• El -bil
  av Wanja Richardsen, 27.09.13

  På vei mot landets best utbygde infrastruktur for el-biler

  Vest-Agder fylkeskommune er godt i gang med å tilrettelegge for bruk av klimavennlig drivstoff. Som...

  Les mer
 • Marit Arnstad
  av Torkelsen, Jan H., 24.09.13

  Ny rapport med forslag til mer effektiv planlegging av store samferdselsprosjekter

  - Planprosessen fram til store samferdselsprosjekter er klare for byggestart er omfattende og...

  Les mer
 • Taxilampe.jpg
  av ask, 23.09.13

  Ledige drosjeløyver i Flekkefjord og Omegn drosjesentral

  Vest-Agder fylkeskommune starter nå søknadsrunde for to ledige drosjeløyver med tilslutningsplikt...

  Les mer
 • Tunnelåpning
  av Torkelsen, Jan H., 23.09.13

  Finansiering av sikring av Bjørkåstunnelen i Sirdal synes å være på plass

  Samferdselsdepartementet har informert landets fylkeskommuner om et tilskuddsprogram for...

  Les mer
 • E39 Skilt
  av Torkelsen, Jan H., 20.09.13

  Planarbeidet for ny E39 vestover fra Kristiansand i startgropen

  Statens vegvesen har sendt ut melding om oppstart av planarbeid for strekningen E18/E39 fra...

  Les mer
 • Vintervei
Foto: Lasse Moen Sørensen
  av Torkelsen, Jan H., 19.09.13

  To veistrekninger i Lindesnesregionen omklassifiseres til kommunale veier

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har besluttet å omklassifisere to veistrekninger i...

  Les mer
 • Hidraferja Klar Til Avgang
  av Torkelsen, Jan H., 19.09.13

  Dagens rutetilbud på ferjesambandene i Flekkefjord utvides neste høst

  Det ble i går klart at Vest-Agder fylkeskommune utvider rutetilbudet for fylkesveiferjesambandene...

  Les mer
 • Randøya
  av Torkelsen, Jan H., 19.09.13

  Fylkeskommunen med å bedre rutebåttilbudet til Randøyane i Kristiansand

  Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal øke...

  Les mer
 • Sykkelekspressvei
  av Torkelsen, Jan H., 16.09.13

  Sykkelekspressvei gjennom Kristiansand

  Som en del av vedtatt “Sykkelstrategi for Kristiansandregionen 2010-2020” er det planlagt et...

  Les mer

Nyopprettet drosjeløyve i Vest-Agder

Fylkeskommunen starter nå søknadsrunde for ett nyopprettet drosjeløyve med tilslutningsplikt til Mandal Taxi. Løyvet opprettes med virkning fra 1.januar 2014. Søknadsfristen er 15.oktober 2013.

av ask, 12.09.13

Stor vekst i Listerbommene i sommer

I juli ble det registrert en vekst i Listerbommene samlet sett på 1990 kjøretøyer i døgnet. Nå foreligger tallmateriale for august og det viser at veksten fortsatt har vært god. I løpet av august...

av Torkelsen, Jan H., 11.09.13

Tømmervogntog med tillatt totalvekt på 60 tonn kan bli tillatt

Samferdselsdepartementet har nå bedt Vegdirektoratet åpne for økt totalvekt for tømmervogntog til 60 tonn, og økt totalvekt for tilhenger til 36 tonn. Endringene innebærer at rammene økes for hva som...

av Torkelsen, Jan H., 10.09.13

Ny driftskontrakt i Flekkefjordsområdet

Mandag 2.september ble oppstart av ny kontrakt for drift- og vedlikehold av vegnettet i Flekkefjordsområdet markert på trafikkstasjonen i Flekkefjord. Kontrakten er på 155,8 millioner kroner og...

av Sørensen, Lasse Moen, 03.09.13

Krav om vinterdekk og mønsterdybde for tunge kjøretøy fra vinteren 2013

- Vi innfører nå nye krav til vinterdekk og mønsterdybde for tunge kjøretøy. Det vil bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på norske vinterveger, sier samferdselsminister Marit Arnstad....

av Torkelsen, Jan H., 03.09.13