Magne Svardal, daglig leder ved Gumpens Auto Vest er ikke i tvil. Lærlinger er en solid arbeidskraft som læres opp og formes til å bli gode og lojale arbeidstagere i bedriften. Med over 20 år i bransjen, snakker han av erfaring.

Gumpen Auto bruker bevisst lærlingeordningen for å sikre rekruttering inn i bedriften. For å sikre seg de gode kandidatene, begynner de prosessen for å hente inn lærlingene tidlig.

– Vi tar inn skoleelever allerede arbeidsuka på ungdomsskolen, for å få de tidlig inn i bedriften. Deretter får noen tilbud om sommerjobb, og kommer inn i arbeidsdagene og ukene på videregående skole utover høsten. På den måten får vi testet ut om de har de holdningene vi ser etter. Det er en langsiktig prosess, forteller Magne Svardal.

Tidlig formidling
I følge Svardal er mange bedrifter altfor sent ute når de skal hente inn lærling til bedriften.

– En kan ikke bestemme seg to måneder før at man ønsker å ta inn en lærling. En bør faktisk tenke lærling for høsten 2015 allerede nå, sier Svardal. I følge Svardal gjelder det å komme tidlig på banen.

– Dersom de ringer fra skolen og har skoletrøtte elever, ta dem inn en til to dager i uka. Da kommer de tidlig inn, lærer hvilke holdninger vi vektlegger og stort sett blir det gode lærlinger ut av dem, sier Svardal, og forteller videre at flere av de som får lærlingplass hos Gumpen vet halvannet år i forveien at de får læreplass i bedriften.

Godt læringsmiljø
Helt fra Gumpens Auto ble etablert som mekanisk verksted i Setesdalsveien i 1966 har de hatt lærlinger stort sett hele tiden. De siste årene er det ca. fire til seks lærlinger i året som har fått læreplass hos bedriften. Svardal forteller at de som bedrift er veldig tydelig på hva de ønsker og forventer av en lærling. For å sikre at lærlingen følges opp på best mulig måte, har hver lærling en egen fadder som følger lærlingen tett.

Miriam Jacobsen (18) har vært lærling hos Gumpens Auto i 2 år. Hun er en av tre kvinnelige mekanikere i bedriften.
– Det er en himla godt miljø her.  Også jobber jeg sammen med ei jente som er fadderen min, og det gjør det lettere. Sånn at det ikke bare er bare gutter her, sier Miriam.

Miriam forteller at hun liker mestringsfølelsen det gir å finne et problem med en motor, for så å fikse den. Og at det beste med å være lærling er å kunne jobbe praktisk, med tett oppfølging fremfor å sitte på en stol hele dagen.

Sikrer arbeidskraft
Bedrifter som er redd for rekrutteringen bør kjøre på å få inn lærlinger mener Svardal. Han forteller at en lærling ikke er noe man tjener seg rik på i kroner og øre, men at du får en arbeidstager som kjenner dine systemer, er lojal mot bedriften og som du slipper å bruke mye tid på opplæring. Du har allerede formet en arbeidstager i løpet av læringstiden. Svardal sier at også mindre, bedrifter bør få øyene opp for lærlingordningen.

– Du får en solid arbeidskraft som blir en del av inventaret, og det er bare positivt å ha folk i forskjellige aldersgrupper, sier Svardal.

Gumpen Auto er, som mange andre bedrifter, medlemmer i et opplæringskontor. Svardal er svært fornøyd med samarbeidet med Bilbransjens Opplæringskontor. Han forteller at dersom det oppstår en situasjon eller konflikt med lærlingen som bedriften ikke selv kan håndtere, er det kun én telefon til opplæringskontoret så tar de seg av sitasjonen videre.
Opplæringskontorene bistår og hjelper medlemsbedriftene fra A til Å.

 

av stg, publisert 11. august 2014 | Skriv ut siden

Mer info om lærlingordningen:

En film om å ha lærlinger

Lærlingløftet

Hvordan bli lærebedrift?

Besøk: Fagopplæringssiden

Ring lærlingtelefonen:

478 98 000

Siste fra Utdanning

 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer