Under Arendalsuka onsdag ble innspillet "Kraftutveksling med Europa mot 2050" overleverte klima- og miljøminister Tine Sundtoft av de to fylkesordførerene i Agder. Innspillet er laget av Adapt Consulting på oppdrag fra Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. Last ned rapportene fra kolonnen til høyre.

Fylkesordfører Terje Dammann presenterte Regionplan Agder 2020 og hvordan rapporten er en del av regionens visjon om å utvikle Agder som Europas grønne batteri.

Dr. Axel Berg fra den tyske ambassade presenterte den tyske Energiwende. Et ambisiøst prosjekt hvor sol og vindenergi er viktige bestandeler. Han bekrefter stor interesse fra tysk side både på tilgang til regulerbar norsk vannkraft og markedsadgang for periodevis overskudd av sol og vindkraft. –Energiwende er i en tidlig fase, i norske termer er vi bare kommet til første matstasjon på Superbirken.

Jørgen Festervold fra Adapt presenterte metodikk og anbefalinger. Han pekte på at ressursgruppen hadde vært viktig for rapportens anbefalinger, men at ressursgruppen ikke står ansvarlig for disse. -Det er uvanlig for oss å måtte bygge anbefalingene på hvordan ulike brukergrupper i regionen mener de energipolitiske rammevilkårene bør være. – Vi har også basert oss på mange eksisterende fagrapporter. –Våre anbefalinger er bare gyldige dersom det blir ført en ambisiøs klimapolitikk i Norge og EU fram mot 2050.

Følgende tre konkrete hovedanbefalinger ble presentert for de ca 100 tilstedeværende i en fullsatt bystyresal i Arendal:

  • Det må tilrettelegges for nye handelsløsninger over utvekslingskablene 
  • Norske fornybare ressurser må i større grad brukes i Norge
  • Eksisterende, regulerbare ressurser må videreutvikles først

Avslutningsvis ble det avholdt en paneldebatt med Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri, Oluf Ulseth fra Energi Norge og Marius Holm fra ZERO.

Stein Lier Hansen var positiv til innspillene som var blitt presentert:

-De fleste av mine medlemmer ønsker en mer ambisiøs klimapolitikk, men rammebetingelsene må være forutsigbare og vi må ha instrumenter som hindrer karbonlekkasje.

-Det er spesielt positivt at innspillene støtter oss på at det vil være fornuftig å bygge ut norsk kraftkrevende industri.

Marius Holm støttet også innspillene og han ga uttrykk for at Zero var positive til disse: - Jeg håper den sittende regjeringen blir bedre til å selge inn regulerbar fornybar energi til EU enn den gamle som var alt for opptatt av avsetning for olje og gass.

 

Tine Sundtoft uttrykte følgende etter overrekkelse av rapporten:

- Det er flott at dere har jobbet grundig med disse spørsmålene siden vi hadde det på agendaen under forrige Arendalsuke.

- Jeg legger merke til at det var en rørende enighet i panelet om rapportens anbefalinger.

- Jeg tar med meg disse signalene og anbefalingene i rapporten til regjeringen.  

- Vi har mye å by på for Europa!

 

av Hemsett, Siv, publisert 13. august 2014 | Skriv ut siden