Fylkeskommunen gratulerer Ansgarskolen med 100-årsjubileet

-I Vest-Agder fylkeskommune er vi stolte og glade for at Ansgarskolen er lokalisert i Kristiansand. Siden den startet opp i 1988 på Hånes har den vært en viktig høyskole i Agder. Ansgarskolen er en...

av Torkelsen, Jan H., 27.05.13

Følg villreinen i Setesdal Ryfylkeheiene

I Setesdal Ryfylkeheiene går nå ti villrein med radiosendere som fortløpende avslører hvordan dyrene bruker sitt leveområde. Dette skjer som viktig del av et stort villreinprosjekt. Her vil du få en...

av Torkelsen, Jan H., 27.05.13

Kunnskapsministeren: – Alle barn og unge skal ha like muligheter

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen holdt i slutten av forrige uke innledningsforedraget på Nasjonal opplæringskonferanse 2013. Hun fremhevet betydningen av en god fellesskole. – Alle barn og unge...

av Torkelsen, Jan H., 27.05.13

Stemmerettsjubileet JUBILEUMSKONFERANSE I KILDEN 11. juni

Mellom 30 og 40 mennesker vil stå på scenen i KILDENs store sal 11. juni fra klokken 11.00 til 16.00. Fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Kristiansand...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.13

Fylkesutvalget skryter av Lyngdals opplegg for utarbeidelse av ny kommuneplan

Forslag til planprogram for kommuneplan for Lyngdal er lagt ut til offentlig ettersyn. Fylkesutvalget behandlet tirsdag planprogrammet. Fylkesutvalget ser det som svært positivt at Lyngdal kommune...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.13

Valglistene for stortingsvalget i Vest-Agder godkjent

Fylkeskommunens fylkesvalgstyre avholdt 21. mai møte. På dagsorden sto behandling av listene til de 16 partiene som har sendt inn lister over partienes kandidater til stortingsvalget. Samtlige lister...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.13

Søknader om økonomisk støtte

Kriterier for behandling av søknader om økonomisk støtte for saker som ikke ligger innenfor fylkeskommunens tjenesteområder:

av Ausland, Gro, 23.05.13

Ber Marnardal utvide tidsrammen for kommuneplanarbeidet

Fylkesutvalget behandlet tirsdag en høring om planprogrammet som Marnardal kommune legger opp til når kommunen skal utarbeide ny kommuneplan for årene 2014 til 2026. Fylkesutvalget ser det som...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.13

Nå legger de fylkeskommunale skolene om nettsidene

I tiden fremover gjennomføres nå et omfattende arbeid i fylkeskommunenes webvirksomhet. Etter at den sentraladministrative virksomheten fikk på plass en ny nettløsning for både intra- og internett ved...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.13

Stor vekst i Lister-bommene i år

Nå foreligger tall for passeringer i bomstasjonene i Lister for årets fire første måneder. Tallene viser at det i denne perioden i år passerte samlet 921605 kjøretøy mot tilsvarende 827298 i fjor. Det...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.13

I 2012 bevilget regionalt forskningsfond nesten 13,9 millioner kroner til prosjekter

Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om årsrapporten for 2012 for Regionalt forskningsfond Agder. Fondsledelsen er av den oppfatning at fondet er med på å styrke forskning for regional innovasjon og...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.13

Agder-fylkene får regional plan for likestilling, inkludering og mangfold

Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner har utarbeidet et planprogram for en Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder. Dette er nå sendt ut på høring etter at fylkesutvalgene i de...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.13

Kystreise.no

I kveld lanseres storsatsingen Kystreise.no på Lindesnes fyr! Dette er en film- og kartbasert formidlingstjeneste for norsk og nordisk kystkultur for bruk på PC, lesebrett og smarttelefon til...

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 21.05.13

Korrupsjonsforebygging i fylkeskommuner og kommuner

KS og Transparency International Norge inviterer kommuner og fylkeskommuner til å delta i korrupsjonsforebyggende nettverk. Prosjektet «Åpenhet, integritet og antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren»...

av Torkelsen, Jan H., 21.05.13

80 kilometer sykkelekspressvei – Kristiansand et satsingsområde

Nå skal det satses stort på sykkelekspressveger i og rundt de store byene i Norge, skriver Statens vegvesen på nett. Det skal arbeidesmed flere strekninger de neste ti årene. Av de 80 kilometrene som...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.13

316 flere vestegder i første kvartal

Første kvartal 2013 økte folketallet i Norge med 12 400, til 5 063 700. En må tilbake til 1. kvartal i 2007 for å finne lavere folkevekst. Den lave veksten kommer spesielt av nedgang i...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.13

Økende bruk av bompenger

Offentlige veiinvesteringer finansiert av bompenger har økt kraftig de siste årene. Bompengeinntektene i forvaltningen er innkrevde midler som er overført til staten, fylkeskommunene og kommunene fra...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.13

Informasjonsmøte om europeisk kultursamarbeid

Opptil 200 millioner kroner av EØS-midlene er avsatt til kulturutveksling i ti land i Europa. Norske kulturaktører fra hele kunst- og kulturfeltet kan delta. Kulturrådet og Vest-Agder fylkeskommune...

av kas, 15.05.13

Ingen omkom på Vest-Agder-veiene i april

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i trafikken i april 2013 er ni. I samme måned i fjor var det foreløpige tallet 13, som også ble det endelig tallet for april 2012. I...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.13

På høring: Forslag om lavere fartsgrense for bybusser

-Stående busspassasjerer er svært utsatt ved ulykker og skadepotensialet er stort. En reduksjon i fartsgrensen for busser som hovedsakelig er innrettet med ståplasser vil kunne minske risikoen for...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.13

Fylkeskommunen positiv til planprogrammet for Hamrevannsområdet i Kristiansand

Kristiansand kommune har meldt oppstart av arbeid med planprogram for Hamrevannområdet på østsiden av Kristiansand. Planområdet er på cirka 4000 dekar. Utbyggingspotensialet skal utredes som en del av...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.13

Fylkespolitisk nei til tunneladkomst til nytt boligområde på Venneslaheia

Vennesla kommune har lagt ut forslag til kommunedelplan for Venneslaheia til høring. Planområdet ligger på heia øst for Vennesla sentrum og avgrenses omtrentlig ved jernbanen i vest, ved Erkleivvegen...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.13

Forbudssonen for vannscooterkjøring bør være lik i ferskvann og sjø

Miljøverndepartementet har i vår forslag til endringer forskrift om bruk av vannscooter ute på høring. Bakgrunnen for forslaget er at det generelle forbudet mot vannscootere oppheves. Det gis...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.13

Fortsatt påtrykk for at Sirdal skal få landslinje i skiskyting

Nylig var en delegasjon, med fylkesordfører Terje Damman og Sirdals-ordførar Jonny Liland i spissen, i Oslo for å drøfte med Kunnskapsdepartementet muligheten for at Sirdal videregående skole kan få...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.13

Vest-Agder leser barnebøker

Er du interessert i barne- og ungdomslitteratur? Da kan kanskje bloggen Vest-Agder leser barnebøker gi deg noen gode tips. Bokomtalene er skrevet av bibliotekansatte i hele fylket.

av kas, 13.05.13

Vargs UB vinner i NM for Ungdomsbedrifter

NM for Ungdomsbedrifter ble nylig avviklet. Det hadde tidenes høyeste nivå. Derfor var det ekstra flott at Vargs UB fra Kvadraturen skolesenter i Kristiansand fikk med seg en førsteplass og en...

av Torkelsen, Jan H., 13.05.13

EU vil endre miljøreglene for lastebiler

15. april la Europakommisjonen frem sitt forslag til revisjon av Direktiv 96/53/EC om kjøretøyers mål og vekter. Forslaget åpner for utforming av førerhytta med mer avrundet form og areodynamiske...

av Torkelsen, Jan H., 13.05.13

Fylkeskommunens trekker sine innsigelser mot Amfibygging i Mandal

Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet 3. april en detaljreguleringsplan for nytt Amfibygg i Mandal. Hovedutvalget reiste da innsigelser til planforslaget. I etterkant er...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.13

Lyngdals planprogram for ny kommuneplan er et godt egnet styringsredskap i det videre arbeidet

Forslag til planprogram for kommuneplan for Lyngdal er lagt ut til offentlig ettersyn. Tirsdag startet hovedutvalg for kultur og utdanning fylkeskommunens politiske behandling av forslaget. Endelig...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.13

Tilstanden til fredede bygninger i Vest-Agder er nå registrert

I 2006 igangsatte Riksantikvaren det landsdekkende prosjektet "Fredningsgjennomgangen". Ved prosjektets slutt skal hvert fylke ha gjennomgått alle fredningsvedtak, som ble foretatt i perioden...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.13

Marnardal kommune griper fatt i sentrale utfordringer

Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet tirsdag en høring om planprogrammet som Marnardal kommune legger opp til når kommunen skal utarbeide ny kommuneplan for årene 2014 til...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.13

Besøk fra vennskapsfylket i Estland

Samarbeidsavtalen med vennskapsfylket i Estland, Lääne Viruma, ble reforhandlet i fjor. 10. juni kommer en delegasjon på 14 personer til Vest-Agder. Det er flere ledere fra fylkesadministrasjonen,...

av Inga Lauvdal, 08.05.13

Flere skoleansatte i fylkeskommunen etter- og videreutdanner seg

42 lærere i fylkeskommunen har søkt studiepermisjon for skoleåret 2013-14. På grunnlag av den enkelte skolens prioriteringer er 26 søknader innvilget. Av de godkjente søknadene utgjør ulike...

av Torkelsen, Jan H., 08.05.13

Utdanningsdirektoratet avslår søknad om forsøk med fritak for sidemål

I fjor høst ble det politisk besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skulle søke om å få gjennomføre et forsøk med fritak fra opplæring i skriftlig sidemål for elever ved Vg3 påbygging til generell...

av Torkelsen, Jan H., 08.05.13

Over seks milliardar kroner meir til fylkeskommunane og kommunane i 2014

Regjeringa føreslår i kommuneproposisjonen for 2014 at kommunane får mellom 6 og 6,5 milliardar kroner i reell vekst i inntektene neste år. Mellom 5 og 5,5 milliardar kjem som frie inntekter. Veksten...

av Torkelsen, Jan H., 07.05.13

Rådgiversamling med fokus på elektrofag/fornybar energi

NHO Agder og Vest-Agder fylkeskommune inviterer til rådgiversamling med fokus på elektrofag/fornybar energi på UiA Campus Grimstad 15. mai 2013. Målgruppe er alle karriereveiledere/rådgivere og...

av Torkelsen, Jan H., 07.05.13

Populær mottakelse i Houston

Nær 100 mennesker hygget seg på ordfører Arvid Grundekjøns mottakelse i forbindelse med den store oljemessa i Houston. Det er første gang Kristiansand kommune tar et slikt nettverksinitiativ. Små og...

av Jon Sverre Karterud, 07.05.13

Innspillseminar til Kulturløftet III

Hadia Tajik og Kulturdepartementet kommer til Buen kulturhus i Mandal tirsdag 14. mai kl. 11-13. På kulturministerens oppstartsmøte 6. mars ønsket hun kultursektoren velkommen til innspillseminar...

av kas, 06.05.13

Ny studie viser stor vekst i den petroleumsrettede leverandørindustrien

Den petroleumsrettede leverandørindustrien har økt med rundt 35.000 direkte sysselsatte de siste seks årene. Det viser en ny studie Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) har gjennomført på...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.13

Konferanse om mat- og forbrukertrender de kommende årene

Torsdag 30. mai arrangeres en fremadskuende konferanse i Vennesla Bibliotek og kulturhus. Da setter Lokalmat Agder, med støtte fra blant annet Vest-Agder fylkeskommune, søkelyset på...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.13

Fylkeskommunen og sørlandskommuner på oljemessa i Houston

I år stiller Kristiansand kommune, Arendal kommune, Vest-Agder fylkeskommune, havneledelsen i de to kommunene, NODE og Innovasjon Norge med en egen delegasjon for å knytte tettere kontakt med...

av Jon Sverre Karterud, 03.05.13

Flertall i Stortinget for å opprettholde fylkeskommunene

I forbindelse med at Stortinget tirsdag behandlet søknad om endring av fylkestilknytning for Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner i Aust-Agder fylke, forslo Frp å avvikle...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.13

Uthavn 2013 – konferanse med spennende tema

30. og 31. mai braker det løs med konferansen Uthavn 2013 i Søgne. Uthavnene på Sørlandet er hver for seg verdifulle kulturmiljøer. Samlet sett er nettet av uthavnsamfunn fra Hidra til Lyngør et...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.13

Ny drifts- og vedlikeholdskontrakt for veiene i Flekkefjord-området

Mandag underskrev regionvegsjef Kjell Inge Davik i Statens vegvesen og regionleder Mads Hompland i Risa AS, bivånet av samferdselssjef Vidar Ose i Vest- Agder fylkeskommune en ny drifts- og...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.13

Høringsseminar om Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Vest-Agder fylkeskommune inviterer til høringsseminar 22. mai i forbindelse med Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 (RIFF). Seminaret vil holdes på Rica Dyreparken...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.13

Ny fylkespris for eldre - foreslå kandidater

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder har besluttet at det er ønskelig å utdele en fylkespris for å fremheve de som gjør en ekstraordinær innsats for eldre. Det er første gang en slik pris vil bli delt ut....

av Torkelsen, Jan H., 02.05.13

Den første mila 2013!

Nå er våren kommet og da er det vel på tide å få ut sykkelen fra garasjen og gjøre den klar til årets sykkelløp på sydspissen! Bli med å sykle "Den første mila"! Søndag 12. mai er det igjen klart for...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.13

Nå er det bot for å taste på mobilen i bil

Forbudet mot å taste og surfe på mobilen mens du kjører bil trådte i kraft torsdag 2. mai. Overtredelse straffes med bøter på 1300 kroner. [30.04.2013] - Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet....

av Torkelsen, Jan H., 02.05.13