- Jernbanen skal bli mer attraktiv for de reisende. Fra 14.desember i år forbedres derfor rutetilbudet på både Sørlandsbanen og Arendalsbanen. Økt frekvens gir jobbpendlerne en bedre hverdag, og styrker bo- og arbeidsregionene langs Sørlandsbanen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Totimers frekvens
Samferdselsdepartementet har besluttet å øke frekvensen på Sørlandsbanen. Forbedringen av togtilbudet gir tilnærmet totimers frekvens mellom Oslo og Stavanger. Antall avganger øker på hverdager fra fem til åtte mellom Oslo og Kristiansand, og fra fire til sju gjennomgående reiser mellom Oslo og Stavanger. Frekvensen øker også noe i helgen. NSB regner med at over 100 000 flere vil reise med Sørlandsbanen i 2017. Til sammenlikning var det om lag én million reisende i 2013.

Gode overgangsmuligheter
Regjeringen legger vekt på en helhetlig samferdselsplanlegging med gode overgangsmuligheter, slik at passasjerene opplever en så sømløs reise som mulig.
- Et viktig premiss i utviklingen av Sørlandsbanen har vært å få på plass gode overgangsmuligheter på Nelaug stasjon, der Arendalsbanen krysser Sørlandsbanen. Ved å øke antall avganger mellom Nelaug og Arendal får Arendalsbanen ta del i løftet på Sørlandsbanen, sier samferdselsministeren.


I forbindelse med etableringen av det nye rutetilbudet på Sørlandsbanen og Arendalsbanen er Samferdselsdepartementet i dialog med NSB om endring av trafikkavtalen mellom staten og togselskapet.

                                  

av Richardsen, Wanja, publisert 17. september 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer