Det ble i går klart at Vest-Agder fylkeskommune utvider rutetilbudet for fylkesveiferjesambandene til Hidra og Andabeløy i Flekkefjord i en ny kontrakt med AS Flekkefjords DS gjeldende fra 1. september.2014. I juni ble politikerne i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø orientert om at, det etter en anbudskonkurranse, inngås ny kontrakt med AS Flekkefjords DS (FDS) for drift av fylkesveiferjesambandene: Kvellandstrand – Launes og Abelnes – Andabeløy fra 1. september neste år.

Det er inngått kontrakt for en periode på 6 år for Abelnes – Andabeløy med opsjon på ytterligere ett år og tre år for Kvellandstrand – Launes med en opsjonsmulighet på ytterligere inntil fire år. De ulike kontraktslengdene har sammenheng med eventuell oppstart av Hidra fastlandsforbindelse.

Da saken ble behandlet i hovedutvalget i juni ble det gjort oppmerksom på at en egen sak skulle legges frem til politisk behandling når det gjelder valg av rutetilbud. Det er denne saken som i dag er behandlet og som innebærer at dagens rutetilbud utvides.  I dagens rutetilbud er første avgang på hverdager fra klokken 06:25 med halv-times frekvens om morgenen og ettermiddagen til klokken 17:25.  I den utvidede ruteplanen vil første avgang på hverdager være klokken 05:55 med halv-times frekvens til klokken 21:25. Dette innebærer ni flere turer enn nå.  I tillegg er det lagt inn to flere turer på lørdager og tre flere turer på søndager.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer