KS, NHO og Ungt Entreprenørskap i Rogaland og Agder inviterer til konferanse 19. september på Vågen videregående skole i Sandnes. Arbeids- og næringsliv har ressurser som kan styrke skolene og undervisningen. På konferansen presenteres hvordan skolen best kan samarbeide med arbeidslivet, og forberede elevene på livet etter skolen. Konferansen blir en møteplass for å dele kunnskap og erfaringer, og ikke minst knytte nye kontakter. Arrangørene lover inspirasjon til veien fremover.

Målgruppen er rektorer og rådgivere på ungdomsskoler og videregående skoler, lærere, skolesjefer, lokalpolitikere og representanter fra lokalt næringsliv.

Konferansen har ingen deltakeravgift.

Påmelding og program: https://event.nho.no/skjema/?event=1605

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. september 2013 | Skriv ut siden