• Åseral
  av Torkelsen, Jan H., 31.10.14

  Åseral vil styrke sin attraktivitet for å få flere innbyggere

  Åseral kommune er nå i startgropen med å revidere kommuneplanens samfunnsdel. I samfunnsdelen skal...

  Les mer
 • Smak Og Sans På Fyret
  av Torkelsen, Jan H., 30.10.14

  Smak og sans marked på Lindesnes Fyr søndag 2. november

  Tradisjon tro arrangeres Smak og Sans på Lindesnes Fyr søndag 2 november. Fyrmuseet har invitert...

  Les mer
 • Julemarked På Friluftsmuseet
  av Torkelsen, Jan H., 29.10.14

  Vil du være utstiller på julemarkeder?

  Første helg i advent, det vil si lørdag 29. og søndag 30. november, arrangerer Sjølingstad...

  Les mer
 • Flekkefjord Kultursenter
  av Torkelsen, Jan H., 28.10.14

  Flekkefjord kultursenter snart klart til å bli bygd

  Det fjerde regionale kulturhuset i Vest-Agder er nå påbegynt i Flekkefjord. Fylkestinget besluttet i...

  Les mer
 • Agdermodellen For Likestilling
  av Richardsen, Wanja, 28.10.14

  Setesdal regionråd tar utfordringen

  Politisk samordningsgruppe har utfordret alle regionrådene til å ta en rolle i etableringen av...

  Les mer
 • VAM Aktivitetshus I Nodeviga
  av Torkelsen, Jan H., 27.10.14

  Nytt aktivitetshus på Odderøya klart neste sommer

  Nå er det straks klart for byggestart for Vest-Agder-museets nye aktivitetshus på Odderøya i...

  Les mer
 • Kraftlinje
  av Torkelsen, Jan H., 27.10.14

  Ny nettside for Samarbeidande Kraftfylke

  Samarbeidande Kraftfylker ei interesseforening hvor Vest-Agder fylkeskommune er medlem. I går åpnet...

  Les mer
 • Trafikkmotiv Fra Festningsgaten I Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 27.10.14

  Biltrafikken i Kristiansand er redusert i rushtiden

  Personbiltrafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansand er redusert med 3,2 prosent fra 1. september...

  Les mer
 • Lyttevennseminar Grimstad 2014
Foto: Wanja Richardsen
  av Richardsen, Wanja, 24.10.14

  Lyttevenner er en ressurs i skolen

  Vi ønsker flere lyttevenner til vår skole, informerte rektor ved Voiebyen skole i Kristiansand,...

  Les mer

FLEXid - Kurs for flerkulturell ungdom

Vest-Agder Røde Kors inviterer til kurs for ungdom med flerkulturell oppvekst. Kurset er hovedsakelig for ungdom med flerkulturell oppvekst mellom 15 og 20 år, men kan også tilrettelegges for unge...

av Macdonald, Cheryl, 24.10.14

Stadig flere anlegg for innfartsparkering

Det er i løpet av de seneste årene blitt anlagt flere anlegg for innfartsparkering i Kristiansandsregionen. Etter et møte i Areal- og transportsamarbeidet for regionen nylig er det klart at dette vil...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.14

Revisjonsordningen for fylkeskommunen tas opp til vurdering

Fylkestinget besluttet tidligere denne uken at revisjonsordningen i Vest-Agder fylkeskommune skal tas opp til vurdering. Det ble tatt et tilsvarende initiativ fra fylkestinget i 2007. Da ble...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.14

Endelig klart for et nytt og stort veiprosjekt i Sirdal

I dag ble kontrakten for et omfattende og påtrengt anleggsprosjekt på fylkesvei 42 i Sirdal undertegnet. Prosjektet omfatter både rassikring, bygging av en ny tunnel og diverse andre terrengtiltak....

av Torkelsen, Jan H., 23.10.14

Fylkestinget går inn for å få universitetsmuseum i Kristiansand

Fylkestinget ønsker at Agder naturmuseum og botaniske hage IKS skal omdannes til et universitetsmuseum. Fylkestinget ønsker videre at formidlingsaktiviteten ved lokasjonen i Kristiansand, det mest...

av Torkelsen, Jan H., 23.10.14

Detaljprosjekteringen av ny Varoddbru kan starte i januar 2015

I regjeringens budsjettforslag for 2015 som ble framlagt i begynnelsen av denne måneden er det lagt til grunn statlige midler til forberedende arbeider på prosjektet E18 Varoddbrua, med sikte på...

av Torkelsen, Jan H., 22.10.14

Interpellasjon fra Demokratene om forbud mot burka og niqab i de videregående skoler i Vest-Agder

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman, hvor det bes om støtte til innføring av et forbud mot burka og niqab i de videregående...

av Richardsen, Wanja, 22.10.14

Fylkestinget vil ha tre sykehus med ulikt innhold i Agder-fylkene

I dag avga fylkestinget Vest-Agder fylkeskommunes endelige uttalelse til Utviklingsplan 2030 Sørlandet Sykehus HF. Et enstemmig fylkesting går inn for at fremtidens sykehusstruktur på Sørlandet må...

av Torkelsen / Richardsen, 21.10.14

Oppgraderinger i fylkeskommunens tannhelsetilbud

Det pågår for tiden en opprusting innen den offentlige tannhelsetjenesten som fylkeskommunen driver. Rona tannklinikk skal settes i drift fra 1. desember og vil erstatte klinikkene på Grim og...

av Torkelsen / Richardsen, 21.10.14

Sterk økning i kostnadene til transport av funksjonshemmede

Det går mot et mulig merforbruk på 1,6 millioner kroner i transportkostnad av funksjonshemmede i 2014. Dette kommer frem i en økonomisk rapport som ble behandlet av fylkestinget i dag.

av Torkelsen / Richardsen, 21.10.14

Fra utdanning til jobb, program for elever i videregående skole

I samarbeid med Manpower får de videregående skolene på Agder mulighet til å avtale gjennomføring av programmet Fra utdanning til jobb i ukene 44 til 46. Det vil si fra 27. oktober til 14. november....

av Torkelsen, Jan H., 20.10.14

Nå kan du søke om midler til informasjon om valg

Organisasjoner og andre aktører som ønsker å bidra til å øke kunnskapen om valg, kan søke departementet om tilskudd. Det kan også søkes om tilskudd til tiltak for å øke valgdeltakelsen ved...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.14

75 000 kroner til TV-aksjonen

Søndag 19. oktober går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene går i år til Kirkens Nødhjelp og deres arbeid med å skaffe varig tilgang til rent vann for mennesker verden rundt. Midlene fra TV-aksjonen...

av Torkelsen, Jan H., 16.10.14

Vinnere av fotokonkurransen "Min sørlandsby" er kåret

Fotokonkurransen "Min Sørlandsby" ble arrangert sommeren 2014, som et samarbeid mellom Vest og Aust Agder fylkeskommuner, Fædrelandsvennen og Agderposten. Vi fikk i alt inn 350 bilder, mangfoldet var...

av Lassen, Bård Andreas, 16.10.14

Stiftelsen Arkivet når mange elever med sitt holdningsskapende arbeid

Stiftelsen Arkivet, som holder til i det gamle Statsarkivet i Kristiansand, har som visjon å styrke arbeidet for grunnleggende menneskeverd, demokrati og holdningsdannelse. Den er et senter for...

av Torkelsen, Jan H., 16.10.14

Vennesla vil fokusere spesielt på levekår og utvikling i kommuneplanleggingen

Vennesla kommune har varslet oppstart av arbeid med å revidere kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2015 til 2026. Fylkesutvalget behandlet planprogrammet tirsdag og uttrykte at en fra...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.14

Analyse viser at ringvirkningene av havnen i Kristiansand er betydelige for regionen

Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner har støttet Kristiansand havn med økonomiske midler for å få gjennomført en ringvirkningsanalyse. Oppdraget er utført av det danske firmaet GEMBA Seafood Consulting,...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.14

Laksetrapp-prosjektet i Kvåsfossen får nye midler fra fylkeskommunen

Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge ytterligere 320.000 kroner til det nye laksetrapp-anlegget i elva Lygna. Prosjektet med bygging av en tunnel med laksetrapp...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.14

Ung Tekno samlet 300 elever

Rundt 300 elever fra 10. klasse i Kvinesdal og Flekkefjord og elever ved Lister videregående avdeling Flekkefjord deltok på UNG TEKNO i Flekkefjord den 9. oktober. Arrangementet viste frem hvilke...

av Richardsen, Wanja, 14.10.14

Fylkesutvalget går inn for tre sykehus i Agder-fylkene

Etter en omfattende debatt besluttet representantene i fylkesutvalget i dag å samkjøre flere forslag fra de enkelte partiene til et fellesforslag om fremtidens sykehusstruktur i Agder-fylkene....

av Torkelsen, Jan H., 14.10.14

Det ligger an til økonomisk minus for fylkeskommunen i år

Fylkesutvalget ble i dag orientert om at Vest-Agder fylkeskommune kan ende opp på minussiden i forhold til vedtatt budsjett for i år. Årsprognosen per andre tertial viser at det kan gå mot et mulig...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.14

Makt, maktbalanse, demokrati og deltakelse

29. oktober er det igjen duket for den årlige likestillingskonferansen på Universitet i Agder. Ett år før kommunevalget setter konferansen søkelyset på likestilling og demokrati. Det er svært høyt...

av Mellingen / Richardsen, 14.10.14

Viktige innspill til skolebruksplanen for Vest-Agderskolen

Innen høringsfristens utløp for skolebruksplan for Vest-Agderskolen den 1. oktober, var det kommet inn 36 høringsuttalelser. Seks høringsinstanser har fått utsettelse. –Vi har fått inn mange viktige...

av Richardsen, Wanja, 13.10.14

Offisiell åpning av "Nye Mandal videregående skole" 18. november

Et av de store byggeprosjektene fylkeskommunen har investert i de seneste årene er Mandal videregående skole. Her er det gjennomført en betydelig om- og utbygging av blant annet undervisningslokaler,...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.14

Vellykket markedsføring ga svært god uttelling for Sørlandets Kunstmuseum

Sørlandets Kunstmuseum rettet i 2013 markedsføringen spesielt mot feriegjester, cruiseturister og barnefamilier i sommermånedene. I en årsmelding for 2013 som nå presenteres for fylkeskommunens...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.14

Kulturkonferanse med ledelse som tema

Fylkesbibliotekene i Aust- og Vest-Agder inviterer kulturarbeidere til konferanse i Arendal 27. – 28. oktober. Denne gangen vil vi utforske lederrollen: - Hvordan være innovativ leder, når...

av kas, 09.10.14

Fylkeskommunen går for fast bro i Flekkefjord

Det skal bygges ny fast bybro i Flekkefjord snarest mulig. Dette kom frem i gårsdagens møte i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø.

av Richardsen, Wanja, 09.10.14

Fylkesvegane i Statsbudsjettet - auka løyvingar og utvida låne- og investeringsramme

- Løyvingane til fylkesvegane aukar med forslaget til statsbudsjett for 2015. I tillegg foreslår vi at låne- og investeringsramma for transporttiltak i fylka skal aukast frå to milliardar kroner i...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.14

Eit styrkt tilbod gjer det enklare å velje toget

– Regjeringa vil leggje til rette for at fleire vel toget i dei store byområda. Vi føreslår difor å styrkje togtilbodet i 2015, mellom anna ved å auke frekvensen på fleire strekningar. Slik kan fleire...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.14

Videreutdanning av lærere prioriteres i Statsbudsjettet

Norske elever skal lære mer. I forslaget til Statsbudsjett legger Regjeringen opp til en økt satsing på videreutdanning av lærere. Fra høsten 2015 vil 5 050 lærere kunne få tilbud om videreutdanning....

av Torkelsen, Jan H., 08.10.14

Flere samferdselsprosjekter i Vest-Agder tilgodesett i Statsbudsjettet

Når det gjelder veiprosjekter er det i regjeringens budsjettforslag lagt til grunn statlige midler til forberedende arbeider på prosjektet E18 Varoddbrua, med sikte på anleggsstart så raskt som...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.14

Flere gjennomfører videregående opplæring i Vest-Agder

Elevene i Vest-Agder kommer inn i videregående opplæring med grunnskolepoeng under landssnittet. Gjennomføringsgraden i Vest-Agder er høyere enn landssnittet. Den var for 2008-kullet på 73,7 prosent...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.14

Ønsker Agder naturmuseum og botaniske hage IKS omdannet til et universitetsmuseum

De politiske organene i Vest-Agder fylkeskommune skal i høst ta stilling til om de ønsker at Agder naturmuseum og botaniske hage IKS skal omdannes til et universitetsmuseum. Fylkestinget fatter den...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.14

Gang- og sykkelveger – raskere utbygging

– Regjeringen vil ha på plass flere gang og sykkelveger. Vi må sikre at vi får flere kilometer sykkelveg for pengene. Jeg har nå gitt Vegdirektoratet i oppdrag å se på hvordan vi kan effektivisere...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.14

Agderfylkene sammen om idretten

Den 16.-18. september var til sammen 28 representanter fra administrasjonen i kommunene på Agder, samlet i Belgia i forbindelse med det årlige plan- og spillemiddelseminaret som fylkeskommunene...

av Richardsen, Wanja, 06.10.14

Betydelig forbedring av bredbåndsdekningen i Vest-Agder

Post- og teletilsynet har nå tildelt midler til 35 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning til å bygge bredbånd der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. Regjeringen bevilget til sammen 160...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.14

Fylkeskommunene og kommunene avgjørende for gjennomføring av «lærerløftet»

Kommunesektorenes organisasjon KS er glad for de ambisjoner for videre kvalitetsutvikling i skolen som regjeringens strategi «Lærerløftet» signaliserer, og at den så tydelig støtter kommunenes og...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.14

Ny fylkesbiblioteksjef på plass

Roger Dyrøy tiltrådte som ny fylkesbiblioteksjef i Vest-Agder 1. oktober.

av kas, 02.10.14

En stor ære

Fylkesordfører, Terje Damman, overrakte i dag Fylkeseldrerådsprisen 2014 til ekteparet Gerd og Gunnar Gundersen for deres innsats innen frivillighet. –Det er helt fantastisk å motta denne prisen, sier...

av Richardsen, Wanja, 01.10.14