Error loading MacroEngine script (file: /heltblank/news.cshtml)

Starter arbeidet med å utrede regioner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet starter utredning av et regionalt folkevalgt nivå som del av kommunereformen. Dette kommer frem i en pressemelding fra departementet i dag.

av Richardsen, Wanja, 18.08.14

Derfor trenger vi likestilling innen politisk deltagelse

Sentrale aktører var torsdag under Arendalsuka samlet i et fullsatt bibliotek ved Arendals torv for å debattere likestilling og politisk deltagelse. Leder for Likestilling som regional kraft, Helle...

av Richardsen, Wanja, 17.08.14

Kraftutveksling med Europa

Under Arendalsuka onsdag ble innspillet "Kraftutveksling med Europa mot 2050" overleverte klima- og miljøminister Tine Sundtoft av de to fylkesordførerene i Agder. Innspillet er laget av Adapt...

av Hemsett, Siv, 13.08.14

Valgfrihetens dilemma

Kvinners valgfrihet står sentralt i debatter om likestilling. Men valgfrihet til hva? Under Arendalsuka tar noen av Norges mest sentrale politikere debatten om hvorfor kvinner fortsatt er dårligere...

av gbl, 13.08.14

Landskonferanse 19-20. august

Kristiansand er vertsby når rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder inviterer til landskonferanse 19.-20. august. Mer enn 100 deltakere er ventet til konferansen som finner sted på...

av Erichsen, Marion, 13.08.14

"En må tenke lærling langsiktig"

Magne Svardal, daglig leder ved Gumpens Auto Vest er ikke i tvil. Lærlinger er en solid arbeidskraft som læres opp og formes til å bli gode og lojale arbeidstagere i bedriften. Med over 20 år i...

av stg, 11.08.14

Lærerstreiken

Fire av våre videregående skoler er rammet av den pågående arbeidskonflikten mellom KS og lærerorganisasjonene.

av Richardsen, Wanja, 06.08.14

Rik aktivitet ved Otras bredder

I forbindelse med reguleringsarbeid for området omkring sykehuset på Eg har Fylkeskonservatoren utført arkeologisk registrering i området. Området har fra tidligere flere fredede kulturminner, blant...

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 05.08.14

Arkeologi i fjellet

Sommer er tid for arkeologiske undersøkelser rundt omkring i fylket. I år har Fylkeskonservatorens feltarkeologer gjennomført flere registreringer høyt til fjells og gjort spennende funn fra flere...

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 05.08.14

Utvalgte kulturlandskap

Den nasjonale nettverkssamlinga for utvalte kulturlandskap i Norge blir arrangert på Nordberg fort i Farsund kommune tysdag 26. til torsdag 28. august.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 04.08.14

Hvordan skaffer du deg læreplass

Skal du ut i lære, men ennå ikke funnet lærebedrift? Stå på! – oppfordrer vinneren av Årets lærling 2013, Edvin von Schlanbusch. Les hvordan Edvin opplevde læretiden og hva han mener er viktig for å...

av Richardsen, Wanja, 04.08.14