• Eksamensbilde
  av Torkelsen, Jan H., 19.08.14

  Husk oppmelding til privatisteksamen

  Skal du opp til privatisteksamen? Husk da fristen som i vårhalvåret er 1.februar og høsthalvåret...

  Les mer
 • Opplkontorene 191213 Hovedbildekomp
  av Haldorsen, Even, 30.12.13

  Samling med opplæringskontorene

  Torsdag 19. desember var fylkets opplæringskontorer samlet til informasjon og dialogmøte med...

  Les mer
 • Rkv Bilde 121213 2
  av Haldorsen, Even, 17.12.13

  Realkompetansevurdering

  Vest Agder fylkeskommune var vertskap for nasjonal konferanse om realkompetansevurdering på...

  Les mer
 • Utdanningssjefen Og Rektorer Leser Positivt Oppslag I Avisen
  av Macdonald, Cheryl, 12.12.13

  Agder skårer høyt på kvalitet i videregående opplæring

  Veldig gøy å lese dette, selv om vi vet at vi er gode på det som måles her, sier...

  Les mer
 • Lærlinger
  av Richardsen, Wanja, 12.12.13

  Utvider tilbudet om generell studiekompetanse til lærlinger

  Fylkeskommunen blir tildelt omlag 4,5 millioner kroner over statsbudsjett for 2014, for å etablere...

  Les mer
 • Jenterogteknologi
Foto: Kristoffer Pedersen
© Aust-Agder fylkeskommune
  av Richardsen, Wanja, 10.12.13

  Gullrekka i teknologifag ved Universitetet i Agder

  Antall jenter som studerer teknologi- og ingeniørfag ved Universitetet i Agder (UiA) Campus...

  Les mer
 • Instruktorkurs 061213 1 Red
  av Haldorsen, Even, 10.12.13

  Instruktørkurs

  Fredag 6. desember ble det holdt instruktørkurs for faglige ledere og instruktører i enkeltstående...

  Les mer
 • Bli Lyttevenn Bilde
  av Tor Peersen, 05.12.13

  Lyttevennprosjektet – nye muligheter?

  Koordinatoren for lyttevennprosjektet, Tor Peersen, går nye veier for å finne lyttevenner til...

  Les mer
 • MG 0550
  av Macdonald, Cheryl, 02.12.13

  Konkurrerer om å lage beste app

  Det er medier- og kommunikasjonselever i andre klasse på Vennesla VGS, som jobber med å utvikle en...

  Les mer

Fag, svenne og kompetansebrevutdeling i Lyngdal

Tirsdag 26. november gikk den andre av to fag-, svenne- og kompetansebrevutdelinger i Vest Agder av stabelen. Lyngdal var vertskap for et flott arrangement

av Haldorsen, Even, 27.11.13

Mange søkere til utdanning på Fagskolen

Innsøking og studenttall til Fagskolen i Kristiansand har økt de siste årene. I 2013 har fagskolen 310 studenter hvorav 40 prosent på tekniske deltidsstudier. Selv om det for 2013 ble opprettet en...

av Torkelsen, Jan H., 22.11.13

Den digitale skolen rykker stadig nærmere

En ny rapport fra forsknings- og utviklingsprosjektet til New Media Consortium (NMC) beskriver ny teknologi som vil ha stor innvirkning på utdanningen i årene som kommer. NCM er et ideelt samarbeid...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.13

Ny skolebruksplan for kristiansandsregionen klar før sommeren 2014

Det er startet opp arbeid med utarbeiding av en skolebruksplan for kristiansands-regionen. Rektor på Kvadraturen skolesenter Knut Aasen er engasjert sentralt i dette arbeidet. Det er en målsetting at...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.13

Lister videregående skole med i internasjonal kamp mot frafall i skolen

-Skolens viktigste jobb er å motivere ungdom til å fullføre utdanningen og komme seg ut i jobb, sier assisterende rektor og internasjonalt ansvarlig ved Lister videregående skole i et oppslag i...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.13

Etterspørselen etter yrkesfagutdannede vil øke

I rapporten ”Forecasting Demand and Supply of Labour by Education” sammenligner SSB etterspørsel og tilbud for tjue utdanningsgrupper på nasjonalt nivå fram mot 2030. Rapporten viser at etterspørselen...

av Torkelsen, Jan H., 30.10.13

Norsk deltaking i Erasmus+

Regjeringa går inn for norsk deltaking i Erasmus+. Det vil gi nordmenn nye høve til å samarbeide og ha kontakt med andre på tvers av landegrensene innanfor utdanning, idrett og barne- og...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.13

Vil øke digital kompetanse i skolen

IKT er overalt i samfunnet – men ikke godt nok integrert i skolen. Europakommisjonen la i forrige uke frem meddelelsen Opening Up Education hvor det blir foreslått konkrete tiltak og initiativer for å...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.13

Endringer i regelverket for muntlig eksamen i videregående opplæring

Kunnskapsdepartementet fastsatte endringene i regelverket for muntlig eksamen 27. september 2013. Nedenfor presenteres en oppsummering av hovedpunktene i endringene. I grunnskolen har kommunen...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.13

2663 deltakere på Sørlandsk lærerstevne fredag 18. oktober

Sørlandsk lærerstevne er en etterutdanningsdag for ansatte i skoler og barnehager i Agder. Stevnet samler årlig rundt 2.500 deltakere på Campus Gimlemoen. Påmeldingen til denne høstens arrangement er...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.13

Kriseberedskapen på videregående skoler styrkes

Høsten 2013 skal videregående skoler i Vest-Agder gjennomføre kriseøvelser. Dette skjer i forbindelse med den nye beredskapsplanen for krisesituasjoner, som Vest-Agder fylkeskommune utarbeidet i vår...

av Ingunn Østby, 26.09.13

Omfattende utdanningssamarbeid mellom fylkeskommunen og Farsund kommune

Det er utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Farsund kommune. Forslaget er nå til behandling i de fylkespolitiske organene, med sluttbehandling i fylkestinget 5....

av Torkelsen, Jan H., 20.09.13

Flere gjennomfører videregående opplæring i Vest-Agder enn nasjonalt

Vest-Agder fylkeskommune arbeider for at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med dokumentasjon som anerkjennes for videre studier og arbeidsliv....

av Torkelsen, Jan H., 18.09.13

Sørlandscup for kokk- og servitørlærlinger på Tangen videregående skole

Onsdag 18. september vil det bli arrangert lærlingekonkurranse for kokker og servitører på Tangen videregående skole i Kristiansand. Det er påmeldt ni kokkelag med to på hvert lag og fem servitører....

av Torkelsen, Jan H., 13.09.13

Høring om endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven

Kunnskapsdepartementet foreslår nå ulike endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøgskoleloven. Dette vil på enkelte områder få konsekvenser for fylkeskommunene. Kunnskapsdepartementet...

av Torkelsen, Jan H., 10.09.13

Fylkeskommunal støtte til læringsmiljøprosjekt i Knutepunkt Sørlandet-kommunene

Knutepunkt Sørlandet har søkt om midler til prosjektet "Inkluderende læringsmiljø og pedagogisk refleksjon". Søknaden har bred forankring i regionen. De sju "knutepunktkommunene" på tvers av...

av Torkelsen, Jan H., 30.08.13

Husk oppmelding til privatisteksamen

Skal du opp til privatisteksamen? Husk da fristen som i vårhalvåret er 1. februar og høsthalvåret 15. september.

av Macdonald, Cheryl, 27.08.13

Status for glassfasaden på Tangen VGS

Torsdag 15. august har vi en teknisk sakkyndig på befaring på skolen for å utrede mulig årsak til at glassplatene på fasaden av Tangen VGS løsner, det forteller Roald Torkelsen, leder for...

av Macdonald, Cheryl, 15.08.13

Flere ungdommer utenfor opplæring og arbeid blir fanget opp

Fylkeskommunene og oppfølgingstjenesten har aldri fulgt opp så mange ungdommer utenfor opplæring og arbeid, som i dag. Rekordmange ungdommer fått oppfølging og kommet i aktivitet som arbeid eller...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.13

Vil fange tidstyvene i skolen

Det startes nå et nytt samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og utvalgte kommuner og fylkeskommuner for å kartlegge skolenes rapportering til lokale, regionale og nasjonale myndigheter....

av Torkelsen, Jan H., 13.08.13

Arbeidet med å gjøre yrkesfagene mer praktiske og relevante fortsetter

Kunnskapsdepartementet opplyser i en pressemelding at departementet i høst fortsetter arbeidet med å gjøre yrkesfagene mer praktiske og relevante. Det er opprettet 19 knutepunktskoler som har et...

av Torkelsen, Jan H., 13.08.13

Ny forskrift om fagskoleutdanning og opprettelse av offentlig utvalg

Kunnskapsdepartementet har nå fastsatt en ny forskrift om fagskoleutdanning. Den nye forskriften inneholder regler for fagskolene og fagskolestudenter om innpassing, fritak, tilknytning, fagskolepoeng...

av Torkelsen, Jan H., 13.08.13

Nytt utvalg skal se på virkemidler mot mobbing

Et nytt utvalg, som skal se på hva som må til for å bedre skolemiljøet og redusere mobbingen, ble oppnevnt i statsråd fredag. Utvalget ledes av Fylkesmann i Aust-Agder, Øystein Djupedal....

av Torkelsen, Jan H., 12.08.13

Education at a Glance 2013 - Fagbrev gir sikker jobb og inntekt

Ungdom som tar yrkesfaglig utdanning på videregående er ettertraktet på arbeidsmarkedet og får gode jobber, viser OECDs indikatorrapport ”Education at a Glance 2013”. -Arbeidsledigheten for de som...

av Torkelsen, Jan H., 28.06.13

Tydeligere læreplan i norsk

Kunnskapsdepartementet har nå lagt fram justert læreplan for norskfaget. – Norskplanen har fått tydeligere mål for språkopplæring og har et mer realistisk omfang enn tidligere, sier kunnskapsminister...

av Torkelsen, Jan H., 28.06.13

Store helsegevinster av utdanning

For første gang publiserer ”Education at a Glance” data om sammenhengen mellom utdanning og fedme og røyking. Sannsynligheten for å lide av fedme (Bodymasseindex på minst 30) er omtrent dobbelt så høy...

av Torkelsen, Jan H., 27.06.13

Det skal utredes et alternativt utdanningskraftverk på Byremo videregående skole

Fylkesordfører Terje Damman orienterte nylig fylkesutvalget om at etablering av et utdanningskraftverk på Byremo videregående skole i Audnedal kommune ikke lar seg realisere som planlagt innenfor den...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.13

Uavklart fylkeskommunal anbefaling til etablering av flere elevplasser på Vennesla musikkgymnas

Vennesla musikkgymnas søker fra skoleåret 2014/2015 om godkjenning, etter privatskoleloven, til å etablere 30 elevplasser innen utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama. I tillegg søkes det om 30...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.13

Vil ikke at tre privatskoler får etablere 670 nye elevplasser innen studiespesialisering og toppidrett

De tre skolene Kristiansand Toppidrettsgymnas AS, Noroff videregående skole og Norsk Fotterapeutskole AS har sendt inn hver sin søknad hvor de samlet søker, fra skoleåret 2014/2015, om godkjenning...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.13

Byggeprosjektet på Mandal videregående skole i rute

Fylkeskommunen skal investere 231 millioner kroner i ombygning og nye tilbygg ved Mandal videregående skole. BRG Entreprenør AS skal gjennomføre arbeidene som en totalentreprise. Byggearbeidene har...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.13

Stor økning i lærekontrakter

Vest-Agder fylkeskommune økte antall nytegnede lærekontrakter fra 850 til 1025 i 2012. Økningen medfører over 15 millioner kroner i økte kostnader for fylkeskommunen de to neste årene. Opprettholdes...

av Torkelsen, Jan H., 18.06.13

Eksamen på en scene

- Veldig deilig å være ferdig, men nå har jeg bare lyst til å synge mer. Det forteller en opprømt Christiane Schaldemose, bare minutter etter gjennomført eksamen i hovedinstrument, sang. For ikke...

av Macdonald, Cheryl, 12.06.13

Sterk innsats fra russen i Vest-Agder i årets Krafttak mot kreft

Det har vært utført en formidabel innsats av russ ved videregående skoler i Vest-Agder i årets Krafttak mot kreft. Tirsdag i forrige uke fikk russen ved Mandal videregående skole besøk fra...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.13

Fylkeskommunen og Lindesnes kommune styrker samarbeidet om utdanning

Fylkeskommunen har som målsetning å ha samarbeidsavtaler med alle kommuner i fylket. Fylkesutvalget behandlet i sist møte forslaget til samarbeidsavtale med Lindesnes kommune for årene fra 2013 til...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.13

Sosial bakgrunn og kjønn gir utslag for utdanningsresultater

Gutter har i gjennomsnitt dårligere gjennomstrømningsresultater i videregående opplæring enn jenter, viser fersk nasjonal statistikk fra Statistisk sentralbyrå.. 75 prosent av jentene, mot 64 prosent...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.13

Fremtidsrettet klima- og miljøsatsing på Lister videregående skole studiested Kvinesdal

Kvinesdal kommune har i forbindelse med utbygging av ny svømmehall sett på bruk av alternativ energi til oppvarming. Kommunen har utredet etablering av et nytt biobrenselanlegg. For å realisere...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.13

Elever som har søkt om, men ikke fått læreplass, får ny mulighet

Fylkesutvalget fulgte tirsdag opp et anbefalt forslag fra hovedutvalg for kultur og utdanning om at et tilbud om Vg3 i skole skal opprettes i begrenset omfang for søkere uten læreplass fra og med...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.13

Lærere i fylkeskommunen styrkes i elevvurderings-kompetanse

Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i sist møte orientert om det arbeidet som er gjennomført i Vest-Agder fylkeskommune siden januar 2011, for å øke kompetansen hos lærere i videregående skole,...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.13

Til bedriftsledere – sats på TAF - Fagbrev og sivilingeniørutdanning

NHO Agder, NODE og opplæringskontorene inviterer bedriftsledere og personal- og opplæringsansvarlige til TAF frokostmøte på Kvadraturen skolesenter 13. juni 2013 kl 0745. Hensikten er å motivere og...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.13

Mer midler til Ungt Entreprenørskap

Kunnskapsdepartementet øker tilskuddet til Ungt Entreprenørskap med 500 000 kroner for å styrke arbeidet med entreprenørskap og innovasjon i skolen. - Vi setter stor pris på at Kunnskapsdepartementet...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.13

Nytt tilbud til elever som har søkt om, men ikke fått læreplass

Vest-Agder har en god statistikk for gjennomføring av videregående opplæring sammenliknet med andre fylker. Det jobbes målrettet for å få formidlet flest mulig til lærekontrakt, men det er hvert år en...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.13

Gratulerer med prisen, Anne-Randi!

Anne-Randi Hanssen, som er helsesøster på Kvadraturen skolesenter og koordinator for hasjavvenning, er kåret til Årets sykepleier 2013 i Vest-Agder. Mange kandidater i kommunehelsetjenesten og på...

av Åse Halvorsen og Jan Torkelsen, 30.05.13

Strategien for videregående opplæring i Vest-Agder frem til 2025 fastlegges nå

Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet tirsdag forslag til en ny strategisk plan for videregående opplæring i Vest-Agder. Planen har en horisont frem til 2025. Hovedutvalget anbefaler at...

av Torkelsen, Jan H., 30.05.13

Utdanning vil være et hovedsatsingsområde i fylkeskommunens økonomiplaner fremover

Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i dag orientert om strategien som fylkesrådmann Tine Sundtoft foreslår skal være retningsgivende for arbeidet med fylkeskommunens årsbudsjett 2014 og...

av Torkelsen, Jan H., 29.05.13

Kunnskapsministeren: – Alle barn og unge skal ha like muligheter

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen holdt i slutten av forrige uke innledningsforedraget på Nasjonal opplæringskonferanse 2013. Hun fremhevet betydningen av en god fellesskole. – Alle barn og unge...

av Torkelsen, Jan H., 27.05.13

Fortsatt påtrykk for at Sirdal skal få landslinje i skiskyting

Nylig var en delegasjon, med fylkesordfører Terje Damman og Sirdals-ordførar Jonny Liland i spissen, i Oslo for å drøfte med Kunnskapsdepartementet muligheten for at Sirdal videregående skole kan få...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.13

Flere skoleansatte i fylkeskommunen etter- og videreutdanner seg

42 lærere i fylkeskommunen har søkt studiepermisjon for skoleåret 2013-14. På grunnlag av den enkelte skolens prioriteringer er 26 søknader innvilget. Av de godkjente søknadene utgjør ulike...

av Torkelsen, Jan H., 08.05.13

Utdanningsdirektoratet avslår søknad om forsøk med fritak for sidemål

I fjor høst ble det politisk besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skulle søke om å få gjennomføre et forsøk med fritak fra opplæring i skriftlig sidemål for elever ved Vg3 påbygging til generell...

av Torkelsen, Jan H., 08.05.13

Tilbud om gratis intensivkurs i matematikk 1P

Dette er først og fremst et tilbud til deg som tidligere har strøket i matte 1P på vg1 studieforberedende. For å øke sjansen for å bestå ny eksamen tilbys du et gratis intensivkurs før eksamen som...

av saa, 29.04.13

Nytt viktig tiltak for systematisk samhandling mellom skole og arbeidsliv

Den årlige samlingen for alle skolene som deltar i Lektor 2-ordningen i Agder ble arrangert ved Vitensenteret Sørlandet i Arendal nylig.. I tillegg til over tjue realfagslærere var også fagpersoner...

av Torkelsen, Jan H., 29.04.13

Fylkeskommunen innfører rett til påbygg etter fagbrev

Fylkestinget besluttet tidligere denne uken at elever bosatt i Vest-Agder, som velger en yrkesfaglig utdanning på VG3, skal få rett til å komme inn på VG3 påbygg til generell studiekompetanse,...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.13

Elev- og lærlingombudet i Vest-Agder opptatt av aktivt holdningsarbeid

Elev- og lærlingombud Helge Ødegård Hovland, skriver i sin årsmelding for 2012, at han gjennom elevundersøkelsen har fått tilgang til tall over hvor mange i Vest-Agder skolen som på jevnlig basis...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.13

Ambisiøs målsetting for å få flere til å fullføre videregående opplæring

Da fylkestinget onsdag behandlet tilstandsrapport for 2012 for videregående opplæring var elevers gjennomføring av utdanning et sentralt tema. Fylkestinget legger til grunn at gjennomføringsprosenten...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.13

Norge på Europa-toppen i IKT i skolen

Norge ligger på topp i Europa med hensyn til antall datamaskiner per elev. Dette er et av funnene fra European Survey of Schools: ICT in Education som nylig ble presentert . Når det gjelder...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.13

Påskelunsj

Avdeling for hverdagslivstrening ved Kvadraturen skolesenter holdt 21. mars sin årlige påskelunsj med inviterte gjester.

av Holthe, Åse, 21.03.13

Søkerstatusen til videregående opplæring skoleåret 2013/2014 er klar

Søkertall per 1. mars viser at antall søkere til videregående opplæring i offentlige skoler i Norge øker med nesten 1000 fra 2012, melder Utdanningsdirektoratet. Samtidig er det er en nedgang i søkere...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.13

Landbruksutdanningen skal nå evalueres

- Skal vi nå målsettingen om økt matproduksjon i Norge trenger vi flere fagpersoner med god kompetanse i hele verdikjeden. Vi må derfor ha mer kunnskap om hvordan vi skal innrette utdanningen i de...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.13

Tiåringer av begge kjønn setter utdanning som viktigst for fremtiden

Mandag presenterte forsker Ann Christin E. Nilsen fra Agderforskning en ny undersøkelse om barns levekår og hverdagsliv i Agder for politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020. Undersøkelsen...

av Torkelsen, Jan H., 20.03.13

Historisk fellesløft for å heve kvaliteten på utdanning i Agder-fylkene

Mandag sluttet politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 seg til flere anbefalinger i et notat for å forbedre utdanningen i grunn- og videregående skole. Det vil kunne medføre at to...

av Torkelsen, Jan H., 20.03.13

Byggearbeider på Mandal videregående skole blir raskere gjennomført

Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om det pågående byggeprosjektet på Mandal videregående skole. Prosjektleder Steinar Bretvik opplyste at byggene vil bli ferdige til skolestart 2014. Det var...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.13

Rett til påbygg etter fagbrev kan bli innført for ungdom bosatt i Vest-Agder

Fylkesutvalget gikk i dag inn for at elever bosatt i Vest-Agder, som velger en yrkesfaglig utdanning på VG3, skal få rett til å komme inn på VG3 påbygg til generell studiekompetanse, komprimert kurs,...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.13

Ytterligere innsats for oppfølging av unge utenfor opplæring og arbeid

I juni 2012 tildelte Arbeid og Velferdsdirektoratet midler til NAV-Kristiansand for opprettelsen av et prosjekt som retter seg mot å gi opplæring/arbeid til målgruppen i NyGIV-Oppfølgingsprosjektet....

av Torkelsen, Jan H., 11.03.13

Prisdryss til ungdomsbedrift fra Lister videregående studiested Flekkefjord

Ungdomsbedriften Body Metal UB fra Lister videregående skole studiested Flekkefjord stakk av med fire priser på fylkesmessen Ungt Entreprenørskap i forrige uke. Salg- og markedsføringsleder Sondre...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.13

Lærlingundersøkelsen

Tett opp til 700 lærlinger, som var påbegynt sitt andre år, deltok i årets undersøkelse. To av dem ble trukket ut til å vinne hver sin iPad. Fylkesutdanningssjef Arly Hauge overakte gavekort til en...

av Haldorsen, Even, 08.03.13

Fylkeskommunen øker den økonomiske støtten til miniStortinget

I løpet av dagene 13. til 15. mars arrangeres rollespillet miniStortinget for åttende gang på Vågsbygd videregående skole. 169 samfunnsfagelever fra videregående skoler på Agder etablerer et...

av Torkelsen, Jan H., 08.03.13

Tilstrømningen til karrieresentrene i Vest-Agder er stor, økende og økonomisk krevende

I 2010 ble de tre regionale karrieresentrene i Vest-Agder opprettet. I tillegg til å gi fylkets innbyggere et tilbud om karriereveiledning overtok de oppgavene til de tidligere ressurssentrene. I dag...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.13

To elever Mandal videregående skole til den nasjonale Kjemiolympiaden 2013

Caroline Einen og Thomas Reiersen fra Mandal videregående skole har kvalifisert seg til finalekurset i den nasjonale kjemiolympiaden som skal holdes på Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo i dagene...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.13

Vennesla-elev klar for OL-finale i kjemi

Tredjeklassingen Håkon Homme på Vennesla videregående skole, er klar for finalen i den årlige kjemiolympiaden som arrangeres av Norsk Kjemisk Selskap. Første hinder var å bli blant de 100 beste i...

av Magne Strømme og Gustav Hårtveit, 04.03.13

Måltid-servitører fikk sølv i Norgescup

Servitørlærelingene Sigurd Eilerås og Andrè Alina Gjermundsen vant sølv i Norgescup for lærlinger, i Stavanger forrige helg.

av Haldorsen, Even, 28.02.13

Til finalen i Abelkonkurransen

Etter sterk innsats i første og andre runde av Abelkonkurransen i matematikk, har Tianzhi Lu – for noen bedre kjent som Peter Wang fra 2IBA på Kristiansand katedralskole Gimle, som en av 24 deltakere,...

av Morten Morell, 28.02.13

Rett til påbygg etter fagbrev

Regjeringen vil gi yrkesfagelevene rett til påbyggingsår for å få studiekompetanse etter fagbrev. -Dette vil gi flere motiverte lærlinger i bedriftene, mener utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO...

av Torkelsen, Jan H., 18.02.13

Yrkesretter naturfagundervisningen

Nå skal naturfagundervisningen på yrkesfag bli mer yrkesrettet, slik at elevene får en opplæring som er tettere knyttet til det yrket de utdanner seg til. -Ikke alle elever på yrkesfag ser nytten av...

av Torkelsen, Jan H., 05.02.13

Seks videregående skoler i Kristiasandsregionen holder åpen skole

Agder-fylkene har et robust og framtidsrettet arbeidsliv, universitet og gode videregående skoler – både for ungdom som vil ta høyere utdanning og de som satser på spesialisert yrkesopplæring. Lær mer...

av Torkelsen, Jan H., 22.01.13

Mandalrektor: - Vi ser frem til å få et nybygd moderne skoleanlegg

Fylkeskommunen skal både bygge nytt og bygge om godt over 7000 kvadratmeter bygningsmasse på Mandal videregående skole. I mars starter byggearbeidet. Prosjektet, som har en prislapp på rundt 230...

av Torkelsen, Jan H., 10.01.13