Stiftelsen Listeskøyta kystkultursenter er drevet av frivillige og samlingen er konsolidert inn i Vest-Agder-museet IKS. Vest-Agder fylkeskommune har en budsjett- og ytelsesavtale med stiftelsen. Formålet med avtalen er at Listeskøyta kystkultursenter ivaretar sentrale deler av kystkulturen og den maritime kulturarven. Dette gjøres gjennom en avtale om utlån av Uggerbyskipet. Hovedutvalg for kultur og utdanning ble tirsdag orientert om driften i stiftelsen og at kystkultursenter får et årlig tilskudd på 50 000 kroner fra fylkeskommunen.

Uggerbyskipet er utlånt til Vest-Agder fylkeskommune fra Nordjyllands Kystmuseum, foreløpig frem til 2015. Uggerbyskipet er lokalisert til Listeskøyta Kystkultursenter, hvor dets kulturhistorisk verdi skal formidles til allmenheten. Uggerbyskipet ble bygget i Kristiansand i 1810. Det forliste ved Uggerby Å i Nordjylland, der det ble funnet og gravd frem av arkeologer fra Nationalmuseet i København i 1983. Fartøyet er det eneste gjenværende av de forsyningsskipene som ble bygd for å sikre tilførselen av mat og andre nødvendighetsartikler til Sørlandet under Napoleonskrigene

Listerskøyta Kystkultursenter ligger i Borshavn på Lista. Museet ligger i det tidligere Brekneholmen Båtbyggeri.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. september 2013 | Skriv ut siden