• Forside Int Portal Ny
  av Birnbrich, Manuel, 28.06.13

  Nylansering av Internasjonal portal for Agder

  Internasjonal portal for Agder - et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner -...

  Les mer
 • Education At A Glance
  av Torkelsen, Jan H., 28.06.13

  Education at a Glance 2013 - Fagbrev gir sikker jobb og inntekt

  Ungdom som tar yrkesfaglig utdanning på videregående er ettertraktet på arbeidsmarkedet og får gode...

  Les mer
 • Kollektivtransport - Busser
  av Torkelsen, Jan H., 28.06.13

  Ønsker gode samarbeidsløsninger for kortbruk mellom buss og tog i regionen

  Areal- og transportplanutvalg i Kristiansandsregionen fattet i sist møte en enstemmig uttalelse....

  Les mer
 • Liv Signe Navarsete Statsråd SP
  av Torkelsen, Jan H., 28.06.13

  2,1 millionar til Bulystsatsinga i Vest- Agder

  I år har Kommunal- og regionaldepartementet motteke heile 130 søknadar til Bulystsatsinga. Samla er...

  Les mer
 • Nynorskordboka
  av Torkelsen, Jan H., 28.06.13

  Tydeligere læreplan i norsk

  Kunnskapsdepartementet har nå lagt fram justert læreplan for norskfaget. – Norskplanen har fått...

  Les mer
 • Ny Nettside
  av Birnbrich, Manuel, 27.06.13

  Regionplanagder.no i ny drakt

  Regionplan Agder 2020 har fått en ny nettside.

  Les mer
 • Vindmøllermotiv
  av Torkelsen, Jan H., 27.06.13

  Anbefaler at det gis konsesjon til Tonstad vindpark

  Tonstad Vindpark AS søker i medhold av energiloven NVE om konsesjon til å bygge og drive et...

  Les mer
 • Logo For KS
  av Torkelsen, Jan H., 27.06.13

  KS' hovedstyre peker på større folkevalgte regioner med utvidede oppgaver

  KS' hovedstyre drøftet tirsdag spørsmålet om eventuell endring i kommunestrukturen i Norge. I den...

  Les mer
 • Kunnskapsminister Kristin Halvorsen
  av Torkelsen, Jan H., 27.06.13

  Store helsegevinster av utdanning

  For første gang publiserer ”Education at a Glance” data om sammenhengen mellom utdanning og fedme og...

  Les mer

Ungt Entreprenørskap har signert ny treårs samarbeidsavtale med KS

-KS er en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å forankre entreprenørskap i utdanning hos skoleeiere og skoleledere, sier Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap....

av Torkelsen, Jan H., 27.06.13

Reguleringsarbeid for rassikring i Haughomfjellene i Sirdal igangsettes

Statens vegvesen skal, i følge en pressemelding, regulere to alternativer for ny Bjørkåstunnel på fylkesvei 42 i Sirdal kommune. Formålet med reguleringsplanarbeidet er å bedre sikkerheten mot ras og...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.13

Nytt fylkeskommunalt initiativ om forbedret rutetilbud på Sørlandsbanen

Fylkesordfører Terje Damman og leder for hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Kåre Glomsaker har sendt brev til Samferdselsdepartementet hvor de ber om et forbedret rutetilbud på Sørlandsbanen....

av Torkelsen, Jan H., 26.06.13

Det skal utredes et alternativt utdanningskraftverk på Byremo videregående skole

Fylkesordfører Terje Damman orienterte nylig fylkesutvalget om at etablering av et utdanningskraftverk på Byremo videregående skole i Audnedal kommune ikke lar seg realisere som planlagt innenfor den...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.13

Forlenget høringsfrist for forslag til Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020

Fylkestinget vedtok i 2010 å sette i gang arbeid med en Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det er nå utarbeidet et planforslag. Fylkesutvalget besluttet tidligere i år at...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.13

Konsert med Aasmund Nordstoga på Fjellhagens dag

Fjellhagens dag er eit årleg arrangement siste sundag i juni, i Ljosland Fjellhage i Åseral (ved Ljosland fjellstove). Sundag 30. juni kl. 12:30 blir det konsert med Aasmund Nordstoga (vokal) &...

av kas, 25.06.13

Fylkeskommunen selger eiendom på Tangen i Kristiansand

I forbindelse med bygging av Tangen videregående skole ved Otra i Kristiansand sentrum, kjøpte fylkeskommunen en eiendom av Tangen Utviklingsselskap AS (TUAS), som ikke er blitt benyttet til...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.13

Uavklart fylkeskommunal anbefaling til etablering av flere elevplasser på Vennesla musikkgymnas

Vennesla musikkgymnas søker fra skoleåret 2014/2015 om godkjenning, etter privatskoleloven, til å etablere 30 elevplasser innen utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama. I tillegg søkes det om 30...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.13

Nytt utvalg skal lage ny kommunelov

I statsråd fredag oppnevnte regjeringen et bredt sammensatt kommunelovutvalg som skal gjennomgå store deler av kommuneloven, og komme med et helhetlig forslag til ny lov. Loven omfatter både kommuner...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.13

Sommernattkonsert på Badelandscenen i Kristiansand Dyrepark

I Sommernattkonserten onsdag 26.juni klokken 21:00 skal publikum hylle den herlige sommeren, takknemlighet til livet og kjærligheten sammen med fantastiske utøvere i herlige Badelandscenen i...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.13

I skjold det skalv - ny utstilling!

Søndag 23. juni åpnet en ny utstilling på Tingvatn forminnepark og bessøkssenter i Hægebostad kommune.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 24.06.13

Innsparte Listerpakke-millioner benyttes til veiprosjekter i Farsundsregionen

Det ble innspart om lag 65 millioner kroner på veiprosjektet på fylkesvei 456 Sande – Ulland, mellom Farsund og Kvinesdal. Fylkesutvalget besluttet nylig å disponere disse til andre prosjekter som...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.13

Vil ikke at tre privatskoler får etablere 670 nye elevplasser innen studiespesialisering og toppidrett

De tre skolene Kristiansand Toppidrettsgymnas AS, Noroff videregående skole og Norsk Fotterapeutskole AS har sendt inn hver sin søknad hvor de samlet søker, fra skoleåret 2014/2015, om godkjenning...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.13

Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak når sine mål, men er for anonym

Interregprosjektet IV A Øresund-Kattegat-Skagerrak ØKS, hvor Vest-Agder deltar sammen med en rekke andre partnere, har god evne til å identifisere, men liten evne til å løse formelle grensehindre. Det...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.13

Ta turen til Vest-Agder i sommer

Dersom du vil besøke en landsdel med turisttilbud er i toppklasse når det gjelder transport, overnatting og opplevelsestilbud er Vest-Agder det naturlige valget. Barn, unge, voksne og eldre vil alle...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.13

Sørlandsbanen har vært svært viktig for utviklingen av Sørlandet

-I dag fredag den 21. juni er det akkurat 75 år siden kong Haakon i 1938 åpnet Sørlandsbanen til Kristiansand. Årets lyseste dag. En fin dag å åpne en bane på og jubilere på. 75 år er en milepæl for...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.13

AKT oppfordres til å se på rutebåttilbudet til Randøyene en gang til

I en interpellasjon i fylkestinget onsdag tok fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe (DEM) opp en sak om at Agder Kollektivtrafikk (AKT) har besluttet å kutte alle ruter fra Kongshavn i Randesund til...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.13

Fylkespolitikerne vil ha landslinje for skiidretter/skiskyting ved Sirdal videregående skole

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk onsdag enstemmig inn for at gikk Vest-Agder fylkeskommune skal sende søknad til Kunnskapsdepartementet om opprettelse av landslinje for skiidretter/skiskyting...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.13

Rekrutterings- og omdømmeprosjektet på Agder avsluttes

Det er nå klart at rekrutterings- og omdømmeprosjektet for Agder avsluttes 30. juni. Onsdag vedtok fylkesutvalget i Vest-Agder et sammenfallende vedtak som fylkesutvalget i Aust-Agder fattet 4. juni i...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.13

Fylkeskommunenens kulturminnevernpris 2012

Vest-Agder fylkeskommune deler hvert år ut kulturminnevernprisen til enkeltpersoner, grupper av enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter, i spesielle tilfeller også kommuner. Prisen skal tildeles...

av saa, 20.06.13

Tidsdifferensierte bomsatser i Kristiansand fra september

I september innføres det tidsdifferensierte bompenger i Kristiansand. Dette ble klart da Stortinget tirsdag vedtok proposisjonen om samferdselspakke for kristiansandsregionen fase 1 om...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.13

Gode driftsresultater i fylkeskommunene i 2012

Reviderte tall for fylkeskommunene samlet sett viser et netto driftsresultat på om lag 3,3 milliarder kroner, eller 5,2 prosent av de samlede driftsinntektene i 2012. Dette fremgår av en ny statistikk...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.13

Høyere skatteinngang enn antatt

Skatteinntektene til kommuner og fylkeskommuner er langt høyere enn antatt. De to forvaltningsnivåene kan samlet få en skattegevinst på over 3,5 milliarder kroner dersom nivået på skatteinntekter...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.13

Digital guide på Odderøya fyr

19. juli ble den digitale guiden LaternaGuide satt opp på Odderøya fyr. Guiden er tilpasset de fleste smarttelefoner og nettbrett på markedet. Med lyd og bilder kan historien til fyret nå formidles...

av Kristiansen, Kåre, 19.06.13

8,9 prosent vekst i Listerbommene hittil i år

Maitallene fra Lister Bompengeselskap er nå kommet. De viser fortsatt sterk økning i passeringer i bomstasjonene samlet sett. Veksten totalt er på 8,9 prosent. Det er tydelig at den oppgraderte...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.13

Fylkeskommunene må øke fokuset på integrering

Innvandring kan bidra til vekst og utvikling i norske lokalsamfunn. Hva må kommuner og regioner gjøre for å greie å utnytte det potensialet innvandringen gir? Dette var det mest sentrale spørsmålet på...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.13

Byggeprosjektet på Mandal videregående skole i rute

Fylkeskommunen skal investere 231 millioner kroner i ombygning og nye tilbygg ved Mandal videregående skole. BRG Entreprenør AS skal gjennomføre arbeidene som en totalentreprise. Byggearbeidene har...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.13

Fylkeskommunene kan bli tvunget til å prioritere tunnelsikringstiltak

EU har vedtatt et direktiv om minste felles sikkerhet i tunneler. Dette gjelder for riksveinettet. Vegdirektoratet mener imidlertid at direktivet også bør gjelde for fylkesveier. Det er utarbeidet et...

av Torkelsen, Jan H., 18.06.13

1,17 nye millionar til Lokal samfunnsutvikling i kommunane i Vest-Agder

Fylkeskommunane styrker kapasiteten og hever kompetansen i kommunane sitt arbeid med å utvikle attraktive lokalsamfunn. Kommunal- og regionaldepartementet tildeler 30 nye millionar kroner til...

av Torkelsen, Jan H., 18.06.13

Stor økning i lærekontrakter

Vest-Agder fylkeskommune økte antall nytegnede lærekontrakter fra 850 til 1025 i 2012. Økningen medfører over 15 millioner kroner i økte kostnader for fylkeskommunen de to neste årene. Opprettholdes...

av Torkelsen, Jan H., 18.06.13

Den første regionale planstrategien er godkjent - Vest-Agder venter på godkjenning

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har nå godkjent den aller første planstrategien, regional planstrategi for Hedmark 2012-2015. Alle landets fylkeskommuner skal, i følge plan- og bygningsloven fra...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.13

Utlysning av 12,5 millioner til FoU-prosjekter innen reiseliv og opplevelse

Regionalt forskningsfond Agder (RFF Agder) sammen med tre andre fondsregioner utlyser 12,5 millioner kroner til FoU-prosjekter innen reiseliv og opplevelse. De fire fondsregionene RFF Agder, RFF...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.13

Regionene i Danmark er klare til flere oppgaver

Den danske regjeringen har med en utredning kalt ”Bedre kvalitet og samarbejde” lagt opp til en oppfølgning etter det er foretatt en evaluering av landets kommunalreform, hvor blant annet amtene...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.13

Vi gratulerer Kristiansand med Grønn pris!

Kristiansand har mottatt prisen Nordic Green Space Award for Strandpromenaden i sentrum av byen. Grøntområdet langs promenaden, som er en sentral del av arbeidet i SMS-prosjektet, som Kristiansand...

av Macdonald, Cheryl, 16.06.13

Fylkesvei mellom Hægebostad og Kvinesdal får allikevel asfaltdekke

Prosjektet med utbedring av den tidligere private fylkesveien 760 Bakken – Moi, en veistrekning mellom Kvinesdal og Hægebostad, hadde en kostnadsramme på 14 millioner kroner. Utbedringen ble...

av Torkelsen, Jan H., 14.06.13

Ny turistattraksjon - laksetunnel i Lygna

I flere år har det vært arbeidet med et prosjekt for å etablere en laksetrapp i Kvåsfossen. Hensikten med trappen er å tilrettelegge for at laksen kan forsere den i dag naturlige barrieren ved fossen...

av Torkelsen, Jan H., 14.06.13

Ny handlingsplan for kollektivtransport til høsten

Sammen med statsbudsjettet skal Regjeringen legge frem en handlingsplan for kollektivtransport. Nylig ble det arrangert et møte mellom Samferdselsdepartementet og KS. På dagsorden sto handlingsplan...

av Torkelsen, Jan H., 14.06.13

Fylkesrådmannen vil prioritere Listerpakke-midler til veiprosjekter i Farsundsregionen

Listerpakken har gjennom en rekke større og mindre prosjekter bidratt til en standardheving av både veikvalitet og fremkommelighet i Listerregionen. Fremdeles gjenstår en del prosjekter, som enten er...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.13

Vest-Agder-museet med kanonstart på sesongen!

Søndag 16. juni markeres sesongåpning for hele Vest-Agder-museet med et smell. Det skjer på Kristiansand kanonmuseum på Møvik. Kristiansands ordfører åpner arrangementet med å avfyre kanonen. Ellers...

av Gunhils Aaby og Jan Torkelsen, 13.06.13

Sterk økning innen søkertall til teknologi og realfag på Sørlandet

Søkertallene til Universitetet i Agders fakultet for teknologi og realfag har en økning på 16 prosent fra 2012 til 2013. Instituttleder Rein Terje Thorstensen ved UiA's institutt for...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.13

Seks fylker skal teste ny innsigelsesordning

Seks fylkesmenn skal nå være med i et forsøk der Staten skal snakke med én stemme når det gjelder innsigelser til kommunale planer. Målet er å få til raskere behandling av plansaker og et bedre...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.13

Eksamen på en scene

- Veldig deilig å være ferdig, men nå har jeg bare lyst til å synge mer. Det forteller en opprømt Christiane Schaldemose, bare minutter etter gjennomført eksamen i hovedinstrument, sang. For ikke...

av Macdonald, Cheryl, 12.06.13

Ny fylkespris for eldre - forslag på kandidater etterlyses

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder besluttet tidligere i år at det er ønskelig å utdele en fylkespris for å fremheve de som gjør en ekstraordinær innsats for eldre. Det er første gang en slik pris vil bli...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.13

Det går mot avvikling av rekrutterings- og omdømmeprosjektet på Agder

Fylkesutvalget i Aust-Agder tok i et møte 4. juni til etterretning at rekrutterings- og omdømmeprosjektet for Agder avsluttes 30. juni. Fylkesrådmannen fikk fullmakt til stille nettstedet...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.13

Agderseminaret 2013 - Gud og Mammon - religion og næringsliv

Gud og Mammon - religion og næringsliv er tittel på årets Agderseminar som arrangeres 10. og 11. oktober på Universitetet i Agder. Agderseminaret viderefører en lang tradisjon for årlige samlinger om...

av Thorunn Lunde og Jan Torkelsen, 12.06.13

Store forskjeller i fullføring av opplæring mellom utdanningsprogrammene

En stor andel av elevene som begynte på studieforberedende utdanningsprogram, fullfører videregående opplæring. Nesten 32 000 elever startet på studieforberedende utdanningsprogram i 2007, og 83...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.13

Sterk innsats fra russen i Vest-Agder i årets Krafttak mot kreft

Det har vært utført en formidabel innsats av russ ved videregående skoler i Vest-Agder i årets Krafttak mot kreft. Tirsdag i forrige uke fikk russen ved Mandal videregående skole besøk fra...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.13

Fylkeskommunen og Lindesnes kommune styrker samarbeidet om utdanning

Fylkeskommunen har som målsetning å ha samarbeidsavtaler med alle kommuner i fylket. Fylkesutvalget behandlet i sist møte forslaget til samarbeidsavtale med Lindesnes kommune for årene fra 2013 til...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.13

Positivt økonomisk resultat for Agder Kollektivtrafikk AS i 2012

Fylkesutvalget ble nylig orientert om årsmeldingen for 2012 for Agder Kollektivtrafikk AS. Selskapet var i 2012 forsiktig med endringer i rutetilbudet og satsing på nye tilbud grunnet stor usikkerhet...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.13

Fyrtårnprisen 2013 til Jo van der Eynden

Søndag 9. juni delte fiskeri- og kystdepartementet ut Fyrtårnprisen for tiende gang. Årets vinner er Jo van der Eynden. - Fyrtårnprisen 2013 går til Jo van der Eynden for hans arbeid som...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.13

Reiseliv og opplevelser sentralt i samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og fylkeskommunen

Fylkesutvalget behandlet i sist møte et forslag til en ny samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Kvinesdal kommune for perioden 2013 til 2016. Den erstatter en liknende avtale som ble inngått i...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.13

Fylkeskommunen oppdaterer sine virksomheter på kriseberedskap

Vest-Agder fylkeskommune tar nå grep for at den samlede virksomheten, med driftsenheter i alle kommuner med total henimot 1700 ansatte, henimot 7000 elever og rundt 1000 lærlinger, skal styrke...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.13

Positivt fjorår for Sørlandsbadet

Sørlandbadet i Lyngdal, hvor Vest-Agder fylkeskommune, er en sentral aktør, hadde et godt fjorår. Det fremgår gjennom utviklingen både i besøkstall og økonomi. Badeanlegget økte besøkstallet med rundt...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.13

Glede over at sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen er på skinnene igjen

-Regjeringen har snudd. Det blir planlegging av sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen i kommende Nasjonal Transportplan. Sørvestbanen er kommet på skinnene, skriver Sørvestbanen på...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.13

Kleppe tar opp manglende rutebåttilbud til beboerne på Randøyene i fylkestinget

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Kleppe tar opp rutebåttilbudet til beboerne på Randøyene i Kristiansand....

av Torkelsen, Jan H., 07.06.13

Sosial bakgrunn og kjønn gir utslag for utdanningsresultater

Gutter har i gjennomsnitt dårligere gjennomstrømningsresultater i videregående opplæring enn jenter, viser fersk nasjonal statistikk fra Statistisk sentralbyrå.. 75 prosent av jentene, mot 64 prosent...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.13

Fylkeskommunen stiller med midler til Vest-Agder-museets utvikling av Odderøya

Fylkesutvalget besluttet i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune bevilger en halv million kroner i tilskudd til Vest-Agder-museet IKS til utvikling av Odderøya i Kristiansand. Fylkesutvalget ga...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.13

Utstillingsåpning søndag 9. juni i Søgne gamle prestegård

Vest-Agder fylkeskommune, Søgne kommune og Søgne Kunstlag ønsker velkommen til åpning av utstillingen "The Voice of Glass" av den estiske billedkunstneren Riho Hüt. Utstillingen åpnes av...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.13

Budsjettet til Transporttjenesten for funksjonshemmede må økes

Fylkesutvalget gikk tirsdag inn for at den økonomiske rammen til Transporttjenesten for funksjonshemmede for 2013 skal økes fra 15,4 millioner kroner til 17,1 millioner kroner. Fylkestinget fatter...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.13

Fremtidsrettet klima- og miljøsatsing på Lister videregående skole studiested Kvinesdal

Kvinesdal kommune har i forbindelse med utbygging av ny svømmehall sett på bruk av alternativ energi til oppvarming. Kommunen har utredet etablering av et nytt biobrenselanlegg. For å realisere...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.13

Om stemmerettsjubileet og likestilling på Agder

I en kronikk i FVN, skriver fylkesrådmann Tine Sundtoft om den viktige arven vi i Vest-Agder har etter de som innførte allminnelig stemmerett for kvinner for 100 år siden. Kronikken kan sees på som en...

av Macdonald, Cheryl, 06.06.13

Det innføres elektroniske kort for TT-brukere i Vest-Agder

Fylkesutvalget ga tirsdag fylkesrådmannen fullmakt til å inngå en avtale med Taxi Transport Telemark om å innføre elektroniske TT-kort og dataløsning for drift av et slikt system i Vest-Agder. I...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.13

Leverandører i Agder skal bli bedre til å levere varer og tjenester til det offentlige

Offentlige virksomheter i Norge kjøper inn varer og tjenester for 380 milliarder kroner i året. Bare en liten del av disse innkjøpene er innovative innkjøp som utfordrer leverandører til å utvikle nye...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.13

Elever som har søkt om, men ikke fått læreplass, får ny mulighet

Fylkesutvalget fulgte tirsdag opp et anbefalt forslag fra hovedutvalg for kultur og utdanning om at et tilbud om Vg3 i skole skal opprettes i begrenset omfang for søkere uten læreplass fra og med...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.13

Stram økonomi for fylkeskommunen fremover

Fylkesutvalget behandlet i dag en sak hvor strategien som skal være retningsgivende for arbeidet med årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Vest-Agder fylkeskommune for perioden 2014 til 2017. Strategien...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.13

Fylkesordføreren til avgangselevene: Jobb hardt, men følg drømmene deres!

Mandag ettermiddag ble det arrangert skoleavslutning for avgangselever, foresatte og lærere på Mandal videregående skole. Fylkesordfører Terje Damman, som selv gikk ut av skolen for 35 år siden, var...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.13

Lærere i fylkeskommunen styrkes i elevvurderings-kompetanse

Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i sist møte orientert om det arbeidet som er gjennomført i Vest-Agder fylkeskommune siden januar 2011, for å øke kompetansen hos lærere i videregående skole,...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.13

Til bedriftsledere – sats på TAF - Fagbrev og sivilingeniørutdanning

NHO Agder, NODE og opplæringskontorene inviterer bedriftsledere og personal- og opplæringsansvarlige til TAF frokostmøte på Kvadraturen skolesenter 13. juni 2013 kl 0745. Hensikten er å motivere og...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.13

Pensjonspremien ned to milliarder i år - gunstig for fylkeskommuner og kommuner

KLP varsler nå kundene om at årets reguleringspremie blir langt lavere enn tidligere antatt. Samlet kan kommunesektoren få to milliarder kroner lavere pensjonspremie i år. KLP melder at...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.13

Mer midler til Ungt Entreprenørskap

Kunnskapsdepartementet øker tilskuddet til Ungt Entreprenørskap med 500 000 kroner for å styrke arbeidet med entreprenørskap og innovasjon i skolen. - Vi setter stor pris på at Kunnskapsdepartementet...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.13

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet i økonomisk balanse i 2012

I en økonomioversikt i årsrapporten for stiftelsen Sørlandet for 2012 går det frem at årsresultatet endte på rett under 10 000 kroner. Årsomsetningen var på vel 10,7 millioner kroner. Fylkeskommunen...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.13

Nytt tilbud til elever som har søkt om, men ikke fått læreplass

Vest-Agder har en god statistikk for gjennomføring av videregående opplæring sammenliknet med andre fylker. Det jobbes målrettet for å få formidlet flest mulig til lærekontrakt, men det er hvert år en...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.13

Se utstillingen «SPOR. Norsk arkitektur 2005–2010»

Frem til 23. juni viser Kristiansand museum utstillingen «SPOR. Norsk arkitektur 2005–2010». Utstillingen er utarbeidet av Nasjonalmuseet og går på turné i regi av Nasjonalmuseets landsdekkende...

av Mari Olafson Lundemo og Jan Torkelsen, 03.06.13