Hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) endret i dag ordensreglementet for de videregående skolene, slik at de følger de nye bestemmelsene i tobakkskadeloven.

Lovens nye bestemmelse trådte i kraft 1. juli i år. Den sier at "tobakksbruk er forbudt i grunnskoler og videregående skolers lokaler og uteområder. Elever ved grunnskoler og videregående skoler skal være tobakksfrie i skoletiden" (§ 27, første ledd).

Den nye bestemmelsen i tobakkskadeloven gjelder for alle, inkludert elevene i videregående skole. Skolene kan imidlertid bare ta i bruk sanksjoner i forhold til brudd på ordensreglementet. Det innebærer at skolene ikke kan iverksette sanksjoner ved brudd på denne bestemmelsen før ordensreglementet er endret. Derfor ønskes reglementet endret så raskt som mulig, for å kommer i sync med lovverket.

I ordensreglementets § 4e heter det nå:

Det er ikke tillatt å benytte noen form for tobakk i skoletiden. Forbudet gjelder hele skoletiden uavhengig av hvor eleven befinner seg. I skolens lokaler og utearealer, og i øvrige lokaler skolen leier eller disponerer, omfatter forbudet også bruk av elektroniske sigaretter.

av Macdonald, Cheryl, publisert 2. september 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer