• Opplkontorene 191213 Hovedbildekomp
  av Haldorsen, Even, 30.12.13

  Samling med opplæringskontorene

  Torsdag 19. desember var fylkets opplæringskontorer samlet til informasjon og dialogmøte med...

  Les mer
 • Siste Kollasj Med Tekst
  av Macdonald, Cheryl, 23.12.13

  God jul og godt nytt år (2)

  - Vi ønsker alle våre ansatte, kontakter, samarbeidspartnere og alle som bor i Vest-Agder en riktig...

  Les mer
 • Gården Li T
Foto: Alf Sverre Torgersen
© DNT
  av Richardsen, Wanja, 20.12.13

  Miljøprisen 2013 går til Flekkefjord og Opland Turistforening

  Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø har besluttet å tildele Miljøprisen 2013 til...

  Les mer
 • To Glade Vinnere Av Ipad
  av Macdonald, Cheryl, 20.12.13

  To glade vinnere

  Zaklina Tarabar, fra Kristiansand og fem år gamle Lauritz Dyrkolbotn, fra Mandal vant hver sin...

  Les mer
 • Brukerus -tannhelse1
  av Macdonald, Cheryl, 18.12.13

  Brukere er svært fornøyd med den offentlige tannhelse-tjenesten

  Dette var veldig gøy, sier fylkestannhelsesjef, Terje Andersen da resultatet fra årets...

  Les mer
 • Inndeling i kategori av fylkesveinettet
  av Richardsen, Wanja, 18.12.13

  Fylkesvegnettet er inndelt i tre kategorier

  Fylkestinget har i dag vedtatt en inndeling av fylkesvegnettet i Vest-Agder i kategorier og...

  Les mer
 • stortingsvalg_banner_hoyre198x130.gif
  av Macdonald, Cheryl, 18.12.13

  Høy valgdeltagelse blant de unge

  Blant førstegangsvelgerne gikk deltakelsen opp fra 56,2 prosent i 2009 til 66,5 prosent i 2013. Det...

  Les mer
 • Åpningen Av Fylkestinget 17 12 13
  av Richardsen, Wanja, 17.12.13

  Fylkesordførerens årstale

  Fylkesordfører Terje Damman holdt i dag fylkesordførerens årstale til fylkestinget, i tråd med lang...

  Les mer
 • Rkv Bilde 121213 2
  av Haldorsen, Even, 17.12.13

  Realkompetansevurdering

  Vest Agder fylkeskommune var vertskap for nasjonal konferanse om realkompetansevurdering på...

  Les mer

Forbereder en mulig kommunereform

- Jeg synes det er flott at rådmannskollegiet starter opp dette arbeidet. Samferdsel eller kommunikasjon er jo det ene området hvor det er stor aktivitet og hvor det brukes mye ressurser, det sier...

av Macdonald, Cheryl, 16.12.13

Fremtidens kommuner

Kommunenes framtidige oppgave- og ansvarsfordeling henger tett sammen med spørsmål om kommunestruktur og fylkeskommunenes framtid.

av Richardsen, Wanja, 13.12.13

Agder skårer høyt på kvalitet i videregående opplæring

Veldig gøy å lese dette, selv om vi vet at vi er gode på det som måles her, sier fylkesutdanningssjef, Arly Hauge, når han ser oppslaget i Aftenposten om at Vest-Agder ligger på andreplass i en...

av Macdonald, Cheryl, 12.12.13

Utvider tilbudet om generell studiekompetanse til lærlinger

Fylkeskommunen blir tildelt omlag 4,5 millioner kroner over statsbudsjett for 2014, for å etablere et tilbud om generell studiekompetanse for lærlinger som har fullført og bestått fag- og...

av Richardsen, Wanja, 12.12.13

Mottakere av årets fylkeskommunale stipend 2013

ARBEIDSSTIPEND FOR 2014 (á kr. 100 000): Ann Cathrin November Høibo, billedkunster Terje Moen, billedkunstner KUNSTNERSTIPEND 2013 (á kr. 40 000): Bjørn Arild Ersland, forfatter Even...

av Ikdal, Irene, 11.12.13

Gullrekka i teknologifag ved Universitetet i Agder

Antall jenter som studerer teknologi- og ingeniørfag ved Universitetet i Agder (UiA) Campus Grimstad, har tredoblet seg fra 128 jenter i 2005 til 362 jenter i 2013. Dette i følge ferske tall fra UiA.

av Richardsen, Wanja, 10.12.13

Instruktørkurs

Fredag 6. desember ble det holdt instruktørkurs for faglige ledere og instruktører i enkeltstående bedrifter med fungerende lærekontrakter i Vest-Agder

av Haldorsen, Even, 10.12.13

Elektrisk i Lister

Helt vest i Agder legges det til rette for sjumilssteg i utbygging av ladeinfrastruktur for el-bil. Vest-Agder fylkeskommune og kommunene i Lister legger opp til et spleiselag som gjør det mulig for...

av Richardsen, Wanja, 07.12.13

Fylkeskommunen prioriterer folkehelsearbeid

Et nytt strategidokument som viser prioriterte satsingsområder for folkehelsearbeid i Vest-Agder fylkeskommune 2014-2015, ble lagt frem for fylkesutvalget på tirsdag.

av Richardsen, Wanja, 06.12.13

Fylkeskommunen positiv til Åseralprosjektene

Fylkeskommunen er positiv til gjennomføringen av Åseralprosjektene og mener at utbyggingsplanen i hovedsak bør gjennomføres slik de er beskrevet i konsesjonssøknaden fra Agder Energi Vannkraft AS...

av Richardsen, Wanja, 06.12.13

Lyttevennprosjektet – nye muligheter?

Koordinatoren for lyttevennprosjektet, Tor Peersen, går nye veier for å finne lyttevenner til skolene i Kristiansand.

av Tor Peersen, 05.12.13

Fylkesordføreren fremhevet Agdermodellen i sin åpningstale

Den 26.11 ble Likestillingskonferansen 2013 avholdt under overskriften Et likestilt arbeidsliv. Blant innlederne var FAFO-forsker og sekretær for likestillingsutvalget, Beret Bråthen, LO-leder Gerd...

av Richardsen, Wanja, 05.12.13

Oppreisningsordning for barn i fylkeskommunale institusjoner 1993-2003

Sekretariatet for det fylkeskommunale oppreisningsutvalget i Agder har laget sin sluttrapport fra arbeidet med å gjennomføre den fylkeskommunale oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn....

av Richardsen, Wanja, 04.12.13

Inndeling av fylkesveier

For å lettere prioritere har vi delt fylkesveiene inn i tre kategorier; regionale fylkesveier, viktige fylkesveier og øvrige fylkesveier. De to første kategoriene foreslår vi skal prioriteres i...

av Macdonald, Cheryl, 03.12.13

58 millioner kroner til forsknings- og samhandlingsprosjekter i Agder

Programstyret i VRI-programmet i Norges forskningsråd har besluttet hvilke søknader som skal tildeles midler de neste 3 årene. Agder deltok i utlysningen med 3 søknader. Alle tre søknader ble...

av Birnbrich, Manuel, 02.12.13

Konkurrerer om å lage beste app

Det er medier- og kommunikasjonselever i andre klasse på Vennesla VGS, som jobber med å utvikle en skole-app. Denne skal inneholde en fullstendig presentasjon av skolen og de ulike studieretningene....

av Macdonald, Cheryl, 02.12.13