I Norge går 478.000 mennesker mellom 18 og 67 år på ulike typer uføreytelser. - Det er på høy tid med en ordentlig satsing på folkehelse, sier leder i kommunesektorens organisasjon KS, Gunn Marit Helgesen. - Her trengs satsinger som går utenpå kommunenes og fylkeskommunenes ordinære budsjettrammer. Derfor utfordrer vi regjering og storting til å opprette en flerårig tilskuddsordning til folkehelsetiltak i, sier Gunn Marit Helgesen.

- Det viktigste er at tiltakene utvikles og innrettes lokalt etter innbyggernes behov. Her bør også ligge til rette for at gode strategier kan utvikles av kommunene i partnerskap med fylkeskommunene, sier Helgesen, og viser til det store frafallet fra videregående skoler, og at en altfor stor andel av de som ikke fullfører videregående skole ender i utenforskap og på uføreytelser.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. september 2013 | Skriv ut siden