• Agderkonferansen NHOs Kristin Skogen Lund
  av Richardsen, Wanja, 29.01.14

  Bla opp lærlingeplassene!

  Vi må ta felles ansvar for å øke antallet lærlingeplasser. Det var en av statsminister Erna Solbergs...

  Les mer
 • Kompetansepris Fibo -Trespo
  av Richardsen, Wanja, 28.01.14

  Fibo-Trespo er vinner av Kompetanseprisen 2013

  Det er fjerde gang at Kompetanseprisen deles ut til den bedriften på Agder som har jobbet best på...

  Les mer
 • Ill strategiplan
  av ask, 27.01.14

  Høring på strategiplan for trafikksikkerhet

  Arbeidet med revisjon av strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene pågår. Planarbeidet har...

  Les mer
 • Likestilling, inkludering og mangfold
  av Richardsen, Wanja, 24.01.14

  Ungdomskonferanse om likestilling, inkludering og mangfold

  Er du ungdom mellom 13-26 år og ønsker å være med å påvirke hvordan Agder skal være i 2027? Da...

  Les mer
 • Vintervei
Foto: Lasse Moen Sørensen
  av Macdonald, Cheryl, 24.01.14

  4 tilbud på ny drift- og vedlikeholdskontrakt i Kristiansand

  Det er kommet inn 4 tilbud på ny drifts- og vedlikeholdskontrakt for veinettet i Kristiansand....

  Les mer
 • Elev Og Lærlingeombud Helge Hovland
  av Richardsen, Wanja, 24.01.14

  Elev- og lærlingeombudet – en brobygger!

  Flere hundre elever gjør seg i disse dager klar for å søke inntak til de videregående skolene. Elev-...

  Les mer
 • Interreg Område
  av Richardsen, Wanja, 23.01.14

  Bedrifter kan bli Interreg-partnere

  For første gang får bedrifter bli med i Interreg-prosjekter som ordinære partnere. Det framgår av...

  Les mer
 • Illustrasjonsfoto: Idé
  av gbl, 22.01.14

  Prosjektmidler til bibliotekutvikling

  Vest-Agder fylkesbibliotek ønsker å bidra til bibliotekfaglig aktivitet og utvikling, samt å legge...

  Les mer
 • MB Høllen går gjennom sundet
  av fas, 21.01.14

  Fredningsforslag for Ny-Hellesund

  Fylkeskonservatoren har utarbeidet forslag til kulturmiljøfredning av uthavnen Ny-Hellesund i Søgne....

  Les mer

Freder fylkeskommunen

Ap og Høyre er enige om å frede fylkeskommunen inntil videre, og det er enighet om at Stortinget skal gå langsomt fram med kommunereformen slik at kommunene ikke opplever å bli overstyrt, det skriver...

av cmd/wri, 20.01.14

Beste lærling i regionen

Kjetil Haglund, kokkelærling ble nylig kåret til årets lærling av NHO Agder. I begrunnelsen fra NHO Agder heter det: Årets lærling i NHO Agder er en ung rollemodell innen restaurant- og matfag, og det...

av Macdonald, Cheryl, 17.01.14

Visit Sørlandet + Visit Norway = sant

Vest-Agder fylkeskommune som deleier i Visit Sørlandet AS, er glad for å kunne melde at selskapet, gjennom samarbeid med Visit Norway, nå har fått nettsider som rangerer på topp i organiske søk i...

av Hemsett, Siv, 16.01.14

Høy kvalitet gir ISO-sertifisering av PPT

-Vi er de første i landet til å få ISO-sertifisering for hele leveransen fra PPT, sier er tydelig fornøyd og stolt leder av pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Vest-Agder fylkeskommune, Svein Erik...

av Macdonald, Cheryl, 16.01.14

Habilitetsspørsmål avklart

På generelt grunnlag er konstituert fylkesrådrådmann Kristin Tofte Andresen ikke inhabil i saker som berører Kristiansand kommune selv om hun er samboer med teknisk direktør i Kristiansand kommune....

av Macdonald, Cheryl, 14.01.14

Hva skjer etter ungdomsskolen?

Alle de videregående skolene i Kristiansandregionen holder åpen skole 22. eller 23. januar. Da kan elever i 9. og 10. klasse og deres foresatte besøke en av skolene for å lære mer om skolens tilbud....

av Macdonald, Cheryl, 14.01.14

Elever lærer å bygge passivhus

Lister videregående skole har sammen med Flekkefjord kommune og Agder Wood inngått et samarbeid om utvikling av passivboliger som er selvforsynt med energi. Prosjektet er unikt i sitt slag og har...

av Richardsen, Wanja, 13.01.14

Knaben som helårlig reisemål

Innovasjon Kvinesdal har startet et 3-årig prosjekt med målsetting å utvikle Knaben til helårlig reisemål. Fylkeskommunen er bedt om å bidra med én million kroner inn i prosjektet. Dette kommer frem...

av Richardsen, Wanja, 10.01.14

Trainee-ordning reiseliv

Vest-Agder fylkeskommune har nå øremerket tilskuddsmidler til virksomheter som satser på opplevelsesbasert reiselivsutvikling. Har din virksomhet et prosjekt, men mangler ressurser til å gjennomføre?

av Hemsett, Siv, 09.01.14

Verdig vinner

Kjetil Haglund, kokkelærling ble nylig kåret til årets lærling av NHO Agder. I begrunnelsen fra NHO Agder heter det: Årets lærling i NHO Agder er en ung rollemodell innen restaurant- og matfag, og det...

av Cheryl Macdonald, 08.01.14

JA VI ELSKER – slagord for grunnlovsjubileet

Så er 2014 begynt og jubileumsåret er i gang. Det er 200 år siden vi fikk vår grunnlov. Både nasjonalt og regionalt har det vært jobbet med dette jubileet i lengre tid og aktiviteter er meldt inn. Det...

av Macdonald, Cheryl, 06.01.14

Statsminister Erna Solberg kommer til Agderkonferansen 2014

Agderkonferansen 2014 arrangeres i Kilden Teater og konserthus, Kristiansand tirsdag 28. januar. Konferansen har kompetanse og utdanning som tema og har fått navnet "Læringslivet". Her vil...

av Richardsen, Wanja, 03.01.14

På god vei mot en helhetlig likestillingsplan

Noe av det siste våre folkevalgte gjorde i 2013 var å vedta planprogrammet for Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder (LIM-planen). Dette innebærer at arbeidet med selve...

av Richardsen, Wanja, 03.01.14

Stemmerettsjubileet 2013 i Vest-Agder - en suksess

I Vest-Agder har Stemmerettsjubileet 2013 bidratt til stort engasjement i hele fylket med mellom 100 –200 aktiviteter knyttet til jubileet. - Vi regnes for å være det fylket i landet med høyest...

av Macdonald, Cheryl, 02.01.14