• Education At A Glance
  av Torkelsen, Jan H., 28.06.13

  Education at a Glance 2013 - Fagbrev gir sikker jobb og inntekt

  Ungdom som tar yrkesfaglig utdanning på videregående er ettertraktet på arbeidsmarkedet og får gode...

  Les mer
 • Nynorskordboka
  av Torkelsen, Jan H., 28.06.13

  Tydeligere læreplan i norsk

  Kunnskapsdepartementet har nå lagt fram justert læreplan for norskfaget. – Norskplanen har fått...

  Les mer
 • Kunnskapsminister Kristin Halvorsen
  av Torkelsen, Jan H., 27.06.13

  Store helsegevinster av utdanning

  For første gang publiserer ”Education at a Glance” data om sammenhengen mellom utdanning og fedme og...

  Les mer
 • Byremo vgs
  av Torkelsen, Jan H., 26.06.13

  Det skal utredes et alternativt utdanningskraftverk på Byremo videregående skole

  Fylkesordfører Terje Damman orienterte nylig fylkesutvalget om at etablering av et...

  Les mer
 • Vennesla Musikkgymnas
  av Torkelsen, Jan H., 25.06.13

  Uavklart fylkeskommunal anbefaling til etablering av flere elevplasser på Vennesla musikkgymnas

  Vennesla musikkgymnas søker fra skoleåret 2014/2015 om godkjenning, etter privatskoleloven, til å...

  Les mer
 • Utdanningsillustrasjon Med Bøker
  av Torkelsen, Jan H., 24.06.13

  Vil ikke at tre privatskoler får etablere 670 nye elevplasser innen studiespesialisering og toppidrett

  De tre skolene Kristiansand Toppidrettsgymnas AS, Noroff videregående skole og Norsk...

  Les mer
 • Mandal Videregående Byggetomt
  av Torkelsen, Jan H., 19.06.13

  Byggeprosjektet på Mandal videregående skole i rute

  Fylkeskommunen skal investere 231 millioner kroner i ombygning og nye tilbygg ved Mandal...

  Les mer
 • Svennebrev Og Fagbrev
  av Torkelsen, Jan H., 18.06.13

  Stor økning i lærekontrakter

  Vest-Agder fylkeskommune økte antall nytegnede lærekontrakter fra 850 til 1025 i 2012. Økningen...

  Les mer
 • Christiane Schaldemose
  av Macdonald, Cheryl, 12.06.13

  Eksamen på en scene

  - Veldig deilig å være ferdig, men nå har jeg bare lyst til å synge mer. Det forteller en opprømt...

  Les mer

Sterk innsats fra russen i Vest-Agder i årets Krafttak mot kreft

Det har vært utført en formidabel innsats av russ ved videregående skoler i Vest-Agder i årets Krafttak mot kreft. Tirsdag i forrige uke fikk russen ved Mandal videregående skole besøk fra...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.13

Fylkeskommunen og Lindesnes kommune styrker samarbeidet om utdanning

Fylkeskommunen har som målsetning å ha samarbeidsavtaler med alle kommuner i fylket. Fylkesutvalget behandlet i sist møte forslaget til samarbeidsavtale med Lindesnes kommune for årene fra 2013 til...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.13

Sosial bakgrunn og kjønn gir utslag for utdanningsresultater

Gutter har i gjennomsnitt dårligere gjennomstrømningsresultater i videregående opplæring enn jenter, viser fersk nasjonal statistikk fra Statistisk sentralbyrå.. 75 prosent av jentene, mot 64 prosent...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.13

Fremtidsrettet klima- og miljøsatsing på Lister videregående skole studiested Kvinesdal

Kvinesdal kommune har i forbindelse med utbygging av ny svømmehall sett på bruk av alternativ energi til oppvarming. Kommunen har utredet etablering av et nytt biobrenselanlegg. For å realisere...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.13

Elever som har søkt om, men ikke fått læreplass, får ny mulighet

Fylkesutvalget fulgte tirsdag opp et anbefalt forslag fra hovedutvalg for kultur og utdanning om at et tilbud om Vg3 i skole skal opprettes i begrenset omfang for søkere uten læreplass fra og med...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.13

Lærere i fylkeskommunen styrkes i elevvurderings-kompetanse

Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i sist møte orientert om det arbeidet som er gjennomført i Vest-Agder fylkeskommune siden januar 2011, for å øke kompetansen hos lærere i videregående skole,...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.13

Til bedriftsledere – sats på TAF - Fagbrev og sivilingeniørutdanning

NHO Agder, NODE og opplæringskontorene inviterer bedriftsledere og personal- og opplæringsansvarlige til TAF frokostmøte på Kvadraturen skolesenter 13. juni 2013 kl 0745. Hensikten er å motivere og...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.13

Mer midler til Ungt Entreprenørskap

Kunnskapsdepartementet øker tilskuddet til Ungt Entreprenørskap med 500 000 kroner for å styrke arbeidet med entreprenørskap og innovasjon i skolen. - Vi setter stor pris på at Kunnskapsdepartementet...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.13

Nytt tilbud til elever som har søkt om, men ikke fått læreplass

Vest-Agder har en god statistikk for gjennomføring av videregående opplæring sammenliknet med andre fylker. Det jobbes målrettet for å få formidlet flest mulig til lærekontrakt, men det er hvert år en...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.13