Vest-Agder fylkeskommune er godt i gang med å tilrettelegge for bruk av klimavennlig drivstoff. Som et viktig bidrag for å nå klimamålsetningen i Regionplan Agder 2020, ønsker fylkeskommunen å bli landsledende på ladestasjoner for el-biler innen 2017. Regionen har i dag én ladestasjon i Kristiansand. I tillegg er ytterligere to ferdig prosjektert og under etablering i Mandal og Flekkefjord. Som et neste steg i utbyggingen foreslås det et dedikert og langsiktig fokus på Lister-regionen.

Den videre prosessen vil være et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune, kommunene i Lister og Listerrådet. I tillegg vil samarbeidet involvere lokale grunneiere, utbyggere og det nasjonale organet Transnova. Sistnevnte er et organ etablert av Samferdselsdepartementet, og gir støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til å erstatte fossilt drivstoff med klimavennlige alternativer.

av Wanja Richardsen, publisert 27. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer