Vest-Agder fylkeskommune starter nå søknadsrunde for to ledige drosjeløyver med tilslutningsplikt til Flekkefjord og Omegn Drosjesentral. Er du interessert i å søke drosjeløyve må du sende inn søknad og nødvendige vedlegg innen 21.oktober 2013.

For å få tildelt drosjeløyve må søkeren oppfylle krav om vandel, økonomisk evne og faglig kompetanse, les mer om det her. Bruk dette søknadsskjemaet for å søke.  Det er søker som må dokumentere eventuell praksis som drosjesjåfør, med attest fra arbeidsgiver og skiftoversikter som viser omfanget av kjøringen. Søkere som har startet på eller vil starte på løyvekurs for å kvalifisere seg kan komme i betraktning dersom det ikke er andre kvalifiserte søkere. Spørsmål kan rettes til Anne Siri Skomedal på mail ask@vaf.no eller telefon 380 74 784. Søknad og orginale attester sendes til Vest-Agder fylkeskommune, postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand.

av ask, publisert 23. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

  • Nikkelverket Mobilitet
    av elma11, 10.11.19

    Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

    Les mer
  • Gartnerløkka
    av jto, 08.11.19

    Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

    Les mer
  • Logo -ATP-samarbeidet
    av jto, 08.11.19

    Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

    Les mer