Situasjonen ved Bredalsholmen dokk- og fartøyvernsenter i Kristiansand er alvorlig. De ansatte ble før sommeren oppsagt, og virksomhetens styre signaliserte tydelig at nedleggelse er neste skritt, dersom oppdrag uteblir og grunnfinansieringen videreføres på dagens nivå. Det har i tiden etterpå vært arbeidet intenst med mulige løsninger for videre drift. I går behandlet fylkesutvalget saken og fattet beslutninger som vil kunne bidra til å opprettholde virksomhet på senteret. Bredalsholmen er ett av tre nasjonale fartøyvernsentre, og det eneste som er spesielt innrettet mot vedlikehold og restaurering av stålskip.

For resten av dette året kreves akutte løsninger, og at staten ved Riksantikvaren vil prioritere tilskudd og oppdrag i størrelsesorden 3,5 til 4 millioner kroner, noe som medfører at driften videreføres frem til en foreslått ny driftsmodell er på plass i 2014. Forutsetningen er at andre kan forskuttere beløpet i 2013.

Bredalsholmen Dokk Og Fartøyvernsenter Sommeren 2006Fylkesutvalget gjorde det klart at Vest-Agder fylkeskommune har en intensjon om å øke sitt tilskudd til Bredalsholmen dokk- og fartøyvernsenter fra 1,03 til 1,4 millioner i 2014. Fylkeskommune stiller seg videre positiv til å bidra med forskuttering av statlige midler til vedlikehold og oppgradering dersom dette blir nødvendig. Fylkeskommunen ser også positiv til å bidra til å til å finne en løsning med hensyn til overføring av museumsskipet Gamle Oksøy til Lindesnes fyrmuseum.

For fylkeskommunen er det et vesentlig poeng at fartøyvernsenteret på Bredalsholmen utgjør et antikvarisk-faglig kompetansemiljø uten sidestykke her til lands. Selve dokkanlegget og KMVs tidligere reparasjonsverft på øya representerer en verdifull kulturarv fra en industri som i sin tid var bærende for byen og landsdelen. Kristiansand har hatt reparasjonsverft for større fartøyer i det minste siden 1687. Både kompetansemiljøet og anlegget på Bredalsholmen anses å være av avgjørende betydning for det videre arbeidet med museumsutvikling i Kristiansand.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. september 2013 | Skriv ut siden