• Tungefoss Kraftstasjon
  av Macdonald, Cheryl, 31.03.14

  Kraftverk som unikt undervisningsmateriell

  Tungefoss kraftstasjon, som har stått tom i en årrekke, skal bli undervisningssted og...

  Les mer
 • Forsidebilde
  av ask, 31.03.14

  Handlingsprogram for fylkesveg 2014-2017

  Handlingsprogram for fylkesveg 2014 – 2017 er nå vedtatt og økonomiske rammer er justert for...

  Les mer
 • Vidar Kleppe
  av Richardsen, Wanja, 28.03.14

  Interpellasjon fra Demokratene om Mandal kirke

  Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt en interpellasjon til fylkesordfører...

  Les mer
 • Tangen Vgs Sol Skygge På Takterrasen 23 Mars Kl 13
  av Macdonald, Cheryl, 27.03.14

  Presisering av høringsuttalelse om utbygging av nabotomt til tangen VGS

  Vi har 27.mars sendt et utfyllende svar til Kristiansand kommune, forklarer Roald Torkelsen, leder...

  Les mer
 • Kraftverk 1 Byremo Vgs
  av Richardsen, Wanja, 27.03.14

  Kraftverk som undervisningsmateriell

  I dag skriver Byremo videregående skole og Agder Energi under på en samarbeidsavtale om...

  Les mer
 • Luftfartshøyskole Kjevik
© Luftfartsutdanning Sør AS
  av Richardsen, Wanja, 26.03.14

  Fylkeskommunen positiv til luftfartshøyskole på Kjevik

  Vest-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil 150 000 kroner til Luftfartsutdanning Sør AS...

  Les mer
 • Knaben Vinter
© www.knabenleirskole.no
  av Richardsen, Wanja, 25.03.14

  Fylkeskommunen gir støtte til reisemålsutvikling på Knaben

  Vest-Agder fylkeskommune gir 500 000 kroner i støtte til reisemålsutvikling på Knaben for 2014....

  Les mer
 • Flumill
© Flumill
  av Richardsen, Wanja, 24.03.14

  Planprogram for Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 sendes på høring

  Fylkeskommunen varsler oppstart av arbeidet med Regional plan for innovasjon og bærekraftig...

  Les mer
 • Vidar Kleppe
  av Richardsen, Wanja, 24.03.14

  Demokratene med interpellasjon om fremtiden til Flekkefjord sykehus

  Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt en interpellasjon til fylkesordfører...

  Les mer

Planprogram til Regional transportplan Agder 2015- 2027 sendes på høring

Fylkeskommunen varsler oppstart av arbeidet med en Regional transportplan Agder (RTP) og sender nå planprogrammet ut på høring og offentlig ettersyn. Dette ble kjent i møte i fylkesutvalget den 18....

av Richardsen, Wanja, 21.03.14

Planprogram for Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 sendes på høring

Fylkeskommunen varsler oppstart av arbeidet med Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 og sender nå planprogrammet ut på høring og offentlig ettersyn.

av Wanja Richardsen, 21.03.14

Vil koble sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen

Samferdselsministeren bestiller utredning for sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Dette kommer frem i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

av Richardsen, Wanja, 20.03.14

Endelig høringsuttalelse for Skveneheii vindkraftverk

Fylkesutvalget valgte i møte den 18. mars å følge opp vedtaket fra hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø (Sam-utvalget) og anbefaler å reise innsigelse mot konsesjonssøknad fra Skveneheii...

av Richardsen, Wanja, 20.03.14

Temakonferanse om et mangfoldig og likestilt arbeidsliv

Arbeidet med Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (Lim-plan) fortsetter. I den forbindelse arrangeres det temakonferanse om et mangfoldig og likestilt arbeidsliv. Konferansen er...

av Richardsen, Wanja, 19.03.14

Torsdag åpner den gamle Hanneviktunnelen på E39

En renovert Hanneviktunnel skal nå brukes av kjøretøy som kjører E39 inn mot Kristiansand fra vest. Tunnelen åpner i ett løp fra vest og inn mot sentrum av Kristiansand. Åpningen betyr at...

av Richardsen, Wanja, 19.03.14

Fylkeskommunen gir tilskudd til klimaprosjekt i Lister

Fylkeskommunen bevilger 400 000 kroner til oppstart av Listerkommunenes prosjektet "Klima, energi og helhetlig planlegging". Dette ble vedtatt i møtet i fylkesutvalget den 18. mars.

av Richardsen, Wanja, 19.03.14

Orientering om forholdene ved Søgne videregående skole

Medlem av hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) og representant for Vest-Agder SV, Sølvi Gjerdahl Thomassen, har sendt spørsmål til leder av hovedutvalget, Olav Haavorstad, om forholdene ved...

av Richardsen, Wanja, 14.03.14

Grunnlovsjubileumsfilm fra Vest-Agder

Grunnlovsjubileet i Vest-Agder har laget en film som på en enkel måte forteller historien rundt 1814, og om eidsvollsrepresentanter fra Vest-Agder.

av Richardsen, Wanja, 14.03.14

Fellesmøte om viltforvaltning i Vest-Agder

8. april arrangeres det åpent fellesmøte om viltforvaltning i Vest-Agder på Rosfjord Strandhotell.

av Lassen, Bård Andreas, 13.03.14

Endring i vedtak om Støodden

Det er gjort endringer i rekkefølgekravene som ble vedtatt av hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø (SAM) den 5.februar. Endringen er i tråd med konklusjonen fra forhandlinger mellom...

av Richardsen, Wanja, 12.03.14

Elevene trives i skolen

Elevene trives i Vest-Agder skolen, og antallet som opplever mobbing er redusert sammenlignet med tidligere år. Dette kommer frem i Elevundersøkelsen 2013 som ble lagt frem for hovedutvalget for...

av Richardsen, Wanja, 11.03.14

Seminar om GPS-merking av hjort

Fylkeskommunene i Agder og Telemark ønsker å bedre kunnskapen om en stadig økende hjortebestand.

av Lassen, Bård Andreas, 06.03.14

Temakonferanse om likeverdige offentlige tjenseter

Arbeidet med å lage "Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder" (LIM-planen) er i gang. Planen har fem hovedtema og ett av disse er likeverdige offentlige tjenester. Alle...

av Richardsen, Wanja, 06.03.14

Påtrykk for en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen

Ordførerne i Vest-Agder står bak en felles uttalelse til samferdselsministeren, hvor de krever at Stortingets enstemmige vedtak om å utarbeide en konseptvalgutredning for sammenkopling av...

av Richardsen, Wanja, 06.03.14

Sju minutter om behovet for veiutbygging

"Behovet for veiutbygging" er tittelen på en film som Kristiansand kommune laget i anledning samferdselsministerens besøk i februar. Filmen viser på en god måte de transportutfordringer vi har på...

av Richardsen, Wanja, 05.03.14

Et proaktivt Sørlandsting

Sørlandstinget samler folkevalgte fra alle tre forvaltningsnivå til møter to ganger i året, for dialog, initiativ og kunnskapsformidling over viktige regionale tema. To sentrale tema for møtet i...

av cmd/wri, 04.03.14