• Pengemotiv
  av Torkelsen, Jan H., 30.08.13

  Fylkeskommunen gir betydelig økonomisk støtte til innovasjonsfaglig forskning i Agder

  Fylkesutvalget besluttet tidligere denne uken at Vest-Agder fylkeskommune vil inngå intensjonsavtale...

  Les mer
 • Skolemotiv
  av Torkelsen, Jan H., 30.08.13

  Fylkeskommunal støtte til læringsmiljøprosjekt i Knutepunkt Sørlandet-kommunene

  Knutepunkt Sørlandet har søkt om midler til prosjektet "Inkluderende læringsmiljø og pedagogisk...

  Les mer
 • Fylkesvåpen farge jpg
  av Torkelsen, Jan H., 30.08.13

  Det arbeides for å avvikle Stiftelsen Agderforskning

  Da fylkesutvalget nylig behandlet årsmelding fra Stiftelsen Agderforskning ble det også klargjort at...

  Les mer
 • Funksjonshemmet .logo
  av Torkelsen, Jan H., 30.08.13

  Vest-Agder blir arena for landskonferanse for fylkesråd for funksjonshemmede neste år

  Fylkesutvalget stilte seg i dag positiv til at Vest-Agder fylkeskommune ivaretar rollen som arrangør...

  Les mer
 • Nordberg Fort Hovedbygg
  av Torkelsen, Jan H., 29.08.13

  Interregdeltakelse positiv for Lister friluftsråd, Nordberg fort og barnevandrerprosjektet

  Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om resultatene av deltakelsen i prosjektet Coast Alive under...

  Les mer
 • Uia Logomotiv
  av Torkelsen, Jan H., 29.08.13

  Nei til søknad om tilskudd til utviklingsprosjekt om regional bærekraftrapportering

  Universitetet i Agder søker Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner om til sammen 342 250 kroner i...

  Les mer
 • Utsikt20529
Foto: Peder Austrud
  av Hemsett, Siv, 28.08.13

  Bedriftsstipendiat skal bidra til å gjøre Utsikten i Kvinesdal mer attraktiv

  Susanne D. Seljåsen starter denne uken sitt år som bedriftsstipendiat i Kvinesdal. Hun skal arbeide...

  Les mer
 • Ordførerkjede
  av Mjåland, Solfrid G., 28.08.13

  Endring i politiske møtedatoer

  Endret møtedato for hovedutvalgene og fylkesutvalget blir som følger: Hovedutvalg for kultur og...

  Les mer
 • Null Drepte Null Skadde
  av Torkelsen, Jan H., 28.08.13

  Nullvisjonen lanserer holdningsskapende filmer

  Nullvisjonen jobber med kurs og informasjon innen holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid. Nå...

  Les mer

Fylkeskommunen viderefører finansieringsstøtte til tre sørlandske forskningsprosjekter

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder vil bidra økonomisk med 300 000 kroner til videreføring av forskningsprosjektet "Krise, omstilling og vekst", 300 000 kroner til videreføring av...

av Torkelsen, Jan H., 28.08.13

Gode resultater av prosjektet Fremtidskyster

I 2008 vedtok fylkesutvalget at Vest-Agder fylkeskommune skulle delta som partner i prosjektet Fremtidskyster – Bærekraftig utvikling i kystsamfunn - under det EU-finansierte regionale...

av Torkelsen, Jan H., 28.08.13

Nytt Interreg-program for Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014 – 2020

Arbeidet med å utvikle nytt Interreg-program for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) 2014 – 2020 nærmer seg nå sluttføring. Vest-Agder fylkeskommune deltar i programutviklingsarbeidet både på politisk og...

av Torkelsen, Jan H., 28.08.13

"Jeg kjører grønt 2013"

"Jeg kjører grønt 2013" er en motivasjonskampanje som ønsker å legge grunnen for varige miljøvennlige reisevaner. Kampanjen varer fra 26.august til 8.november, og ansvarlig er Areal- og...

av ask, 27.08.13

Frarår konsesjon til Tonstad vindpark

Tonstad Vindpark AS søker NVE om konsesjon til å bygge og drive et vindkraftverk bestående av inntil 64 vindturbiner med en turbinstørrelse på mellom 2-5 MW, og en samlet installert effekt på inntil...

av Torkelsen, Jan H., 27.08.13

Husk oppmelding til privatisteksamen

Skal du opp til privatisteksamen? Husk da fristen som i vårhalvåret er 1. februar og høsthalvåret 15. september.

av Macdonald, Cheryl, 27.08.13

Spennende ny fylkeskommunal kulturhistorisk bok

Nå er bok nummer 14 i Vest-Agder fylkeskommunes serie kulturhistoriske rapporter utkommet - Torfinn Hagelands "Stå i stein", om merkelige steinsettinger i hei og fjell. Boken utgis i samarbeid med...

av Torkelsen, Jan H., 27.08.13

Vil sikre friluftsområde for alle

Regjeringa vil halde fram med å sikre friluftsområde slik at alle kan få tilgang til dei. Ein ny handlingsplan for statleg sikring og tilrettelegging av friluftsområde legg opp til å prioritere område...

av Torkelsen, Jan H., 27.08.13

Tilskuddsordning for bredbåndsutbygging – på høring hos fylkeskommunene

Regjeringen har bestemt at det skal etableres en tilskuddordning for å sikre bredbånd av grunnleggende god kvalitet til alle husstander over hele landet. Ordningen kan også benyttes til å øke...

av Torkelsen, Jan H., 27.08.13

Bruk stemmeretten din!

Det oppfordrer fylkesordfører Terje Damman. Derfor sender han et kort i posten til alle førstegangsvelgere i Vest-Agder der han forteller at "din stemme teller!"

av Macdonald, Cheryl, 26.08.13

Aksjon på Eiken for gang- og sykkelsti

Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag holdt møte i Eiken i Hægebostad fikk en lokal Foreldregruppe for trygg skolevei anledning til å presentere sitt prosjekt. Representanter fra...

av Torkelsen, Jan H., 26.08.13

11,2 prosents økning i bompasseringer i Lister

Lister Bompengeselskap har nå klar statistikken for bompasseringer til og med juli. Samlet sett er det registret en økning på hele 11,2 prosent i de tre bomstasjonene fra i fjor. . Så langt i år hadde...

av Torkelsen, Jan H., 26.08.13

Positive tall for fylkeskommunenes skatteinntekter

Nye skattetall fra Statistisk sentralbyrå viser at veksten i skatteinntektene holder seg høyt over fjorårsnivået – og godt over det regjeringen tidligere har antatt. Fylkeskommunene har så langt i år...

av Torkelsen, Jan H., 26.08.13

Guten – songar av Aasmund Olavsson Vinje

I høve det nasjonale språkåret arrangerer Vest-Agder fylkeskommune, i samarbeid med Kilden teater- og konserthus, Nordsjøfestivalen i Farsund og Kvinesdal kommune, ei konsertrekke med Aasmund...

av kas, 23.08.13

Fem el-sykler og reise til Italia

Jeg kjører grønt 2013 startet 26. august og varer til og med 8. november. Fem el-sykler og en reise til verdensarvbyen og togbyen Vernazza i Italia er blant premiene til deltakere som registrerer...

av Torkelsen, Jan H., 23.08.13

Lovfesting av medverknadsordning for ungdom

- I eit representativt folkestyre er det viktig at grupper som er svakt representert i kommunestyre- og fylkesting har ei røyst i det kommunale styringssystemet. Både for eldre og for personar med...

av Torkelsen, Jan H., 23.08.13

Ledige drosjeløyver i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommunen starter nå søknadsrunde for ledige bostedsdrosjeløyver i Marnardal kommune. Er du interessert i drosjeløyve må du sende inn søknad og legge med alle nødvendige vedlegg....

av ask, 22.08.13

Flytende rørtunnel i Hidrasundet?

Tidligere i sommer var ny bro- og tunnelteknologi tema på et større seminar for veieksperter. Et av tunnelalternativene som ble presentert var høyteknologiske flytende rørtunneler. Dette ble luftet...

av Torkelsen, Jan H., 22.08.13

Regionveisjefen beklager vegvesenets bruk av ordet "sabotør"

Regionveisjef Kjell Inge Davik beklaget i går overfor representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø at det i en interessentkartlegging utført av Statens vegvesen ble...

av Torkelsen, Jan H., 22.08.13

Konferanse om demokrati, deltakelse og mangfold

Camilla Collett kommer, Ylva Lohne fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, fylkesordfører og fylkesmannen kommer, Olav Grendstad, Kristin Henriksen og mange "rollemodeller" fra ulike land....

av Torkelsen, Jan H., 22.08.13

Digital reiselivskonferanse til Sørlandet i oktober 2013

For første gang i Norge arrangeres det en egen digital konferanse for reiselivsnæringen. Møt Facebook, Google og Tripadvisor på Kilden i Kristiansand 22.-23. oktober!

av Hemsett, Siv, 21.08.13

GI INNSPILL TIL REGIONAL LIKESTILLINGSPLAN!

Arbeidet med Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder (LIM-planen) er i gang. Forslag til program for planarbeidet er ute på høring, med svarfrist 4.oktober. Når planprogrammet...

av Macdonald, Cheryl, 21.08.13

Hvem er årets frivillige ildsjel i Vest-Agder?

Hvert år, rundt den internasjonale Frivillighetsdagen 5. desember, deles Frivillighetsprisen ut til en initiativrik person, lokal forening eller en gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig innsats...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.13

KS bekymret over utspill fra kunnskapsministeren om etter- og videreutdanning for lærere

Årets konsultasjonsmøte mellom KS og Kunnskapsdepartementet ble avholdt 16. august. Blant viktige saker var blant annet etter- og videreutdanning for lærere. Høsten 2011 ble Kunnskapsdepartementet,...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.13

Prestisjefylt internasjonalt tillitsverv til assisterende fylkeskonservator

Assisterende fylkeskonservator Rune Holbek ble sist uke enstemmig valgt til leder av den internasjonale komitéen for regionale museer (ICR). Komitéen har 350 medlemmer, og 100 var til stede på den...

av Torkelsen, Jan H., 20.08.13

Lyttevennprosjektet har fått egne nettsider

Lyttevennprosjektet, som ble igangsatt i 2010 av fylkeseldrerådet i Vest-Agder, er blitt en suksess. I fylket er det nå over 200 lyttevenner. Fra flere av kommunenes eldreråd eller skolefaglige...

av Torkelsen, Jan H., 20.08.13

Første møte i bransjerådet for kulturnæringene

Torsdag 15. august møtte kulturminister Hadia Tajik og statssekretærer i Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet det nyopprettede bransjerådet for...

av Torkelsen, Jan H., 20.08.13

1. juli var det 177 146 innbyggere i Vest-Agder

Innbyggertallet i Vest-Agder er i stadig vekst. Ved inngangen til året var det registrert 176 353 innbyggere i fylket. Etter et halvt år var det per 1. juli økt med 793 innbyggere til 177 146...

av Torkelsen, Jan H., 19.08.13

Sosteli i Åseral tema for fylkeskonservator Stylegard på The Viking Congresses

Vest-Agders fylkeskonservator Frans-Arne Stylegard er en etterspurt fagmann, ikke bare nasjonalt, men også i utlandet. Nylig deltok han som foredragsholder på den store internasjonale Viking Congress...

av Torkelsen, Jan H., 19.08.13

Slik skal unge velgere nås med valginformasjon

Ved hjelp av en humoristisk nettkampanje og den mobiltilpassa nettsiden valglokaler.no håper Kommunal- og regionaldepartementet å nå unge velgere med informasjon om hvor, når og hvordan man stemmer....

av Torkelsen, Jan H., 19.08.13

Sørlandet satser på å bli enda bedre på turisme

I høst skal Arena Usus, som er det store og viktige bedriftsnettverket innen reiselivsbransjen på Sørlandet, utvides til å bli et av de største i sitt slag. Visit Sørlandet melder at målet er 100...

av Torkelsen, Jan H., 16.08.13

Ny fylkespris for eldre - foreslå kandidater

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder har besluttet at det er ønskelig å utdele en fylkespris for å fremheve de som gjør en ekstraordinær innsats for eldre. Det er første gang en slik pris vil bli delt ut....

av Torkelsen, Jan H., 16.08.13

Status for glassfasaden på Tangen VGS

Torsdag 15. august har vi en teknisk sakkyndig på befaring på skolen for å utrede mulig årsak til at glassplatene på fasaden av Tangen VGS løsner, det forteller Roald Torkelsen, leder for...

av Macdonald, Cheryl, 15.08.13

Nye historiske bilder på nett

Digitale bilder i Agder har nå fått digitalisert og publisert 284 historiske bilder fra Farsundsområdet, bilder som er en del av fotograf Waage-Pettersens arkiv. Dermed består Farsundsamlingen av 1163...

av Thorunn Lunde, Arve Lindvig, Jan Torkelsen, 15.08.13

Besøk spennende utstilling på Flekkefjord museum

Joel Toledo er årets sommerutstiller på Flekkefjord museum. Hans utstilling "Rullende tanker" vises i Sjøbuene til og med 6. september. Den er virkelig verd et besøk. Joel Toledo kommer opprinnelig...

av Torkelsen, Jan H., 15.08.13

Økning i antall omkomne på veiene i juli

92 personer har mistet livet i trafikken i løpet av årets syv første måneder. Det er en økning på fire drepte, sammenlignet med fjorårets tall. For Vest-Agders del er tre personer drept i trafikken i...

av Torkelsen, Jan H., 15.08.13

Velkommen til familiedagen på Kristiansand museum

Fortidens sjeler går over gulvene våre... - sies det! Om du treffer noen av dem på søndag, kan vi ikke love deg, men vi kan love mange spennende og forskjellige aktiviteter for barn og voksne;...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.13

Heiplanen er endelig godkjent

Miljøverndepartementet fulgte opp fylkestinget i Vest-Agders endringsinnspill da de godkjente Heiplanen tidligere i sommer. Det blir nå enklere og mer forutsigbart å avklare villreinhensynene i den...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.13

Flere ungdommer utenfor opplæring og arbeid blir fanget opp

Fylkeskommunene og oppfølgingstjenesten har aldri fulgt opp så mange ungdommer utenfor opplæring og arbeid, som i dag. Rekordmange ungdommer fått oppfølging og kommet i aktivitet som arbeid eller...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.13

Vil fange tidstyvene i skolen

Det startes nå et nytt samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og utvalgte kommuner og fylkeskommuner for å kartlegge skolenes rapportering til lokale, regionale og nasjonale myndigheter....

av Torkelsen, Jan H., 13.08.13

Arbeidet med å gjøre yrkesfagene mer praktiske og relevante fortsetter

Kunnskapsdepartementet opplyser i en pressemelding at departementet i høst fortsetter arbeidet med å gjøre yrkesfagene mer praktiske og relevante. Det er opprettet 19 knutepunktskoler som har et...

av Torkelsen, Jan H., 13.08.13

Ny forskrift om fagskoleutdanning og opprettelse av offentlig utvalg

Kunnskapsdepartementet har nå fastsatt en ny forskrift om fagskoleutdanning. Den nye forskriften inneholder regler for fagskolene og fagskolestudenter om innpassing, fritak, tilknytning, fagskolepoeng...

av Torkelsen, Jan H., 13.08.13

Vil legge ned fylkeskommunene om det blir ny kommunestruktur

Fylkeskommunen må bort hvis det blir ny kommunestruktur. Dette fremkommer i en undersøkelse Kommunal Rapport har gjennomført i sommer. 183 rådmenn har svart. 83 prosent av rådmennene som har svart,...

av Torkelsen, Jan H., 13.08.13

Nytt utvalg skal se på virkemidler mot mobbing

Et nytt utvalg, som skal se på hva som må til for å bedre skolemiljøet og redusere mobbingen, ble oppnevnt i statsråd fredag. Utvalget ledes av Fylkesmann i Aust-Agder, Øystein Djupedal....

av Torkelsen, Jan H., 12.08.13

Ny runde med Female Future - søknadsfrist 20. august

Har din bedrift kvinnelige ledertalenter dere vil satse på? NHO søker nå etter nye deltakere til Female Future-programmet til høsten. Kvinner i Agder er invitert til å delta i Female Future Østlandet...

av Torkelsen, Jan H., 12.08.13

Mange videregående skoler dropper valgdebatter

Nesten halvparten av landets videregående skoler dropper den tradisjonelle skoledebatten før valget til høsten. Ordningen med stands på valgtorg ble innført i 2011 etter at ungdomspartiene i...

av Torkelsen, Jan H., 12.08.13