Da fylkesutvalget i går behandlet økonomisk rapport for årets åtte første måneder for fylkeskommunen ble det gitt ros fra representantene til ledere og ansatte for god budsjettdisiplin. Fylkesrådmannens prognose for årsresultat er at det ser ut til å ende med et budsjettavvik på minus 8,5 millioner kroner med et totalbudsjett på rundt to milliarder kroner. Hovedårsakene til minusresultatet i forhold til budsjettet er merkostnader innen utdanning og politisk virksomhet, samt økte pensjonskostnader.

I revidert nasjonalbudsjett ble fylkeskommunenes skatteinntekter oppjustert. Skatteinntektene for Vest-Agder fylkeskommune økes som følge av det med 9 millioner kroner. Fylkesutvalget går inn for at fylkestinget i november benytter disse midlene til en økning av budsjetterte pensjoner med 6 millioner kroner og til å øke samferdselsbudsjettet med 3. millioner kroner. Netto finanskostnader forventes å bli redusert i forhold til opprinnelig budsjett. Dette frigjør 5 millioner kroner som det legges opp brukes til å en økning av budsjetterte pensjoner.  

Fylkesutvalget går videre inn for at investeringsrammen for Samferdselspakke I – Kristiansandsregionen samlet med økes 30 millioner kroner i 2013, hvorav 20 millioner kroner relateres til Fylkesvei 456 Vågsbygdveien og 10 millioner kroner er relatert til Myk pakke. Samlet belastning i Samferdselspakken antas å være 210 millioner kroner i 2013. Rammeøkningen finansieres av økte bompengeinntekter.

Fylkesutvalget foreslår også at investeringsrammen for Listerpakken reduseres fra 94,55 til 36,82 millioner kroner i 2013 som følge av forsinkelser i gjenstående prosjekter. Finansiering og fordeling mellom fylkeskommunale/kommunale midler og bompenger vil en komme tilbake til.  

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. september 2013 | Skriv ut siden