Tidligere bunnplasseringer på indekser og negative omtale i en årrekke, skal snus med innovative løsninger for å bedre likestillingen i regionen. Dette kom frem i et møte på mandag i Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 (PSG).

Prosjektleder for Likestilling for regional kraft, Helle I. Mellingen, la i sin presentasjon frem forslag om en fremtidig strukturendring i måten å tilnærme seg temaet på. Der arbeidet tidligere har vært organisert gjennom flere enkeltstående tiltak, som hver på sin måte har vært viktige, er det nye å få på plass et likestillingsutvalg på kommune- og regionsnivå som sammen med regionrådene og Helle Mellingen Orienterer Om LikestillingsintegreringLikestillingsalliansen kan gjøre jobben mer helhetlig og med klare ansvarsområder. Det kommunale likestillingsutvalget vil ha som hovedoppgave å forankre og organisere kommunens arbeid innen likestilling og løfte opp felles problemstillinger på tvers av kommunene. I tillegg skal utvalget tilføre kompetanse på feltet, samt være en drivkraft for gjennomføring av planer og handlingsprogram. En slik helhetlig organisering av arbeidet med likestilling har ikke tidligere vært gjennomført, verken regionalt eller nasjonalt, ifølge Helle I. Mellingen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt, med en presisering om at likestilling kan inngå som ansvarsområde for eksisterende utvalg.

PSG vil dermed anbefale regionrådene å samarbeide med kommunene i opprettelsen av kommunale likestillingsutvalg.

Lisbeth Reed Orienterer PSGParallelt med denne prosessen pågår det et omfattende arbeid for å få på plass en Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder (LIM-plan). Planen utarbeides i henhold til prosesskravene i Plan- og bygningsloven og vil dermed bli juridisk bindende for kommunal- og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Forslag til planprogram er i disse dager ute på høring med høringsfrist 4. oktober 2013.

Leder for planprosjektet, Lisbeth Reed, var også tilstede på mandagens møte for å orientere PSG om fremdriften av prosjektet og presentere det nærmere innholdet i planen.

Forslag til planprogram finner du her.

av Wanja Richardsen, publisert 26. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer