Det er utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Farsund kommune. Forslaget er nå til behandling i de fylkespolitiske organene, med sluttbehandling i fylkestinget 5. november. Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet forslaget i dag. Et sentralt punkt i avtalen er utdanning hvor det legges opp til et omfattende samarbeid. Lista og Eilert Sund er en del av den fylkeskommunale Lister videregående skole, og fylkeskommunen vil utvikle skolen som en del av denne. Det viktigste her er å kunne tilby elevene i Listerregionen det beste utdanningstilbudet.

I avtalen understrekes det at utdanning er i dag en viktig forutsetning for å klare seg godt gjennom et helt livsløp. Ungdom som ikke gjennomfører videregående skole, er betydelig mer utsatt for levekårsproblemer enn de som fullfører og består videregående opplæring. Grunnskolen og den videregående skolen har et felles ansvar for å gi barn og unge undervisning tilpasset den enkeltes evner og interesser, slik at de er i stand til å nå realistiske utdanningsmål. Farsund kommune og Vest-Agder fylkeskommune vil samarbeide for at flest mulig av kommunens ungdommer gjennomfører videregående skole med bestått vitnemål. Samarbeidet skal baseres på varige, systembaserte og bærekraftige ordninger som sikrer gode overganger mellom skoleslagene.

For kommunen innebærer samarbeidet å forberede overgangen til videregående skole ved å gi best mulig informasjon og veiledning til elever og foresatte, samt gi nødvendig informasjon til videregående skole om elever som trenger særskilt oppfølging.

For fylkeskommunen innebærer samarbeidet å følge opp alle elever som står i fare for å falle ut av sitt utdanningsløp. For at kommunen skal trekke erfaring av sitt arbeid med overgangen til videregående skole, vil fylkeskommunen gi systematisk tilbakemelding til kommunen om elever som faller fra eller ikke fullfører sitt utdanningsløp.

Kommunen og fylkeskommunen vil samarbeide om et pilotprosjekt for gjensidig informasjonsutveksling og samhandling mellom skoleslagene. Oppfølgingstjenesten i videregående skole og NAV i kommunen vil samarbeide om konkrete fellestiltak og felles prosjekter for utsatte elever.

Kommunens skoleledelse og fylkeskommunens utdanningsavdeling vil i avtaleperioden gjennomføre møter der samarbeidet evalueres og felles skoleutviklingsprosjekter drøftes.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer