Agder historielag er en paraplyorganisasjon for historielag på Agder. Historielaget har en budsjett- og ytelsesavtale med Vest-Agder fylkeskommune. Hovedmålet med avtalen er at historielaget skal styrke samarbeidet mellom de lokale historielagene og løse fellesoppgaver av regional karakter. Historielaget har et særlig ansvar for å drive opplysningsarbeid gjennom utgivelse av årsskrift, medlemsblad og andre trykksaker. Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet nylig lagets årsberetning for 2012. Der fremgår det at Agder historielag i 2012 fikk et tilskudd fra fylkeskommunen på 115 000 kroner driften og 50 000 kroner til Agdersoga. Årsregnskapet viser et resultat på 54 131 kroner på plussiden.

Agder Historielag LogoHistorielaget har en sekretær ansatt i 20 prosent stilling. Av utgivelser har historielaget publisert årsskrift, medlemsbladet EGDE og oppdatert nettsiden i 2012. Historielaget holder til i Bentsens hus i Kristiansand, hvor de deler lokaler sammen med andre foreninger. Historielaget bidrar aktivt til driften av huset.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. september 2013 | Skriv ut siden