Midt-Agder Friluftsråd har, med støtte fra Vest-Agder fylkeskommune, gjennomført et forprosjekt med sikte på å etablere et Internasjonalt senter for friluftsliv og folkehelse. Prosjektrapporten ble lagt frem for fylkesutvalget i sist møte. Fylkesutvalget besluttet at en eventuell videreføring av prosjektet vil bli vurdert i forbindelse med oppfølging av Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Hovedmålsettingen for forprosjektet har vært å utarbeide en modell og et beslutningsgrunnlag for å etablere et folkehelseakademi i regionen som skal arbeide for å fremme den enkeltes helse gjennom en aktiv livsstil.

I rapporten pekes det på en internasjonal trend der fysisk aktivitet er på nedadgående kurs. Dette har resultert i mange livsstilsykdommer som påfører samfunnet og den enkelte store kostnader. Nasjonalt er hele 80 prosent av befolkningen ikke innenfor myndighetenes anbefalinger om daglig fysisk aktivitet. For Agder viser folkehelseprofilen en del spesifikke utfordringer: andelen unge uføre er høyere enn for landet for øvrig, kols og astma er mer utbredt enn ellers i landet og flere personer anvender legemidler mot psykiske lidelser enn landet for øvrig.

Rapporten foreslår Friluftsparken i Søgne som et gunstig sted for lokaliseringen av senteret. Oppstart er satt til 2014. Vest-Agder fylkeskommune vil i en oppstartsfase være en sentral bidragsyter.

av Wanja Richardsen, publisert 30. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer