Vintervei
Foto: Lasse Moen Sørensen

Foto: Lasse Moen Sørensen

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har besluttet å omklassifisere to veistrekninger i Lindesnesregionen. Den ene dreier seg om en veistrekning på 125 meter på fylkesvei 151 i Øyslebø sentrum i Marnardal kommune. Strekningen er en ekstra tverrforbindelse mellom fylkesveiene 455 og 201. Det har i lengre tid vært enighet med Marnardal kommune om nedklassifiseringen til kommunal vei. Den andre dreier seg om en arm til fylkesvei 352 i Åseral. Veien ble bygget som bygdevei i 1953. I forbindelse med veireformen av 1964 ble hovedsakelig alle bygdeveier tatt opp som fylkesveier, herunder den aktuelle parsellen på Nedregardsveg. Åseral kommune og har ingen merknader til omklassifiseringen.


av Torkelsen, Jan H., publisert 19. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer