• Veiarbeid I Marnardal
  av Torkelsen, Jan H., 31.12.14

  Viktig nytt fortau/gang- og sykkelvei- anlegg i Marnardal bygges de kommende månedene

  I begynnelsen av desember gikk startskuddet for et viktig prosjekt langs fylkesvei 455 nord for...

  Les mer
 • Trafikkaksjonen - Lysmarkering Av Trafikkoffer
  av Torkelsen, Jan H., 31.12.14

  Nyttårsaksjonen 2015 mot trafikkulykker arrangeres 7. januar

  Det har utviklet seg til en lang tradisjon å arrangere den årlige «Nyttårsaksjonen». Aksjonen har...

  Les mer
 • Sjølingstad Uldvarefabrik Foto Bård Løken
  av Torkelsen, Jan H., 30.12.14

  Museumsfabrikken ved Mandal tar imot skolebesøk

  Sjølingstad Uldvarefabrik ønsker velkommen til skolebesøk. Museumsfabrikken tar imot barnehager, SFO...

  Les mer
 • Skolemotiv
  av Torkelsen, Jan H., 29.12.14

  Bredt fylkessamarbeid om opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjoner

  Fylkeskommunene Telemark, Vest-Agder, Aust-Agder, Buskerud og Vestfold har sammen med Bufetat region...

  Les mer
 • Kystens Kunstner
  av Torkelsen, Jan H., 29.12.14

  Sørlandskunst på nett

  Amaldus Nielsen (1838-1932) er kjent for sine mange stemningsmalerier fra Norges sør- og vestkyst....

  Les mer
 • Setesdalsbanen Vedlikeholdsmotiv
  av Torkelsen, Jan H., 23.12.14

  God innsats sikrer Setesdalsbanens fremtid

  På Setesdalsbanen er det ikke bare en stor bygningsmasse, vogner og lokomotiver å holde i stand,...

  Les mer
 • Kurs 2015 - ordsky
  av kas, 22.12.14

  Kurs og konferanser i 2015

  Fylkesbiblioteket har nå publisert sin kurskatalog for 2015. De fleste arrangementene gjennomføres i...

  Les mer
 • Jernbanemaster
  av Torkelsen, Jan H., 22.12.14

  Flere nye tog skal sikre bedret jernbanetilbud

  -Passasjerene på Østlandet, i Trøndelag og på Sørlandsbanen vil merke positive endringer i form av...

  Les mer
 • AmandusTalent 2015
  av kas, 19.12.14

  AmandusTalent 2015

  Sørnorsk filmsenter samarbeider med det nasjonale prosjektet AmandusTalent om om å få filmideer...

  Les mer

Fylkeshuset - åpningstider jul og nyttår

I forbindelse med jul, romjul og nyttår endres åpningstidene i Fylkeshuset noe. Dagene 29. og 30. desember, samt 2. januar er åpningstiden fra klokken 08.00 til klokken 15.45. Juleaften og...

av Richardsen, Wanja, 19.12.14

Økt tilbud til de tyngste brukerne av TT-kjøring fra årsskiftet

Transporttjenesten for funksjonshemmede ble lagt om i 2011. Målet var i større grad å prioritere de tyngste brukerne og frigjorte ressurser skulle benyttes til å gi dem et bedre reisetilbud....

av Torkelsen, Jan H., 18.12.14

Fylkestinget rettet fokus på Hidra Landfast, sosial dumping og helsesøstertjenesten

Prosjektet Fylkesvei 469 Hidra Landfastforbindelse tas inn i økonomiplan. Det skal utarbeides et program mot sosial dumping i byggebransjen. Helsesøstertilbudet ved de videregående skolene i...

av Torkelsen, Jan H., 18.12.14

God jul og godt nytt år

For femte år på rad har vi i fylkeskommunen bestemt oss for ikke å bruke penger på julekort og porto. I stedet gir vi en pengegave til et verdig formål. I år gir vi «julekort-pengene» til "Åpen...

av Macdonald, Cheryl, 18.12.14

Fylkestinget har nå klargjort lokaliseringen av fremtidens skolestruktur i Vest-Agder

I høst har skolestrukturen i Vest-Agder frem mot 2030 vært et av de mest diskuterte temaene i de fylkespolitiske organene. I dag var saken til sluttbehandling i fylkestinget hvor et uvanlig stort...

av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, 17.12.14

Vinnere av fylkeskommunale priser og stipend hedret

Overrekkelsen av de fylkeskommunale priser og stipend fant sted i går under fylkestingets middag på Klubben, Kristiansand. – En stor ære, sier vinneren av fylkeskulturprisen 2014, Grete Salomonsen...

av Richardsen, Wanja, 17.12.14

Prosjekt med felles planressurs i indre Agder-kommuner må videreføres

Felles planressurs for indre bygder er en satsing for å øke kapasitet og kompetanse knyttet til kommunal planlegging og utviklingsarbeid for Åseral, Audnedal og Hægebostad. Et eksisterende fagmiljø i...

av Torkelsen, Jan H., 17.12.14

Ambisiøs satsing på Lindesnes fyrmuseum

Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum har store ambisjoner på områdene formidling og forvaltning. Gode utstillinger og arrangementer samt høye besøkstall er indikasjoner på at museet er en viktig kulturell...

av Torkelsen, Jan H., 17.12.14

Foreslår at fagskolen overføres fra fylkeskommunene til staten

Overføring av eierskapet av fagskolene fra fylkeskommunene til staten er et av forslagene fra fagskoleutvalget. Nylig overleverte utvalget en offentlig utredning (NOU) om dette til...

av Torkelsen, Jan H., 17.12.14

Flunkende ny tannklinikk i Vennesla

-Det er blitt så flott her, sier en tydelig stolt og fornøyd klinikkleder ved Vennesla tannklinikk, Anna Lüdemann. Nylig var det markering av den omfattende renoveringen.

av Macdonald, Cheryl, 16.12.14

Høgtun Kultursenter skal videreutvikles

Høgtun kultursenter er Marnardal kommunes tusenårssted. Fylkeskommunen besluttet i 2011 å gi et tilskudd på 100 000 kroner til senteret. I 2013 økte fylkeskommunen bevilgningen til 300 000 kroner til...

av Torkelsen, Jan H., 16.12.14

Fylkesordføreren i årstalen: Regionplanarbeidet har hatt fruktbare effekter for landsdelen

Da fylkesordfører Terje Damman i dag holdt sin tradisjonelle årstale for fylkestinget påpekte han hvor viktig arbeidet knyttet til Regionplan Agder 2020 er for landsdelen. Arbeidet med å følge opp...

av Torkelsen, Jan H., 16.12.14

Velkommen til nye Rona tannklinikk

I dag åpnet Rona tannklinikk i nye Rona senter. Klinikken tilbyr alle typer tannbehandling til barn, ungdom og voksne. Samtidig med åpningen av den nye klinikken, legges Randesund og Grim...

av Richardsen, Wanja, 15.12.14

Stor glede over bedret togtilbud på Sørlandet

-NSB har virkelig vært på sporet for å få til et utvidet jernbanetilbud. sa fylkesordfører Terje Damman. -Jernbaneforum Sør har i flere år sloss for å få til to-timers frekvensen som vi i dag...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.14

Kjøretøy skal kunne holdes igjen med hjullås

-Vi skal hindre at useriøse transportører stikker av fra bøter og gebyrer i trafikken. Derfor vil vi åpne for å ta i bruk hjullås, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med et...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.14

Folkehelse i EU

"Ta tak i noe som dere har tenkt å gjøre uansett og oppnå merverdi ved å koble på flere europeiske partnere!"

av Pedersen, Anette Vesterskov, 12.12.14

Vil fjerne tidstyver i skolen

Det må bli færre krav til dokumentasjon og rapportering i skolen slik at lærerne får mer tid til elevene. Det er budskapet fra prosjektet som har sett på det samlede kravet til rapportering og...

av Torkelsen, Jan H., 12.12.14

Statnett vurderer å legge fiberkabler sammen med strømkablene til utlandet

Statnett vurderer nå å legge fiberkabler til internettsignal sammen med strømkablene til England og Tyskland. Flere aktører, deriblant fylkesordfører Terje Damman og hans fylkesordførerkolleger i...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.14

Felles planressurs-prosjekt i indre Vest-Agder framheves nasjonalt

- Vi har fått meir enn forventa ut av fellesstillinga av planarbeidet, seier ordførarane i kommunane Åseral, Audnedal og Hægebostad i Vest-Agder. Samarbeidet har styrka kommunane sin kompetanse, og...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.14

Ny historisk bok om Setesdalsbanen

Det er i år 50 år siden Setesdalsbanen åpnet som museumsjernbane. Dette blir feiret med en spennende jubileumsbok som tar for seg de første 50 årene som museumsjernbane. Boken er skrevet og utgitt av...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.14

16 minutter om klimaendringer

Se filmen som oppsummerer hovedfunnene fra FNs klimapanels femte hovedrapport. Filmen er laget i etterkant av lanseringen av den såkalte synteserapporten, som oppsummerer og sammenstiller resultatene...

av Richardsen, Wanja, 10.12.14

Kulturhistoriske refleksjoner - ny tredelt publikasjonsserie fra Vest-Agder-museet

Fra og med 2014 har Vest-Agder-museet fått et utvidet ansvar for publikasjoner som er relevante for regionens kulturhistorie. Vest-Agder fylkeskommune har overført sitt tidligere engasjement til...

av Torkelsen, Jan H., 10.12.14

Stor trafikkvekst på fylkesveien mellom Farsund og Kvinesdal

Lister bompengeselskap har nå klar tallene for antall kjøretøyer som har passert gjennom bomstasjonene i Lister i løpet av de elleve første månedene av året. De viser at den totale økningen fra i fjor...

av Torkelsen, Jan H., 09.12.14

Gir midler til å reise et veteranmonument i Kristiansand

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) er representert med en lokalavdelingen i Kristiansand. Lokalavdelingen har satt i gang en prosess for å få reist et monument i Kristiansand...

av Torkelsen, Jan H., 09.12.14

Fremtidsfokus for Agderkonferansen 22. januar

To statsråder, NHO-president Tore Ulstein og noen av landets fremste fagfolk kommer til Agderkonferansen 22. januar 2015 for å gi sine perspektiver på hvordan Agder kan og bør utvikles frem mot 2050....

av Torkelsen, Jan H., 09.12.14

Bombrikken blir obligatorisk fra 1. januar

Over 100 000 norske kjøretøy over 3,5 tonn i næring berøres nå av det nye påbudet om obligatorisk brikke. Nesten halvparten har allerede brikke. Påbudet gjelder for all ferdsel på det offentlige...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.14

Vest-Agder fylkeskommune medfinansierer Vitensenteret Sørlandet i Arendal

Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 800 000 kroner til videreutvikling av Vitensenteret Sørlandet. Fylkesutvalget besluttet samtidig at det skal nedsettes en...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.14

Fremtidsrettet dialog om samarbeid med kommunene i Vest-Agder

Fylkesutvalget ble i sist møte orientert om hvordan samarbeidsavtalene som fylkeskommunen har inngått med alle 15 kommuner i Vest-Agder følges opp. Et viktig tiltak er gjennomføring av årlige...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.14

Revisjonsrapport avdekker ureglementerte innkjøp

Det er funnet feil i innkjøpsrutiner på noen utvalgte områder. Det viser revisjonsrapport som kontrollutvalget har behandlet. -Vi har vært i gang med å jobbe med dette i noe tid allerede og det er...

av Macdonald, Cheryl, 05.12.14

Sirdal får en million kroner til opparbeidelse av næringsområde

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt søknad fra Sirdal kommune om støtte til opparbeidelse av infrastruktur til Fintland Næringsområde på Tonstad. Det skal utvikles til å bli til sammen 55 dekar med...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.14

Nei fra fylkeskommunene til finansieringsstøtte til bokverk om Agders nyere historie

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har over flere år bidratt med en årlig sum på 50 000 kroner fra hver av partene til bokverket Agders historie. Agders historie er et prosjekt i regi av Agder...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.14

Åseral får en million i fylkeskommunal støtte til nytt næringsområde

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt en søknad fra Åseral kommune om støtte til opparbeidelse av infrastruktur til Toddemonen Næringsområde. Totalkostnaden til kjøp og etablering av infrastruktur på...

av Torkelsen, Jan H., 04.12.14

Støtte til regional innovasjon og forskning

RIS - Centre for advanced studies in Regional Innovation Strategies søker Aust- og Vest-Agder fylkeskommune om fornyelse av en samarbeidsavtale som ble inngått for fem år i 2009. Begrunnelsen for...

av Torkelsen, Jan H., 04.12.14

Fylkeskommunen med å sikre toppidrettssatsing innen skiskyting i Sirdal

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge 200 000 kroner i 2015 for å styrke satsingen på toppidrett og sikre samarbeidet mellom Sirdal Ski og Sirdal videregående skole. ...

av Torkelsen, Jan H., 03.12.14

600 000 kroner til næringsklyngen innen kultur- og opplevelsesnæring på Agder

Sommeren 2010 ble næringsklyngen innen kultur- og opplevelsesnæring på Agder (USUS) tatt opp i det nasjonale Arena-programmet. Representanter fra begge fylkeskommunene har vært med i styringsgruppen...

av Torkelsen, Jan H., 03.12.14

Yrkeskonkurranser for bedre samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Wordskills har fått 800.000 kroner for å utvikle yrkeskonkurranser som en metode for å skape bedre samarbeid mellom skole og næringsliv. - Yrkeskonkurransene bidrar til å synliggjøre yrkesfagene, og...

av Torkelsen, Jan H., 03.12.14

Julemarked på Kvadraturen skolesenter

Ta turen innom skolen 4. desember, når de inviterer til julemarked kl.10-12. Her kan du kjøpe ulike gaver og julepynt. Det er ungdomsbedriften, «HT-butikken –Litt av Quart», som har salgsboder og bl.a...

av Macdonald, Cheryl, 02.12.14

400 000 kroner til samarbeidsprosjekt ved Kvadraturen skolesenter

Før sommeren lyste Utdanningsdirektoratet ut midler som skulle gå til økt samarbeid mellom videregående skoler, skoleeiere og lokalt arbeidsliv. Nesten 100 søknader kom inn. Midlene fra direktoratet...

av Torkelsen, Jan H., 02.12.14

Tysk invasjonsforsvar på Agder 1940-1945

I boka Tysk invasjonsforsvar på Agder 1940-1945 gis for første gang en samlet framstilling av hvordan okkupasjonsmakten bygget festningsanlegg langs Sørlandskysten og hvordan landsdelen skulle...

av Gunhild Aaby og Jan Torkelsen, 01.12.14

En stor og viktig dag for fagarbeidere

Over 300 mottok sitt fag-, svenne-, eller kompetansebrev på henholdsvis Mandal vgs og Tangen vgs.

av Haldorsen, Even, 01.12.14

Modernisering av tannhelsetjenesten i Vest-Agder

Den 15. desember åpnes Rona tannklinikk for ordinær drift med topp moderne utstyr i flotte lokaler i nyåpnede Rona senter. Den nye klinikken fører seg inn i rekken av en pågående modernisering av...

av Richardsen, Wanja, 01.12.14

Brudd- utstillingen i Farsund

Fotoutstillingen «BRUDD 2014 – bidrag til grunnlovsjubileet» har kommet til sitt siste stoppested i Vest-Agder. Nå står den sentralt på Torvet i Farsund. Der skal den stå til 7. desember....

av Gunhild Aaby og Jan Torkelsen, 28.11.14

Friluftsområdene i Åseral skal kartlegges og verdisettes

Fylkesutvalget behandlet i går utkast til en ny samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Åseral kommune. Fylkesutvalget anbefaler at fylkestinget endelig godkjenner avtalen i desembermøtet....

av Torkelsen, Jan H., 27.11.14

Agderfylkene samles om arbeid for likestilling, inkludering og mangfold

Vest- og Aust-Agder fylkeskommune har, i samarbeid med kommuner, interesseorganisasjoner, statlige institusjoner og myndigheter, utarbeidet et forslag til Regional plan for likestilling, inkludering...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.14

Medaljevinnere fra Yrkes NM

"Dere har gjort en fantastisk innsats. Til sammen er det medaljer i fem fag, fordelt på seks personer. En ting er at dere gjør bedriften og arbeidsstedet deres stolte, men Vest Agder fylkeskommune er...

av Haldorsen, Even, 26.11.14

Informasjonsmøte om kommende transportoppdrag

Over nyttår vil det bli lyst ut en anbudskonkurranse for bibliotektransport i de to Agder-fylkene. I den forbindelse vil det bli avholdt et informasjonsmøte 4. desember 2014.

av kas, 26.11.14

Anbefaler mer midler til å gjennomføre skolebruksplanen, læreplasser og oppfølgingstjeneste

Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030 behandles i fylkestinget første gang i desember 2014. Det er lagt opp til at den ferdigbehandles i løpet av våren 2015. Planens målsetting er å...

av Torkelsen, Jan H., 26.11.14

Går inn for mer til kollektivtrafikk og fylkesveier og kommuneavtaler

Fylkesutvalget behandlet i går fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for neste fireårsperiode for fylkeskommunen. Fylkestinget foretar den endelige budsjettbehandlingen 16....

av Torkelsen, Jan H., 26.11.14

Fylkesutvalget vil gi årlig millionstøtte til Agderprosjektet

Tidligere i høst ble det politisk besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra aktivt i "Agderprosjektet - en god start for alle". Da fylkesutvalget i går behandlet fylkeskommunens budsjettforslag...

av Torkelsen, Jan H., 26.11.14

Det går mot to videregående skoler i Lister og en i Søgne

Fylkesutvalget behandlet i dag Skolebruksplanen for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Behandlingen endte med at det ble fattet tilsvarende vedtak som i hovedutvalg for kultur og utdanning. I vedtaket...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.14

Førjulskos på museer flere steder i Vest-Agder

Du behøver ikke reise langt for å komme i førjulsstemning på museene i Vest-Agder Arrangementer finner du på Kongsgård i Kristiansand, på Sjølingstad Uldvarefabrik, i Flekkefjord og på Nordberg fort....

av Gunhild Aaby og Jan Torkelsen, 25.11.14

Vest-Agder fylkeskommune vil støtte opp om Friluftslivets år 2015

Neste år er Friluftslivets år. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune i den sammenheng skal arbeide for at målene om å gi friluftsliv økt...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.14

God besøksvekst på Agder naturmuseum og botaniske hage

Agder naturmuseum og botaniske hage IKS i Kristiansand har en høy aktivitet innenfor formidling, forskning og samlingsforvaltning. Museet formidler virksomheten gjennom egne faste og temporære...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.14

Høy aktivitet og sunn økonomi i Bragdøya kystlag

Fylkeskommunen samarbeider med Bragdøya Kystlag i Kristiansand og gir årlig et tilskudd til lagets virksomhet. Fylkeskommunen inngikk i 2003 en samarbeidsavtale med kystlaget om et årlig...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.14

Agder historielag - en aktiv 100-åring

Agder historielag, som er en paraplyorganisasjon for historielag på Agder er 100 år i år. Begivenheten ble markert med jubileumsmiddag i Kristiansand 5. november 2014. Laget har i dag 43 lokale...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.14

Regjeringen vil gi nye signaler om utviklingen av regionnivået til våren

I løpet av våren legges det frem en melding for Stortinget der regjeringen vil gjennomgå oppgaver til nye og større kommuner. Her vil regjeringen også orientere om oppfølgingen av Stortingets vedtak...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.14

Samferdselspolitikerne positive til detaljregulering for ny E18/E39 Gartnerløkka - Meieriet

Kristiansand kommune har sendt fylkeskommunen forslag til detaljregulering for ny E18/E39 Gartnerløkka - Meieriet til offentlig ettersyn. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø anbefalte i går at...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.14

Ny strategi for de historiske sørlandsbyene ut til høring

I tråd med Vest-Agder fylkeskommunes planstrategi er det utarbeidet en strategi for fylkeskommunens arbeid med by- og tettstedsutvikling i de historiske byene i Vest-Agder: Flekkefjord, Farsund,...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.14

Fremtidsrettet utviklingsplan for jernbane- og rutebilstasjonsområdene i Kristiansand

Kristiansand kommune har lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for Kristiansand jernbanestasjon og rutebilstasjonsområdet til offentlig ettersyn. Fylkeskommunens hovedutvalg behandlet forslaget i...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.14

Går inn for at fylkeskommunen skal gi økonomisk tilskudd til friidrettshall i Grimstad

Sørild friidrett vil bygge friidrettshall i Grimstad. Klubben søker kommunene Grimstad, Arendal og Kristiansand, samt Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner om støtte til realisering av anlegget. I...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.14

Spillemidler til ni prosjekter i Vest-Agder

I 1987 delegerte Kulturdepartementet fordelingen av spillemidler til fylkeskommunene. Det ble da forutsatt at de overførte rammebevilgningene ble satt inn på rentebærende konto. I dag besluttet...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.14

Åpning av Nye Mandal vgs

Det var mange som skulle takkes, da Mandal videregående skole i dag offisielt åpnet sine nye lokaler. Det sa både utdanningssjef Arly Hauge som også har vært leder av plan- og byggekomiteen. Også...

av Macdonald, Cheryl, 18.11.14

Anbefaler to videregående skoler i Lister og en i Søgne

- Dette er en vanskelig men viktig sak. Det var gjennomgangstema på innleggene da politikerne behandlet skolebruksplan for Vest-Agder.

av Jan Torkelsen/ Cheryl Macdonald, 18.11.14

Maksimalt en times skoleskyss

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet nylig forslag til skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Rådet tok enstemmig forslaget til orientering, men etter forslag fra...

av Torkelsen, Jan H., 18.11.14

Fylkeskulturprisvinner 2014

Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune har i møte i dag 18. november vedtatt å tildele Fylkeskulturprisen for 2014 til Grete Salomonsen Hynnekleiv,...

av Macdonald, Cheryl, 17.11.14

Hva skal jeg bli?

For å ta gode valg er god informasjon avgjørende. ungdom og foreldre i Lindesnesregionen inviteres derfor til utdanningsmesse og infomøte onsdag 19. november.

av Macdonald, Cheryl, 17.11.14

Kvadraturen skolesenter til topps i Jeg kjører grønt

Hele 3089 personer deltok i Jeg kjører grønt 2014. Det er nesten 500 flere enn i 2013. I bedriftskonkurransen vant Kvadraturen skolesenter, Vågsbygd skole, Noricom Språktjenester og Kongsgård...

av Torkelsen, Jan H., 17.11.14

Samferdselministeren vil ha lavere fart på bybussene

– De typiske bybussene er ikke konstruert for å tåle kollisjon eller velt i stor fart. Derfor reduserer vi maksimalt tillatt fart på disse bussene fra 80 km/t til 70 km/t. Dermed vil vi både redusere...

av Torkelsen, Jan H., 17.11.14

Ønsker faste former for oppfølging av pårørende i sykehussammenheng

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne avga i sist møte rådets anbefaling til høringsinnspill fra fylkeskommunen til strategiplan 2015-17 for Sørlandet Sykehus HF. Fylkesutvalget skal 25....

av Torkelsen, Jan H., 17.11.14

Offisiell åpning av nye Mandal videregående skole

Tirsdag 18. november klokken 11.15 markeres åpningen av det nye, rehabiliterte skolebygget til Mandal videregående skole.

av Richardsen, Wanja, 14.11.14

Vest-Agder er et ledende industrifylke med sterke klynger

Vest-Agder er et av landets største industrifylker. Bare Møre og Romsdal har en høyere andel industriarbeidsplasser av alle arbeidsplasser. Antall industriarbeidsplasser i Vest-Agder har vokst med...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.14

Venteliste til maritime og tekniske utdanninger

Studenttallet på Fagskolen i Kristiansand ble utvidet til 335 studenter høsten 2014. Fagskoleutdanning er en praktisk og yrkesrettet høyere utdanning som bygger på fullført videregående opplæring/...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.14

Foreslår opptrappingsplan for vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene

KS møtte nylig samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og fremmet forslag om en tidfestet opptrappingsplan for vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. - Regjeringens forslag til midler for å ta igjen...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.14

Stor vekst i pendling over kommunegrensene i landsdelen

Siden 2000 har bevegelse mellom bosted og arbeidssted stadig oftere krysset kommunegrenser på Agder. Innpendling til Kristiansand har økt med 40 prosent. De omkringliggende kommunene markerer seg som...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.14

Endringer innen spesialundervisning og tilpasset opplæring

Fylkeskommunen arbeider for å redusere bruk av spesialundervisning i den grad dette er mulig. Fylkesrådmannen varsler i økonomiplanforslaget for årene 2015 til 2018 at det til våren neste år skal...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.14

Ny lokalisering av fylkeskommunale tannklinikker

Sentraltannklinikken har i flere år holdt til i Festningsgaten 40 i Kristiansand. I økonomiplanen for fylkeskommunen opplyses det at det legges opp til at klinikken skal flytte inn i nye lokaler i...

av Torkelsen, Jan H., 12.11.14

Stadig fornying av bibliotekenes virksomhet

I fylkesrådmannens forslag til økonomiplan redegjøres det for at en faggruppe gjennom 2014 har kommet med anbefalinger til konkrete tiltak som ledd i oppfølging av kulturdelen av Regionplan 2020 for...

av Torkelsen, Jan H., 12.11.14

Fylkeskommunen deltar i prosjekt om verdensarv i Polen

Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand Katedralskole og Vest-Agder-museet samarbeider med den UNESCO-oppførte Fredskirke i Swidnica i et toårig EØS-prosjekt. Prosjektet skal bl.a. revitalisere...

av Kristiansen, Kåre, 11.11.14

Skolebruksplanen - 250 millioner kroner foreslås i investeringsmidler

Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030 har som målsettingen å utvikle robuste, fleksible, bygningsmessig gode og bærekraftige skoler. Planforslaget som nå er sendt til politisk behandling i...

av Torkelsen, Jan H., 11.11.14

Buss- og drosjesjåførar frå land utanfor EØS må ha fire års butid i Noreg

Dei som kjem frå land utanfor EØS må ha budd fire år i Noreg før dei kan få kjøresetel og lov til å føre buss eller drosje. Dette går fram av forslaget til endringar i yrkestransportlova som vart lagt...

av Torkelsen, Jan H., 11.11.14

Fylkeskommunen vil forbedre kvaliteten på opplæringen av minoritetsspråklige elever

I fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for de kommende fire årene signaliseres det at de fylkeskommunale skolenes og voksenopplæringens arbeid med minoritetsspråklige elever skal kartlegges....

av Torkelsen, Jan H., 10.11.14

Flere elever i statlige og private skoler reduserer fylkeskommunens inntektsgrunnlag

Private skoler blir finansiert gjennom statlige tilskudd og egenbetaling fra elevene. Fylkeskommunale skoler blir finansiert gjennom fylkeskommunenes frie inntekter. Hvert år blir samlet...

av Torkelsen, Jan H., 10.11.14

Integreringstilskuddet omfordeles

I nesten 20 år har fylkeskommunen forvaltet et statlig tilskudd til flerkulturelle tiltak. Statsbudsjettet for 2015 varsler en reduksjon i tilskuddet og at ordningen flyttes til 20 kommuner. For...

av Inga Lauvdal, 10.11.14

Skolebruksplan for Vest-Agder klar for politisk behandling

- Dette er en krevende sak, sier Arly Hauge, utdanningssjef i fylkeskommunene om "Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030". Nå ligger den klar for politisk behandling.

av Macdonald, Cheryl, 07.11.14

Landets nest høyeste befolkningsvekst

Ved inngangen til 2014 var Vest-Agders befolkning på 178.478 personer. Befolkningen økte med 2125 innbyggere fra 2013, noe som tilsvarer en økning på 1,2 prosent. Dette er noe høyere enn for...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.14

Fylkeskommunene må ha mer penger for å innfri klimaforliket

I et høringsmøte i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite nylig om statsbudsjettet var klimaforliket og konsekvensene av dette på samferdselområdet et av temaene. KS innledet om det...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.14

Gode prestasjoner i Sørlandscup for kokker og servitører

Det var hektisk aktivitet på Sam Eyde videregående skole i Arendal i går da kokk- og servitørlærlinger konkurrerte i Sørlandscup. Det var Opplæringskontoret for Resepsjon-, Restaurant- og Matfag i...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.14

Etterlengtet fylkesveiprosjekt i Sirdal er nå i gang

Denne uken gikk startskuddet for et svært etterlengtet veiprosjekt i Sirdal Med fylkesordfører Terje Damman i spissen markerte representanter fra fylkeskommunen, Sirdal kommune og arbeidsfelleskapet...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.14

Ønsker forskning eller utredning om læreplassordningen

I høst står flere kvalifiserte søkere uten læreplass i Vest-Agder. Det viser at det er behov for bedre harmoni mellom tilbud og etterspørsel. I forslaget til økonomiplan for fylkeskommunen uttrykkes...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.14

Ber om utredning av fiber i de nye strømkablene

De de tre fylkesordførerne på Sør-Vestlandet har nå tatt initiativ overfor Olje- og energiminister Tord Lien for at han i forbindelse med bygging av nye utenlandskabler for strøm skal pålegger...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.14

Fylkesrådmannen anbefaler etablering av et fylkeskommunalt konsesjonskraftsfond

Fylkeskommunen har rettigheter til å ta ut konsesjonskraft for salg i kraftmarkedet fra ulike vassdrag i Vest-Agder. Dette volumet er fordelt på kommunene Kvinesdal, Sirdal og Åseral. For å sikre seg...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.14

Trafikkvekst i Lister-bommene

Trafikkmengden gjennom bomstasjonene i Listerregionen øker jevnt og trutt. Av statistikken som nå foreligger etter årets ti første måneder fremgår det at det i forhold til samme periode i fjor har...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.14

Fag-, Svenne- og Kompetansebrevutdeling 2014

Årets utdeling av fag-, svenne- og kompetansebrevutdeling 2014 vil finne sted på Mandal videregående skole, onsdag 26. november og på Tangen videregående skole, torsdag 27. november. Begge steder er...

av Richardsen, Wanja, 04.11.14

Fylkeskommunen holder stø kurs tross stramme budsjettrammer

Fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen la i dag frem forslag til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for neste fireårsperiode for Vest-Agder fylkeskommune. -Driftsrammen for 2015 er på henimot 2,1...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.14

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2015-18

Fylkesrådmannen forslag til økonomiplan for 2015-18 ble lagt frem 4. november. Forslaget legger opp til en videreføring av de prioriterte områder vedtatt i Regionplan Agder 2020, sier fylkesrådmann,...

av Richardsen, Wanja, 04.11.14

Mange deltakere fra Vest-Agder på sørlandscup for kokk- og servitørlærlinger

Opplæringskontoret for Resepsjon-, Restaurant- og Matfag i Agder arrangerer 5. november lærlingekonkurranse for samtlige kokk- og servitørlærlinger i Aust- og Vest-Agder. Konkurransen vil foregå på...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.14

UNG Tekno arrangeres i Kristiansand torsdag 6. november

Fylkesvaraordfører Thore Westermoen vil torsdag 6. november ønske ungdomsskoleelever velkommen til UNG TEKNO på Kvadraturen skolesenter i Kristiansand 6. november. Dette er et arrangement som de ...

av Torkelsen, Jan H., 03.11.14

Pris for forskning på likestilling

Prosjektleder for "Likestilling som regional kraft", ph.d Helle Mellingen, er tildelt Fysiografenes pris til unge forskere 2014. Prisen deles ut av Agder Vitenskapsakademi og er en annerkjennelse av...

av Richardsen, Wanja, 03.11.14

Agderfylkene i bresjen for nasjonal pilot - folkehelseundersøkelse

10 000 egdinger i alderen 18 år og eldre skal spørres om deres forhold til egen helse og levekår. Agderfylkene har sammen med Vestfold fylke inngått avtale med Nasjonalt folkehelseinstitutt om å...

av Richardsen, Wanja, 03.11.14

Åseral vil styrke sin attraktivitet for å få flere innbyggere

Åseral kommune er nå i startgropen med å revidere kommuneplanens samfunnsdel. I samfunnsdelen skal kommunen ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet...

av Torkelsen, Jan H., 31.10.14

Smak og sans marked på Lindesnes Fyr søndag 2. november

Tradisjon tro arrangeres Smak og Sans på Lindesnes Fyr søndag 2 november. Fyrmuseet har invitert utstillere med "kortreiste" matprodukter og fagpersoner. Ta turen til fyrområdet og smak, opplev og...

av Torkelsen, Jan H., 30.10.14

Vil du være utstiller på julemarkeder?

Første helg i advent, det vil si lørdag 29. og søndag 30. november, arrangerer Sjølingstad Uldvarefabrik, vest for Mandal, stort julemarked. Første søndag i advent, 30. november inviterer...

av Torkelsen, Jan H., 29.10.14

Flekkefjord kultursenter snart klart til å bli bygd

Det fjerde regionale kulturhuset i Vest-Agder er nå påbegynt i Flekkefjord. Fylkestinget besluttet i desember 2012 at fylkeskommunen skal bidra med 30 av de 130 millioner kronene byggeprosjektet er...

av Torkelsen, Jan H., 28.10.14

Setesdal regionråd tar utfordringen

Politisk samordningsgruppe har utfordret alle regionrådene til å ta en rolle i etableringen av Agdermodellen for likestilling. Setesdal er den første regionen som inviterer til eget seminar for å dra...

av Richardsen, Wanja, 28.10.14

Nytt aktivitetshus på Odderøya klart neste sommer

Nå er det straks klart for byggestart for Vest-Agder-museets nye aktivitetshus på Odderøya i Kristiansand. En intens prosjektperiode er omme. I slutten av september vedtok et enstemmig bystyre i...

av Torkelsen, Jan H., 27.10.14

Ny nettside for Samarbeidande Kraftfylke

Samarbeidande Kraftfylker ei interesseforening hvor Vest-Agder fylkeskommune er medlem. I går åpnet foreningen en ny nettside. På Kraftfylkas hjemmeside www.kraftfylka.no vil ein finne informasjon om...

av Torkelsen, Jan H., 27.10.14

Biltrafikken i Kristiansand er redusert i rushtiden

Personbiltrafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansand er redusert med 3,2 prosent fra 1. september 2013 til 1. august 2014, sammenlignet med tilsvarende periode i 2012-2013. Statistikken viser at...

av Torkelsen, Jan H., 27.10.14

Lyttevenner er en ressurs i skolen

Vi ønsker flere lyttevenner til vår skole, informerte rektor ved Voiebyen skole i Kristiansand, Ragnhild Topstad Nilsen, til de rundt 60 deltagerne som i dag var samlet til årets lyttevennseminar ved...

av Richardsen, Wanja, 24.10.14

FLEXid - Kurs for flerkulturell ungdom

Vest-Agder Røde Kors inviterer til kurs for ungdom med flerkulturell oppvekst. Kurset er hovedsakelig for ungdom med flerkulturell oppvekst mellom 15 og 20 år, men kan også tilrettelegges for unge...

av Macdonald, Cheryl, 24.10.14

Stadig flere anlegg for innfartsparkering

Det er i løpet av de seneste årene blitt anlagt flere anlegg for innfartsparkering i Kristiansandsregionen. Etter et møte i Areal- og transportsamarbeidet for regionen nylig er det klart at dette vil...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.14

Revisjonsordningen for fylkeskommunen tas opp til vurdering

Fylkestinget besluttet tidligere denne uken at revisjonsordningen i Vest-Agder fylkeskommune skal tas opp til vurdering. Det ble tatt et tilsvarende initiativ fra fylkestinget i 2007. Da ble...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.14

Endelig klart for et nytt og stort veiprosjekt i Sirdal

I dag ble kontrakten for et omfattende og påtrengt anleggsprosjekt på fylkesvei 42 i Sirdal undertegnet. Prosjektet omfatter både rassikring, bygging av en ny tunnel og diverse andre terrengtiltak....

av Torkelsen, Jan H., 23.10.14

Fylkestinget går inn for å få universitetsmuseum i Kristiansand

Fylkestinget ønsker at Agder naturmuseum og botaniske hage IKS skal omdannes til et universitetsmuseum. Fylkestinget ønsker videre at formidlingsaktiviteten ved lokasjonen i Kristiansand, det mest...

av Torkelsen, Jan H., 23.10.14

Detaljprosjekteringen av ny Varoddbru kan starte i januar 2015

I regjeringens budsjettforslag for 2015 som ble framlagt i begynnelsen av denne måneden er det lagt til grunn statlige midler til forberedende arbeider på prosjektet E18 Varoddbrua, med sikte på...

av Torkelsen, Jan H., 22.10.14

Interpellasjon fra Demokratene om forbud mot burka og niqab i de videregående skoler i Vest-Agder

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman, hvor det bes om støtte til innføring av et forbud mot burka og niqab i de videregående...

av Richardsen, Wanja, 22.10.14

Fylkestinget vil ha tre sykehus med ulikt innhold i Agder-fylkene

I dag avga fylkestinget Vest-Agder fylkeskommunes endelige uttalelse til Utviklingsplan 2030 Sørlandet Sykehus HF. Et enstemmig fylkesting går inn for at fremtidens sykehusstruktur på Sørlandet må...

av Torkelsen / Richardsen, 21.10.14

Oppgraderinger i fylkeskommunens tannhelsetilbud

Det pågår for tiden en opprusting innen den offentlige tannhelsetjenesten som fylkeskommunen driver. Rona tannklinikk skal settes i drift fra 1. desember og vil erstatte klinikkene på Grim og...

av Torkelsen / Richardsen, 21.10.14

Sterk økning i kostnadene til transport av funksjonshemmede

Det går mot et mulig merforbruk på 1,6 millioner kroner i transportkostnad av funksjonshemmede i 2014. Dette kommer frem i en økonomisk rapport som ble behandlet av fylkestinget i dag.

av Torkelsen / Richardsen, 21.10.14

Fra utdanning til jobb, program for elever i videregående skole

I samarbeid med Manpower får de videregående skolene på Agder mulighet til å avtale gjennomføring av programmet Fra utdanning til jobb i ukene 44 til 46. Det vil si fra 27. oktober til 14. november....

av Torkelsen, Jan H., 20.10.14

Nå kan du søke om midler til informasjon om valg

Organisasjoner og andre aktører som ønsker å bidra til å øke kunnskapen om valg, kan søke departementet om tilskudd. Det kan også søkes om tilskudd til tiltak for å øke valgdeltakelsen ved...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.14

75 000 kroner til TV-aksjonen

Søndag 19. oktober går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene går i år til Kirkens Nødhjelp og deres arbeid med å skaffe varig tilgang til rent vann for mennesker verden rundt. Midlene fra TV-aksjonen...

av Torkelsen, Jan H., 16.10.14

Vinnere av fotokonkurransen "Min sørlandsby" er kåret

Fotokonkurransen "Min Sørlandsby" ble arrangert sommeren 2014, som et samarbeid mellom Vest og Aust Agder fylkeskommuner, Fædrelandsvennen og Agderposten. Vi fikk i alt inn 350 bilder, mangfoldet var...

av Lassen, Bård Andreas, 16.10.14

Stiftelsen Arkivet når mange elever med sitt holdningsskapende arbeid

Stiftelsen Arkivet, som holder til i det gamle Statsarkivet i Kristiansand, har som visjon å styrke arbeidet for grunnleggende menneskeverd, demokrati og holdningsdannelse. Den er et senter for...

av Torkelsen, Jan H., 16.10.14

Vennesla vil fokusere spesielt på levekår og utvikling i kommuneplanleggingen

Vennesla kommune har varslet oppstart av arbeid med å revidere kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2015 til 2026. Fylkesutvalget behandlet planprogrammet tirsdag og uttrykte at en fra...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.14

Analyse viser at ringvirkningene av havnen i Kristiansand er betydelige for regionen

Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner har støttet Kristiansand havn med økonomiske midler for å få gjennomført en ringvirkningsanalyse. Oppdraget er utført av det danske firmaet GEMBA Seafood Consulting,...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.14

Laksetrapp-prosjektet i Kvåsfossen får nye midler fra fylkeskommunen

Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge ytterligere 320.000 kroner til det nye laksetrapp-anlegget i elva Lygna. Prosjektet med bygging av en tunnel med laksetrapp...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.14

Ung Tekno samlet 300 elever

Rundt 300 elever fra 10. klasse i Kvinesdal og Flekkefjord og elever ved Lister videregående avdeling Flekkefjord deltok på UNG TEKNO i Flekkefjord den 9. oktober. Arrangementet viste frem hvilke...

av Richardsen, Wanja, 14.10.14

Fylkesutvalget går inn for tre sykehus i Agder-fylkene

Etter en omfattende debatt besluttet representantene i fylkesutvalget i dag å samkjøre flere forslag fra de enkelte partiene til et fellesforslag om fremtidens sykehusstruktur i Agder-fylkene....

av Torkelsen, Jan H., 14.10.14

Det ligger an til økonomisk minus for fylkeskommunen i år

Fylkesutvalget ble i dag orientert om at Vest-Agder fylkeskommune kan ende opp på minussiden i forhold til vedtatt budsjett for i år. Årsprognosen per andre tertial viser at det kan gå mot et mulig...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.14

Makt, maktbalanse, demokrati og deltakelse

29. oktober er det igjen duket for den årlige likestillingskonferansen på Universitet i Agder. Ett år før kommunevalget setter konferansen søkelyset på likestilling og demokrati. Det er svært høyt...

av Mellingen / Richardsen, 14.10.14

Viktige innspill til skolebruksplanen for Vest-Agderskolen

Innen høringsfristens utløp for skolebruksplan for Vest-Agderskolen den 1. oktober, var det kommet inn 36 høringsuttalelser. Seks høringsinstanser har fått utsettelse. –Vi har fått inn mange viktige...

av Richardsen, Wanja, 13.10.14

Offisiell åpning av "Nye Mandal videregående skole" 18. november

Et av de store byggeprosjektene fylkeskommunen har investert i de seneste årene er Mandal videregående skole. Her er det gjennomført en betydelig om- og utbygging av blant annet undervisningslokaler,...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.14

Vellykket markedsføring ga svært god uttelling for Sørlandets Kunstmuseum

Sørlandets Kunstmuseum rettet i 2013 markedsføringen spesielt mot feriegjester, cruiseturister og barnefamilier i sommermånedene. I en årsmelding for 2013 som nå presenteres for fylkeskommunens...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.14

Kulturkonferanse med ledelse som tema

Fylkesbibliotekene i Aust- og Vest-Agder inviterer kulturarbeidere til konferanse i Arendal 27. – 28. oktober. Denne gangen vil vi utforske lederrollen: - Hvordan være innovativ leder, når...

av kas, 09.10.14

Fylkeskommunen går for fast bro i Flekkefjord

Det skal bygges ny fast bybro i Flekkefjord snarest mulig. Dette kom frem i gårsdagens møte i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø.

av Richardsen, Wanja, 09.10.14

Fylkesvegane i Statsbudsjettet - auka løyvingar og utvida låne- og investeringsramme

- Løyvingane til fylkesvegane aukar med forslaget til statsbudsjett for 2015. I tillegg foreslår vi at låne- og investeringsramma for transporttiltak i fylka skal aukast frå to milliardar kroner i...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.14

Eit styrkt tilbod gjer det enklare å velje toget

– Regjeringa vil leggje til rette for at fleire vel toget i dei store byområda. Vi føreslår difor å styrkje togtilbodet i 2015, mellom anna ved å auke frekvensen på fleire strekningar. Slik kan fleire...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.14

Videreutdanning av lærere prioriteres i Statsbudsjettet

Norske elever skal lære mer. I forslaget til Statsbudsjett legger Regjeringen opp til en økt satsing på videreutdanning av lærere. Fra høsten 2015 vil 5 050 lærere kunne få tilbud om videreutdanning....

av Torkelsen, Jan H., 08.10.14

Flere samferdselsprosjekter i Vest-Agder tilgodesett i Statsbudsjettet

Når det gjelder veiprosjekter er det i regjeringens budsjettforslag lagt til grunn statlige midler til forberedende arbeider på prosjektet E18 Varoddbrua, med sikte på anleggsstart så raskt som...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.14

Flere gjennomfører videregående opplæring i Vest-Agder

Elevene i Vest-Agder kommer inn i videregående opplæring med grunnskolepoeng under landssnittet. Gjennomføringsgraden i Vest-Agder er høyere enn landssnittet. Den var for 2008-kullet på 73,7 prosent...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.14

Ønsker Agder naturmuseum og botaniske hage IKS omdannet til et universitetsmuseum

De politiske organene i Vest-Agder fylkeskommune skal i høst ta stilling til om de ønsker at Agder naturmuseum og botaniske hage IKS skal omdannes til et universitetsmuseum. Fylkestinget fatter den...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.14

Gang- og sykkelveger – raskere utbygging

– Regjeringen vil ha på plass flere gang og sykkelveger. Vi må sikre at vi får flere kilometer sykkelveg for pengene. Jeg har nå gitt Vegdirektoratet i oppdrag å se på hvordan vi kan effektivisere...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.14

Agderfylkene sammen om idretten

Den 16.-18. september var til sammen 28 representanter fra administrasjonen i kommunene på Agder, samlet i Belgia i forbindelse med det årlige plan- og spillemiddelseminaret som fylkeskommunene...

av Richardsen, Wanja, 06.10.14

Betydelig forbedring av bredbåndsdekningen i Vest-Agder

Post- og teletilsynet har nå tildelt midler til 35 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning til å bygge bredbånd der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. Regjeringen bevilget til sammen 160...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.14

Fylkeskommunene og kommunene avgjørende for gjennomføring av «lærerløftet»

Kommunesektorenes organisasjon KS er glad for de ambisjoner for videre kvalitetsutvikling i skolen som regjeringens strategi «Lærerløftet» signaliserer, og at den så tydelig støtter kommunenes og...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.14

Ny fylkesbiblioteksjef på plass

Roger Dyrøy tiltrådte som ny fylkesbiblioteksjef i Vest-Agder 1. oktober.

av kas, 02.10.14

En stor ære

Fylkesordfører, Terje Damman, overrakte i dag Fylkeseldrerådsprisen 2014 til ekteparet Gerd og Gunnar Gundersen for deres innsats innen frivillighet. –Det er helt fantastisk å motta denne prisen, sier...

av Richardsen, Wanja, 01.10.14

Heltidskultur er høyt prioritert i Agderkommunene

Resultatet fra den nylig gjennomførte kartleggingen av likestillingsarbeid i Agders kommuner viser at svært mange kommuner jobber aktivt med å redusere uønsket deltid og å skape heltidskultur i...

av Helle Mellingen/Wanja Richardsen, 29.09.14

Målet er økt verdiskaping

- Hva vil vi med oppstartskonferansen for VINN Agder? Å gjøre planarbeidet kjent, skape engasjement og få innspill til planen, sa prosjektleder Manuel Birnbrich fra Vest-Agder fylkeskommune på...

av Birnbrich, Manuel, 26.09.14

Løyver og løyvemyndighet - ny ordning fra 2015

Fra 1.januar 2015 overføres løyvemyndigheten til Statens Vegvesen for gods- og turvognløyver.

av ask, 25.09.14

Agderfylkene med felles Lyttevennseminar

Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, i samarbeid med Universitetet i Agder (UIA), inviterer til seminar om lyttevennsamarbeidet på Agder fredag 24. oktober på UIA, Grimstad.

av Richardsen, Wanja, 25.09.14

Lidenskap gir resultater

Har du oppdaget at Agder-bibliotekene låner ut e-bøker de siste ukene? I så fall er du ikke alene. Oppmerksomhetskampanjen som er gjennomført de to siste ukene har ført til nye lånere og en...

av kas, 23.09.14

Beintøft for ungdom

Beintøft er en nasjonal gå-til-skolen konkurranse som nå også er åpen for ungdomstrinnet gjennom Beintøft-ung. Fra Kristiansandsregionen deltar rundt 900 elever fordelt på fire skoler. Klimaalliansen...

av Richardsen, Wanja, 23.09.14

Regional fagkonferanse om "Fremtidens løsninger"

Regional fagkonferanse med temaet "Fremtidens løsninger" blir arrangert på Vigeland hovedgård, Vennesla, den 26. september. Velkommen!

av Richardsen, Wanja, 22.09.14

Fylkeskommunen bevilger 220 000 kroner til fartøyet "Gamle Oksøy"

Fylkeskommunen bidrar med 220 000 kroner til Lindesnes fyrmuseum for deres ivaretagelse og drift av det tidligere forsyningsskipet "Gamle Oksøy" i 2014. Dette ble vedtatt i møte i fylkesutvalget...

av Richardsen, Wanja, 19.09.14

Fylkeskommunen positiv til Agderprosjektet

Fylkeskommunen gir sin tilslutning til "Agderprosjektet – En god start for alle" og ønsker å bidra aktivt inn i prosjektorganisasjonen, i tillegg til et økonomisk tilskudd. Dette kom frem i gårsdagens...

av Richardsen, Wanja, 17.09.14

Flere avganger på Sørlandsbanen og Arendalsbanen

- Jernbanen skal bli mer attraktiv for de reisende. Fra 14.desember i år forbedres derfor rutetilbudet på både Sørlandsbanen og Arendalsbanen. Økt frekvens gir jobbpendlerne en bedre hverdag, og...

av Richardsen, Wanja, 17.09.14

Ring en bibliotekar

Bibliotekfolk i Agder-fylkene brenner for e-bokutlån. Engasjementet er sterkt nok til at bibliotekansatte fra hele regionen stiller opp på dugnad for å bemanne en døgnåpen kampanjetelefon, og på den...

av kas, 12.09.14

Oppstartskonferanse VINN Agder

Torsdag 25. september går oppstartskonferansen for VINN Agder av stabelen på Rica Dyreparken Hotel. Meld deg på hvis du ønsker å høre mer om hvordan Agder skal bli enda mer attraktiv gjennom økt...

av Birnbrich, Manuel, 09.09.14

E-bokkampanje i Agder-bibliotekene

I dag begynner bibliotekene i Agder en stor, felles oppmerksomhetskampanje om sitt e-boktilbud. Befolkningen i Agder-fylkene har hatt tilgang til å låne e-bøker i bibliotekene siden november i...

av kas, 08.09.14

EAA - internasjonal arkeologikonferanse

I september hvert år samles arkeologer fra hele verden til årsmøte i EAA, Europeen Assoication of Archaeologists. Fylkeskonservatoren har denne gangen ansvaret for en sesjon knyttet til formidling på...

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 04.09.14

Pakkhus fra 1683

Det tømrede pakkhuset ved Grisefjorden nedenfor Flekkefjord gamle rådhus har lenge vært antatt å ha høy alder. Nå har vi fått sikker kunnskap om dette - en nylig utført årringsundersøkelse...

av fas, 04.09.14

Gode nyheter for rypejegere i Agder

10. september starter rypejakta, og etter flere dårlige år er mange rypejegere spent på hvordan rypebestanden er i år. Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom ulike aktører så har 4 ulike områder i Agder...

av Lassen, Bård Andreas, 04.09.14

"Vel blåst" landskonferansen 19-20. august 2014

Innholdsrike konferansedager for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble avholdt på Scandic Hotell, Bystranda i Kristiansand. Inspirasjon, kunnskap og nye kontakter ble utvekslet på tvers av...

av Erichsen, Marion, 04.09.14

Forslag om fredning av Ny-Hellesund sendt til sentral høring

Forslag om fredning av uthavna Ny-Hellesund er nå oversendt til Riksantikvaren. Fredningssaken forventes avsluttet i 2015.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 02.09.14

Skolene blir tobakksfri

Hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) endret i dag ordensreglementet for de videregående skolene, slik at de følger de nye bestemmelsene i tobakkskadeloven. Lovens nye bestemmelse trådte i...

av Macdonald, Cheryl, 02.09.14

Skolestreiken er over

Mandag morgen ble det klart at partene i konflikten har kommet til enighet. Ny arbeidsavtale for lærerne er anbefalt av alle parter, men den iverksettes ikke før avtalen er akseptert, 10. september...

av Macdonald, Cheryl, 01.09.14

Prosjekt Attraksjon Utsikten vel gjennomført for reiselivsstrainee

Fredag 22.8.2014 leverte reiselivs trainee Susanne D. Seljåsen sin rapport fra arbeidet med å utvikle "Attraksjon Utsikten".

av Hemsett, Siv, 29.08.14

Fylkeskommunen styrker levekårsprosjektet "Lindesneslosen"

Lindesnesregionen har søkt fylkeskommunen om deltagelse i prosjektet "Lindesneslosen", som støtter ungdom som står i fare for, eller allerede har droppet ut av utdanning/jobb. Fylkeskommunen vedtok i...

av Richardsen, Wanja, 27.08.14

Boklansering

I anledning Grunnlovsjubileet har Cappelen Damm i samarbeid med Riksantikvaren gitt ut et nytt praktverk om eidsvollsmennene og deres hus i 1814.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 26.08.14

Årets ildsjel - kandidat fra Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune ved Terje Damman, har foreslått Johan Christian Sunde f. 11.01.1938 fra Flekkefjord, som kandidat til ildsjelprisen 2014. Ildsjelprisen gis til en frivillig som har gjort...

av Macdonald, Cheryl, 25.08.14

Kjør grønt du også

Årets "Jeg kjører grønt"-kampanje starter mandag 25. august og varer til 7. november. Hensikten er å redusere biltrafikk, bedre folks helse og verne om klimaet. De 1000 første som gjennomfører 10...

av Richardsen, Wanja, 22.08.14

Flere jenter velger teknologi

Tradisjonelt har det vært gutta som har valgt teknologifag, men de siste årene har stadig flere jenter funnet veien til Universitet i Agder (UiA). – Det er en veldig spennende kombinasjon å jobbe med...

av Richardsen, Wanja, 21.08.14

Konferanse om grunnloven, mangfold og verdier

Hvordan sikrer vi likeverd,demokrati, menneskerettigheter og frihet? Bli med på en av høstens viktigste konferanser i Kilden teater- og konserthus, Kristiansand, 24. september.

av Richardsen, Wanja, 20.08.14

Husk oppmelding til privatisteksamen

Skal du opp til privatisteksamen? Husk da fristen som er 1.februar og 15.september. Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for at det blir arrangert privatisteksamen i fag i videregående skole og...

av Macdonald, Cheryl, 19.08.14

Håndplukket arbeidskraft

Bård Johannessen driver rørleggerfirmaet Arnfinn Johannessen VVS sammen med sin far. De har nettopp tatt inn sin første lærling i firmaet. For dem var det helt vesentlig og selv kunne velge sin neste...

av stg, 19.08.14

Starter arbeidet med å utrede regioner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet starter utredning av et regionalt folkevalgt nivå som del av kommunereformen. Dette kommer frem i en pressemelding fra departementet i dag.

av Richardsen, Wanja, 18.08.14

Derfor trenger vi likestilling innen politisk deltagelse

Sentrale aktører var torsdag under Arendalsuka samlet i et fullsatt bibliotek ved Arendals torv for å debattere likestilling og politisk deltagelse. Leder for Likestilling som regional kraft, Helle...

av Richardsen, Wanja, 17.08.14

Kraftutveksling med Europa

Under Arendalsuka onsdag ble innspillet "Kraftutveksling med Europa mot 2050" overleverte klima- og miljøminister Tine Sundtoft av de to fylkesordførerene i Agder. Innspillet er laget av Adapt...

av Hemsett, Siv, 13.08.14

Valgfrihetens dilemma

Kvinners valgfrihet står sentralt i debatter om likestilling. Men valgfrihet til hva? Under Arendalsuka tar noen av Norges mest sentrale politikere debatten om hvorfor kvinner fortsatt er dårligere...

av gbl, 13.08.14

Landskonferanse 19-20. august

Kristiansand er vertsby når rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder inviterer til landskonferanse 19.-20. august. Mer enn 100 deltakere er ventet til konferansen som finner sted på...

av Erichsen, Marion, 13.08.14

"En må tenke lærling langsiktig"

Magne Svardal, daglig leder ved Gumpens Auto Vest er ikke i tvil. Lærlinger er en solid arbeidskraft som læres opp og formes til å bli gode og lojale arbeidstagere i bedriften. Med over 20 år i...

av stg, 11.08.14

Lærerstreiken

Fire av våre videregående skoler er rammet av den pågående arbeidskonflikten mellom KS og lærerorganisasjonene.

av Richardsen, Wanja, 06.08.14

Rik aktivitet ved Otras bredder

I forbindelse med reguleringsarbeid for området omkring sykehuset på Eg har Fylkeskonservatoren utført arkeologisk registrering i området. Området har fra tidligere flere fredede kulturminner, blant...

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 05.08.14

Arkeologi i fjellet

Sommer er tid for arkeologiske undersøkelser rundt omkring i fylket. I år har Fylkeskonservatorens feltarkeologer gjennomført flere registreringer høyt til fjells og gjort spennende funn fra flere...

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 05.08.14

Utvalgte kulturlandskap

Den nasjonale nettverkssamlinga for utvalte kulturlandskap i Norge blir arrangert på Nordberg fort i Farsund kommune tysdag 26. til torsdag 28. august.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 04.08.14

Hvordan skaffer du deg læreplass

Skal du ut i lære, men ennå ikke funnet lærebedrift? Stå på! – oppfordrer vinneren av Årets lærling 2013, Edvin von Schlanbusch. Les hvordan Edvin opplevde læretiden og hva han mener er viktig for å...

av Richardsen, Wanja, 04.08.14

Historisk feiring i Skippergata 43

Skippergata 43 var eidsvollsmann Peder Johnsens bolig i 1814. Stedet er valgt som Riksantikvarens fredningsprosjekt i Grunnlovsjubileet i Vest-Agder. Dette markeres med historisk feiring i Skippergada...

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 31.07.14

150 fotobidrag

Så langt har over 70 personer sendt inn om lag 150 bilder til fotokonkurransen vår. Sammen med Agderposten, Fædrelandsvennen og Aust-Agder fylkeskommune, arrangerer vi i sommer en fotokonkurranse....

av Macdonald, Cheryl, 23.07.14

Fokus på formidling

Hvert år søker rundt 1000 ungdommer i Vest-Agder læreplass for å fullføre utdannelsen sin. For å få formidlet alle disse ungdommene til en læreplass, trengs det flere lærebedrifter....

av stg, 22.07.14

91 prosent får førstevalget sitt

Det viser tallene når hovedinntaket til videregående skole i Vest-Agder er klart mandag 14. juli. -Nå er det viktig at alle takker ja til plass. Det er bedre å takke ja og så forsøke å bytte siden,...

av Macdonald, Cheryl, 14.07.14

Årets lærlinger 2013 i Resepsjon-, Resataurant- og Matfag i Agder

Årets lærlinger 2013 for Resepsjon-, Resataurant- og Matfag i Agder er kokk Angelica Jansen og konditor Edvin von Schlanbusch. Vinnerne ble hedret under Opplæringskontorets sommeravslutning på...

av Richardsen, Wanja, 11.07.14

Inntak til videregående opplæring 2014/2015

Mandag 14. juli kan søkere til videregående opplæring i Vest-Agder kan gå inn på www.vigo.no og sjekke resultatet av årets inntaket.

av Macdonald, Cheryl, 09.07.14

Ball og bok - i det fri

Mandag 7. juli starter et helt nytt konsept der alle er velkommen til å veksle mellom ball-lek og boklesing i Gravane i Kristiansand. Ideen oppstod i forbindelse med SMS-prosjektet der Vest-Agder...

av Cheryl Macdonald, 05.07.14

De store spørsmålene om og ved havet...

Regional plan for vannforvaltning legges ut til offentlig ettersyn i perioden 1.7 -18.11.2014. I høringsperioden vil det bli avholdt en høringskonferanse om hav- og kystvann 13 -14 oktober 2014 i...

av Uleberg, Kristin, 02.07.14

Du har en kollega i Europa

Når organisasjoner skal utvikles benyttes gjerne all tilgjengelig kompetanse. Erfaringer viser at de færreste av oss ser ut over de lokale, regionale eller nasjonale grenser når det søkes tilfang av...

av Richardsen, Wanja, 01.07.14

Høring av regional vannforvaltningsplan for vannregion Agder 2016 - 2021

Det er for første gang utarbeidet en regional plan for forvaltning av vann (Regional plan for vannforvaltningsplan for vannregion Agder 2016- 2021) for hele vannregion Agder. Planen er nå på høring...

av Uleberg, Kristin, 01.07.14

Nye ladestasjoner for el-biler åpnet

Det er en milepæl innenfor ladeinfrastrukturen i Agder når det i dag ble åpnet nye hurtigladestasjoner for el-bil i Mandal, Lyngdal og Flekkefjord. Det var fylkesordfører, Terje Damman, som sto for...

av Richardsen, Wanja, 27.06.14

Meklingsresultatet for hovedoppgjøret 2014

KS’ medlemmer har gjennom uravstemning vedtatt meklingsløsningen, det samme har alle organisasjonene med unntak av Utdanningsforbundet, MFO, SL og Norsk Lektorlag. Resultatet kan dermed iverksettes...

av Svensson, Odd Joar , 27.06.14

Konferanse om de historiske Sørlandsbyene -Trebiennalen 2014

Trebiennalen 2014 arrangeres i Buen kulturhus, Mandal 17. september, klokken 10-17. Meld deg på nå!

av Richardsen, Wanja, 27.06.14

Fotokonkurranse: "Min Sørlandsby"

Del dine beste bilder fra de 9 historiske sørlandsbyene med oss! Flekkefjord, Farsund, Mandal, Kristiansand, Lillesand, Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Risør. Vis oss bygg du elsker og...

av Jensen, Marit Vatn , 25.06.14

Fjellhagens dag

Sundag 29. juni kl. 12:30 i Ljosland Fjellhage i Åseral (ved Ljosland fjellstove)

av kas, 24.06.14

Til Brussel for å lære

Politikerne i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (SAM), var sammen med aktører fra fylkesadministrasjonen på en to dagers studietur i Europas sentrum, Brussel, i forrige uke for å hente hjem...

av Richardsen, Wanja, 23.06.14

Uthavn 2014

Uthavn 2014 arrangeres 21-22.august på Bokhotellet Lyngørporten.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 21.06.14

Gode elev-tall for Vest-Agder

Tall viser god fremgang innen videregående opplæring. SSB publiserte i dag gjennomføringstall for årskullet som startet i videregående opplæring høsten 2008, disse ble målt i 2013 i forhold til...

av Macdonald, Cheryl, 19.06.14

Sørlandet har flest lærlinger

Sørlandet har flest lærlinger i forhold til folketallet viser ferske tall fra SSB. Dette informerer utdanningsrådgiver i NHO Agder, Fred Skagestad.

av Richardsen, Wanja, 19.06.14

Kaggestad inspirerte kultursjefene

Samling med kommunale kultursjefer: Johan Kaggestad, mest kjent som sportskommentator, var en engasjert foredragsholder for de kommunale kultursjefene i Vest-Agder i går. Han har sjøl bygd opp en...

av Inga Lauvdal, 19.06.14

Fylkesordføreren svarer på interpellasjon fra Fremskrittspartiet om riving av gamle Kristiansand Teater

Fylkesordfører Terje Damman, ga i dag sitt svar til Fremskrittspartiets interpellasjon om riving av gamle Kristiansand Teater. Dette skjedde i fylkestingets møte på Lista flystasjon.

av Richardsen, Wanja, 18.06.14

Fylkesordføreren svarer på Demokratenes interpellasjon om den fremtidige eksistensen til Flekkefjord sykehus

Fylkesordfører, Terje Damman, ga i dag sitt svar til Demokratenes interpellasjon om den fremtidige eksistensen til Flekkefjord sykehus. Dette skjedde under fylkestingets møte på Lista flystasjon.

av Richardsen, Wanja, 18.06.14

LIM-planen sendes på høring. Svarfrist:1.oktober

LIM-planen sendes på høring fra 19.juni 2014. Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027 er en viktig ingrediens i Agder-fylkenes langsiktige likestillingssatsing, og...

av Reed, Lisbeth, 18.06.14

Ny strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene 2014-2017

Ny strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene 2014-2017 ble vedtatt av fylkestinget i går.

av Richardsen, Wanja, 18.06.14

Momskompensasjon til frivillige organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,2 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2014. Vi oppfordrer frivillige lag og foreninger i Vest-Agder til å sjekke om...

av kas, 12.06.14

Ny fylkesbiblioteksjef i Vest-Agder

Roger Dyrøy er tilsatt som ny fylkesbiblioteksjef i Vest-Agder, og begynner i stillingen 1. oktober. Han kommer fra stillingen som avdelingsleder for voksenavdelingen ved Kristiansand folkebibliotek.

av kas, 12.06.14

Sommerkonsert i Dyreparken

Sørlandske Sommernetter feirer 15 års jubileum med å invitere til en flott sommerkonsert i herlige Kjuttaviga i Dyreparken, fredag 13. juni.

av Wanja Richardsen/Marion Erichsen, 11.06.14

Velkommen til Arendalsuka 2014

I dagene 11. – 16. august er Arendal sentrum for norsk samfunnsdebatt, når den tredje Arendalsuka går av stabelen. Programmet til årets arrangement er større og mer omfattende enn noen gang. Ingen...

av Richardsen, Wanja, 11.06.14

Arendalskonferansen 2014

Arendalskonferansen arrangeres 17.-18. juni i Arendal kultur- og rådhus og bærer temaet "Uro for fremtiden – kilde til nyskaping". Årets konferanse er den 14. i rekken.

av Richardsen, Wanja, 10.06.14

Ny fagopplæringssjef

Til å lede "jaktlaget", har Vest-Agder fylkeskommune ansatte Kai Tore Flottorp (53) som ny fagopplæringssjef. - De viktige oppgaver som vi arbeider med, er å strekke oss mest mulig mot å innfri...

av Macdonald, Cheryl, 08.06.14

Vellykket inspirasjonsdag om europeisk samarbeid

Det er ikke mangel på muligheter innen europeisk samarbeid. Utfordringen ligger derimot i å koble egne behov til rett program. Til dette er det hjelp å få. Dette var en av konklusjonene fra...

av cmd/wri, 06.06.14

LIM-planen: Meld deg på høringskonferanse 19.juni!

Kan en helhetlig regional likestillingsplan bli et godt verktøy for positiv utvikling på Agder? 19.juni inviteres det til åpen høringskonferanse på UiA Campus Grimstad om den første felles...

av Reed, Lisbeth, 05.06.14

Fylkeskommunen gir tillatelse til hummerhavbeite ved Oksøy

Flekkerøy Hummer SA er gitt tillatelse til havbeite for hummer ved Oksøy i Kristiansand kommune. Dette vedtok fylkesutvalget i dag.

av Richardsen, Wanja, 03.06.14

Heiplanen og forvaltning av villrein

Heiplanen erstatter tidligere planer for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei. Hensikten er at planen skal være et godt verktøy for god forvaltning av Norges sørlige villrein og...

av Macdonald, Cheryl, 03.06.14

Interpellasjon fra Fremskrittspartiet om riving av gamle Kristiansand Teater

Fylkestingsrepresentant Steinar Bergstøl Andersen har sendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman med spørsmål om ny vurdering av tidligere vedtak i hovedutvalg for samferdsel, areal og...

av Richardsen, Wanja, 02.06.14

Ekteparet Gerd og Gunnar Gundersen er tildelt Fylkeseldrerådsprisen 2014

Fylkeseldrerådsprisen 2014 er tildelt ekteparet Gerd og Gunnar Gundersen fra Kristiansand for deres innsats innen frivillighet. Prisen ble første gang utdelt i 2013 og består av et pengebeløpe på 10...

av Richardsen, Wanja, 02.06.14

Velkommen til Havnedagen 31.mai

Lørdag 31.mai åpner Kristiansand Havn opp for publikum når "Regional Havnedag - Velg Sjøveien" arrangeres.

av Richardsen, Wanja, 30.05.14

Framtidens sykehus

Nå kan du være med å påvirke framtidens sykehustilbud i Agder. Førstkommende tirsdag (27. mai) arrangeres det folkemøte på Caledonien Hotell kl. 18. Sørlandet sykehus arrangerer folkemøte i...

av Macdonald, Cheryl, 23.05.14

Gratulerer med dagen!

I dag feirer vi 200 år med folkestyre, demokrati og ytringsfrihet! Vi ønsker dere alle en riktig fin dag.

av Richardsen, Wanja, 17.05.14

Vårkonferansen for eldrerådene ble gjennomført 14.mai 2014

Den årlige vårkonferansen for eldrerådene i Vest-Agder ble gjennomført på Rosfjord hotell i Lyngdal 14. mai 2014. Over 40 medlemmer av de kommunale eldrerådene deltok i en spennende konferanse.

av Karlsen, Arne, 15.05.14

Fylkeskommunen har valgt løsning for ny E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet

Statens vegvesen har utarbeidet konsekvensutredning med tre alternative løsninger for ny E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet. Utredningen er nå ute til høring og fylkeskommunen har i dagens møte i...

av Richardsen, Wanja, 07.05.14

Fylkesordføreren svarer på Demokratenes interpellasjon om fremtiden til Flekkefjord sykehus

Fylkesordfører, Terje Damman, ga i dag sitt svar til Demokratenes interpellasjon om fremtiden til Flekkefjord sykehus. Dette skjedde under fylkestingets møte på Scandic Kristiansand Bystranda.

av Richardsen, Wanja, 30.04.14

Fylkesordføreren svarer på Demokratenes interpellasjon om Mandal kirke

Fylkesordfører, Terje Damman, ga i dag sitt svar til Demokratenes interpellasjon om situasjonen ved Mandal kirke. Dette skjedde under fylkestingets møte på Scandic Kristiansand Bystranda.

av Richardsen, Wanja, 30.04.14

Sommerles 2014 er i gang

Marnardal folkebibliotek og Åmli bibliotek startet opp årets sommerles-kampanje i går, tirsdag 29. april

av Hellum, Torvald, 30.04.14

Havnedagen 31.mai 2014

Kristiansand Havn åpnes opp for publikum lørdag 31.mai når "Regional Havnedag - Velg Sjøveien" arrangeres.

av ask, 30.04.14

Spennende program på forskningsfondenes årskonferanse

4. og 5. juni går årskonferansen til de Regionale forskningsfondene av stabelen, som i år arrangeres på Kilden. Arrangørene har rigget til et variert og spennende program som innebærer internasjonale...

av Birnbrich, Manuel, 28.04.14

Mesterskap i omsorg

Tirsdag 29.april skal vårens viktigste konkurranse i Vest-Agder gjennomføres! Det er fylkesmesterskap i helsearbeiderfaget og Vest-Agders beste helsefagarbeider skal kåres. Vinneren skal representerer...

av Macdonald, Cheryl, 28.04.14

Rådgiversamling/ bransjekonferanse med fokus på TIP/mekatronikk

Det inviteres til rådgiversamling/ bransjekonferanse med fokus på TIP/mekatronikk på UiA Campus Grimstad 13. mai 2014.

av Richardsen, Wanja, 28.04.14

Ungdommens spørretime i fylkestinget

Tirsdag 29. april blir historisk for fylkets ungdommer, da Ungdommens spørretime for første gang avholdes, i forbindelse med fylkestingets møte. Ungdommens fylkesutvalg får, på vegne av ungdommens...

av Lund, Astrid Marie, 24.04.14

Den kulturelle sparserstokken i Vest-Agder

Fordeling av tilskudd til Den kulturelle spaserstokken i kommunene, skal fra i år utbetales fra fylkeskommunene. Beskjeden om hvor mye midler vi har til fordeling i Vest-Agder, kommer i første halvdel...

av Ikdal, Irene, 23.04.14

Vinnere av Sørlandets litteraturpris

Vi gratulerer Tone Klev Furnes og Agate Øksendal Kaupang som vinnere av Sørlandets litteraturpris 2014!

av kas, 23.04.14

Temakonferanse: Utdanning for likestilling, inkludering og mangfold

Velkommen til temakonferanse/ planverksted tirsdag 29.april kl. 16.30 -20 i 2. etasje Eureka 1 hos Arendal voksenopplæring, Sørlandet kunnskapshavn, Kystveien 2, Arendal. Utdanning er et viktig...

av Reed, Lisbeth, 14.04.14

Svartefela - en danseforestilling

- en danseforestilling basert på sagn og historier rundt den mystiske svarte fela. Kilden, Kristiansand 25. april, kl. 19.30

av Ikdal, Irene, 11.04.14

Temakonferanse:Vern mot trakassering og vold

Torsdag 24.april er det klart for nytt LIM-verksted, denne gangen i Kristiansand. Arbeidet med å lage LIM-planen (Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder) er i gang. Planen...

av Reed, Lisbeth, 08.04.14

Start-spiller Glenn Andersen kombinerer tippeligaspill med fagskolestudie

Studie på deltid ved Fagskolen i Kristiansand gir mulighet til å fortsette karrieren mens en studerer. Til våren avslutter tippeligaspiller Glenn Andersen et 4-årig deltids studieløp. Hør han...

av Richardsen, Wanja, 03.04.14

Sammen om å løfte idretten

Vest-Agder fylkeskommune og Idrettskretsen inviterer til Idrettskonferanse på Utsikten hotell den 9. mai. Tidligere proffsyklist i Crèdit Agricole, Mads Kaggestad, er en av foredragsholderne.

av Richardsen, Wanja, 02.04.14

Kraftverk som unikt undervisningsmateriell

Tungefoss kraftstasjon, som har stått tom i en årrekke, skal bli undervisningssted og skolemateriell. Det er klart etter at Vest-Agder fylkeskommune (VAF), som eier av Byremo videregående skole, og...

av Macdonald, Cheryl, 31.03.14

Handlingsprogram for fylkesveg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkesveg 2014 – 2017 er nå vedtatt og økonomiske rammer er justert for forventede investeringsrammer for perioden. Dokumentet inneholder i tillegg til Handlingsplan og...

av ask, 31.03.14

Interpellasjon fra Demokratene om Mandal kirke

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman rundt forholdene ved Mandal kirke, hvor han ber fylkeskommunen bidra i et spleiselag...

av Richardsen, Wanja, 28.03.14

Presisering av høringsuttalelse om utbygging av nabotomt til tangen VGS

Vi har 27.mars sendt et utfyllende svar til Kristiansand kommune, forklarer Roald Torkelsen, leder av bygg- og innkjøpsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune. -Vi har fått spørsmål fra plan- og...

av Macdonald, Cheryl, 27.03.14

Kraftverk som undervisningsmateriell

I dag skriver Byremo videregående skole og Agder Energi under på en samarbeidsavtale om undervisningskraftverk ved Tungefoss kraftstasjon i Bjelland.

av Richardsen, Wanja, 27.03.14

Fylkeskommunen positiv til luftfartshøyskole på Kjevik

Vest-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil 150 000 kroner til Luftfartsutdanning Sør AS sitt prosjekt for å etablere en luftfartshøyskole på Kjevik. Dette kom frem i møte i fylkesutvalget...

av Richardsen, Wanja, 26.03.14

Fylkeskommunen gir støtte til reisemålsutvikling på Knaben

Vest-Agder fylkeskommune gir 500 000 kroner i støtte til reisemålsutvikling på Knaben for 2014. fylkeskommunen har intensjon om å bevilge tilsvarende beløp for 2015. Dette ble vedtatt i møte i...

av Richardsen, Wanja, 25.03.14

Planprogram for Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 sendes på høring

Fylkeskommunen varsler oppstart av arbeidet med Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 (VINN-plan) og sender nå planprogrammet ut på høring og offentlig ettersyn....

av Richardsen, Wanja, 24.03.14

Demokratene med interpellasjon om fremtiden til Flekkefjord sykehus

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman om fremtiden til Flekkefjord sykehus. Demokratene ber fylkeskommunen kjempe for at...

av Richardsen, Wanja, 24.03.14

Planprogram til Regional transportplan Agder 2015- 2027 sendes på høring

Fylkeskommunen varsler oppstart av arbeidet med en Regional transportplan Agder (RTP) og sender nå planprogrammet ut på høring og offentlig ettersyn. Dette ble kjent i møte i fylkesutvalget den 18....

av Richardsen, Wanja, 21.03.14

Planprogram for Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 sendes på høring

Fylkeskommunen varsler oppstart av arbeidet med Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 og sender nå planprogrammet ut på høring og offentlig ettersyn.

av Wanja Richardsen, 21.03.14

Vil koble sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen

Samferdselsministeren bestiller utredning for sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Dette kommer frem i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

av Richardsen, Wanja, 20.03.14

Endelig høringsuttalelse for Skveneheii vindkraftverk

Fylkesutvalget valgte i møte den 18. mars å følge opp vedtaket fra hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø (Sam-utvalget) og anbefaler å reise innsigelse mot konsesjonssøknad fra Skveneheii...

av Richardsen, Wanja, 20.03.14

Temakonferanse om et mangfoldig og likestilt arbeidsliv

Arbeidet med Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (Lim-plan) fortsetter. I den forbindelse arrangeres det temakonferanse om et mangfoldig og likestilt arbeidsliv. Konferansen er...

av Richardsen, Wanja, 19.03.14

Torsdag åpner den gamle Hanneviktunnelen på E39

En renovert Hanneviktunnel skal nå brukes av kjøretøy som kjører E39 inn mot Kristiansand fra vest. Tunnelen åpner i ett løp fra vest og inn mot sentrum av Kristiansand. Åpningen betyr at...

av Richardsen, Wanja, 19.03.14

Fylkeskommunen gir tilskudd til klimaprosjekt i Lister

Fylkeskommunen bevilger 400 000 kroner til oppstart av Listerkommunenes prosjektet "Klima, energi og helhetlig planlegging". Dette ble vedtatt i møtet i fylkesutvalget den 18. mars.

av Richardsen, Wanja, 19.03.14

Orientering om forholdene ved Søgne videregående skole

Medlem av hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) og representant for Vest-Agder SV, Sølvi Gjerdahl Thomassen, har sendt spørsmål til leder av hovedutvalget, Olav Haavorstad, om forholdene ved...

av Richardsen, Wanja, 14.03.14

Grunnlovsjubileumsfilm fra Vest-Agder

Grunnlovsjubileet i Vest-Agder har laget en film som på en enkel måte forteller historien rundt 1814, og om eidsvollsrepresentanter fra Vest-Agder.

av Richardsen, Wanja, 14.03.14

Fellesmøte om viltforvaltning i Vest-Agder

8. april arrangeres det åpent fellesmøte om viltforvaltning i Vest-Agder på Rosfjord Strandhotell.

av Lassen, Bård Andreas, 13.03.14

Endring i vedtak om Støodden

Det er gjort endringer i rekkefølgekravene som ble vedtatt av hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø (SAM) den 5.februar. Endringen er i tråd med konklusjonen fra forhandlinger mellom...

av Richardsen, Wanja, 12.03.14

Elevene trives i skolen

Elevene trives i Vest-Agder skolen, og antallet som opplever mobbing er redusert sammenlignet med tidligere år. Dette kommer frem i Elevundersøkelsen 2013 som ble lagt frem for hovedutvalget for...

av Richardsen, Wanja, 11.03.14

Seminar om GPS-merking av hjort

Fylkeskommunene i Agder og Telemark ønsker å bedre kunnskapen om en stadig økende hjortebestand.

av Lassen, Bård Andreas, 06.03.14

Temakonferanse om likeverdige offentlige tjenseter

Arbeidet med å lage "Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder" (LIM-planen) er i gang. Planen har fem hovedtema og ett av disse er likeverdige offentlige tjenester. Alle...

av Richardsen, Wanja, 06.03.14

Påtrykk for en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen

Ordførerne i Vest-Agder står bak en felles uttalelse til samferdselsministeren, hvor de krever at Stortingets enstemmige vedtak om å utarbeide en konseptvalgutredning for sammenkopling av...

av Richardsen, Wanja, 06.03.14

Sju minutter om behovet for veiutbygging

"Behovet for veiutbygging" er tittelen på en film som Kristiansand kommune laget i anledning samferdselsministerens besøk i februar. Filmen viser på en god måte de transportutfordringer vi har på...

av Richardsen, Wanja, 05.03.14

Et proaktivt Sørlandsting

Sørlandstinget samler folkevalgte fra alle tre forvaltningsnivå til møter to ganger i året, for dialog, initiativ og kunnskapsformidling over viktige regionale tema. To sentrale tema for møtet i...

av cmd/wri, 04.03.14

TEFA-seminaret 2014

Årets TEFA-seminar finner sted i Kristiansand 12. mars, og i år settes det fokus på hvordan vi utnytter de fiskeressursene kalkingen har gitt oss. Påmeldingsfrist 28. februar.

av Lassen, Bård Andreas, 26.02.14

Samarbeid om innovasjon og bærekraftig verdiskaping på Agder

Hvordan kan vi gjøre Agder til et enda bedre sted å arbeide og bo i og å besøke? Agder-fylkene samarbeider for å søke svaret på dette spørsmålet. –Vi må sette i gang kreativiteten og prøve å tenke...

av Birnbrich, Manuel, 26.02.14

Kunst på Mandal videregående skole

Kunstutvalget for Mandal videregående skole søker nå aktuelle kandidater. Kunstnere inviteres til prekvalifisering for direkte oppdrag eller lukket konkurranse.

av Ikdal, Irene, 25.02.14

Vil ha færre innsigelser

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sendte nylig et brev til departementene, fylkesmennene, fylkeskommunene og kommunene. - Brede politiske vedtak lokalt skal få større betydning....

av Richardsen, Wanja, 25.02.14

Et regionalt samferdselsløft

Samferdsel var ett av hovedtemaene da regionens sentrale politikere (Politisk samordningsgruppe –PSG) var samlet på Scandic Bystranda Hotell i Kristiansand sist fredag. Det handler om å koordinere...

av Richardsen, Wanja, 21.02.14

Glassfasaden for tingretten

Tingretten skal ta stilling til hvem som har ansvaret for at glasselementene på Tangen videregående skole faller ned, forteller leder av bygg- og innkjøpsavdelingen Roald Torkelsen og juridisk...

av Macdonald, Cheryl, 20.02.14

Forslag til strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene 2014-2017

Arbeidet med revisjon av strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene pågår. Planarbeidet har vært ledet av en administrativ styringsgruppe bestående av representanter fra begge fylkeskommuner,...

av Richardsen, Wanja, 14.02.14

Fylkeskommunen bevilger midler til prosjektet Agderløftet – telemedisinske sentre i Agder

Fylkeskommunen bevilger et tilskudd på 420 000 kroner til prosjektet Agderløftet – telemedisinske sentre i Agder 2014-2015. Dette kom frem i møtet i fylkesutvalget tidligere denne uken.

av Richardsen, Wanja, 13.02.14

Fylkeskommunen bevilger midler til Klimapartnere

Fylkeskommunen bevilger 480 000 kroner til utvikling av prosjekt Klimapartnere 2014. Dette kom frem i møtet i fylkesutvalget i går.

av Richardsen, Wanja, 12.02.14

Folkehelse-samarbeid skaper statsråd-begeistring

Fylkeskommunen stilte sammen med Kristiansand kommune og en rekke frivillige lag og foreninger for å markere positivt samarbeid mellom det offentlige og frivillige krefter som skal gi gode...

av Macdonald, Cheryl, 11.02.14

Nye verktøy for bedre stedsutvikling

Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune har gjennom Interreg-prosjektet SMS (Stedsutvikling, Medvirkning og Sosiale møteplasser), utviklet planverktøy som skal bidra til helsefremmende og...

av Richardsen, Wanja, 10.02.14

Friluftskonferanse i Kristiansand

Friluftsliv og verdiskaping er tema når Midt-Agder friluftsråd avholder konferanse på Scandic Kristiansand Bystranda, 12.-13.juni. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft er blant foredragsholderne.

av Richardsen, Wanja, 10.02.14

Mer penger til fornyings- og opprustningstiltak av fylkesvegnettet

I regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjett for 2014 økes bevilgningen til fornying og opprusting av fylkesveger med 280 millioner kroner. Dette kom frem i møtet i hovedutvalget for...

av Richardsen, Wanja, 07.02.14

Sørlandets litteraturpris 2014

De nominerte kandidatene til Sørlandets litteraturpris 2014 har nettopp blitt offentliggjort på en pressekonferanse avholdt i Arendal Kulturhus. Sørlandets litteraturpris består av en sakprosapris og...

av kas, 06.02.14

Fylkeskommunen er positiv til Støodden

Fylkeskommunen fikk forslag til detaljreguleringsplan for Støodden til uttalelse fra Kristiansand kommune med høringsfrist 05.februar. Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø gikk i dag inn for å...

av Richardsen, Wanja, 05.02.14

Fylkeskommunen satser på ungdommen

I november 2013 etablerte fylkestinget et medvirkningsorgan for unge i Vest-Agder som heter Ungdommens fylkesting (UFT). Ungdommen har hatt sine første møter og strategien for veien videre er vedtatt....

av Richardsen, Wanja, 04.02.14

Bla opp lærlingeplassene!

Vi må ta felles ansvar for å øke antallet lærlingeplasser. Det var en av statsminister Erna Solbergs oppfordringer da årets Agderkonferanse ble avholdt i Kilden i Kristiansand i går.

av Richardsen, Wanja, 29.01.14

Fibo-Trespo er vinner av Kompetanseprisen 2013

Det er fjerde gang at Kompetanseprisen deles ut til den bedriften på Agder som har jobbet best på kompetanseheving og kompetanseutvikling i sin virksomhet det siste året. Det er Agderring som står bak...

av Richardsen, Wanja, 28.01.14

Høring på strategiplan for trafikksikkerhet

Arbeidet med revisjon av strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene pågår. Planarbeidet har vært ledet av en administrativ styringsgruppe bestående av representanter fra begge fylkeskommuner,...

av ask, 27.01.14

Ungdomskonferanse om likestilling, inkludering og mangfold

Er du ungdom mellom 13-26 år og ønsker å være med å påvirke hvordan Agder skal være i 2027? Da oppfordres du til å bli med på ungdomskonferanse på Aladdin scene i Kristiansand, 8.februar.

av Richardsen, Wanja, 24.01.14

4 tilbud på ny drift- og vedlikeholdskontrakt i Kristiansand

Det er kommet inn 4 tilbud på ny drifts- og vedlikeholdskontrakt for veinettet i Kristiansand. Fylkeskommunene og Statens Vegvesen har gått sammen om utlysningen ettersom det dreier seg om både våre...

av Macdonald, Cheryl, 24.01.14

Elev- og lærlingeombudet – en brobygger!

Flere hundre elever gjør seg i disse dager klar for å søke inntak til de videregående skolene. Elev- og lærlingeombud (ELOVA), Helge Ødegård Hovland, vet at dette blir en travel tid. Det er likevel...

av Richardsen, Wanja, 24.01.14

Bedrifter kan bli Interreg-partnere

For første gang får bedrifter bli med i Interreg-prosjekter som ordinære partnere. Det framgår av forslaget til nytt Interreg-program for Øresund-Kattegat-Skagerrak-området som fylkeskommunen har vært...

av Richardsen, Wanja, 23.01.14

Prosjektmidler til bibliotekutvikling

Vest-Agder fylkesbibliotek ønsker å bidra til bibliotekfaglig aktivitet og utvikling, samt å legge til rette for regionalt samarbeid innen biblioteksektoren. I den forbindelse inviteres alle...

av gbl, 22.01.14

Fredningsforslag for Ny-Hellesund

Fylkeskonservatoren har utarbeidet forslag til kulturmiljøfredning av uthavnen Ny-Hellesund i Søgne. Forslag til fredningsforskrift og forvaltningsplan er nå til offentlig ettersyn og lokal høring....

av fas, 21.01.14

Freder fylkeskommunen

Ap og Høyre er enige om å frede fylkeskommunen inntil videre, og det er enighet om at Stortinget skal gå langsomt fram med kommunereformen slik at kommunene ikke opplever å bli overstyrt, det skriver...

av cmd/wri, 20.01.14

Beste lærling i regionen

Kjetil Haglund, kokkelærling ble nylig kåret til årets lærling av NHO Agder. I begrunnelsen fra NHO Agder heter det: Årets lærling i NHO Agder er en ung rollemodell innen restaurant- og matfag, og det...

av Macdonald, Cheryl, 17.01.14

Visit Sørlandet + Visit Norway = sant

Vest-Agder fylkeskommune som deleier i Visit Sørlandet AS, er glad for å kunne melde at selskapet, gjennom samarbeid med Visit Norway, nå har fått nettsider som rangerer på topp i organiske søk i...

av Hemsett, Siv, 16.01.14

Høy kvalitet gir ISO-sertifisering av PPT

-Vi er de første i landet til å få ISO-sertifisering for hele leveransen fra PPT, sier er tydelig fornøyd og stolt leder av pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Vest-Agder fylkeskommune, Svein Erik...

av Macdonald, Cheryl, 16.01.14

Habilitetsspørsmål avklart

På generelt grunnlag er konstituert fylkesrådrådmann Kristin Tofte Andresen ikke inhabil i saker som berører Kristiansand kommune selv om hun er samboer med teknisk direktør i Kristiansand kommune....

av Macdonald, Cheryl, 14.01.14

Hva skjer etter ungdomsskolen?

Alle de videregående skolene i Kristiansandregionen holder åpen skole 22. eller 23. januar. Da kan elever i 9. og 10. klasse og deres foresatte besøke en av skolene for å lære mer om skolens tilbud....

av Macdonald, Cheryl, 14.01.14

Elever lærer å bygge passivhus

Lister videregående skole har sammen med Flekkefjord kommune og Agder Wood inngått et samarbeid om utvikling av passivboliger som er selvforsynt med energi. Prosjektet er unikt i sitt slag og har...

av Richardsen, Wanja, 13.01.14

Knaben som helårlig reisemål

Innovasjon Kvinesdal har startet et 3-årig prosjekt med målsetting å utvikle Knaben til helårlig reisemål. Fylkeskommunen er bedt om å bidra med én million kroner inn i prosjektet. Dette kommer frem...

av Richardsen, Wanja, 10.01.14

Trainee-ordning reiseliv

Vest-Agder fylkeskommune har nå øremerket tilskuddsmidler til virksomheter som satser på opplevelsesbasert reiselivsutvikling. Har din virksomhet et prosjekt, men mangler ressurser til å gjennomføre?

av Hemsett, Siv, 09.01.14

Verdig vinner

Kjetil Haglund, kokkelærling ble nylig kåret til årets lærling av NHO Agder. I begrunnelsen fra NHO Agder heter det: Årets lærling i NHO Agder er en ung rollemodell innen restaurant- og matfag, og det...

av Cheryl Macdonald, 08.01.14

JA VI ELSKER – slagord for grunnlovsjubileet

Så er 2014 begynt og jubileumsåret er i gang. Det er 200 år siden vi fikk vår grunnlov. Både nasjonalt og regionalt har det vært jobbet med dette jubileet i lengre tid og aktiviteter er meldt inn. Det...

av Macdonald, Cheryl, 06.01.14

Statsminister Erna Solberg kommer til Agderkonferansen 2014

Agderkonferansen 2014 arrangeres i Kilden Teater og konserthus, Kristiansand tirsdag 28. januar. Konferansen har kompetanse og utdanning som tema og har fått navnet "Læringslivet". Her vil...

av Richardsen, Wanja, 03.01.14

På god vei mot en helhetlig likestillingsplan

Noe av det siste våre folkevalgte gjorde i 2013 var å vedta planprogrammet for Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder (LIM-planen). Dette innebærer at arbeidet med selve...

av Richardsen, Wanja, 03.01.14

Stemmerettsjubileet 2013 i Vest-Agder - en suksess

I Vest-Agder har Stemmerettsjubileet 2013 bidratt til stort engasjement i hele fylket med mellom 100 –200 aktiviteter knyttet til jubileet. - Vi regnes for å være det fylket i landet med høyest...

av Macdonald, Cheryl, 02.01.14