10. september starter rypejakta, og etter flere dårlige år er mange rypejegere spent på hvordan rypebestanden er i år. Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom ulike aktører så har 4 ulike områder i Agder blitt taksert. Hovedinntrykket er at rypebestanden er god, og at mange jegere går en fin høst i møte.

I starten av august 2014 ble det i regi av Norges jeger og fiskerforbund gjennomført rypetaksering 4 ulike steder i Agder. Områdene er lokalisert i Setesdal Vesthei fra Bykle i nord, Bygland i sør og Sirdal i vest. Årets taksering viser at både rypetettheten og rypeproduksjonen ser ut til å være på et bra nivå i alle områder bortsett fra i Øvre Setedal Vesthei. Eksempelvis så har Njardarheim i Midtre Setesdal Vesthei den høyeste rypetettheten av alle de takserte Statskogeiendommene i landet, og produksjonen er også i toppsjiktet. Takseringen viser at det er klare forskjeller mellom de ulike områdene. I områder med høy tetthet og god produksjon anbefales et uttak på maksimalt 30 % av bestanden. I områder med middels rypebestand bør uttaket holdes på maksimalt 15 % av bestanden. I områder med lav tetthet bør jakt unngås. Det bør legges vekt på å felle ungfugl fremfor eldre fugl, samt at jakt senhøstes og vinterstid bør begrenses. Siden det er første året mange av områdene takseres, så er det vanskelig å si om forskjellene mellom områdene skyldes ulikt naturgrunnlag (dvs. naturlig "gode" og "mindre" gode områder), årlige variasjoner eller andre forhold. Når man får data over flere år, så vil man kunne si noe mer om dette.

 

Mer informasjon om årets takseringer finnes i rapporten i kolonnen til høyre.

 

 

 

 

 

av Lassen, Bård Andreas, publisert 4. september 2014 | Skriv ut siden

Kontaktperson:

Bård Andreas Lassen

Telefon: 38 07 46 21

E-post: bal@vaf.no

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer